"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.

XING LONG TANG - A Jin 《勁》 és Fa Jin 《發勁》

kezdőlap > autentikus harcművészet (传统功夫) > Így gyakorlok > A Jin 《勁》 és Fa Jin 《發勁》


Kövess minket a Facebookon!

如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂 []


A JIN 《勁》 ÉS A FAJIN 《發勁》
A Fa Jin megértése a kínai harcművészetben


A Jin nem erő (力, Li). A Jin nem technika (拳). A Jin mozgás (动), melyben szüntelen forgásban "előkészítés" és "kibocsátás" zajlik. A Jin nem energia (气), de szüksége van energiára. A Jin nem fizikai test (身), de szüksége van a testre. Nem egy gondolat vagy gondolkodás, de helyes szemlélet (szándék, 意) nélkül nem hozható felszínre. Végtelen és rugalmas, milliárdnyi fajtájával és alkalmazásaival. A harcművészetben az erőt két véglet szerint említjük: li (力), és jin (勁). A li (力) a nyers erőt jelöli. A jin (勁) azt, mely csak kiművelés hosszú gyakorlatával hozható felszínre.

A "li" írásjele: 力. Gyakran említjük "nyers erőként". Írásjele egy vasekét ábrázol, mely jelentős nyomást fejt a talajra, nagy ellenállásban nyersen "dolgozik", erőből szántja a földet. Az átlagemberként leginkább ezt az erőt használjuk, kungfu gyakorlásban minden kezdő is ezzel dolgozik. A "jin" írásjele: 勁, mely négy részből áll. Bal oldalán a "jing" kap helyet (巠), amely további három jelet rejt. Felülről lefelé nézve az első a "yi" (一) jelentése "egy" vagy "egész". Alatta közvetlenül a "chuan" (巛) azaz a "folyó" írásjelét találod, melyet a "gong" (工) azaz a "munka" - munkával kapcsolatos fogalom - jelölése követ. A "jing" tehát, a szó szoros értelmében "az, ami valami alatt erőteljesen áramlik" vagy "föld alatti folyó" vagy "átjutni valamin".

a Jin 勁 = a Jing 巠 + Li 力melynek jelentése "az erő, amely áthalad" amely nem a "föld alatti folyó erejét" jelenti. Valódi jelentésben ennél sokkal többről van szó. A "gong" (工) írásjegye az ács-vonalzót szinbolizálja így az írásjegy fogalmi jelentése hogy "valami munkát elvégzünk". A "gong fu" (功夫), mint kifejezés a "folyamatos erőfeszítés során megszerezett képességet" jelöli. A Jin (勁) írásjegyébe belerajzolt "gong" (工) miatt azonban jelentéseb több, mint csak "erő, amely áthalad valamin". Olyan erőhatás, amely létrejötte mögöttes "munkát" v. "cselekvést" "kiművelést" igényel.

KIMŰVELT KÉPESSÉGEK OKÁN AZ ERŐ, MELY ÁLTAL HALADA li nyers és erősen korlátozott. A jin az energia átadásának minőségét jelenti. A harcművészetben az egyik jellegzetes megjelenése a Fa Jin (發勁). Sokan ezt "kirobbanó erőnek" fordítják, de erre másik kifejezést használunk. Ez a baofali (爆發力), mely a li és a jin közt helyezkedik el. A fajin tulajdonképp a jin egyik testből a másikba történő átvitelét jelenti, mely kimunkáláshoz megfelelő szemléletre van szükség. Hétköznapi gondolkodás és értékrend alapján ez lehetetlen.

... egy pillanatban benne van minden. A pillanatban végtelen idő és végtelen tér van.
A pillanatban az Igaz Út van, az Igazság-, és a Helyes Élet van, és a pillanatban nincs semmi.
Így, ha eléred a pillanatot, közvetlenül érsz el mindent.

Jin művelése

A jin (劲) "kiművelt, vagy képzett erő" tudatos felszínre hozatalához képességre (功, 能) van szükség: megfelelő módszereken alapuló kitartó munka (gyakorlás) eredménye. Az izmok működéséhez szükséges, hogy a tudat arra a területre vezesse az energiát, ahol az izmokat feszültség alá kívánod helyezni. Amikor egy szekrényt fel karsz emelni, szükséges e cselekvésnek a szándéka (意). A tudat belső folyamatok révén hatást gyakorol a fizikai testen belüli elektromotoros erő kialakulására (electro-motive force - EMF, azaz a két nyitott aspektus között keletkező potenciálkülönbség). Az idegrendszeren keresztül (mely elektromosan vezető rendszer) az izmok stimulálódnak, bizonyos mértékig energiával telítődnek, majd végrehajtódik a kívánt cselekvés. Az izmok munkáját a keringő energia támogatja. Csak az izommunkát tudatosítva a li-t (力) használod. Ha tudatod erős koncentrációját az izmokat vezetésére használod, a koncentráció ereje (定力) irányítja az energia folyamát, mely megfelelő körülmények fennállása esetén nem korlátozott. Így az áramló energia korlátlan, lazán tartva élénkíti az izmokat. Egészen más hatás jön létre, mint a li alkalmazásánál. Ezt jin –nek nevezzük.

A jin nem egyedül izomerő. A nyers erő alkalmazása (力) sem képzelhető el az energia (气) mozgósítása nélkül. Nem vagy alkalmas fizikai erőkifejtésre, ha az energiád nem mozgósítod. A jin műveléséhez - felszínre hozatalához/alkalmazásához - rendelkezned kell a fizikai test erejével (yang) és a kielégítő mennyiségű-, akadálytalanul keringő energiával (yin). Mikor elsősorban az izomerődre támaszkodsz, de használod az energiád és a koncentrált tudatod, úgy a mozgás hatása "kemény jin" jellegét hordozza. Ez a fajta jin könnyen megfigyelhető a húzódó izmok által. Ez a "külső jin"-, a jin "yang" aspektusának megnyilvánulása. Tehát a li, amit nyers erőnek is hívunk az olyan jin, amey leginkább a test külső erejéből épül fel. Ez külső mozgásban nyilvánul meg - ezt legegyszerűbbe a li-hez társítjuk. Amikor az izomerő tudatos alkalmazása csökken-, mind az energia-, mind az izommunka azonos szerepet játszik a cselekvés hatásában, akkor a mozgás hatása a "lágy-kemény jin" jellegét viseli. Amikor ezt a belső és külső aspektust harmonikusan és hatékonyan támogatod, azt a "belső és külső egysége" -nek nevezzük (内外相合). Amikor az izomerő csak a szükséges mértékben van jelen, miközben a tudat koncentrált állapotában az energia áramlása tölti be a legfontosabb szerepet a mozgásban, akkor már "lágy jin"-el dolgozol, mely impulzusban fejezhető ki. Az energia felszabadítása és forgásba hozatala a jin "yin" jellege. Ezért sokat hasonlítják egy ostorhoz, mely rövid idő alatt képes nagy jelentős erő kifejtésére, egészen kis területre koncentráltan. Az ostor csattanás pillanatáan az laza marad, mivel egy hullámot vagy energiaimpulzust továbbít a hossza mentén a végéig. Hasonlóképp, ha a "lágy jin" hatásának pillanatában az izmok nyugodtak maradnak, így a test (inak és az izmok végei) képes az energiát továbítani. Li (力) úgy tekinthető kemény jin-nek, hogy itt az izomerő játszik szerepet a fizikai erő megnyilvánulásában. A harcművészetben úgy mondjuk, hogy ez a csontokból és izmokból származik, azenergia pedig támogatja a helyi területet. A lágy-kemény és lágy jin az inakból származik, melyeket a qi határozottan támogat. Mivel az inak hangsúlyosak ennél a jin-nél, az izomrostok lazíthatóak, lehetővé téve, hogy a qi rajtuk keresztül áramolhasson, támogatva azokat. Ha erőd a csontokból származik, erős hajlamod van arra, hogy ellenállj és/vagy megfelelj az ellenfél erejének. Amikor erőd az inakból származik, könnyebb, rugalmasabb vagy, ragaszkodástól mentesebb. Eltűnsz az ellenfél támadása elől és megjelensz annak gyenge pontjain.

Annak érdekében, hogy erősebb energiád legyen, helyes gyakorlást kell folytatnod. A tudatot ragaszkodásait jelentős mértékben meg kell haladond, ehhez meditációs gyakorlatokat kell rendszeresen folyttnod. Amikor gyakorolsz, amikor mozogsz, a tudat koncentrációját nem szabad feladnod. Minél erősebb a koncentráció, annál erősebb az EMF.

Jin fajtái

A hagyományos harcművészetekben jellegük szerint sok jin -t hozhatsz felszínre annak ellenére, hogy mindegyik az akadálytalan energia belső áramlásán alapul. A megjelenésük formája mozgástól-, technikától függ. Nincs jobb vagy rosszabb, mert mindig ugyanaz. A formavétel miatt különböztetünk meg, mely a megfelelő tudat-, és testi állapotban a jin a technikákba vezethető.

 • A létrehozás és kifejtés iránya szerint: "egyenes Jin" (直勁), "vízszintes Jin" (橫勁) és "átlós Jin" (斜勁).
 • A távolság vagy kifejtés szerint: "hosszú Jin"-t (), "középső Jin-t" () és "rövid Jin". A "Toló Jin" az "egyenes Jin" egyik példája, hiszen a tolás egynesen történik (掩手捶). A gyakorlás szempontjából a hosszú Jin-el kell kezdened, majd a távolságot a szerzett képességek mentén fokozatosan és lassan rövidítheted. A középeső Jin elérése belátható időn belül megtörténhet.
 • Fokozatai: "látható", "rejtett", "feloldott". A "látható Jin": látható, azaz a technika, amelynek végpontjában létrejön a Jin. A "rejtett Jin" azonban nem ennyire vizibilis: nehéz külsőleg a mozdulatot és a hatást azonosítani.Ilyen a "Cun Jin" (寸勁), azaz "Egyhüvelykes Jin" amely rövid és robbanó erőt fejt ki nagyon rövid távolságban. A "Langtou Jin" (浪头勁), azaz a "Hullámzó Erő", mely a test egységes használata során létrejövő (fent és lent összekapcsolódik, "hullámzó" vagy "lüktető" mozgás jön létre) A "Chong Jin" (衝勁) a "Toló Jin" melyet eltoláskor használun, a "Chuai Jin" (揣勁) a "Lefelé ható Jin" pl. zuhanóütés technikában használatos, "Zan Jin" (攢勁) a "Felfelé ható Jin" felütéskor, a "Dan Jin" (彈勁) "Rugalmas Jin" amely körkörös mozgásban kirobbanó hatásúként értelmezett, a "Shuai Jin" (甩勁) lendületes kifelé ható mozgás során létrejövő "Kidobó Jin". A "Dou Jin" (抖勁) határozott,kifelé áramló ún "rezgő vagy megrázó erő", egy hosszabb Jin, amely egyidejű gyors pulzálása az ellenfélnél számára (meg)rázó hatást vált ki. A "Pi Jin" (抖勁) csavarás-rázás során felfelé ható Jin a "Rázó Jin", "Osztott Jin" (劈勁).

Jin és hatása

Amikor a jin megjelenik, a kibocsátása viszonylag rövid-, sima és nyugodt energiaimpulzus. Nincs semmilyen szögletes irányváltás. Az impulzus hosszú vagy rövid lehet, közel a testhez vagy attól távol. Ez hirtelen összehúzódás vagy kiterjesztés, vagy még élesebb / hegyes ütés, mely mindenen áthatol. A jin mélységének illusztrációja segíthet megérteni a különbséget jin és a li (izomerő) közt. Az alábbi ábrán a függőleges egyenes a jin hatásának mélységét jelöli, hogy a kiművel erő mennyire képes behatolni. A vízszintes egyenes az eltelt idő tengelye. A görbék alatt lévő területek a jin hatását ábrázolják. Tegyük fel, hogy a görbék alatt lévő területek megegyeznek, vagyis az egyes görbékhez képzett teljesítmény egyenlő.

 • Az 1. görbe szerint a jin eléri a maximális értékét, maximális időtartamig marad, majd nullára csökken. Erős qi támogatás nélkül ez a li (力) tipikus példája, és szintje; az izomerő túlsúlyban van a behatolás korlátozott. Ilyen az átlagos ütésed. Qi támogatással “kemény jin” -nek tekintjük.
 • A 2. grafikonnál mind az izom (li), mind pedig a qi érintett, és az erő a lehető legrövidebb idő alatt van jelen. Mivel az erő ugyanaz, mint az 1. görbénél, a csúcsának magasabban kell lennie, ami azt jelenti, hogy nagyobb a hatás. Ennek érdekében el kell lazítanod az izmokat, hogy lehetővé tedd a helyi területről vagy az alsó dantian -ből ( 丹田 ) történő qi egyenletes áramlásának támogatását. Az alsó dantian ( 丹田 ) az al-hasad közepén található, és a test energetikai keringési rendszerének központjaként ismert. Ez a "lágy-kemény jin" általános koncepciója. A lágy-kemény jin -ben általában a test laza és nyugodt, így a qi az adott területre vezethető (a koncentrált tudat által), ahol a jin megjelenik. Amint megérkezik a qi, szándékosan keletkezik egy enyhe-, de éles izomfeszültség, és az erő megnyilvánul.
 • A 3. görbe esetében az erő keletkezésének ideje még rövidebb. Az izmoknak rendkívül nyugodtnak kell lenni ahhoz, hogy ez az élesen áthatoló jin létrejöjjön. Ahhoz, hogy mélyen behatolhasson, kulcsfontosságú a sebesség. Itt már a qi játszik döntő szerepet, amelyhez nélkülözhetetlen a koncentrált tudat.

Az izomhasználat szempontjából az 1. görbe olyan, mint egy egyszerű fabot, a 2. görbe, mint a rattan bot, míg a 3. görbe olyan, mint egy ostor. A sima bot olyan mint a feszített izom, a rattan rugalmasabb, de az ostor puha; melynek erőssége éles és fókuszált. Még a nagy teljesítményű, 3. görbe sem a legmagasabb teljesítmény a harcművészetekben. Az energia jin -né történő manifesztációjának legmagasabb szintjét a 4. vonal ábrázolja. Ebben az esetben - az izomerő minimális, elenyésző, az energia játszik szerepet az erő megnyilvánulásában. Az idő rendkívül rövid és a behatolás sokkal mélyebb, mint az lehetséges lenne a jin vagy li által. Ezt „testüreg-nyomásnak” (Dian Xue, 点穴 ) vagy "Elsődleges Qi Csatorna Nyomásnak” (Dian Mai / Dim Mak, 点脉 ) készségének nevezik.

Rövid emlékeztető a gyakorláshoz

Gong-ok (功) a legfontosabbak!

Ne rángasd a csípőd!

A csípő csavarása az erőátvitel szempontjából időpocsékló, ostoba dolog. Ekkor az alsó-, és felsőtest közt nem áll fenn összhang. A csípőddel ne végezz fizikailag felemelő mozgást. A lábat folyamatosan nyomd lefelé, ahol sem a térdeid-, sem a csípőd nincs fedésben. A csípő csak ellazult állapotában tud erőt közvetíteni, két alapmozgásban: a vízszintes Dang Zou Hou Hu 《襠走后弧》 (ld.: vezérkör) és a függőleges Dang Zou Xia Hu 《襠走下弧》 (ld.: kiskör). Kezdetben az első mozgatja csípőtájékot, a gát egy nyolcast ír le. Később leszel képes a másodikra, ahol a csípőnek úgy kell mozognia mint egy keréknek, lent tartott álapotban. Csak akkor fog helyesen működni ha a lábad erős. A laza ágyéktáj és az összekapcsolt körök következményeként a lábak enyhén, spirális alakban mozognak.

Kapcsolódj és tartsd a közepet.

A jin a folyamatos mozgás során nem csökken, testalkattól független.

Az elv és az "elengedés" kulcsfontosságú.

Ismerd fel, hogy az Erő valójában nem az izmaid ereje, hanem elfedik valódi erőd. Külső-, technikai gyakorlás szempontból érthető, hogy az ökölütés során minél nagyobb az öklöd és a célpont közötti távolság, annál nagyobb lesz annak ereje. Hosszabb távon nagyobb gyorsulás érhető el. Ha tenyérütést használsz, akkor e mozgásban a felkar-, váll-, a felsőtest vesz benne részt. Melyik hatékonyabb? Nyilván az, amely nagyobb sugarú körön halad végig- A nagyobb sugarú körön - tanult fizikai alapismeretek szerint is - nagyobb lendület és erő hozható létre. Látod, nagy erőkifejtéshez távolság kell. Ehhez pedig a lábad használata elengedhetetlen. Az öklöd és a célpont között a legrövidebb út az egyenes. A kezdőpont és végpont változtatása nélkül ez akkor növelhető, ha ezen a támadás spirálisan halad végig. Ekkor a távolság akár a háromszorosa is lehet az egyenesnek. Spirális mozgás során a technikád valódi ereje drasztikusan növelhető.

Összegezve, röviden:

Fenék:

 • a gerinc irányát követi
 • merőleges a talajra (hui yin - bai hui)
 • nem kiálló: nem húz semilyen irányba (amely feszültséget okoz és a lábak szabad mozgását akadályozza)

Kua:

 • nyugodt
 • megteremti az alsó test mozgásának és felsőtest koordinációjának összhangját
 • lazán tartja és szabályozza a súlypontáthelyezés összhangját és a derék mozgását
 • nyugodtsága a testsúly terhét a lábakra helyezi (ha a lábaid nem elég erősek, akkor a Kua feszül, a térd túlnyúlik a lábujjaidon, a hasad és a mellkas kiáll, a tested hátra hajlik)
 • laza Kua + derék körkörös fordítása = megfelelő súlypont-áthelyezés. Ekkor a felsőtest képes megvalósítani könnyedséget és szilárdságot

Deng:

 • az állásban a lábak formáját mutatja
 • irányvonala a medencétől lefelé ható, fordított U betű, és nem fordított V
 • a belső combizmok a lábakat enyhén kifelé nyomják - ennek az érzésnek kell meglennie
 • a hajlított lábak szöge nem lehet kevesebb mint 90 fok
 • legyen mindíg kerekítve és nyitott, mely növeli az erőt a lábaidban


Ha többet szeretnél megtudni e tanításról, akkor tanulmányozd Buddha tanításait.
Ha megpróbálnád azt gyakorlás közben megtapasztalni, gyere el a Xing Long Tang -ba és gyakorolj velünk.
XING LONG TANG Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yao Dong Jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品