XING LONG TANG - A Jin 《勁》 és Fa Jin 《發勁》

A Jin 《勁》 és Fa Jin 《發勁》

A Fa Jin megértése a kínai harcművészetben

Nagyra becsült Zhang ErYu Nagymester tiszteletére

❀ ❀ ❀

A Jin nem erő (力, Li). A Jin nem technika. A Jin mozgás, melyben előkészítés és kibocsátás zajlik, szüntelen forgásban. A Jin nem Qi (气), de szükséges van a Qi-re. A Jin nem fizikai test (身), de szükséges van a testre. Nem egy gondolat vagy gondolkodás, de bizony szükséges a helyes szemlélet (szándék, 意) a gyakorlás során. Végtelen és rugalmas, milliárdnyi fajtájával és alkalmazásaival...

Az autentikus harcművészet gyakorlása két lényegi részre osztható: az első a Gong (功), a második a Quan (拳). Gong az alapgyakorlatokat jelöli, itt alakíthatóak a képességek és készségek. Gong nélkül nincsen Quan, nincsenek hatékony technikák és alkalmazások. A Quan valódi értéke az általa közvetített erővel jellemezhető. De nem mindegy, hogy melyik erőről beszélünk. A harcművészetben a két véglet a Li (力) és a Jin (勁). Az egyik az izomerőt, a nyers erőt jelöli, míg a másik azt az erőt, amely az izonerő mögött van, amelyet a Qi, a belső energia képvisel. A Rou Gong Quan haladó szintű gyakorlása a Jin kimunkálását jelenti, amely a Fa Jin 《發勁》 alkalmazásának képességét jelenti. Minden gyakorló életében eljön a pillanat, amikor még jobban meg kell értenie a stílusát és tanításait, amely a helyes-, igazi gyakorlást jelenti. Zhang Mester szerint hosszú ideig nem történik más, mint az alaptechnikák és (egyszerű) kombinációk gyakorlása. Ez pedig NEM azonos a kungfu-, vagy harcművészet gyakorlásával. Miért? Mert e gyakorlásban már nem a technikára-, formára-, testtartása vagy lépésre, figyelsz - melyek valójában külső dolgok, testedzés -, hanem azok összhangjára, dinamikára, a lágy-kemény együttes jelenlétére, modorra, attitűdre.

A helyes gyakorlás túlmutat a formai gyakorláson. Ismerned kell a régi tanításokat, a Mesterek útmutatásait. Azokon elmélkedni-, megérteni-, alkalmazni fontos, hogy valóban a helyes gyakorolás útján járj. Általában igaz, hogy e tanítások mélyen gyökrezenke a Chan-ban, a hétköznapi emberek számára nehezen érthetők. A Mesterek sajátos szófordulatokkal, magyarázatokkal tárják fel a technikák belső lényegét és jellemzőit. Gyakorlóként már tisztában vagy azzal, hogy a kínai harcművészetek olyan típusú erőt használnak, melytől hatékonyabb lesz a technikád. A félreértések pedig már itt kezdődnek, hiszen az eltérő kultúra és (kínai) nyelvi sajátosságok nem fedik fel a használatos fogalmak tartalmát. A nyugati nyelvi terminógiában (akár az angol, akár a magyar) a technikákat végrehajthatod erősen, még erősebben vagy kirobbanó erővel: használjuk az "erős - nagyobb erővel - kirobbanó erővel" jelzőket. Azonban a kínai nyelvben az "erő" kifejezetten két-, teljesen különválasztható jelzővel bír, amelyek közt világos különbséget kell tenni.

❀ ❀ ❀

Ismerd meg, értsd meg és érezd át a két megnevezést és a mögöttes értelmet.

A Li és a Jin

Az egyik típusú erő a "sima" vagy "egyszerű" erő, kínaiul "Li", amelyet így írunk: 《力》. Gyakran említjük "nyers erőként", "ostoba erőként". Ez a karakter egy vasekét ábrázol. Tehát a Li egy ilyen típusú dolog: jelentős nyomást fejt a talajra, nagy ellenállásban nyersen "dolgozik", erőből szántja fel a földet. Minden kezdő ezt használja (...és sokan itt meg is rekednek).

A másik típusú erő a Jin, amelyet így írunk: 《勁》 Ellentétben a fent írt Li-vel (amely egy írásjel), a Jin írásjegye négy részből áll: bal oldalán a "jing" kap helyet: 《巠》, amely önbagában további, három jelet rejt. Ha felülről lefelé nézed, akkor az első a "Yi" jelentése "Egy" vagy "Egész" 《一》. Alatta a "Chuan" azaz a "Folyó" írásjelét találod 《巛》, melyet a "Gong" azaz a "Munka" vagy a munkával kapcsolatos fogalom jelölése 《工》 követ. A "Jing" tehát, a szó szoros értelmében "valami, ami valami alatt erőteljesen áramlik" vagy "föld alatti folyó" vagy "átjutni valamin".

A Jin 《勁》 = a Jing 《巠》 + Li 《力》,

melynek jelentése "az erő, amely áthalad" amely nem a "föld alatti folyó erejét" jelenti. A valóságban ennél sokkal többről van szó. A "Gong" 《工》 vagyis a munka írásjegye az ács-vonalzót szinbolizálja, így az írásjegy fogalmi jelentése a kínai nyelvben (és kultúrában), hogy "valami munkát elvégzünk". A "Gong Fu" 《功夫》, mint kifejezés a "folyamatos erőfeszítés során megszerezett képességet" jelöli. A Jin 《勁》 írásjegyébe belerajzolt "gong" jel 《工》 okán a Jin többet kell, hogy mondjon számodra, mint csak "erő, amely áthalad valamin". Ez is egy erő, amely létrejötte mögöttes "munkát" v. "cselekvést" igényel. Ez az, amely valójában megmutatja a Jin harcművészeti jelentését, amely megértése a Rou Gong módszereiből / tanításaiból kiolvasható:

AZ ERŐ, AMELY ÁLTAL HALAD ÉS E PILLANATBAN KIMŰVELT KÉPESSÉGEKET MUTAT MEG (IGÉNYEL)

A fentiek világosan mutatják, hogy valóban kétfajta erőről beszélünk: A Li a "nyers erő" vagy "buta erő", mely típust bárki tudja használni-, s használjuk is, amikor felemelünk valamit, vagy meghúzunk egy kötelet stb... Ehhez mind erőre van szükség - a természetes (izom) erőnkre. A Jin más. Ez a "képzett erő", amelyet elfed az izomerő. Ennek megnyilvánulásához képességre van szükség, ezt pedig ki kell művelni: megfelelő módszereken alapuló kitartó munka (gyakorlás) eredménye. Ezért, az autentikus harcművészetben nagyon keveset beszélünk az "erős - nagyobb erővel - kirobbanó erővel" jelzőkről. A Li 《力》 nyers és erősen korlátozott. A Jin 《勁》 az energia átadásának fogalmát (is) jelenti, amely természeténél fogva nem korlátozott. Az autentikus harcművészetben ezért figyelünk a Jin-re és használjuk a Jin-t, melyet Fa Jin-nek 《發勁》 nevezünk. Bár helytelenül "kirobbanó erőnek" fordítjuk (de erre egy másik kifejezést használunk: a Baofali 《爆發力》, mely a Li és a Jin közt helyezkedik el), a Fa Jin jelentése tulajdonképpen "Erő Kisugárzása". Ez azt jelenti, hogy a Jin az egyik testből a másikba lehet vinni (különböző alakban és formában - ld: módszerek és technikák). A Jin kimunkálásához megfelelő szemléletre van szükség, hétköznapi gondolkodás és értékrend alapján a kimunkálás lehetetlen. Ebben a Chan buddhizmus tanának megértése nyújt nélkülözhetetlen segítséget.

Jin fajtái

A gyakorlás szempontjából a Jin a létrehozás és kifejtés iránya szerint lehet "egyenes Jin" azaz 《直勁》, "vízszintes Jin" azaz 《橫勁》 és "átlós Jin" azaz 《斜勁》. A távolság vagy kifejtés szerint pedig megkülönböztetünk "hosszú Jin"-t (), "középső Jin-t" () és "rövid Jin"-t. A "Toló Jin" az "egyenes Jin" egyik példája, hiszen a tolás egynesen történik (《掩手捶》). A gyakorlás szempontjából a hosszú Jin-el kell kezdened, majd a távolságot a szerzett képességek mentén fokozatosan és lassan rövidítheted. A középeső Jin elérése belátható időn belül megtörténhet. A gyakorlás során nem szabad megfeletkezni a Jin fokozatairól: "látható", "rejtett", "feloldott". A "látható Jin": látható, azaz a technika, amelynek végpontjában létrejön a Jin. A "rejtett Jin" azonban nem ennyire vizibilis: nehéz külsőleg a mozdulatot és a hatást azonosítani.

Ez lehet pl. a "Cun Jin" 《寸勁》, azaz "Egyhüvelykes Jin" amely rövid és robbanó erőt fejt ki nagyon rövid távolságban (pár cm). A másik a "Langtou Jin" 《浪头勁》, azaz a "Hullámzó Erő", mely a test egységes használata során létrejövő (fent és lent összekapcsolódik, "hullámzó" vagy "lüktető" mozgás jön létre) A "Chong Jin" 《衝勁》 a "Toló Jin" melyet eltoláskor használun, a "Chuai Jin" 《揣勁》 a "Lefelé ható Jin" pl. zuhanóütés technikában használatos, "Zan Jin" 《攢勁》 a "Felfelé ható Jin" felütéskor, a "Dan Jin" 《彈勁》 "Rugalmas Jin" amely körkörös mozgásban kirobbanó hatásúként értelmezett, a "Shuai Jin" 《甩勁》 lendületes kifelé ható mozgás során létrejövő "Kidobó Jin". A "Dou Jin" 《抖勁》 határozott,kifelé áramló ún "rezgő vagy megrázó erő", egy hosszabb Jin, amely egyidejű gyors pulzálása az ellenfélnél számára (meg)rázó hatást vált ki. A "Pi Jin" 《抖勁》 csavarás-rázás során felfelé ható Jin a "Rázó Jin", "Osztott Jin" 《劈勁 (megjegyzés: a Taiji-ban az alig észrevehető JIN a "Táguló Jin" 《掤勁》 vagy a kínai birkózásban a 《吸勁》 .

Láthatod, hogy a Jin-nek sok változata létezik a mozgástól-, technikától függően, azonban nincs jobb vagy rosszabb Jin. Mert ez mindíg ugyanaz, csak megjelenési formája más. Ezek kombinációja is alkalmazott: ugyanaz a Qi és ugyanaz a test és összehangolt mozgás hozza létre, a Jin a technikákba vezethető (ld. lejjebb: Kua tudatos használata).

❀ ❀ ❀

Pár gondolat a helyes gyakorolásról-, a Jin kimunkálásának lehetőségéről.

Rövid emlékeztető a gyakorláshoz

Az alap Gong-ok (功) a legfontosabbak. Rendszeresen és egyre teljesebben kell foglalkoznod a ❀ Chan Yuan Gong -al 《禅圆功》 Rou Gong Quan egyik belső alapgyakorlatával. A gyakorlat megnevezésében a Chan Yuan 《缠圆》 a folytonosságra, az egymásból születő körökre utal, amelyet e kifejezés magyar fordítása a "tekeredő" jelző is jól mutat. Helyesn és kellő mélységeiben gyakorolva ez a gyakorlat a körök mentén a "spriális erő" alkalmazását tanítja: ne rángasd a csípőd, kapcsolódj és tartsd a közepet, használd ezt az energia továbbítására (ld: körök összekapcsolása, védekezés és egyenes támadások). A Chan Yuan Gong-ban megismert körök folyamatos-, kiindulási és végpont-nélküli egymásba fordulásban a mozgás ismétlődik: nincs kezdet és nincs végpont. A mozgás folyamatos és lágy, nincs eleje és vége. A Jin a folyamatos mozgás során nem csökken, hiszen nem Li -ről (izomerő) van szó. Testalkattól független. Az elv és az "elengedés" kulcsfontosságú. A helyes gyakorláshoz a ❀ Kua 《胯》 alkalmazása, és a Chan alapszemlélet megértése szükséges.

Mikor megszülettél, nagyon sok természetes mozgásra voltál képes. Ahogy fejlődtél, tanult mozgásformák alakultak ki. Ilyenek vagyunk, ilyen az ember: tested részei már tudatosan külön is mozgathatókká váltak. Nagyszerű és nagyon fontos képesség, mellyel a mindennapi élet "kényelmessé" vált. Ezért érzed nehéznek és "bonyolultnak" a Chan Yuan Gong egyszerű gyakorlatait, mert a visszatérést jelenti a veled-született alap mozgáselemekhez. A tanult és rögzült mozgásformák elengedése nehéz, így a végpontnélküliség, az erőkifejtés-nélküliség megvalósítása is. Személyiségfüggő, hogy mennyire könnyen és gyorsan tudod ezt hátrahagyni és visszatérni a folyamatos-, laza-, és körkörös mozgásformához. Felismerni, hogy az Erő valójában nem az izmaid ereje (Li), hanem ez által elfedett valódi erő, a Jin. Ezt megértve, a kungfu gyakorlás nagyon egyszerű és könnyű lesz, hiszen a kimunkált lazaság és folytonosság az izületek összhangját teremti meg. Ez az alapja a helyes gyakorlásnak. A Fa Jin nem misztikus dolog, bárki, aki a kellő időt fordítja a helyes gyakorlásra, kimunkálja a Jin-t.

Fizikai szempontból érthető, hogy az ökölütés során minél nagyobb az öklöd és a célpont közötti távolság, annál nagyobb lesz az ütésed ereje: hosszabb távon nagyobb gyorsulás érhető el. Ha tenyérütést használsz, akkor e mozgásban a felkar-, váll-, a felsőtest vesz benne részt. Melyik hatékonyabb? Nyilván az, amely nagyobb sugarú körön halad végig- A nagyobb sugarú körön - tanult fizikai alapismeretek szerint is - nagyobb lendület és erő hozható létre. Látod, nagy erőkifejtéshez távolság kell. Ehhez pedig a lábad használata elengedhetetlen. Az öklöd és a célpont között a legrövidebb út az egyenes. A kezdőpont és végpont változtatása nélkül ez akkor növelhető, ha ezen a támadás spirálisan halad végig. Ekkor a távolság akár a háromszorosa is lehet az egyenesnek. Spirális mozgás során a technikád valódi ereje drasztikusan növelhető. Ezt a felismerést és mozgást tanítja a helyes Chan Yuan Gong gyakorlat.

A csípő csavarása az erőátvitel szempontjából időpocsékló és ostoba dolog. Ilyenkor összhang alsó-, és felsőtest közt nem áll fenn - a Jin nem így jön létre. A song kua a laza kua-t jelenti, vagyis a teljes ellazítást, ahol a test belső mozgása nem lesz akadály. A csípődnek nem szabad a fizikailag felemelő mozgást végeznie. A dang jin helyzetét be kell állítanod a két térd irányításával, ekkor a csípőd kinyílik és lefelé hat mintha a combcsont "kilazulna" a combnyakból. Ta yao a hát alsó része kissé befelé hajlik (nem feszül), így a Wei Lu pont magad alá húzva-, az alsó dan tian felfelé emelve. Fan tun a fenék ellazult, a bal és jobb oldal is laza - kifelé. A lábat folyamatosan nyomod lefelé, ahol sem a térded, sem a csípőd nincs fedésben. Akkor állsz megfelelően, ha a csípőd tájéka nem feszül, combjaidban érzed az izom feszülését. Ekkor már ezt tart téged. A csípő csak ellazult állapotában tud erőt közvetíteni, melynek két alapmozgása van: a vízszintes Dang Zou Hou Hu 《襠走后弧》 (= Rou Gong Quan-ban ez a vezérkörrel egyezik meg) és a függőleges Dang Zou Xia Hu 《襠走下弧》 (= Rou Gong Quan-ban ez a kiskörrel egyezik meg). Kezdetben az első az, amely a csípőtájékot mozgatja. Később leszel képes a másodikra. Az első körnél a gát egy nyolcast ír le (a súlypontáthelyezés jobbra - balra, körkörösen). A második kört nehéz megérteni: a csípőnek úgy kell mozognia mint egy keréknek, viszont fontos, hogy mindig lent maradjon, tehát ne húzd fel. A csípőd bal oldala előre-, míg ezzel egy időben a jobb oldala hátra forog és viszont. Ez csak akkor fog helyesen működni ha a lábad erős. A laza ágyéktáj és az összekapcsolt körök következményeként a lábak enyhén, spirális alakban mozognak. Erős lábak, csípőizület vízszintes és függőleges körkörös mozgatása, a csípő felemelkedésének leszorítása miközben nyomjuk a földet.

Gyakorlás előrehaladtával úgy érzed, csökken az erőd. Ezt a jelenséget a Mesterek "Huan Jin" -nek hívják. A régi mozdulatok helyett új mozgás születik, amely még nem működik megfelelően: köztes állapot áll fenn, amely a gyakorlás során elmúlik. A gyakorlásban az izomerőre alapozni nagy hiba, hiszen a kor előrehaladtával ez biztosan csökken. A test összhangja-, az egyes mozgáselemek összekapcsolása okán megjelenő Jin azonban csak növekedni tud (minőség).

A feloldott Jin egyáltalán nem ismerhető fel kívülről. A Fa Jin során két lépésről beszélünk: az első az előkészítés, a második a kibocsátás. Azaz az első a felhalmozó erő, míg a második a kibocsátó erő. A felhalmozó erő olyan, mint az íj, melyet felhúzol. A kibocsátó erő pedig maga a felszabaduló nyíl. Amikor eljutsz odáig, hogy a látható Jin rejtetté alakul, majd a rejtett feloldódott lesz, akkor ez jelleg a mozdulataidban / technikáidban is megjelenik. A különbségek a készségben és a teeljesítményben rejlenek.

Tehát, összegezve, röviden:

Fenék:

  a gerinc irányát követi
  merőleges a talajra (hui yin - bai hui)
  nem kiálló: nem húz semilyen irányba (amely feszültséget okoz és a lábak szabad mozgását akadályozza)

Kua:

  nyugodt
  megteremti az alsó test mozgásának és felsőtest koordinációjának összhangját
  lazán tartja és szabályozza a súlypontáthelyezés összhangját és a derék mozgását
  nyugodtsága a testsúly terhét a lábakra helyezi (ha a lábaid nem elég erősek, akkor a Kua feszül, a térd túlnyúlik a lábujjaidon, a hasad és a mellkas kiáll, a tested hátra hajlik)
  laza Kua + derék körkörös fordítása = megfelelő súlypont-áthelyezés. Ekkor a felsőtest képes megvalósítani könnyedséget és szilárdságot

Deng:

  az állásban a lábak formáját mutatja
  irányvonala a medencétől lefelé ható, fordított U betű, és nem fordított V
  a belső combizmok a lábakat enyhén kifelé nyomják - ennek az érzésnek kell meglennie
  a hajlított lábak szöge nem lehet kevesebb mint 90 fok
  legyen mindíg kerekítve és nyitott, mely növeli az erőt a lábaidban

A Jin nem erő (Li). A Jin nem technika. A Jin mozgás, melyben előkészítés és kibocsátás zajlik, szüntelen forgásban. A Jin nem Qi, de szükséges van a Qi-re. A Jin nem fizikai test, de szükséges van a testre. Nem egy gondolat vagy gondolkodás, de bizony szükséges a helyes szemlélet (szándék) a gyakorlás során. Végtelen és rugalmas, milliárdnyi fajtájával és alkalmazásaival.

Javasolt irodalom

 • 《拳之剛柔相濟論》 Wang Yusheng: A keménység és lágyság egymást kiegészítő elvéről (1923)
 • 《用勁》 Wang Yusheng: az Erő alkalmazása (1923)

  Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang
  Rou Gong Quan tanítások és gyakorlati alkalmazások I 2016 v2, második kiadás.
  Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk:
  master KUKAC rgm PONT hu I web: www.kinainfo.hu és www.rgm.hu

  vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk  0

  XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
  Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
  Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
  How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings