XING LONG TANG - Shangfeng Foxin Bencai szerzetes útmutatása az ülő meditációhoz 《上封佛心才禪師: 坐禪儀》   


Shangfeng Foxin [Ben]cai szerzetes útmutatása az ülő meditációhoz 《上封佛心才禪師: 坐禪儀》

T48n2023_001 緇門警訓 第1卷
CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 48 冊 » No.2023 » 第 1 卷 

iránymutatás a song-kori (宋代) LinJi irányzat (臨濟宗) Huanglong Iskola (黃龍派) szerzetesétől (宋代臨濟宗黃龍派僧).❀ ❀ ❀

[1047a21] 夫坐禪者。端心正意潔己虛心。疊足跏趺收視反聽。惺惺不昧沈掉永離。縱憶事來盡情拋棄。

Ülő meditáció gyakorlásakor, a tudat egyenes, a szándék helyes, éned tiszta és a tudat kiüresedett. Lórusz ülésben (跏趺) befelé figyelj. Teljesen éberen, az elhomályosulást és izgatottságot örökre elhagyod. Ha valami felmerül, teljes erőddel hajtsd el.

In sitting meditation, make the heart upright and both the straight and true. Purify the self and empty the heart. Sitting cross-legged, look and listen inward; Clearly awake and aware, you are Permanently removed from oblivion and excitement. If something comes to all, do your best to cast it away.

向靜定處正念諦觀。知坐是心及返照是心。知有無中邊內外者心也。此心虛而知寂而照。圓明了了不墮斷常。靈覺昭昭揀非虛妄。

Csendes koncentrációban, helyes éberséggel alaposan vizsgáld. Ami tud az ülésről, az a tudat. Ami körbevilágít, az a tudat. Ami ismeri a létet és nemlétet, közepet és szélet, belsőt és külsőt, az a tudat. Ez a tudat üres és megismerő, csendes és világos. Kerek és ragyogó, tökéletesen tiszta, nem esik a megszűnés és öröklét [képzetébe]. A szellemi tudatosság sugárzóan fényes, megkülönböztetése nem hamis.

in quiet concentration, Examine Clearly with true mindfulness. What is congnizant of sitting for both, and what are all introspects. Knows what being and nonbeing, center and extremes, inside and outside, as well. This is empty and yet perceptive, silent yet aware. Round and bright, perfectly clear, it does not fall into ideas of eternity or annihilation. Spiritual awareness radiantly bright, its Discrimination is not false.

今見學家力坐不悟者。病由依計。情附偏邪。迷背正因。枉隨止作。不悟之失。

Manapság látni gyakorlókat, akik szorgalmasan ülnek, de nem ébrednek fel. Betegségük oka a képzetekre támaszkodás. Érzéseik ragaszkodnak az elfogultsághoz és hamissághoz. Zavarodottságukban hátat fordítanak a [megvilágosodás] igazi okának. Tévesen az elnyugtatás és a tevékenység [eszméit] követik. [Ezért] nem sikerül felébredniük.

Nowadays we see students who sit Diligently but do not awaken. Their problem DERIVES from their dependence on conceptions, feelings sticking to their bias and falsehood. In their confusion They turn their backs on the true basis and mistakenly go along with quietism or activism. This is why They fail to attain enlightenment.

其在斯焉。若也斂澄一念密契無生。智鑑廓然心華頓發。無邊計執直下消磨。積劫不明一時豁現。

Ha képes vagy összeszedett, tiszta tudatra, ami rejtett összhangban van a nem születettel, a tudás tükre megtisztul és a tudat virága hirtelen kinyílik. A határtalan [mennyiségű] ragaszkodás a képzetekhez közvetlenül elillan. A világkorszakok alatt felhalmozott tudatlanság egyszerre kitárul.

If you can concentrate and Clarify Your Mind SUCH That You harmonizes with the uncreate Intimately, the mirror of knowledge and will be cleared of all the flower will suddenly burst into bloom. Infinite attachments directly to conceptions will melt away, and accumulated Aeons of ignorance will open up all at once.

如忘忽記如病頓瘳。內生歡喜心。自知當作佛。即知自心外無別佛?

Olyan, mint egy elfelejtett dologra hirtelen emlékezni, mint betegségből hirtelen meggyógyulni. Belül boldogság keletkezik, és magadban tudod, buddhává fogsz válni. Tudod, saját tudatodon kívül nincsen külön buddha.

This is like forgetting, then suddenly remembering, like being sick, then recovering all at once. The sense of joy arises within, and you know you will Become a Buddha. Then you know there is no harm outside of each separate Buddha.

然後順悟增修因修而證。證悟之源是三無別。名為一解一行三昧。亦云無功用道。

Ezután a felébredéssel összhangban növeled a gyakorlást, a gyakorlás következtében bizonyságot [nyersz]. A felébredés bizonyságának forrása a három (tudat, buddha, érző lények) nem különbözősége. Nevezik az egy megértés és egy cselekvés szamádhijának. Mondják még az erőfeszítés nélküli útnak.

After That You Increase cultivation in accord with the enlightenment, experiencing Realization by cultivation. Realization of the source of enlightenment is the identity of both Buddha and living beings. This is called absorption in unified understanding and unified action. It is also called the effortless path.

便能轉物不離根塵。信手拈來互分主伴。乾坤眼淨今古更陳。覿體神機自然符契。所以維摩詰曰。不起寂滅定。而現諸威儀。是為宴坐也。

Képessé válsz használni a dolgokat az érzékek és tárgyaik elhagyása nélkül. Felveszed ami kézre esik, váltogatsz úr és szolga közt. A menny és föld szeme tiszta, jelen és múlt megújult. A közvetlen látás szellemi képességét önmagától eléred. Ez az, amiért Vimalakírti írja: „Nem kijönni a nyugodt összeszedettségből, mégis megjeleníteni mindenféle cselekedetet, ez a nyugodt ülés.” (❀ Vimalakírti szútra, 維摩詰所說經, 3. fejezet; T14p539c22, fordította: Kumáradzsíva 406-ban (Taisó Tripitaka 475))

Now you can turn things around without alienation from senses and objects. Picking up what comes to hand, as you alternate host and guest. The eye of the universe clear, present and past are renewed. The capacity of direct spiritual perception is naturally attained. This is why Vimalakirti said, “To live an active life without emerging from extinction called absorption in quiet sitting. ”

然當知水澄月現鏡淨光全。學道之人坐禪為要。苟不爾者。修途輪轉汩沒四生。

Tudd, hogy mikor a víz nyugodt, megjelenik a hold, és ha a tükör tiszta, fénye teljes. Azoknak, akik az utat tanulmányozzák, ülni és meditálni szükséges. Máskülönben, csak körben mozognak a négyféle születésben.

Should Be So we know the moon hurt Appears When the water is still, the shine is complete When the mirror is clean. For people who study the Way, it is essential to sit and meditate. Otherwise, you will be going around in circles forever.

酸鼻痛心難以自默。聊書大概助發真源。果不廢修即同參契。

Kellemetlen és fájó, mégis nehéz hallgatnom. Nagy általánosságban írtam valamennyit, hogy segítsem az igazi forrás megtalálását. Ha nem hanyagolod a gyakorlást, ugyanezt az eredményt éred el.

Although this is Unpleasant, I Can not keep silent. I have written some Generalities to help people discover the true source. If you do not neglect practice, then you will attain the same Realization.

Song-kori Foxin Bencai (宋‧佛心本才)

本才,號佛心,世稱佛心本才,宋代臨濟宗黃龍派僧。福州長溪人。受具足 戒後,遊歷諸方,先後參謁大中寺海印隆、東林常總、死心悟新、靈源惟清 等諸禪師,並嗣法靈源惟清。其後住持潭州(湖南)上封寺,復住道林寺。 後返福建宣揚大法,歷住大乘、乾元、靈石、鼓山等諸剎。紹興年間(1131 ~1162)示寂。

Javasolt irodalom és források

1. www.3fo.org
2. Rujin 如巹: Zimen Jingxun 緇門警訓 T48n2023_001 緇門警訓 第1卷
3. Chan Master Foxin Bencai: Guidelines for Sitting Meditation in Thomas F. Cleary: Minding Mind – A Course in Basic Meditation, Random House, USA, 1995. p. 20-21

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

Xing Long Tang | 2016 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings