KEZDŐLAP | ROU GONG QUAN | QI GONG | MESTEREK | ISKOLÁNK | GYAKORLÁSOK | ÉLETMÓD | LETÖLTÉSEK
Tó a völgy mélyén. Ég és Föld tükröződik benne – kapuja
a Mindenségnek. Gyere. Engedd magadban nőni a csendet.
Ha a tavat borzolni látod vágyaid fodrozzák a tükrét. Várj,
s hagyd, hogy a csend elsimítsa! Csukd be szemed, és
egész lelkeddel figyelj! Gyakorolj!XING LONG TANG - Táborok, elvonulások és szemináriumok

TÁBOROK

"... ha már voltál a FALU-ban, tudod, milyen szép is arrafelé a Bakony. Mennyire zöldek a fák, és milyen sebes a völgyben a Torna-patak. Tán emlékszel a ciripelő dús fövenyre, a három hatalmas rétre, amelyet átszelve a mogyoróbokrok tövében forrás fakad…

Az öles fák takarta meredek hegyoldalon lassan lépkedve, szinte hangtalanul jött Csang Mester. Kis faág volt a kezében, melyet ujjaival morzsolgatott. Leért a tisztásra, majd a patak felé indult. Lenn, a parton befészkelte magát az egyik fa törzse mellé, hátrahajtotta fejét, lehunyta szemét. Mikor észrevettem hol időzik, a közelben én is kerestem egy kényelmes helyet a fűben. A Mester korábban mondta, hogy gyakorolni így is lehet. Hát - gondoltam, kipróbálom; lehunytam a szemem és elkezdtem gyakorolni.

- Mester! - törtem meg a csendet pár perc után - jól gyakorlok? Így most jó? Gondoljak-e valamire, vagy elég, ha csak lélegzem.

- Egyetlen tiszta gondolat többet ér, mint akárhány szútra. – szólalt meg közönyösen - ott van benned a tökéletesség Fong, így bízhatsz benne, hogy megtalálod. A tökéletességgel való találkozás teszi az embert emberré. Van, aki keresi, van, aki tanulja, vagy meg akarja venni és van, aki csak teszi a dolgát és e természetesség okán egyszer csak ráakad. Aki rálelt, megtalálta a kaput és beléphet a Magasztos Birodalmába. Ha már előrehaladtál a gyakorlásban, jobb, ha mással is törődsz. Egyetlen tiszta technika többet ér, mint ezer nap gyakorlás. Ott van benned a tökéletesség, bízz benne, hogy rálelsz egyszer. E találkozás pedig olyan élmény lesz, amely harcművésszé emel."

(Xiaofeng: Zhang Mester c. könyv, "A Falu" fejezet - részlet)

❀ ❀ ❀
   

❀ ❀ ❀

Lián Hua Fong, a Lótusz-csúcs-, a Virágzó Hegy legszebb orma. Az állandóság szimbóluma, a stabilitás, bölcsesség, nyugalom és a kitartás jelképe. A régi tanokban e Hegy és a Völgy a Világ anyagi valóságának egysége. A hegytető pedig – ahol a kolostor áll - a lélek magasabb rendű minőségének, a lentről felfelé haladásnak a kifejezője, ahová a feljutás is zarándoklat, a végső cél pedig a földi dolgoktól való lemondás, a legmagasztosabb állapot elérése. Mindig úgy képzeltem, hogy a Faluba vezető út a Lótusz Csúcson keresztül halad ahol tompa puffanások hallatszanak. Csang Mester már gyakorol. Szeret itt gyakorolni. A legjobb hely a gyakorlása e hegyen lévő kolostor hátsó traktusa, ahol a zöldszárú hosszúlevelű bambusz nő, az akácok pedig csillogva szűrik a napsugarakat…

- ej… nem szabad túl mélyen állnod! – mondta egyhangúan Csang Mester közös gyakorlásunk alkalmával – súlyos leszel, mint ez a hegy, így nem tudsz majd mozdulni a kellő gyorsasággal. … Még egyszer! – s fejével bólintva jelezte, újra támadhatok.

Feljebb helyeztem a csípőm, sarkamba lélegezve mozdult a bokám, térdem s egy hullámként pillanat alatt tenyeremben éreztem minden erőmet. Ő lassan kifordult, lesüllyedve olyanná lett, akár a bambuszlevél, melyre esőcsepp hullik. Elhajolt, karjai körkörösen suhantak testem előtt védelmet nyújtva e támadás ellen. Földre zuhantam.

- … Fong, … a hegy megfestéséhez legalább öt vonás kell. – mondta, miközben hátralépett. Hátrakulcsolta kezét és folytatta: – ne akarj egy vonással hegyet festeni! Harcművészeted nem akkor lesz jó, ha kifelé figyelsz. A hegy keménysége a rajta lévők lágyságával kel életre. E kettősség mindenben ott lakozik; csak a kemény és a lágy egyesülése-, összhangja teremt valódi energiát. Már nem a forma számít, hanem az, hogy kellő fürgeséggel változz egy-egy mozzanaton belül is. Ne akarj kemény lenni! – mondta, majd kissé felhúzta a szemöldökét jelezvén, hogy újra próbálkozhatom.

Meghajoltam. Értettem, amit mond, de még nem éreztem, mit is kellene máshogy tennem. Az izgatottságtól remegni kezdett a lábam, nem akartam elszúrni. Beleálltam az állásba, s ahogy a tantien a helyére került a lelkem mintha megemelkedett volna. A súlyom elillant. Hirtelen úgy éreztem, már nem akarom megütni… azaz nem a mellkasát, nem a kezét, a nyakát a fejét… csak el szeretném érni. De ekkor hirtelen átlátszó lett a teste, lágyan lengő ruhája mögött felsejlettek a fák törzsei. Oldalra léptem, mire Ő velem együtt mozdult. Majd kinyújtottam a karom, ütésem a vállát érte, befordultam és a másik kézfejem a hasánál máris puffant. Ő hátrálva tompította a támadást. Lesüllyedt, hátralépett… majd felegyenesedett és bólintott.

- … ilyesmi – mondta szűkszavúan – és? érezted? – kérdezte.

- mit pontosan?

- hát!!! nekem kell tudni? – vágta rá hirtelen, majd mellém lépett, s karjával az útra mutatott jelezvén, sétáljunk.

Elindultunk a patak felé. Rövid ideig nem szóltunk egymáshoz, én még mindig a torkomban éreztem a lelkem, karjaim remegtek. Valamiért nagyon megilletődött voltam.

- hát… egy picit jobb volt – szólalt meg Csang Mester halkan – erről beszéltem az imént. A tested akár a Hegy, karjaid erős fái az erdőinek. Szél zúg köztük, szinte belülről hasít felfelé, ágak megemelkednek, levelek zengnek, így erős lesz, pontos, de befogadó s egyben lágy. Nagyapám egyszer azt mondta, a hegy maga emberi világunk határvonala mely mögött fölsejlik a teljesség ígérete. Harcművészetben erre kell törekedni; meg kell mászni, fel kell jutni a csúcsra. A képesség mindenkiben ott van. A hegy pedig megvilágosodás helye: csúcsa az égbe nyúlik, ezért – így mondjuk; közelebb van a Magasztos Világához. A hegyre való feljutás egy magasabb elérését, az igazi erőt, az abban való természetes hitet jelenti. Feljutni nem könnyű. Talán nem is mindenki képes erre – jelen életében. De ha elindulsz felfelé, egyre inkább képes leszel arra is, hogy ráláss az apró dolgokra. Csak ezen az úton válunk harcművésszé...

(Xiaofeng: Zhang Mester c. könyv, "A Hegy" fejezet - részlet)0

AWAKE DRAGON AUTENTIC GONGFU SCHOOL - Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
Honorary President: Zhang Eryu Grandmaster I Master: Xiao Feng I Contact us: master [at] rgm.hu
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions
All Rights Reserved 1995-2015 I Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER www.kinainfo.hu.