KEZDŐLAP | ROU GONG QUAN | QI GONG | MESTEREK | ISKOLÁNK | GYAKORLÁSOK | ÉLETMÓD | LETÖLTÉSEK
napi gyakorlatok    chan buddhizmus    medit?ci?    tea Ă©s kungfu    Ă©telek Ă©s receptek   
XING LONG TANG - Chan buddhizmus a mindennapokban
Tó a völgy mélyén. Ég és Föld tükröződik benne - kapuja a Mindenségnek. Gyere. Engedd magadban nőni a csendet. Ha a tavat borzolni látod vágyaid fodrozzák a tükrét. Várj, hagyd, hogy a csend elsimítsa! Csukd be a szemed, és egész lelkeddel figyelj! Gyakorolj!Pár kiemelt téma erre a hónapra - nem csak harcművészetet gyakorlóknak

A ❀ Chan és Harcművészet gyakorlása három megközelítésben jegyzet a mindenben jelenlévő gyökérről és szemléletről szól: a változó világról (okok és feltételek, ok-okozat - 集諦, Jí Di), az Ürességről (空, Kong) és a Középút (中道 Zhong Dao) gyakorlásáról.

Elméd akár a majom. A Mesterek ezért ❀ "Majom Tudatnak (心猿)" nevezik, hiszen folyton egyik ágról a másikra ugrál; elméd is megállás nélkül vándorol egyik gondolattól a következőig. Ez pedig gyakran akadályoz a gyakorlásban, valóság megtapasztalásában...

Shangfeng Foxin Bencai szerzetes útmutatása arról szól, hogy bár lehet szorgalmas valaki, de mégsem "ébred" fel, mert nem szakít az elképezléseivel, képzetekre való támaszkodással. Érzéseik ragaszkodnak az elfogultsághoz és hamissághoz. Dolgozz magadon!

Bodhidharma tanítása nyomán keletkeztek azok a gyakorlatok, amelyek rávilágítanak a test és tudat kapcsolatára, arra, hogy az élet történéseinek érzékelése, a tudat állapotának pillanatnyi nyomata. Tanulmányozd a ❀ "Út és Négy Gyakorlat" Kommentárját

❀ ❀ ❀

A meditációról, buddhizmusról és a hozzá kapcsolódó tanításokról számos érdekes tanulmányt érhetsz el a logóra klikkelve.


Xiao Feng, YongHe Templom, Peking (2009)

Honecz Lujza Lulu, Gong Wang Fu, Peking (2015)


Ha van kedved és időd, látogass ki a Pu Ji Templomba:

A Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház 1164 Budapest, Rádió u. 12.

Járó és ülőmeditáció, gyakorlás a XuYun Chan Templomban (❀ Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház) minden hétfő - szerda - péntek - vasárnap 19:00 - 21:00


A Chan buddhizmus a mindennapokban

    a tudat kiürült állapotában tapasztalható meg az egység

A kínai harcművészetekben a buddhista gyökér Bodhidharma tanítása - a Chan szellemisége. A Chan Siddhartha Gautama tanai mentén kialakult gyakorlat, az indiai Dhyana kínai változata. Siddharta (Buddha) a ❀ Négy Nemes Igazságot (四圣谛), a ❀ Nemes Nyolcrétű Ösvényt 八正道, a Függő Keletkezést és az Éntelenséget tanította. Egyetemes tanítások, melyek egyszerűen, erőlködés nélkül építhetők be a mai hétköznapi életbe is. Nem mondják ki, milyen embernek kell lenned, vagy hogyan kell élned. A Chan arról szól, hogy felismerd Önmagad, tudatod többi dologgal alkotott egységét. A Chan () egy Út (), amelyen lehetőséged van megszabadulni gondolataid zűrzavarától, tudatot terhelő folyamatos és nyugtalanító zsongástól. E gyakorlat során a gongfu -d is teljesebbé válik, mert az erősebbé váló koncentráció (fókuszáltság) a kavargó gondolatok lassulását okozzák.

Sok út van. A Chan ezek közül az egyik, melynek valódi gyakorlótere a mindennapi-, hétköznapi élet, ahol tapasztalatokat gyűjtünk. Gyakorlása a tudat éberségéről (figyelem) szól. Minden ember különböző - egyedi tulajdonságokkal-, így egyéni Út vezet a nyugtalanság megszűntetéséhez. Személyes tapasztalatok mentén, melyek nem fogalmazhatók sem a könyvekben, sem másutt: csak önmagadban, a tudatban. Hiszen amit érzékelsz a világból, ott van. Amit problémának élsz meg, ott van. Ami megoldás lehet, ott van. A Chan tehát az önmegismerés lehetőségét kínálja a ❀ meditációval (大坐, da zuo) vagy a belső harcművészet helyes gyakorlásával (ld.: ❀ Chan és Harcművészet gyakorlása három megközelítésben). Ezek pedig nem lehetnek öncélúak épp azért, mert a gondolatok kiürítését célozzák: a tudat üressége adja az egység tapasztalatát, melyhez semmi köze a cselekvésnek, csakis az elengedésnek. Ez az egyetlen módja a nyugtalanság megszüntetésének, ahol a válaszok is e gyakorlat mentén születnek meg. Nem elég olvasnod, újabb és újabb információkkal “gazdagodnod”. Nem elég gondolkodnod: tenned, gyakorolnod kell. A Chan Útja nem egoutazás-, "búra" alatt élt élet. Mivel mindannyian össze vagyunk kötve, így az kapcsolatban áll a többi emberrel. Ha elszigetelődsz azért, hogy a saját útadat járd, azzal az egésznek ártasz. Minél inkább felismered a tudat(od) lényegét, annál kevésbé határolódsz el másoktól: mert megnyílik benned a minden iránt érzett megértés és szeretet. A harcművészet, a gongfu technikák is kizárólag saját erőfeszítésed következtében tanulhatók. De az eredményt kikényszeríteni nem lehet: nem lehet "akarni", vágyni azt. A meditáció, a belső harcművészet gyakorlata csak előkészíti a tapasztalatok megérését, hogy a valóság felbukkanhasson. Ahogy egy kertész elülteti a magot, öntözi a növényt, óvja nevelgeti, de hogy mikor virágzik ki, az már nem az ő akaratának az eredménye: csak megtörténik.

Mint látod, a Chan a buddhizmushoz kötődik, azonban bárki gyakorolhatja. Nem kell buddhistának lenned, vagy Buddhában hinned (hiszen az egy állapot). Ha mégis a hit szerepét vizsgáljuk, akkor ❀ Linji Mester válogatott tanításai világosan mutatnak rá erre. A Chan gyakorlása nem kizáró, mindenki előtt nyitva áll. Bárki gyakorolhat. Nem számít, hogy honnan jött és milyen nézeteket vall. ❀ Boddhidharma azt mondta: "Tapasztaljátok meg magatok!". Nem elég beszélni - "bár tüzet mondunk, mégsem égetjük meg a szánkat!" - mondják a nagy Tanítók. A szó nem maga a tűz. Hétköznapi életben való gyakorlás a belső szabadság útja, hiszen lényege éppen az, hogy túljuss személyes nézeteiden, minden tanult, hallott és rád kényszerített-, rögzült elképzelésen. Meglásd korlátaidat, amelyek valójában nem léteznek. Eljuss az alaphoz, a forráshoz, amely mindannyiunkban közös. De nem veszíted el az egyediséged, éppen, hogy megtalálod azt, aki valójában vagy.

Csak el kell kezdeni és folytatni a gyakorlást: a Chan azok Útja, akik fel akarják számolni magukban a korlátokat és nyugtalanságot. Készek arra, hogy ne csak beszéljenek és megelégedjenek kész válaszokkal, hiszen maguk keresik meg azokat saját tudatukban. Azok Útja, akik könnyű életet élnek. A Chan kitartást és szorgalmat igényel, gyakorlása által a jellemed változik meg. A belső harcművészet és a meditáció olvasztótégelyében elég a felesleg, elpárolog a salak. A gyakorló tisztává, áttetszővé válik. Ehhez pedig hozzájárul az erő (中氣, zhong qi), amely minden helyzetben energiát nyújt. A tudatod is világos, tiszta lesz, mert mentessé válik a nehézségektől, terhektől. Nincs többé aggodalom a jövő és múlt miatt. Könnyedén teszed mindazt, amit meg kell tenned és nem fogod többé megtenni azokat, amit ne kell megtenned. Egyszerűvé és bölccsé válsz. A mindennapi életben a Chan veszélye abban rejlik, hogy megakadsz a gyakorlat külső formáinál, nem jutsz tovább, a belső szintre. Ezért tekints úgy a Chan -ra, mint az égbolton lebegő felhőre ami nem ragadható meg. Ne próbálkozz. A Mester szinte kizárólag gyakorlati útmutatásokat nyújt, "csak" a felesleges terhekre mutat rá, ösztönöz az azoktól való megszabadulásra. Már tudod, hogy ez csak és kizárólag saját gyakorlásod mentén lehetséges - így minden tőled függ: kérsz tanácsot vagy sem, megfogadod azt, vagy sem, teszel-e erőfeszítést, vagy nem. Ha tehát ezzel a felhővel kívánsz utazni, mozgékonynak és teljesen szabadnak kell lenned. Ezért a meditáció vagy a harcművészet gyakorlása (esetleg mindkettő) nem az a gyakorlat, amelyet tudatosan kell végezned azért, hogy felébredj. Arról van szó, hogy a gyakorlás (amely a gyakorlás kedvéért van) által történik meg a felébredés.

    ... nem az a fontos, amit létrehozol (forma), hanem az,
    amivé közben válsz (Chan Quan He Yi
    , 禅拳合一)

    Zhang Eryu Nagymester

De ez a helyes gyakorlásnak csak a hozadéka. A Chan gyakorlása nem ígér semmit. Valami azonban változik ígéret nélkül is. Minden tőled függ - a kertésztől, hogy a lehetőséget megteremtette-e a virágzásra.

Pár egyszerű kérdés és válasz

- Miben hisznek a Chan buddhisták?
- A Chan nem hit kérdése. Ha mégis szeretném megválaszolni, akkor a tudatban.
- Mi a tudat?
- Ami érzéseket társít a pillanathoz, azaz tapasztal, gondol.
- Miért fontos a tudatban "hinni"?
- Mert a tudat határozza meg a világodat amiben élsz és gyakorolsz, cselekszel.
- Mit jelent hinni a tudatban?
- Felismerni azt, hogy a gondolatok és érzések alakítják folyamatosan azt, amit megélsz. Ez tény.
- Hogyan alakítja a tudat mindezt?
- Ha jó kedved van, a dolgok szépek. Ha rossz a kedved, a dolgok rondák.
- Mi a célja ennek a hitnek?
- Nem hit kérdése :-). Ez gyakorlat, amellyel megszabadulhatsz az érzésekhez és gondolatokhoz való ragaszkodástól.
- Minek kéne megszabadulni?
- Mert a ragaszkodás folyamatos elégedetlenséget szül.
- Miféle elégedetlenséget?
- A kellemesre vágyakozás és a kellemetlentől való félelem köti le a gondolkodásod. Ezért nem vagy elégedett, nem tudod ezt fenntartani.
- Mi a baj a vággyal?
- A vágy azt jelenti, hogy épp most nem jó, ezért valami mást szeretnél, mint ami épp most van.
- Hogyan tudunk megszabadulni?
- Úgy, hogy a gondolatok helyett a tudat természetét feded fel. Ebben "hiszünk".
- Mi a tudat természete?
- A kötetlen, nyitott éberség.
- Mit jelent a tudat természetében hinni?
- Felismerni, hogy a gondolatok megjelennek és eltűnnek minden pillanatban.
- Mi van, ha ezt felismertük?
- Amikor nem ragadjuk meg a gondolatot: nem hiszünk benne, azaz a Valóság nem szűkül le egyetlen képzetre.
- Ez azt jelenti, hogy ne gondoljunk semmire?
- Dehogy. A gondolatok megjelennek maguktól és ugyanúgy elmúlnak maguktól, elég ha nem csinálsz velük semmit.
- Hogyan lehet ezt a hétköznapi tevékenységek közben megvalósítani?
- Amikor sétálsz, nem kell megmagyarázni magunknak, miért tesszük egyik lábunkat a másik után, mégsem esünk el.

Amit-, és ahogyan érzékelsz a világból, tudatodban van. Amit problémának élsz meg, ott van. Ami a megoldás, ott van. Juss túl személyes nézeteiden, minden tanult, hallott és rád kényszerített-, rögzült elképzelésen. Lásd a tudat korlátozottságát, amely valójában nem létezik.

Derűsen és nyugodtan.

❀ ❀ ❀

Ha érdekel a téma, tarts velünk - gyere gyakorolni a Xing Long Tang -ba. Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.


❀ ❀ ❀
0

AWAKE DRAGON AUTENTIC GONGFU SCHOOL - Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
Honorary President: Zhang Eryu Grandmaster I Master: Xiao Feng I Contact us: master [at] rgm.hu
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions
All Rights Reserved 1995-2015 I Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER www.kinainfo.hu.

How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through Rou Gong menthods and Rou Gong Quan.