Chanbuddhista fogadalmak   Chanbuddhista fogadalmak

❀ ❀ ❀

A Chan hagyományban menedékvételi szertartásokat rendeznek, amelyek során az iránymutatásokat, szabályokat a gyakorlók átveszik. A "fogadalom" szó a páli ❀ "Śīla" (kínaiul: 尸羅, shi luo) kifejezésből ered. Ezt gyakran erkölcsnek, erénynek fordítják, de több értelmezése van, amelyek túlmutatnak az erkölcs szón. Utalhat olyan belső erényre, mint amilyen a kedvesség és szavahihetőség, éppen úgy, mint a világban lévő erények ténykedésére. De utalhat az erkölcsös úton való cselekvés elvére is. Talán a legjobb, ha a Śīla -t valamiféle harmóniaként, összhangként értelmezzük.

Pu Ji Chan Templom, Budapest

A buddhista szövegek szerint a Śīla beszéded és cselekedeteid harmóniája. Összhangba rendezi tetteid a saját valódi érdekeiddel, a mások jólétével és az egyetemes törvényekkel. A Śīla -val ellentétes cselekedeteid meghasonuláshoz vezethetnek, ami bűntudatban, szorongásban és lelkifurdalásban is nyilvánulhat. De ha betartod a Śīla elvét, akkor ez a meghasonulás eltűnik és a belső késztetéseid-, tetteid kiegyensúlyozott egységbe kerülnek. A megvilágosodás ezzel támogatható. A kínai Chan hagyomány szertartásainak menete szerepel az Upászaka szabályokról szóló szútra tizennegyedik fejezetében (❀ 優婆塞戒經受戒品 第十四, You pó sai jie jing shoujie pin).

受戒, Shou Jie, a buddhista menedékvétel

E szertartás során veszi fel a világi tanítvány a Chan vallást a Három Menedékvétellel. Jushi (居士) lesz. A menedékvétel jelentéséről és jelentőségéről a ❀ Menedékvétel a Buddhizmusban - 皈依 c. jegyzetből tudhatsz meg többet

南無本師釋迦牟尼佛, Namo Benshi Shijiamouni Fo
Bizalmam tettem az eredeti Tanító, Sákjamuni Buddha bölcsességébe.

A Három Menedékvétel (皈依, Guiyi), a Három Drágaság (三宝):

 • Buddham szaranam gaccshámi. A Buddhához folyamodom oltalomért.
  自皈依佛,當願眾生,體解大道,發無上心。
  Zì guīyī fó, dāng yuàn zhòngshēng, tǐ jiě dàdào, fā wú shàng xīn.

 • Dhammam szaranam gaccshámi. A Dharmához folyamodom oltalomért.
  自皈依法,當願眾生,深入經藏,智慧如海。
  Zì guīyī fǎ, dāng yuàn zhòngshēng, shēnrù jīng zàng, zhìhuì rú hǎi.

 • Sangham szaranam gaccshámi. A Szanghához folyamodom oltalomért
  自皈依僧,當願眾生,統理大眾,一切無礙。
  Zì guīyī sēng, dāng yuàn zhòngshēng, tǒng lǐ dàzhòng, yīqiè wú ài

Röviden:

  南無皈依佛 (Námó guiyi fó) Menedéket veszek Buddhánál.
  南無皈依法 (Námó guiyi fa) Menedéket veszek a Dharma-ban
  南無皈依僧 (Námó guiyi seng) Menedéket veszek a Sangha-ban.

A kínai hagyományban a jushi –k (居士 vagy 優婆塞, youposai) fekete hosszú ujjú köntöst (海清, haiqing) viselnek a szertartások és elvonulások idején. Ez a Három Drágaság szimbóluma.

五戒, Wu Jie, az Öt Fogadalom

A legalapvetőbb, legismertebb buddhista fogadalmat páli nyelven panycsa-síláni vagy "Öt Fogadalom" néven nevezzük. Aki menedéket vesz a Három Drágaságban, buddhista lesz. Gyakorlásai során - később - elmélyítheti gyakorlatait, s fogadalmat tehet. A Wu Jie, az Öt Fogadalom azonban nem parancsolat, hanem saját magadnak tett ígéret. Ez támogatja az előrehaladást az úton, a Megvilágosodás keresésében.

Az Öt Fogadalom, 五戒:

 • Megígérem, hogy tartózkodok az öléstől
  诸佛尽寿不杀生, 我 某甲 亦尽寿不杀生.
  Zhū fo jǐn shòu bù shāshēng, wǒ mǒu jiǎ yì jǐn shòu bù shāshēng.

 • Megígérem, hogy tartózkodok a lopástól
  如诸佛尽寿不偷盗, 我某甲亦尽寿不偷盗.
  Rú zhū fú jǐn shòu bù tōudào, wǒ mǒu jiǎ yì jǐn shòu bù tōudào.

 • Megígérem, hogy tartózkodok a helytelen szexuális viselkedéstől
  如诸佛尽寿不淫欲, 我某甲亦尽寿不邪淫
  Rú zhū fú jǐn shòu bù yínyù, wǒ mǒu jiǎ yì jǐn shòu bù xiéyín

 • Megígérem, hogy tartózkodok a valótlan állításától
  如诸佛尽寿不妄语, 我某甲亦尽寿不妄语.
  Rú zhū fú jǐn shòu bù wàngyǔ, wǒ mǒu jiǎ yì jǐn shòu bù wàngyǔ.

 • Megígérem, hogy tartózkodok a bódító italok fogyasztásától
  如诸佛尽寿不饮酒, 我某甲亦尽寿不饮酒.
  Rú zhū fú jǐn shòu bù yǐnjiǔ, wǒ mǒu jiǎ yì jǐn shòu bù yǐnjiǔ.

Buddha a következőket tanácsolja a világi követőknek:

  ... Most elmondom a Világiaknak szóló tanítást. Mivel nem lehetséges, hogy a világi élettel elfoglalt személy a teljes szerzetesi gyakorlást megvalósítsa, a világi ezt követve lesz erényes. Nem szabad életet elvennie, sem élet elvételét okoznia, sem mást élet elvételére felbujtania. Tiltott bármilyen lényt, gyengét vagy erőset megsebeznie az egész világon. Kerülnie kell, hogy bármit elvegyen, amit nem adnak. Nem szabad lopnia, vagy mást lopásra buzdítania. Teljesen tartózkodnia kell a lopástól. A bölcsnek kerülnie kell a szemérmetlenséget, mintha az izzó parázs lenne. Ha képtelen is arra, hogy nőtlenségben éljen, más asszonyát nem látogathatja. Belépvén a királyi udvarba vagy emberek társaságába ne mondjon hazugságot. Kerülnie kell a hazug beszédet, és mást se biztasson erre. Teljesen tartózkodnia kell a csalárdságtól. A világi, aki a Dhamma gyakorlását választotta, nem lehet bódító szerek rabja. Nem ihat alkoholt és nem biztathat senkit, hogy így tegyen, tudván, hogy ez őrültséghez vezet. Az alkoholtól megzavart emberek gonosz tetteket hajtanak végre, és más meggondolatlan embereket is rávesznek ilyesmire. Kerülnie kell a bódító szereket, a vétség ezen fajtáját, ami elbódítja az elmét és bolond emberek öröme.

  Ne ölj,
  Ne vedd el, amit nem adnak,
  Ne hazudj,
  Ne fogyassz bódító szereket,
  Tartózkodj a szexuális érintkezéstől.

A páli kánonban (三藏, sānzàng, azaz Tripiṭaka) Buddha az egyén saját maga és mások számára nyújtott ajándékként jellemzi az öt fogadalmat

  ..."És most, ez az öt ajándék létezik, ez az öt nagyszerű ajándék – eredeti, régóta fennálló, hagyományos, ősi, hamisítatlan, hamisítatlan a kezdetektől – ami feddhetetlen, ami mindig is feddhetetlen lesz, és amit a nagy tudású remeték és papok kifogástalannak találnak. Melyik öt? Van olyan eset, amikor egy nemes tanítvány feladva az élet elvételét, tartózkodik az élet elvételétől. Így cselekedvén, végtelen számú élőlényt szabadít meg veszélytől, ellenségeskedéstől és elnyomástól. Végtelen számú élőlényt megszabadítva veszélytől, ellenségeskedéstől, és elnyomástól, ő maga is veszélytől, ellenségeskedéstől és elnyomástól való határtalan szabadságot nyer el. Ez az első ajándék, az első nagyszerű ajándék – eredeti, régóta fennálló, hagyományos, ősi, hamisítatlan, hamisítatlan a kezdetektől – ami feddhetetlen, ami mindig is feddhetetlen lesz, és amit a nagy tudású remeték és papok kifogástalannak találnak. Ez a negyedik jutalma az érdemnek….(ford.: Sándor Ildikó)

A kínai hagyományban a Wu Jie fogadalmat tett jushi-k fekete hosszú ujjú haiqing -ot és barna köpenyt hordanak (缦衣, manyi) a szertartások és elvonulások idején, amely a szabályok betartását jelképezi.

A Mahayana-ban a Wu Jie a ❀ Brahmajala Sutra leírtak. Ebben a szútrában az alkohol fogyasztása csak egy "apró" kihágásnak számít, de az eladása, értékesítése már a fogadalom nagyon nagy megsértése. Az alkoholt fogyasztó csak önmagának okoz kárt, de az alkohol eladója már másoknak tesz rosszat, ami viszont a bódhiszattva eskü megszegése. A Mahayana irányzaton belül is léteznek különbségek egyes iskolák között az ivással kapcsolatban, de ezt az ötödik fogadalmat nagyon sok esetben nem értelmezik abszolút tiltásként. Viszont az is tény, hogy a "mámort okozó dolog" fogalmát kiszélesítették annyira, hogy beletartozhat bármi, ami elvonja a figyelmet az ösvényen való haladásról, tehát nem csupán az alkohol és drog. "A legtágabb értelemben, bármi, amit anélkül nyelünk le, lélegzünk be vagy injekciózunk be saját szervezetünkbe, hogy tiszteletet tanúsítanánk iránta, egész életünkre mámort, bódulást okozó szerré válik." Azaz, a mámor okozása az, amikor úgy viszel be magadba valamit, hogy ezzel befolyásolod a tapasztalásodat. Ez a ‘valami’, lehet “kávé, tea, rágógumi, édesség, szex, alvás, hatalom, hírnév, még akár étel is. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy tartózkodnunk kell a kávé, tea, rágógumi, stb. bevitelétől. Hanem azt, hogy ne mámort okozó szerekként használjuk őket, ne arra, hogy elvonjuk a figyelmünket az élet direkt és közvetlen megtapasztalásától. Ugyanakkor bármi, ami figyelmetlenségbe, meggondolatlanságba juttathat bennünket, az mámort okozó szer. Mindenkinek vannak olyan szokásai, amelyek lehetővé teszik a figyelmetlenség kellemes, kényelmes állapotát. A cél az, hogy beazonosítsuk, melyek ezek a szokások, és hogy megküzdjünk velük. Ha ebből a szempontból nézve vizsgáljuk ezt az ötödik fogadalmat, akkor könnyen belátjuk, hogy valójában nem az a kérdés, hogy teljes mértékben tartóztassuk-e meg magunkat az alkoholtól vagy mértékletesen ihatunk egy keveset. Hanem az, hogy hogyan viszonyulunk, úgy általában is, a figyelmetlenséget okozó szerekhez, szokásokhoz. Mert ez az egész egy sokkal érettebb gondolkodást és önmagunkhoz való őszinteséget igényel, nem pedig egy ilyen részletkérdésen való teljesen értelmetlen töprengést.

菩薩戒 Púsa Jie, azaz a Boddhisattva Ösvénye (48 fogadalom)

Ezt gyakran nevezik Fa Wang Jie-nek is, (梵網戒). A Brahma Hálója Szúrtában (❀ T24n1484, 梵網經, Fanwang jing) 10 fő fogadalom és 48 mellékfogadalom, míg az Upászaka Szabályok Szútrában (❀ T24n1488, 優婆塞戒經受戒品 You pó sai jie jing shoujie pin) 6 fő fogadalom és 28 mellékfogadalom olvasható.

A Három Drágaság - (三宝, 皈依 azaz Guiyi):

  南無皈依佛 (Námó guiyi fó) Menedéket veszek Buddhánál.
  南無皈依法 (Námó guiyi fa) Menedéket veszek a Dharma-ban
  南無皈依僧 (Námó guiyi seng) Menedéket veszek a Sangha-ban.

A Három Tiszta Fogadalom (Három Gyökér) - (tri-vidhani śilani, ❀ 三聚淨戒, San ju jing jie) (a Mahayana-ban a Három Tiszta Fogadalom a Boddhisattva ösvényen való haladással kapcsolatos):

 • Nem tenni semmi rosszat
  攝律儀戒:以禁防為體, She luyí jie: Yi jin fáng wei ti
  A "jó" és "rossz" szavakat eredetileg a páli kusala és akusala szavakból egyszerűsítették le fordítás során. E két szó pontosabb jelentése: "üdvösséghez vezető/helyes/előrevivő" és “üdvösségtől eltávolító/helytelen/hátravivő”. Értelmezésében az "előrevivő" tett közelebb hoz bennünket és másokat a megvilágosodáshoz, míg a "hátravivő/helytelen" tett eltávolít a megvilágosodástól.

 • Jót cselekedni
  攝善法戒:以勤勇為ভ, she shan fa jie: Yi qín yong wéi ti

 • Az összes lényt megmenteni
  攝眾生戒:以勤勇為體, she zhongsheng jie: Yi qín yong wéi ti
  “Az összes lény megmentése” – ezt az egy kitételt Boddhisattva fogadalomnak is nevezik, ez a Mahayana buddhisták alapvető fogadalma, mely szerint minden érző lényt segíteni kell a megvilágosodás elérésében és a szamszárából való kiszabadulásban.

十重戒 Shi Zhong Jie, a Tíz Nagy Fogadalom

A Mahayana buddhisták általánosságban azt a tíz fogadalmat követik, ami a Brahmajala Sutra (梵網經, Fanwang jing azaz Brahma Hálója) szútrában-, a a Tripitakának a legelső szútrájában található. Ezt a szútrát a Tan Kapujának is nevezik, mert megértése előfeltétele a további - szintén "alap" - tanítások helyes megértésének. A Tíz Nagy Fogadalomban a első öt pont megegyezik az Öt Fogadalommal (panycsa szíla), ehhez még hozzájön ez az öt kitétel:

 • Megígérem, hogy tartózkodom mások hibáinak és tévedéseinek felemlegetésétől
 • Megígérem, hogy tartózkodom saját magam felmagasztalásától és mások hibáztatásától
 • Megígérem, hogy tartózkodom a fösvénységtől
 • Megígérem, hogy tartózkodom a haragtól
 • Megígérem, hogy tartózkodom a Három Drágaság szidalmazásától

Javasolt irodalom és források

1. 三藏, Sanzang, azaz Tripitaka
2. T24n1484 梵網經, Fanwang jing azaz Brahma Hálója (Brahmajala Sutra (Mahayana))
3. T24n1488, 優婆塞戒經受戒品 You pó sai jie jing shoujie pin, azaz Upászaka Szabályok Szútra
4. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2017 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 a facebook-on (Kövess minket itt is!)
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings