"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.

XING LONG TANG - Harcművészeti versek, énekek 《歌訣》

kezdőlap > autentikus harcművészet (传统功夫) > harcművészeti versek, énekek (歌訣)


Kövess minket a Facebookon!

如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂 []


HARCMŰVÉSZETI VERSEK, ÉNEKEK (歌訣)
örök tanítások, énekek az buddhista harcművészet gyakorlásában


Mindegy, milyen stílust gyakorolsz, az igazi harcművészet tanításai időtlenek, tiszták és egyetemesek. Segíteni szeretnénk Neked is ezen a lapon gyűjtött verses tanításokkal. Olvasd, elmlélkeldj a harcművészetről. Ne tanuld egyoldalúan.

Az autentikus Chan harcművészet helyes gyakorlásának útmutatásai mindig a tanítványhoz közvetlenül szólnak, így jellemzően szóban hangoztak el. A Chan szellemisége nem e tanítások szavait-, inkább az általuk felkeltett érzetekhez való kapcsolódás feltárását szorgalmazza. Jó példa erre a "动静无偏" (dong jing wu pian) iránymutatás, amely a "mozgás" és "csend" egyidejűségét fedi fel, amelyet észre kell venned és gyakorolnod szükséges. Mert át kell érezned: ha nem vagy nyugodt, a Yang erős és sérti a Shen-t (神). Amikor nincs mozgás, az erős Yin sérti a Qi-t (气). Mozgás és Nyugalom csak együtt hozza létre az összhangot; azaz amikor kívül a mozgás és belül a nyugalom: azt nevezzük az igazi erő felszabadításának (劲). A Mesterek soha-, tanítványaik pedig nagyon ritkán jegyezték le ezeket. Általuk egy sajátos-, napjainkban több harcművészeti stílusban is ismert forma született meg így, amelyet a Ge Jue (歌訣) Quan Jue (拳訣) -ként ismerünk. Jelentése: harcművészeti dal-, vagy szólás. Rövid, verses formába szedett-, az alapelvekhez szorosan kapcsolódó tanításokat örökítettek meg. Érdekesség, hogy több közülük "jelszóként" is használatban volt - különösen a Qing Udvar ellennállói közt. Az újkori Kína időszakában több szólás idejétmúlt lett, alkalmazhatóság híján eltűnt. A fennmarad énekek és dalok azonban szorosan kapcsolódnak az autentikus harcművészethez.

"... 歌訣者,柔功拳中之精粹也,若能參透其意,窮盡其理,自能得道矣"

...a verses tanítások adják az autentikus harcművészet lényegét, így a Rou Gong Quan megértésének alapját.
Ha képes vagy teljesen megérteni ezeket, természetes módon szerezed meg a módszert Zhang Eryu Nagymester

这个教学读书柔功拳法,从前隐传,而不是今昌明,百术公开时代,不得步之自封,因故独得,故根基己利人健康。愿同登。练习佛家拳术所说明练习方法,本平日教授之经验、着笔祗求谅解、挂一漏万指之处、在所不免、尚望海内方家正为。

E tanítás a buddhista Rou Gong Quan művészetéhez [is] kapcsolódik. [Mely] korábban talán rejtett volt és soha nem osztották meg nyilvánosan. A mai tudományos korszakban minden művészetet nyilvánosan megosztunk, megakadályozva az embereket, hogy önelégültek legyenek hagyományaikkal vagy féltékenyen őrizzék őket, amiről úgy gondolják, hogy az övék. A mentalitásunk, hogy mások-, és magunk számára is hasznot hozzunk. Remélem, hogy ezeket az eszközöket használjuk majd, hogy mindannyian együtt jussunk fel az egészség magasabb szintjeire. A buddhista harcművészet mozdulatainak magyarázata a napi tanításom során szerzett saját tapasztalataimra [is] épül. Az egyetlen célom, hogy érthetővé tegyem az anyagot. A hibák azonban elkerülhetetlenek, ezért remélem, hogy a szakértők javaslatot tesznek a javításra.

柔功拳法謌訣 - Rougong Quan tanításának Éneke柔功拳法藝人傳。 (Róu gōng quánfǎ yìrén chuán.)
Rougong Quan tanítása, amelyet a mesterek adnak át,

奧妙無窮用無邊。 (Àomiào wúqióng yòng wúbiān.)
finomsága határtalan, hasznossága végnélküli.

六人八解捲上手。 (Liù rén bā jiě juǎn shàngshǒu.)
A „hat részből álló ember” [látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, gondolat] a „nyolc felszabaduláson”
[az érzéki alapú vágyak túllépésének folyamatán] megy keresztül, hogy elérje a legmagasabb készségeket.

藝人傳妙妙人傳。 (Yìrén chuán miào miào rén chuán.)
A mesterek csodákat adtak át, csodákat, amelyek újra öröklődnek.

Ezt az éneket 1926-ban jegyezte le Wu Zhiqing Mester. E dalból érezhető a buddhista szemlélet, a Rou Gong Quan művészetének Dharma Kapuja (法门)

真義歌 - A Valódi Tanítás Dala無形無象 (Wú xíng wú xiàng)
Nincs Forma, nincs árnyéka.

全身透空 (Quá nshēn tòu kōng.)
Egész tested átlátszó és üres.

忘物自然 (Wàng wù zìrán.)
Felejtsd el a környezetd, légy természetes.

西山懸磬 (Xīshān xuán qìng)
Mint függesztett kő-harangjáték a Nyugati Hegyen.

虎吼猿鳴 (Hǔ hǒu yuán míng)
Tigris üvöltése, Majmok sírása.

泉清水靜 (Quán qīng shuǐ jìng)
Tiszta szökőkút, békés vize.

翻江鬧海 (Fān jiāng nào hǎi)
Dinamikus folyó, viharos óceán.

盡性立命 (Jǐn xìng lìmìng)
Valódi lényed fejleszd az életedben.

A Rou Gong Quan a Chan (禅) gyakorlásának egyik eszköze, ahol a helyes gyakorlás a csendes szemlélődésben történő elengedés. A tudatnak világosnak kell lennie, a gyakorlás középpontjában is ez van. Nincsenek előítéletek, vágyak, sem fogalmak és gondolatok, amelyek homályosítják és elhúzzák a figyelmet a jelen pillanatról. Semmilyen gondolat és ragaszkodás nem akadályozza a cselekvést. A test nyugodt, stabil - így válik könnyűvé. Nincs már környezete, amiben mozdul(sz). A Nyugati Hegy egy neves hely Kínában, "...mint függesztett kő-harangjáték a Nyugati Hegyen...” azt jelenti, hogy a tudatodnak világosnak kell lennie: a fejed úgy tartja, mintha felülről függesztenék, a tested legyökerezett, mint a nagy hegy. A gyakorlásban nincs fontosabb: ne állj az útjában, mert kapcsolódik a Qi –hez-, a Jin (?) kibocsátásához. Erős, akár a tigris üvöltése, mely olyan hatalmas, hogy a majom sírása sem hallatszik már (ld.: ❀ 心猿意馬, Xin Yuan Yi Ma - a Majom Tudat). Ha felemeled a szellemed (神, shen) és irányítja az energiát (气, qi) az egész testedben, akkor a tudatod olyan tiszta lesz, mint a tavaszi forrás békés vize (水靜, quán qīng). Ebben az életedben folyamatosan gyakorolnod kell. Művelni a Qi-t, amely akár a víz. Így akadálymentesen mozog, nincs nála hatalmasabb és gyorsabb - semmi (forma) nem állhat meg előtte. Az igazi gyakorlással felébreszted a tudatod. Olvasd ezt a verset. Műveld ezt a verset:

"Nincs Forma, nincs árnyéka" - Ez azt jelenti, hogy amikor a harcművészet felsőbb szintjeihez közeledsz, azt tapasztalod, hogy a fizikai test nem úgy „érez”, ahogy eddig, úgy érzed, te nem a tested vagy, hanem energia, ami természetes része-, elválaszthatatlan része a világnak. Minden cselekedet és önmagad a dolgok természetes rendjébe tartozik, simán illeszkedik egymáshoz. Úgy tűnik, önálló formájuk nincs, árnéyk nélküli.

"Egész tested átlátszó és üres" - Amikor úgy érzed, hogy te magad csak egy energialabda vagy, tudatodban nincs semmi (más), azaz vágy, vagy szándék. Mivel a tudatodban az ego már üres, így nem avatkozik a dolgokba, elméd tudatos, lát és helyesen reagál.

"Felejtsd el a környezetd, légy természetes" - Amint átlátszóvá válik, nem jelenik meg a környezetben így az energia áramlása természetes és akadálymentes lesz.

"Mint függesztett kő-harangjáték a Nyugati Hegyen" - Ez azt jelenti, hogy a tudatod határtalan, szabad és forma nélküli. A felfüggesztett kő azt jelképezi, hogy a tudatod általad irányított, ahogy egy szál függeszti a követ a Szirten.

"Tigris üvöltése, Majmok sírása" - Amikor a mozgásodban az energiád fejleszted, olyanná lesz, mint a tigris ordítása, amely elnyomja a majom sírását.

"Tiszta szökőkút, békés vize" - Mindig, mikor az energiád erős, a tudatod tiszta, mozdulatlan és békés (minden tükröződik benne).

"Viharos folyó, viharos óceán" - Mikor gyakorolsz, saját energiádat használod. Ha gyakorlásod igazi, az energia olyan mint egy turbulens folyó vagy viharos óceán.

"Valódi lényed fejleszd az életedben" - Mikor gyakorolsz vagy cselekszel, mindig tartsd fenn az éberséged. Művészeted így magas szinten áll majd. Felébredsz.

柔功拳法謌訣 - Rougong Quanról要为心意功 先从佛法起
Ha szeretnéd megtanulni a valódi tudat és szándék készségeit, a Buddhadharmából indulj ki.

有刚亦有柔 阴阳并相济
Van keménység és lágyság is, [s] mint passzív és aktív, segítik egymást

体用一连贯 遍身皆弹力 
Az elmélet és a gyakorlat összefügg, [ekkor] ruganyosság tölti meg tested.

圆展松合静 养我浩然气
Kereksége, terjeszkedése, fellazulása, összhangja [v. egyesítése] és csendessége [ld. mozdulatlansága] révén, a művészet ápolja nemes energiádat.

动作似游龙 蕴藏皆珠玉 
[Így] A mozdulatok egy úszó sárkányhoz hasonlítanak, tele értékes drágakövekkel.

此學技五大要素也 - Az öt legfontosabb lényegről, amelyet meg kell tanulni心愈專 (Xin yu zhuan)
Koncentrált Tudat (Xin).

意昧三 (Yi mei san)
Háromszoros rejtő szándék (Yi).

精愈堅 (Jing yu jian)
A Lényeg (Jing) erősítése

氣愈安 (Qi yu an)
Az Energiát teszi (Qi) stabillá (lent).

神愈鮮 (Shén yu xian)
A Lélek (Shen) kitisztul.

Ehhez kapcsolódok szorosan az Öt Készség 《五工》 tanítása is.

A teljes test erejének használata nem lehet hiányos

週身用力,無處不圓滿,取內圓外方之意,始終不懈。

A teljes test erejének használata nem lehet hiányos. Keresd és tartsd fent a szándékod a belső "kerekség" és a külső "szögletesség" fenntartására az elejétől végig. Erről szól ez a tanítás:

渾噩身一貫 (Hún'e shen yiguan)
Hassa át őszinteség (lazaság, ragaszkodás-mentesség) a tested egészét

形具切忌散 (Xíng ju qieji san)
Eképp bárhol képes vagy fenntartani a struktúrá(já)t.

變化迅速,神捷果斷 - A gyors alkalmazkodás a lélek (nem leragadó) szabadságát jelenti.拳出如流星 (quán chu rú liúxing)
Törjön ki az ütésed úgy, mint egy meteor.

變手似閃電 (Bian shou shi shandian)
Kösd a technikákat úgy, akár a villám.

Az erő

舌為肉之稍,肉為氣之囊,舌捲氣降,注於氣海,又能接引腎氣,結丹入田。齒為骨梢,扣則骨堅。

A nyelved az izmaid vége. Az energia "táskája" az izom. Ha a nyelved hajlott, akkor az energia lesüllyed és a qihai-ba tér. Így vagy képes az energiát a vesékbe irányítani. A fogaid a csontjaid vége. Amikor a fogaid zárva tartod, a csontok megerőssé vállnak. Erről szól ez a tanítás:

舌捲齒更扣 (Shé juan chi geng kou)
A nyelv felfelé hajlik, a fogak összezárnak.

A fej szerepe

頭為六陽之首,五關百骸,莫不本此,頭頂若懸,三關九竅易通,自能白雲朝頂,一點靈光頂頭懸,亦禪學之要素也。

A fej az aktív energia Hat Csatornájának forrása. Az öt érzékszerv és a teljes csontozat ezen alapul. Amikor a fejtető függesztett és élénk, a gerinc Három Része és a tested Kilenc Nyílása kiegyensúlyozott energiaármalást tesz lehetővé. Természetes módon éred el a "Fejtető a Fehér Felhők Közt" vagy "Ragyogás a Fejed Felett" állapotát. Ez a Chan tanítás kulcsfontosságú elve.

頭頂如懸磬 (Tóu Ding Rú Xuán Qing)
A fejtető (bai hui) olyan, mint egy függesztett csengő.

精光收縮而尖銳

A következő versike a meglátásod erősebb fókuszáltságáról szól

兩目神光耀 (Liang Mu Shén Guang Yao)
A lélek a szemeidben fényesen ragyog.

Ének az orron keresztüli légzéshez

以鼻作長呼短吸之功,耳目心作收視反聽之用。

Egy ének az orron keresztüli légzéshez. Rövid belégzés és hosszú kilégzés - ekkor füleid, szemeid és tudatod "figyelnek" nem "hallgatnak".

鼻息耳凝歛 (Bí Xi Er Níng Han)
Légzésed és hallásod koncentrált.

心目宜內歛 (Xin Mu Yi Nei Han)
Tudatot csak befelé figyel.

靈敏活潑,進躦奪位。

Ének a "fürge és élénk" -ről, így jelen vagy a pillanatban.

腰轉如滑車 (Yao Zhuan Rú Huá Che)
derekad úgy fodul mint a csigakerék

進足如鋼鑽 (jin Zú Rú Gang Zuan)
kezeid és lábaid úgy haladnak a technikában mint a fúrófejek.

動靜須有此力。

Akár mozgásban akár nyugalomban vagy, e tulajdonságokkal minden pillanatban rendelkezz:

提蹚裹扒縮 (Tí Tang Guo Ba Suo)
Felemelkedés, Gázolás, Csomagolás, Átfésülés, Lesüllyedés

滾銼㨮撐擰 (Gun cuo dou cheng níng)
Gördülés, elkapás, emelés, merevítés, csavarás.

Inak végei

指為筋梢,扣則力自充,週身毛髮為血稍,血為氣之膽,毛孔不睜,毛髮不竪,則血不充,血不充,則氣不振,氣不振,則力不實,不實則必失戰鬥力矣。

A kéz- és lábujjaid az inak végei. Ha ezeket szorosan tartod, úgy természetes és bőséges erővel rendelkezel. A tested szőre véred vége. A vér az energia "vakmerősége". Ha pórusaid nem nyitottak, a szőrszálak nem erősek, a véred gyenge. Ha véred nem bőséges, az energia nem kel életre, nem lesz aktív. Ekkor az erő nem teljes, a gongfu-d nem jó.

手足指抓力 (Shou Zú Zhi Zhua Li)
Ujjaid és lábad erővel megragad.

毛孔如生電 (Máo Kong Rú Sheng Dian)
Pórusaid olyanok mintha villamos energiát termelnének.

Kapcsolódó tanítások

  • Tanítás az Üres és Teli szétválasztásáról 拳论所谓。 处处总此一虚实。
  • Használd a Yi-t a Li helyett 用意不用力
  • Tanítás az ellazultságról 松
  • Külső és Belső egyesülése 内外相合
  • Tanítás az Erő valódi természetéről 柔功拳是系统、庞大。
  • Wang Yusheng: A keménység és lágyság egymást kiegészítő elvéről (1923) 《拳之剛柔相濟論》
  • Wang Yusheng: az Erő alkalmazása (1923) 《用勁》

vissza | Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.XING LONG TANG Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yao Dong Jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品