XING LONG TANG - A Nyolc Csodálatos Tudat - 八个奇妙的心   A Nyolc Csodálatos Tudat - 八个奇妙的心 (八个心是识)

buddhista alaptanítás gyerekeknek

❀ ❀ ❀

Shakyamuni Buddha szerint mindenki nyolc különböző tudatra támaszkodik ahhoz, hogy normális életet éljen. Tudd meg, mik azok!

我们每个人都有八个心识, 形影不离, 合作无问. 没有他们, 我们就无法正常生活. 想知道衪们是谁? 京尤快来一探究竟吧!Vajon mennyi tudatunk van? Általában úgy tekintünk magunkra, hogy egyetlen tudattal rendelkezünk. Pszihológusok, neurológusok és filozófusok az emberi tudatot különböző részekre és területekre osztották, így ismerjük a "tudatos" és "tudatalatti" fogalmakat. A Chan mást javasol a tudat megértésére.

一个人究竟有几个心﹖心理学家、脑神经医师和哲学家的 说法不一 ﹐ 但是他们都把人类的心灵和心智割分为不同的 区域和层次。你可知道释迦牟尼佛是怎么说的吗﹖

Shakyamuni Buddha tanítása szerint mindegyikünknek nyolc különböző tudata van. A buddhista szútrák ezeket "nyolc tudatnak" nevezik, ahol a "tudat" mint szó a tudatosság és a megkülönböztetés képességét (mint funkciót) jelöli.

根据 释迦牟尼佛的教导,我们每个人都有八个心 。在 佛经里,这八个心通常被称为「八识」,「识」是指能够认知的功能。

Az első a szem-tudat maga a látás, amely érzékeli és megkülönböztetit a színeket és vizuális tárgyakat.
A második fül-tudat a hallás, amely érzékeli és különbözteti a hangokat.
Az harmadik nem más, mint az orr-tudat, amely a szagokat érzékeli és különbözteti meg.
A negyedik a nyelv-tudat, ami az ízek érzékelését és megkülönböztetést végzi.
Az ötödik pedig a test-tudat, mely az érintésből fakad, érzékeli és megkülönbözteti a fizikai érzeteket.

眼识就是我们的视觉功能,感知和分辨色彩和影像 。
耳识就是我们的听觉,感知和分辨声音。
鼻识就是我们的嗅觉,感知和分辨气味。
舌识就是我们的味觉,感知和分辨味道。
身识就是我们的触觉,感知和分辨身体的各种咸觉,譬如冷痛痒 。

A hatodik tudat a mentális tudat, vagyis értelmi tudat (kínaiul: 意识, Yì Shí). Ez az, amit általában az elme gondol. Az értelmi tudatosságnak számos funkciója van: mint a tanácskozás, emlékezés, elemzés, következtetés vagy épp az absztrakt gondolkodás. Az öt érzéki tudatból összegyűjtött összes információt is átveszi és elemezheti.

第六个心是意识,也就是我们用来思考、记忆、分析、推理‵ 以 及做抽象的思维的心智。此外, 意识也能够分析前五个心所接受 的信息。由于意识功能多元,一般人都会把它当成自己的心智。

Legtöbbünk még nem is hallott a hetedik tudatosságról. A buddhista szútrák (amelyek Buddha tanítását tartalmazzák) ezt "manas"-tudatnak nevezi (kínaiul: 末那识, Mò Nà Shì), magyarul érzelmi tudatnak hívhatjuk. A manasz-tudat roppant különleges. Döntéseket hoz és rendelkezéseket nyújt. A mindennapi életben például ez a tudat dönti el, hogy az ágyba kell-e menned, sétálni-, enni, mosni kell inkább. Érzelmeket hoz létre és tapaszt minden egyes gondolathhoz és cselekedethez. Mivel a mód, ahogy a hetedik tudat működik nagyon finom, így álltalában nem vagyunk tisztában e tudat jelenlétével.

一般人大概不会知道第七个心是什么。佛教经典将它命名为末那识。在这八个心当中, 负责做决定的就是末那识, 譬如我们决定要睡觉, 要出去玩, 要吃饭等等, 都是末那识在幕后下达指令, 我们很难察觉到它的存在。

A nyolcadik tudat viszont a legkülönlegesebb és legrejtélyesebb. A buddhizmus tanítása szerint ez az "alaya"-tudat (kínai nyelven: 阿赖耶识, Ā Lài Yé Shì), amit még "visszaható tudatosságnak" vagy Buddha-természetnek is nevezünk. Olyan, mint egy erőteljes videofelvevő, amely minden apró - de a legapróbb dolgot is figyelembe vehet. Ennek létezését teljesen figyelmen kívül hagyjuk, viszont ez a létünk alapjellegű elme-entitása.

第八个心叫阿赖耶识, 也称为根本识, 或如来藏。它是最特别最神秘的心, 因为它像一台万能的录影机一样, 可以完整无缺地储存和巨细靡遗地记录我们做过的每一件事情。我们平常完全戚觉不到它的存在, 但它却是我们每个人的生命主体。

A fentieket összegezve, az első hat tudat érzékeli és különbözteti meg a körülöttünk zajló eseményeket. A hetedik tudat kiváló a figyelemmegosztásban és a többfeladatosságban, mindennel kapcsolatos döntések meghozatalában. A nyolcadik tudat pártatlanul rögzít és tárol mindennemű akciónkat (ide értve minden gondolatot, elképzelést, cselekvést). Ha a test és az elme működését egy nagyvállalathoz hasolítjuk, akkor a nyolcadik tudat a vezérigazgató-, operatív igazgató-, felügyelő és a recepciós; akik az egészet működteti. Ha nem tökéletes harmóniában működnek együtt, akkor nem tudunk normális életet élni ebben a világban.

换句话说, 前六个心接触和分辨外面世界的形形色色的事物和资讯。第七个心时时裁决, 第八个心不偏不倚地记录并收藏一切。如果我们的身心是一家庞大的公司, 这八个心就像八个合作无间, 配合得夭衣无缝的董事长, 总经理, 经理, 楦台员工, 让我们可以正常地生活在这个世界上了。

Mielőtt ❀ Shakyamuni Buddha megjelent volna ebben a világban, az emberek nem tudták, hogy minden érző lény rendelkezik a nyolcadik tudattal. A legtöbb ember és a legtöbb vallás úgy gondolja, hogy gondolkodó elménk - a mentális tudat - a lelkünk. Miután meghalunk, az továbbra is létezhet, így továbbléphetünk a létezés új formájába.

在 释迦牟尼佛尚未出现在这个世界之前, 没有人知道每个人都有八个心。不但如此, 一般人与大部份的宗教信仰都认为意识就是我们的灵魂; 我们死后, 它远能继缤存在, 开展下一个阶段的生命。

Shakyamuni BuddhaAzonban Buddha világossá tette tanításaiban, hogy a mentális-, azaz az értelmi tudat nem örök. Hiszen megszűnik akkor is, ha elalszunk, amikor persze nem lépünk tovább a létezés új formájába. A nyolc tudatosság közül csak a nyolcadik tudat létezik mindig. Örökre. Pártatlan módon és pontosan mutatja meg a létezés formáját amelyet megkapunk a következő életben a nyolcadik tudat karmikus tartalma szerint: egyszerűen fogalmazva: az erényes ember örömteli környezetben születik újjá, a gonosz embernek szenvednie kell a saját rossz döntései okán, így például állati testet ölt az újjászületése során.

佛陀清楚地告訴我們 , 意識無法永遠存在。我們睡覺的時候它就消失了, 它也不能壤自己延犢到下世。真正可以永遠存在的是如來藏, 它會執行因果律 -- 也就是依照我們過去所做的事情, 公平客觀地安排我們死後的去處, 一黠都不會錯亂。做好事的人可以投生到妤的地方享樂,事的人必然要承受惡果,例如變成畜生 ˙˙˙˙˙˙ 等 。

Valójában mindannyiunk rendelkezik a nyolcadik tudattal, más szóval a Buddha természettel, amely okán emberek vagyunk és tudatunk van. De nem csak mi, emberek, hanem minden érző lény-, mely legyen oly apró, mint egy hangya van saját Buddha természete, nyolcadik tudata. Ami a fizikai világot illeti - a hegyek, földek és mezők, az óceánok, a bolygók, a galaxisok, ... az egész világegyetem közösen keletkezik a karmikusan kapcsolódó érző lények Buddha-esszenciájával. A nyolcadik tudatot ezért egy láthatatlan bűvésznek is gondolhatod.

不仅如此,事实上我们每一个人都有一个如来藏。我们的一切, 包括我们的身心, 都是由自己的如来藏所出生。乃至于每一个生命, 即使微小如蚂蚁, 也有它自己的如来藏。至于银河星系, 山河大地也是由大家的如来藏共同戚怠所变现出来的。如来藏是一位名副其实的神奇的隐形魔术师。

Miért törődünk a nyolc tudat létezésével, s mit csinálunk? Ha tudjuk, hogyan működik együtt ez a nyolc tudat, akkor képesek vagyunk alaposan és véglegesen eltávolítani a negatív érzelmeket és szokásainkat amellett, hogy erősítjük a mentális koncentrációt. Így jó döntéseket hozzunk... s így tovább. Ennek eredménye a boldogabb és teljesebb élet bölcsességben és valódi szabadságban.

瞭解人有八古心识到氐有何意义? 透过认识这八个心, 我们才能够除负面的青绪与习性,提高专庄力,获得正确的认知,进而活出吏健康, 幸褔, 自由, 和更有智慧的丰盛人生。

ismerd meg saját tudatod! gyakorold a Chan-tBuddha fedte fel a nyolcadik tudatot és tanítva minket, mert azt akarta, hogy megértsük létezésünk (végső, igazi) valóságát, s így megszabaduljunk minden szenvedéstől. Amikor megtaláltuk saját Buddha-természetünket, s fokozatosan feloldjuk azt a csodálatos erőt amivel ez rendelkezik, akkor képesek leszünk teljes mértékben létezésünket megérteni és irányítani a saját életünket. Végül minden tudást átlátunk, mikor Buddha teljes és tökéletes megvilágosodását elérjük. Egy szellemes vers a nyolc tudatosságról:

佛陀告诉我们这个生命的秘密, 就是希望'我们了解生命的根源, 而能离隹板一切烦恼与喃苦。当我们找到第八识如来藏, 并且全面开发它所具有的神奇能力, 我们就会像佛陀一样, 可以完全掌控自己的生命, 得到最终极圆满的智慧。 所以古人以一首偈语, 来说明我们身中八个心和合运作的道理:

  Nyolc testvér egy fedél alatt,
  Az egyik éles, a másik homályos;
  Öt testvér elöl dolgozik,
  Míg az utolsó mindent megtart.

  八个兄弟共一胎,
  一个伶俐一个呆;
  五个门前做买卖,
  一个家里把帐开。Javasolt irodalom és források

1. True Wisdom Publishing Center, 2017
2. A buddhizmus tudat tanításáról a ❀ a TUDAT a buddhizmusban c. lapon olvashatsz részletesen
3. ...
4. ...
5. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

True Enlightenment Education Foundation (TEEF) / Xing Long Tang | 2017 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings