XING LONG TANG - harcművészeti versek és énekek 《歌訣》

Harcművészeti versek és énekek 《歌訣》

Énekek az autentikus (belső) harcművészet gyakorlásában

Mindegy, milyen stílust gyakorolsz, az igazi harcművészet tanításai időtlenek, tiszták és egyetemesek. Segíteni szeretnénk Neked is ezen a lapon gyűjtött verses tanításokkal. Olvasd, elmlélkeldj a harcművészetről. Ne tanuld egyoldalúan.

Az autentikus Chan harcművészet helyes gyakorlásának útmutatásai mindig a tanítványhoz közvetlenül szólnak, így jellemzően szóban hangoztak el. A Chan szellemisége nem e tanítások szavait-, inkább az általuk felkeltett érzetekhez való kapcsolódás feltárását szorgalmazza. Jó példa erre a "动静无偏" (dong jing wu pian) iránymutatás, amely a "mozgás" és "csend" egyidejűségét fedi fel, amelyet észre kell venned és gyakorolnod szükséges. Mert át kell érezned: ha nem vagy nyugodt, a Yang erős és sérti a Shen-t (). Amikor nincs mozgás, az erős Yin sérti a Qi-t (). Mozgás és Nyugalom csak együtt hozza létre az összhangot; azaz amikor kívül a mozgás és belül a nyugalom: azt nevezzük az igazi erő felszabadításának (). A Mesterek soha-, tanítványaik pedig nagyon ritkán jegyezték le ezeket. Általuk egy sajátos-, napjainkban több harcművészeti stílusban is ismert forma született meg így, amelyet a Ge Jue (歌訣) Quan Jue (拳訣) -ként ismerünk. Jelentése: harcművészeti dal-, vagy szólás. Rövid, verses formába szedett-, az alapelvekhez szorosan kapcsolódó tanításokat örökítettek meg. Érdekesség, hogy több közülük "jelszóként" is használatban volt - különösen a Qing Udvar ellennállói közt. Az újkori Kína időszakában több szólás idejétmúlt lett, alkalmazhatóság híján eltűnt. A fennmarad énekek és dalok azonban szorosan kapcsolódnak az autentikus harcművészethez.

Nagymesterünk, Zhang Eryu szerint:

  "... 歌訣者,柔功拳中之精粹也,若能參透其意,窮盡其理,自能得道矣"
  Gejué zhě, Róu Gong Quán zhong zhi jingcui yě, ruo néng cantou qí yi, qióngjin qí li, zi néng dé dao yi
  ...a verses tanítások adják az autentikus harcművészet lényegét, így a Rou Gong Quan megértésének alapját. Ha képes vagy teljesen megérteni ezeket, természetes módon szerezed meg a módszert (ld.: gong).


❀ ❀ ❀

真義歌 (Zhēn yì gē)

A Valódi Tanítás Dala

無形無象 (Wú xíng wú xiàng)

Nincs Forma, nincs árnyéka.

全身透空 (Quá nshēn tòu kōng.)

Egész tested átlátszó és üres.

忘物自然 (Wàng wù zìrán. )

Felejtsd el a környezetd, légy természetes.

西山懸磬 (Xīshān xuán qìng)

Mint függesztett kő-harangjáték a Nyugati Hegyen.

虎吼猿鳴 (Hǔ hǒu yuán míng)

Tigris üvöltése, Majmok sírása.

泉清水靜 (Quán qīng shuǐ jìng)

Tiszta szökőkút, békés vize.

翻江鬧海 (Fān jiāng nào hǎi)

Dinamikus folyó, viharos óceán.

盡性立命 (Jǐn xìng lìmìng)

Valódi lényed fejleszd az életedben.

A ❀ Rou Gong Quan a Chan (禅) gyakorlásának egyik eszköze, ahol a helyes gyakorlás a csendes szemlélődésben történő elengedés. A tudatnak világosnak kell lennie, a gyakorlás középpontjában is ez van. Nincsenek előítéletek, vágyak, sem fogalmak és gondolatok, amelyek homályosítják és elhúzzák a figyelmet a jelen pillanatról. Semmilyen gondolat és ragaszkodás nem akadályozza a cselekvést. A test nyugodt, stabil - így válik könnyűvé. Nincs már környezete, amiben mozdul(sz). A Nyugati Hegy egy neves hely Kínában, "...mint függesztett kő-harangjáték a Nyugati Hegyen...” azt jelenti, hogy a tudatodnak világosnak kell lennie: a fejed úgy tartja, mintha felülről függesztenék, a tested legyökerezett, mint a nagy hegy. A gyakorlásban nincs fontosabb: ne állj az útjában, mert kapcsolódik a Qi –hez-, a Jin (?) kibocsátásához. Erős, akár a tigris üvöltése, mely olyan hatalmas, hogy a majom sírása sem hallatszik már (ld.: ❀ 心猿意馬, Xin Yuan Yi Ma - a Majom Tudat). Ha felemeled a szellemed (神, shen) és irányítja az energiát (气, qi) az egész testedben, akkor a tudatod olyan tiszta lesz, mint a tavaszi forrás békés vize (水靜, quán qīng). Ebben az életedben folyamatosan gyakorolnod kell. Művelni a Qi-t, amely akár a víz. Így akadálymentesen mozog, nincs nála hatalmasabb és gyorsabb - semmi (forma) nem állhat meg előtte. Az igazi gyakorlással felébreszted a tudatod. Olvasd ezt a verset. Műveld ezt a verset:

  "Nincs Forma, nincs árnyéka" - Ez azt jelenti, hogy amikor a harcművészet felsőbb szintjeihez közeledsz, azt tapasztalod, hogy a fizikai test nem úgy „érez”, ahogy eddig, úgy érzed, te nem a tested vagy, hanem energia, ami természetes része-, elválaszthatatlan része a világnak. Minden cselekedet és önmagad a dolgok természetes rendjébe tartozik, simán illeszkedik egymáshoz. Úgy tűnik, önálló formájuk nincs, árnéyk nélküli.

  "Egész tested átlátszó és üres" - Amikor úgy érzed, hogy te magad csak egy energialabda vagy, tudatodban nincs semmi (más), azaz vágy, vagy szándék. Mivel a tudatodban az ego már üres, így nem avatkozik a dolgokba, elméd tudatos, lát és helyesen reagál.

  "Felejtsd el a környezetd, légy természetes" - Amint átlátszóvá válik, nem jelenik meg a környezetben így az energia áramlása természetes és akadálymentes lesz.

  "Mint függesztett kő-harangjáték a Nyugati Hegyen" - Ez azt jelenti, hogy a tudatod határtalan, szabad és forma nélküli. A felfüggesztett kő azt jelképezi, hogy a tudatod általad irányított, ahogy egy szál függeszti a követ a Szirten.

  "Tigris üvöltése, Majmok sírása" - Amikor a mozgásodban az energiád fejleszted, olyanná lesz, mint a tigris ordítása, amely elnyomja a majom sírását.

  "Tiszta szökőkút, békés vize" - Mindig, mikor az energiád erős, a tudatod tiszta, mozdulatlan és békés (minden tükröződik benne).

  "Viharos folyó, viharos óceán" - Mikor gyakorolsz, saját energiádat használod. Ha gyakorlásod igazi, az energia olyan mint egy turbulens folyó vagy viharos óceán.

  "Valódi lényed fejleszd az életedben" - Mikor gyakorolsz vagy cselekszel, mindig tartsd fenn az éberséged. Művészeted így magas szinten áll majd. Felébredsz.


❀ ❀ ❀

此學技五大要素也。 - Az öt legfontosabb lényegről 《五大要素》, amelyet meg kell tanulni (ehhez kapcsolódok szorosan az ❀ Öt Készség 《五工》tanítása is)

心愈專
Xin yu zhuan

Koncentrált Tudat (Xin).

意昧三
Yi mei san

Háromszoros rejtő szándék (Yi).

精愈堅
Jing yu jian

A Lényeg (Jing) erősítése

氣愈安
Qi yu an

Az Energiát teszi (Qi) stabillá (lent).

神愈鮮
Shén yu xian

A Lélek (Shen) kitisztul.

❀ ❀ ❀

週身用力,無處不圓滿,取內圓外方之意,始終不懈。 A teljes test erejének használata nem lehet hiányos. Keresd és tartsd fent a szándékod a belső "kerekség" (❀ Chan Yuan Gong 《禅圜功》) és a külső "szögletesség" (Duan Da technikák) fenntartására az elejétől végig. Erről szól ez a tanítás:

渾噩身一貫
Hún'e shen yiguan

Hassa át őszinteség (lazaság, ragaszkodás-mentesség) a tested egészét

形具切忌散
Xíng ju qieji san

Eképp bárhol képes vagy fenntartani a struktúrá(já)t.

❀ ❀ ❀

變化迅速,神捷果斷。 A gyors alkalmazkodás a lélek (神) (nem leragadó) szabadságát jelenti. Az alábbi vers erről szól:

拳出如流星
Quán chu rú liúxing.

Törjön ki az ütésed úgy, mint egy meteor.

變手似閃電
Bian shou shi shandian.

Kösd a technikákat úgy, akár a villám.

❀ ❀ ❀

舌為肉之稍,肉為氣之囊,舌捲氣降,注於氣海,又能接引腎氣,結丹入田。齒為骨梢,扣則骨堅。 A nyelved az izmaid vége. Az energia "táskája" az izom. Ha a nyelved hajlott, akkor az energia lesüllyed és a Qi Hai-ba tér. Így vagy képes az energiát a vesékbe irányítani. A fogaid a csontjaid vége. Amikor a fogaid zárva tartod, a csontok megerőssé vállnak. Erről szól ez a tanítás:

舌捲齒更扣
Shé juan chi geng kou.

A nyelv felfelé hajlik, a fogak összezárnak.

❀ ❀ ❀

頭為六陽之首,五關百骸,莫不本此,頭頂若懸,三關九竅易通,自能白雲朝頂,一點靈光頂頭懸,亦禪學之要素也。 A fej az aktív energia Hat Csatornájának forrása. Az öt érzékszerv (szem, fül, orr, nyelv, ajkak) és a teljes csontozat ezen alapul. Amikor a fejtető függesztett és élénk, a gerinc Három Része és a tested Kilenc Nyílása kiegyensúlyozott energiaármalást tesz lehetővé. Természetes módon éred el a "Fejtető a Fehér Felhők Közt" vagy "Ragyogás a Fejed Felett" állapotát. Ez a Chan tanítás kulcsfontosságú elve.

頭頂如懸磬
Tóu Ding Rú Xuán Qing.

A fejtető (bai hui) olyan, mint egy függesztett csengő.

❀ ❀ ❀

精光收縮而尖銳〕 A következő versike a meglátásod erősebb fókuszáltságáról szól

兩目神光耀
Liang Mu Shén Guang Yao

A lélek a szemeidben fényesen ragyog.

❀ ❀ ❀

以鼻作長呼短吸之功,耳目心作收視反聽之用。 Egy ének az orron keresztüli légzéshez. Rövid belégzés és hosszú kilégzés - ekkor füleid, szemeid és tudatod "figyelnek" nem "hallgatnak".

鼻息耳凝歛
Bí Xi Er Níng Han

Légzésed és hallásod koncentrált.

心目宜內歛
Xin Mu Yi Nei Han

Tudatot csak befelé figyel.

❀ ❀ ❀

靈敏活潑,進躦奪位。 Ének a "fürge és élénk" -ről, így jelen vagy a pillanatban.

腰轉如滑車
Yao Zhuan Rú Huá Che

derekad úgy fodul mint a csigakerék

進足如鋼鑽
Jin Zú Rú Gang Zuan

kezeid és lábaid úgy haladnak a technikában mint a fúrófejek.

❀ ❀ ❀

動靜須有此力。 Akár mozgásban akár nyugalomban vagy, e tulajdonságokkal minden pillanatban rendelkezz:

提蹚裹扒縮
Tí Tang Guo Ba Suo

Felemelkedés, Gázolás, Csomagolás, Átfésülés, Lesüllyedés

滾銼㨮撐擰
Gun cuo dou cheng níng.

Gördülés, elkapás, emelés, merevítés, csavarás.

❀ ❀ ❀

指為筋梢,扣則力自充,週身毛髮為血稍,血為氣之膽,毛孔不睜,毛髮不竪,則血不充,血不充,則氣不振,氣不振,則力不實,不實則必失戰鬥力矣。 A kéz- és lábujjaid az inak végei. Ha ezeket szorosan tartod, úgy természetes és bőséges erővel rendelkezel. A tested szőre véred vége. A vér az energia "vakmerősége". Ha pórusaid nem nyitottak, a szőrszálak nem erősek, a véred gyenge. Ha véred nem bőséges, az energia nem kel életre, nem lesz aktív. Ekkor az erő nem teljes, a gongfu-d nem jó.

手足指抓力
Shou Zú Zhi Zhua Li

Ujjaid és lábad erővel megragad.

毛孔如生電
Máo Kong Rú Sheng Dian

Pórusaid olyanok mintha villamos energiát termelnének.

Jegyzetek

 • Tudat (Xin). A Chan harcművészetben a Xin (jelentése: szív) a Tudatot jelenti, pontosabban az érzelmi tudatot. Ezen kell dolgozni ahhoz, hogy a tiszta tudat (Yi, amely jelent szándékot is) erőssé váljon.
 • Esszencia, Lényeg (Jing, 精), mely fordítható életerőnek is.
 • ...
 • ...

Fontosabb, kapcsolódó tanítások


Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang
Rou Gong Quan tanítások és gyakorlati alkalmazások I 2017 v1
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk:
master KUKAC rgm PONT hu I web: www.kinainfo.hu és www.rgm.hu

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings