XING LONG TANG - Külső és Belső egyesülése 内外相合

Külső és Belső egyesülése 内外相合

Külső és Belső egyesülése a Rou Gong Quan gyakorlásában

内外相合这是柔功拳
Nèiwài xiànghé zhè shì róu gōng quán

Belső és Külső összhangja, ez a Rou Gong Quan

柔功拳所练在神, ‘神为主帅,身为驱使’。
Róu gōng quán suǒ liàn zài shén, ‘shén wéi zhǔshuài, shēn wèi qūshǐ’.

Rou Gong Quan gyakorlása a SHEN -től (神) függ. (a belső stílusoknál) a
Shen úgy cselekszik, mint a Parancsnok, a test cselekvésében követi (azt)

精神能提得起,自然举动轻灵。
Jīngshén néng tí dé qǐ, zìrán jǔdòng qīng líng.

Ha el tudod érni az emelkedést a Jing Shen (精神) képességgel,
a lépések természetüknél fogva Qing Ling (轻灵) állapotába kerülnek.

架子不外虚实开合,
Jiàzi bù wài xūshí kāi hé

MInden forma semmi más, mint Üres, Teli, Nyitott és Zárt.

年谓开者,不但手足开,心意亦与之俱开,
Nián wèi kāi zhě, bùdàn shǒuzú kāi, xīnyì yì yǔ zhī jù kāi,

Mikor a nyitott-ról (kai, 开) beszélünk, nem csak a mozgásnak (kéz-láb mezgása) kell nyitottnak lennie.
A szív (xin, 心) és a szándék (yi, 意) is része a teljes (ki)nyitottságnak.

所谓合者,不但手足合,心意与之俱合,
Suǒwèi hé zhě, bùdàn shǒuzú hé, xīnyì yǔ zhī jù hé,

Mikor a zárt-ról (he, 合) beszélünk, nem csak a mozgás lesz zárt.
A szív (xin, 心) és a szándék (yi, 意) is része a teljes zárásnak.

能内外合为一气,则浑然无间矣。
Néng nèiwài hé wéi yīqì, zé húnrán wújiàn yǐ.

A Belső és Külső összhangja (mint képesség) lehetővé teszi az egységes Qi-t (v. valódi egységet; ld.: yi qi 一气),
akkor, de csak akkor leszel egységben.

Jegyzetek

  • harmónia írásjegye: 合 (he), jelentése a belső stílusok világában kettős: harmónia, és zárás. Régi iratokban felfedezhető a "zárt" vagy "zárás" konkrét jelentése, mikor a "kai he" kifejezést látjuk (开合). Gyakran olvasni értekezéseket, ahol a Mesterek a harmoniába hozatal, koordináció, célszerű, helyes, alkalmas jelentésben használják. A fenti tanításban mindkét értelme fellelhető. Az Egész összhangja, harmóniája és a mozgás és tudat nyitottsága és zárása. A Harmónia ismerős Neked is a Liu He Gong 《六合功》kapcsán: híres kifejezés, híres, neves gyakorlat. A Liu He azaz a Hat harmónia, amely különböző stílusoknál / Mestereknél (v. Iskolákban) jelenthet mást, de mindenképp 3 külső és 3 belső harmóniáról beszélünk. Ezeknek a helyes Rou Gong Quan gyakorlásban meg kell lenniük: Három Külső Harmónia (外三合, csípő - váll, térd - könyök, láb(fej) - kéz) a pontos és hatékony testkoordináció alapfeltétele, amely a test egységét, egységben történő mozgását adja. A Három Belső Harmónia (內三合) az akarat-szándék vagy szív - szándék (xin - yi), szándék-Qi (yi - qi), Qi-teljesítmény (qi - jin) hármasát, összhangját v. harmóniáját jelenti.
  • elérni az emelkedést a Jing Shen (精神) képességgel: nehezen értelmezhető, de a kínai tanítás egy sajátos képességről ír a Jing Shen -el vagy a vitalitással kapcsolatban. E képesség magába foglalja a felébresztést és a megemelkedést: fel kell ébreszteni a vitális energiákat (qi). Ehhez a Jing Shen -t (精神) használod, amely képes megemelni bármit benned. A Jing (精) jelentése esszencia, amely a Három Kincs egyike, amelyet a Fa Jin képességel ébresztet fel. A Jing Shen szóösszetétel utal a Shen valódiságára, annak esszenciájára (tisztaság).
  • nem csak a mozgás nyitott (vagy zárt) de az elme nem is az. Mozgás 手足 (shou zu). Amely szóösszetétel azért a mozgásra utal mert magába foglalja a kéz és a láb munkáját (= teljes technikát, a technikában való mozgást). Érthetőbb, ha úgy mondjuk, hogy "nem csak a kezek és lábak nyitottak (vagy zártak), hanem az elme is"...

lásd még: A FA JIN 《發勁》 lapon írtakat.

Javasolt irodalom

feltöltés alatt...
...
...
...

vissza | ❀ index0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings