XING LONG TANG - Shaolin szerzetes és tanítványság   Shaolin szerzetes és a tanítványság❀ ❀ ❀

Shaolin (嵩山少林寺) kolostori hagyományai félreérthetőek a templomot (illetve általában a buddhista kolostorokat) érintő felszínes ismeretek miatt. Saját tapasztalatom, hogy e jelenség még Kínában is mindennapos. Ez a rövid cikk szerény kísérlet arra, hogy a szerzetessé válás feltételét és a harcos szerzetesek viszonyát a buddhizmushoz (és viszont)-, valamint a tanítványságot kicsit világosabbá tegye.

A tang-kori Shaolin Kolostorban két fő szerzetesi csoport alakult ki.

A buddhista szerzetesek (biqiū 比丘 vagy héshang 和尚, más néven: wénsēng 文僧) mellett kialakult a “harcos szerzetesek” (wusheng 武僧 vagy shengbing 僧兵, bővebben lásd: Shaolin harcos szerzetesek öröksége 《少林僧兵的遗产》) csoportja. A shaolin kungfu elterjedésével a figyelem központjába elsősorban ők kerültek, a közösségi média hatására olyan illúzió bontakozott ki, mely azt a képet mutatja, hogy a Shaolin Kolostorban ők a szerzetesek. Ezért szinte mindig keverik Őket a buddhista szerzetesekkel (héshang 和尚), és ez félreértésekhez vezet. Az alapvető közvélekedés, hogy a Shaolin szerzetesek “hamisak”, mert nem tartják meg a buddhista szerzetesi fogadalmakat és nem a buddhista etika szerint élnek. Épp ezért kell világossá tenni, hogy a "shaolin szerzetes" kifejezés nem jelent a szó közveten értelmében “szerzetest”. Ez a kifejezés mára Kínában is a Shaolin Kolostorokban használatos általános-, egyszerűsödött és átfogó fogalommá lett (noha a kínai nyelv egyértelmű különbséget tesz e két csoport közt).

A fogadalmatt tett buddhista szerzetesek (比丘 biqiū, vagy 和尚 héshang) a Pratimokṣa (biéjiětuōjiè 别解脱戒) teljes előírásait megfogadják, e szerint gyakorolnak és élnek. Ez a buddhista etikai kódex, mely magában foglalja a férfi szerzetesek legalább 250-, a női szerzetesek legalább 348 előírását. Ezen felül a szerzetesek Bodhisattva Fogadalmat (菩萨戒, púsàjiè) is tesznek, amely 10 nagy-, és 48 kisebb fogadalom megtartásából áll. A kínai buddhizmusban (így a Shaolin Kolostorban is) nem lehet szerzetes (比丘 biqiū, vagy 和尚 héshang) e két fogadalom megfogadása nélkül. A Pratimokṣa (别解脱戒 biéjiětuōjiè) felvételével és megtartásával válik az ember szerzetessé, lesz teljes értékű (hű’, ez milyen furán hangzik...) buddhista szerzetes (比丘 biqiū, vagy 和尚 héshang). A Bodhisattva Fogadalom (菩萨戒 púsàjiè) csak a kínai buddhizmusban vált a szerzetesség követelményévé.

Ez a pont, ahol a Shaolin hagyomány különbözik a buddhista hagyománytól és a Shaolin Kolostort (a hozzá kapcsolt kolostorokkal együtt) megkülönbözteti más kínai buddhista kolostortól. A harcos szerzetesek csoportja (武僧 wusheng , de inkább használatos a 僧兵 shengbing) egyedülálló a kínai buddhista tradícióban, mert kifejezetten shaolin sajátosság. Ők olyan gyakorlók, akik csak az Öt Fogadalmat (五戒 wujie) veszik fel, bár köztük is vannak kivételek. Mivel kolostorban élnek, a Tíz Érdemes Cselekedet (十善行 ~daśa-kuśala-karmāni) is szereplő szexuális kötelességszegés helyett (不邪淫 bù xiéyín) teljes szexuális önmegtartóztatást fogadják meg. Érdekesség, hogy az Öt Fogadalom (五戒 wujie) legelső fogadalma az érző lények bántásától való tartózkodás fogadalma (不殺生, tartózkodás az öléstől / bántástól), ami a harcos szerzetesek esetében a sorozatos küzdelmek miatt nem teljesült. Mégis, hogyan lehetséges, hogy látszólagos következmények nékül szegheti meg egy buddhista (harcos) szerzetes az egyik leglényegesebb fogadalmat? Erról szól majd egy későbbi írás.

A harcos szerzetesek (武僧 wusheng vagy 僧兵 shengbing) a shaolin-i hagyományban szerzeteseknek tekintendők azon oknál fogva, hogy (bár külön szárnyban, mint a szerzetesek) a templomokban élnek és gyakorolnak. Ők ezért különböznek az otthonukban élő, világi tanítványoktól (俗家弟子 sújiādìzi). A harcos szerzetesek épp olyanok, mint a világi tanítványok, csak elhagyták csaldjukat (出家弟子 chūjiādìzi). A rájuk vonatkozó buddhista előírások világiakká teszik őket, azonban a templomban betöltött pozíciójuk okán mégis szerzetesek (ezért borotválják a fejüket, hordanak szerzetesi ruhát). Ez az egyedülállóság zavart okoz. A buddhista hagyományban a harcos szerzetesek világi buddhista gongfu-gyakorlók és mesterek, akik buddhista szerzetesek (比丘 biqiū vagy 和尚 héshang) irányítása alatt gyakorolnak. Mivel elsősorban wukong-ot gyakorolják (少林武功 shaolin wukong) ezért általában nem rendelkeznek mély ismeretekkel a Buddhadharma (佛法) és a buddhista gyakorlatok (禅修, 修行) terén.

Ez a helyzet kívülállók számára gyakran tisztázatlan, a látszat és a felszínes információk okán gyakran vitákat szül. A leggyakoribbak közé tartozik, hogy a harcos szerzetesek megtörik a húsevés tilalmát, mely szörnyű, hiszen ez a buddhista szerzetesség megtiptrása. Ezt a tilalmat a Bodhisattva Fogadalom (菩萨戒 púsàjiè) tartamazza, mely a világi gyakorlók számára is felvehető. A harcos szerzetesek azonban nem feltétlenül (a mai helyzetben pedig inkább nem) fogadják meg ezeket. A Pratimokṣa (biéjiětuōjiè 别解脱戒) előírások megtörése (okoktól függő módon) szigorúbb büntetést von maga után. Mivel a húsfogyasztás nem szerepel ebben, így annak megsértése nem vezethet a szerzetesi közösségből / kolostorból való kiutasításhoz.

A másik fő “vád” az, hogy a harcos szerzetesek megsértik a szexuális önmegtartóztatás előírását. A buddhista szerzetesek körében ennek megsértése "vereségnek" tekinthető, így aki ez megsérti, azonnal kikerül a Sangha-ból és ezen életében már nem lehet szerzetes. Ehhez pedig nem is szükséges az idősebb szerzetesek vagy elöljárók döntése, mert ez automatikusan megtörténik. A szexuális önmegtartóztatás fogadalmát a Pratimokṣa (别解脱戒 biéjiětuōjiè) tartalmazza, melyet a harcos szerzetesek nem vesznek fel. Bár a Shaolin hagyomány Őket szerzetesnek tekinti, előírásuk szintje világi fogadalmi szint.

Többüknek családja is van. Jó példa erre Shi Suyun Mester (释素云 1913-1999, Xinyiba Mester), aki az újkori Kína zavaros időszakában sok szerzeteshez hasonlóan visszatért (vissza kellett térnie) a világi-, otthoni életéhez. Ebben az időben több gyermeke is születet, később a fia a Shaolin Kolostorban szerzetessé lett.

Shi Suyun Mester (释素云 1913-1999)

Remélhetőleg a fentiek tisztázzák a harcos szerzetesek (武僧 wusheng / 僧兵 shengbing) és a buddhista szerzetesek (和尚 héshang) közötti alapvető különbségeket, így a Shaolin Kolostor hagyományának megértését. Ne tekintsd a kungfut gyakorló szerzeteseket buddhista szerzetesnek, ne általánosíts, mert e két csoport teljesen más.

Harcművészet (武术) és Buddhadharma (佛法)

A Sui-dinasztia bukását követő időszak zűrzavaros időszak volt, amikor a vidéket és a templomokat sorozatosan foszogatták, a harcok pedig nem tettek különbséget a szerzetesek és a világi emberek közt. A Shaolin Kolostor védelmét ekkor maroknyi harcokban járatos szerzetesi csoport (wusheng 武僧 vagy shengbing 僧兵) látta el, akik napi szinten a szerzetesi közösség védelmét szolgáták. Egy kiemelkedő csata után az 1500 szerzetes közül Taizong Császár rendeletére 500 szerzetest képeztek ki a "szerzetes-seregbe" (ld.: Seng Bing, 少林僧兵), melyek rendre részt vettek a császári hadviselében is. Ők már ekkor szeparálódtak a buddhista szerzetesektől és a wukong-ot gyakorolták (少林武功) [hagyományos Shaolin Harci Képességek].

A buddhista szerzetesek (比丘 biqiū, 和尚 héshang) a szerzetesi tanulmányokra és gyakorlatokra (禅修行, ülő és járó meditációk, különböző meditatív gyakorlatok, stb...) összpontosítanak.

Mivel e két csoport egy kolostorban-, rendtartásban élt, a buddhista szerzetesek különböző fokig tanulmányozzák a wugongot (hiszen önvédelemre mindenképp szükségük volt), épp úgy, ahogyan a harcos szerzetesek tanulták a Buddhadharmát (佛法). A buddhista szerzetesek közösségében lassan kialakultak különböző harcművészeti stílusok, amelyek fő fókusza a mozgásban való koncentráció gyakorlása volt (動中功夫), így fogalmazódott meg az egyik legfontosabb irányelv is:

  禅功拳本為動中求靜 輔佐靜功之法
  a chanbuddhista ököl a csendet keresi a mozgásban, ez a meditatív gyakorlás módszere


Shaolin buddhista kolostor, ezért mindenkinek először buddhizmust kell tanunia-, gyakorolnia. A harcos szerzeteseknek is kötelező a szertartásokon való részvétel. A shaolin szerzetesség és a tanítványság “rendszere” már bonyolultabb, mint a fent írtak. Több szint van különböző előírásokkal.

Szintek

 • buddhista szerzetes (和尚 héshang / 文僧 wénsēng)
 • harcos szerzetes (武僧 wusēng)
 • kezdő szerzetes (沙弥 shāmí)
 • fiatal kezdő szerzetes (小沙弥 xiaoshāmí)
 • szerzedesnövendék (学僧 xuésēng)
 • tanítvány (俗家弟子 sújiādìzi, aki nem vonult be a kolostorba)

Szabályok és fogadalmak

 • a buddhista szerzetesek (和尚 héshang) megfogadják a teljes Pratimokṣa (别解脱戒 biéjiětuōjiè) előírásait és a Bodhisattva Fogadalomat (菩萨戒 púsàjiè) .
 • A harcos szerzetesek (武僧 wusēng) megfogadják az Öt Fogadalmat (五戒, wujiè), és Tíz Érdemes Cselekedet (十善行 ~daśa-kuśala-karmāni)megfogadására köteezik magukat. Fiatal kezdő szerzetesek (小沙弥 xiaoshāmí) és a kezdők szerzetesek (沙弥 shāmí) megfogadják a Tíz Fogadalmat.
 • Szerzetes diákok (novíciusok, 学僧 xuésēng) megfogadják a Negyvennyolc Fogadalmat.
 • A világi tanítványok (俗家弟子 sújiādìzi / 徒弟 túdì) megfogadják az Öt Fogadalmat (五戒, wujiè).

Tanítványság

 • A buddhista szerzetesek (和尚 héshang) tanítványokat fogadhatnak.
 • A harcos szerzetesek (武僧 wusheng) csak világi tanítványokat (túdì 徒弟) és rendes diákokat fogadhatnak. A világi fogadalmi szintjük okán nem oktathatnak magasabb szintet (pl szerzeteseket).


Javasolt irodalom és források

1. Menedékvétel a Buddhizmusban - 皈依
2. Chanbuddhista fogadalmak
3. A leborulás gyakorlata a buddhizmusban (五体投地)
4. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2019.05 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings