XING LONG TANG - Menedékvétel a Buddhizmusban 皈依   Menedékvétel a Buddhizmusban - 皈依

❀ ❀ ❀

Mindannyian biztonságos és boldog életre vágyunk. Gondold át, vajon miben keresel menedéket, hogy ezt elérd. Talán a foglalkozásodban? Családodban vagy partneredben? Baráti körödben? Saját képességeidben vagy társadalmi feladataidban? Bármelyiket választod is, ilyen, vagy olyan módon megtapasztaltad már az ilyesfajta "menedékek" törékenységét, mulandóságát: szembesültél azzal, hogy munkahely és partner egyaránt elveszíthető. Át kellett élned szeretett hozzátartozód, vagy barátod távozását, ami szétszakította a látszólagos biztonságot nyújtó kapcsolati hálót. S mégis, minden ilyen irányú tapasztalat ellenére nem kérdőjelezed meg magadban az ilyesfajta menedékek megbízhatóságát: ha egyik elveszett, igyekszel azonnal a következőt megragadni. Nem teszed világossá, hogy ezek ugyanúgy nem lehetnek tartósak. El fog jönni az idő, amikor az újonnan választott menedék is szükségszerűen szenvedések forrásává válik.

Lényeges kérdés, hogy létezik-e egyáltalán olyan biztos menedék, ahová veszély esetén teljes bizonyossággal menekülhetsz?

Sidharta, aki palotában hercegként élt, megdöbbenéssel élte át az igazságot, amikor élvezetekkel és szépséggel körbevett, túlbiztosított életébe az öregség, betegség és halál hirtelen betört. Meglátta saját helyzetének csalóka csillogását és levonta a következményeket. Ezt követően kora különböző szellemi útjaihoz fordult menedékért, azok hatékonyságát saját magán próbálta ki. Gyors előrehaladást ért el és fontos belátásokhoz jutott; mégis, amikor tanítói azt mondák, hogy mindent elért ami egyáltalán elérhető, az sem tudta Őt visszatartani. Feladva e gyakorlatrendszerek látszatbiztonságát, legközelebbi tanítványtársait elhagyva útra kelt ismét. Átmenetileg menedéket vett különféle tanítóknál (tanrendszerekben és módszerekben), ahol addig maradt, míg tovább tudott jutni általuk. Ha zsákutcába került, nem habozott visszafordulni, feladni addigi fáradozásainak összes gyümölcsét. Amit Sidharta tett, az hatalmas ajándék a ma élő embereknek és minden érző lénynek. Hiszen Sudharta felismerte a szenvedést, annak valódi forrását és egyben megmutatta az utat, amely minden ember számára a szenvedéstől való megszabadulást jelenti. Sidharta megvilágosodott, Buddha lett, tanai pedig tényszerű, ok-okozati összefüggések mentén világosan írják le természetünk és világunk viszonyát.

2500 év elteltével is Buddhánál (佛, fo), az általa felfedett Tanításban (法, fa) és Közösségében (僧, seng) veszünk menedéket (皈依, gui yi). Olyan ez, mint a háromlábú szék: mindhárom nélkülözhetetlen a megszabaduláshoz. Buddhisták számára a menedékvétel ünnepi szertartás, amelynek keretében megerősítik elhatározásunkat. De nem volt mindig így. Buddha első tanítványai sokkal inkább olyan emberek voltak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, életbevágó kérdések nyugtalanítottak. Ebben a helyzetben a Buddha elé tárták problémájukat, Ő pedig beleérző képességén és szavain keresztül elérte, hogy egy pillanatra kinyíljék a szemük a valóságra, felismerjék, hogy minden nehézségükre saját magukban kell keresni a választ. Közösséget alkottak. E Sangha (僧 seng) első időszakában a szerzetesi közösségébe történő belépés úgy zajlott, hogy a jelentkező egyszerűen elismételte a menedékvétel szavait és ezzel hátat fordított a világi életnek. E súlyos lépés megtételére mindig saját helyzetük belső összefüggéseinek mély átlátása indította őket. Ez a belátás volt a menedékvétel döntő mozzanata, s nem pedig szertartás. Szembesülés, valamint az ebből következő határozott és egyszerű szándéknyilvánítás megváltoztatta a tanítvány életét. Bhiksuként (比丘, Bi Qiu) a szerzetesi életet választotta, vagy upásaka (優婆塞, you bo sai) a családi környezetében élt tovább. Miben is állt az alapvető változás?

A menedékvétel (皈依, gui yi) így hangzik, amelyet mind a mai napig elmondunk:

  Buddham saranam gacchámi.
  南無皈依佛, Na Mo Gui Yi Fo
  A Buddhához folyamodom oltalomért.

  Dhammam saranam gacchámi.
  南無皈依法, Na Mo Gui Yi Fa
  A Dharmához folyamodom oltalomért.

  Sangham saranam gacchámi.
  南無皈依僧, Na Mo Gui Yi Seng
  A Sanghához folyamodom oltalomért.

A Mahayanaban a Három Menedékvétel így hangzik (Avatamsaka Sutra, Virágfüzér Szútrában - 華嚴經, Huá yán jing találod):

  自皈依佛,當願眾生,體解大道,發無上心。, Zi guiyi fó, dang yuan zhongsheng, ti jiě dadao, fa wú shang xin.
  (I take refuge in the Buddha, wishing for all sentient beings to understand the great way and make the greatest vow.)

  自皈依法,當願眾生,深入經藏,智慧如海。, Zi guiyi fa, dang yuan zhongsheng, shenru jing zang, zhihui rú hai.
  (I take refuge in the Dharma, wishing for all sentient beings to deeply delve into the Sutra Pitaka, gaining an ocean of knowledge.)

  自皈依僧,當願眾生,統理大眾,一切無礙, Zi guiyi seng, dang yuan zhongsheng, tong li dazhong, yiqie wú ai
  (I take refuge in the Sangha, wishing all sentient beings to lead the congregation in harmony, entirely without obstruction.)

A menedékvétel az évszázadok folyamán egyre inkább szertartásba ágyazódott, amely hozzájárulhatott ahhoz, hogy lassanként feledésbe merüljön e lépés sorsdöntő egzisztenciális jelentősége. Vizsgáld meg nyelv oldalról, így mélyebben megérted:

A "sharana" szó a shai gyökből származik, jelentése: "védeni", "óvni", "védelmezni". Eredetileg védelmet, oltalmat, menedéket jelent. Ezért tulajdonképpen csak azok lelhetnek valóban menedékre, akik felismerték, hogy sehol máshol nem létezik igazi biztonság, mint e Három Drágaság védelme alatt. A "gaccshámi" (menni szándékozom) szó a gam gyökből vezethető le, jelentése: "menni, mozgásban lenni, mozogni, továbbmenni", "valahová odamenni, hozzáférni" azaz a mozgás vagy a szándék eléri célját. Átvitt értelemben jelentése "valamit tapasztalni", "megvalósítani". A naponta megújított menedékvétel buddhista országokban művelt, s általunk gyakran csak ájtatoskodó szokásnak tekintett gyakorlata mély értelmet rejt magában. Nem a mindig ugyanazon szavak sztereotip ismételgetését jelenti, hanem az állandó felé mozgás szükségességének tudatos fölismerését. A "saranam gaccshámi" ugyanis nem egyszeri elhatározás aktusa. A harcművészet gyakorlása sem az. Az állandó úton levés tudatosítását igényli. A menedékvételben tehát ez a "folyamodom" (szó szerint: megyek) egy olyan hitvallás, mellyel lemondunk minden berögzült ragaszkodásról.

E gyakorlat segítségével naponta útra kelsz, mindent magad mögött hagyva, amit addig elérni véltél. Mert "vélted". Megsejtetted, hogy ez egy olyasfajta lét, amit sohasem lehet végérvényesen elérni. Állandóan újra közeledsz a Dharmához, lemondva arról, hogy megpróbálj berendezkedni abban. Együtt haladsz azok közösségével, akik hozzád hasonlóan örök vándorokként ugyanerre a célra függesztik tekintetüket. Amikor a menedékvétel alkalmával feladod a sok apró, jelenlegi célod azért, mert már látod azok korlátozottságát és átmenetiségét, akkor ez semmi esetre sem a passzivitásba történő visszahúzódást jelenti. Gondolj bele, éppen ellenkezőleg: kinyílsz, mivel egy olyan új szemlélet / élet elindítására szánod el magad, amely nem tud megalkudni a pillanatnyi lehetőségeid korlátozottságával. Ezt tapasztalhatod meg a harcművészet haladó szintjein, hol nem kemény akarásra van szükséged, hanem az elengedésre. Mert ekkor minden kinyílik, minden pillanat valódi, megélt tapasztalás lesz, melyet mély belátás kísér, de az is lehet, hogy egyáltalán nem. Ezért szól a harcművészet gyakorlása egy életre.

A menedékvétel során a gyakorló új nevet kap. Ez a hagyomány él a harcművészetben is, amikor a Mester baishi-vé fogadja tanítványát. A gyakorlás során nem csak a technikáid-, hanem magad is fejlődsz: érési folyamaton mész keresztül. Amikor kialakul a megfelelő jellem, a tudat kész a magasabb ismeretek befogadására és megértésére. A rengeteg gyakorláson túl a személyiség a legfontosabb ahhoz, hogy baishi tanítvány légy. Közösséget, iskolát (kínai szemléletben: családot), stílust és Mestert választasz. Olyan kötelék alakul ki, amely életen át tartó termékeny kapcsolatot tesz lehetővé, melynek célja a Stílus és a Tanítások örökül hagyása, az átadás. Ezt a buddhista alapokon nyugvó láncolat figyelhető meg minden irányzatban, amely a Xing Long Tang-ban is jelen van.

Sem a menedékvétel, sem a harcművészet gyakorlása nem olyan, amit elvégzettnek tekintve kipipálhatnál, miután megtetted, vagy magasabb szintet értél el. A menedékvételt csak azok valósítják meg teljesen, akik számára semmilyen világi tevékenység nem ígér többé végső beteljesülést; akik számára a társadalmi kapcsolatok, a hivatásbeli siker, a különféle szórakozások, az ismeretek és vagyontárgyak megszerzése nem tudnak többé életcélul szolgálni. Akik képesek túllátni saját szűk horizontjukon és felfedezni a saját valódi lehetőségeiket. Lásd: ez történik Veled minden kungfu edzésen is: hiába hajtottad végre helyesen a konbinációt, nem lesz kész, nem lesz állandó-, erős-, vagy tökéletes. Újra megcsinálod, ... és másnap is, majd a következő héten, következő hónapban... éveken át. A mendékvétel hármassága az autentikus harcművészetben is jelen van: a Mester, a Stílus és az Iskola, a gyakorló közösség a három pillér.

Javasolt irodalom és források

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGV mYXVsdGRvbWFpbnxtYWhhamFuYXN6b2V2ZWdla3xneDoyOTFhZGU2YzVjMzc4Njc1
2. Virágfüzér Szútra
3. Pitaka Szútra
4. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

Vén. Vajramála @ Buddhista Egyház, XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2016 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings