XING LONG TANG - A KUA 《胯》

A Kua 《胯》

A Kua megértése a Rou Gong Quan gyakorlásában

Nagyra becsült Zhang ErYu Nagymester tiszteletére

❀ ❀ ❀

Az autentikus kínai harcművészetek gyakorlása a csípő aktív használata nélkül elképzelhetetlen. A belső irányzatok azonban ennél tovább mennek: a helyes, eredményes gyakorlás miatt a csípőtájék több részét nevezik meg. Ennek tudatos alkalmazása teszi lehetővé a JIN kiművelését. A Rou Gong Quan 《柔功拳》 Nei Gong 《内功》 folyamatokra épül, ezért a technikáinak minősége és valódi ereje a "KUA"-k 《胯》 alkalmazásával (nyitásukkal és zárásukkal) érhető el. A lábaid a csípődön keresztül a KUA-k segítségével adják át az energiát a törzsnek, amely a gerincen felfelé hat és a vállaid és könyökök vezetik ki. Ez volt az eredeti "Tong Bi" 《通臂》 (=keresztül a karon) használatának módszere is. A Shaolin Rou Gong 《少林柔功》 lazító nyújtó gyakorlatai és Qi Gong formái az egységesen laza, körkörös mozgásra fókuszálnak. A tested így válik alkalmassá az energia továbbítására. A JIN 《勁》 csak a KUA-k tudatos használatával hozható létre. A Rou Gong Quan elvezetései a támadás energiáját is visszafordítják, így a test határozott körön, a közép megtartásával mozdul. Valójában ez jelenti a lágy (belső) és kemény (külső) együttes alkalmazása.

A KUA a test (csípőtáji) része. Ez köti össze az alsótestet a felsőtestel. Tudatos alkalmazása nélkül tested alsó és felső része nem működik együtt megfelelően. E terület magába foglalja a csípő (《腰》 Yao) és az ágyéktáj (《襠》 Dang; comb a medencéhez csatlakozik, beleértve az ágyéki részt) enyhe megemelését. Tulajdonképp egy gömbcsukló a combcsont tetején a csípő belsejében. Nyugalmi helyzetben a testrészeid ide csatlakoznak, vele együtt működnek. Mivel minden irányba mozdul, ezért nehéz a tudatos alkalmazását kialakítani. Gondolj bele: egy szüntelen változó, több részből álló területet kell koordináltan mozgatni. A gyakorlás előrehaladtával különböző tudásszinten már más és más testrészed képes a saját KUA-d által mozdulni: a tudatos használat szintjei ezért eltérőek. Minden szint meghaladása más jellegű tapasztalatot és magyarázatot hoz.

Mozgás közben a KUA befolyásolja a tested struktúráját, így a technikáid minőségét és hatékonyságát is. Ha tudatosan használod, jobb koordinációt kapsz: a KUA-al való kapcsolat minőségi integrációt biztosít (fent és lent / külső és belső), amely magasabb jártassággal-, képesség kialakításával jár. Ahhoz, hogy a KUA-t jól használd, jól kell használnod a tested a KUA körül: a csípőd, a lábaid, a combod. Ez egyrészt a megfelelő a súlypontáthelyezést jelenti, ahol a weilu (farokcsonti rész) használata nélkülözhetetlen. A gyakolrásod során a KUA szerepét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Haladó szinten - mivel meghaladod a derék v. a csípő mozgásának tudatosságát - a KUA tudatos alkalmazása kerül előtérbe, mint megvalósítandó cél. Korábban jobban értetted a mozgás egységét ha a csípő szerepét hangsúlyoztuk. Könnyen látható, tapintható, koordinálható. Haladó szinten ez roppant kevés, sőt, egy bizonyos ponton túli súlykolása már rossz irányba visz. A mozgás szempontjából igaz, hogy a csípő munkája látható, de ez csak okozata a KUA működésének. A derekad olyan mint egy henger, amely a két láb tetején helyezkedik el: úgy mozdul, ahogy a KUA irányítja. A lábak és a felsőtest csak akkor képes összhangban mozdulni, ha a KUA-k a megfelelő módon működnek együtt. E kapcsolat bonyolult és nehezen megfogható. A csípő és a combcsont a tested teljes súlyát viselik, mégis fontos, hogy rugalmasságot és összhangot teremtsenek a mozgásban. A KUA képes e súly rugalmas viselésére a kapcsolat megbontása nélkül, így a rugalmas erőtovábbításra. Amikor gyakorolsz, látszólag a testrészek egymással összhangban működnek. Valójában ez nem igaz, mert nem használod tudatosan a KUA-kat. Ki kell tapasztalnod és meg kell értened, hogyan keletkezik az összhang, hogyan működnek együtt a KUA-val a tested egyes részei.

A felsőtested (és a csípőd is) egyenes, mintha a két lábad "tetején ülnének". Ezt a KUA irányítja minden mozdulatban. A két KUA végzi az irányváltásokat, nem pedig a csípő és a törzs. Ezek a testrészeid CSAK alkalmazkodnak a változó irányhoz. Olyan ez, mint a fatuskó a vízen: ahogy a víz áramlik, úgy-, és arra mozog a farönk. A két KUA mozgat téged, nem pedig a törzsed. Ezt az egyik alapdolog, amit nagyon fontos megérteni. A csípő csupán a „henger” alja! A láb mozgása az elsődleges, ami tetején ez a henger (csípő) egyensúlyban áll. Ahogy mozdul a láb, mozdul a henger (csípő) közvetítve a mozgás energiáját felfelé. Helytelen ha a derekat a gyakorlás során túlmozgatod. Ez azt is jelenti, hogy nem szabad direktben, izommal a derekad rángatnod! A térded, könyöked és vállad önálló mozgása vagy túlmozdulása sem jó, mert így nincs határozott (ok-okozati) kapcsolat a lábakkal (ld: gyökér): a felső és alsó elválik egymástól. Ahhoz, hogy a karokban - így a technikáidban erő legyen, a Qi-nek fel kell emelkednie. A „felemelés” kulcsa pedig az összhang: a felsőtested és az alsótested megfelelő szintű kapcsolata. Ezért fontos számodra a KUA tudatos használata. A törzsed fix helyzetbe kell állítanod, hogy önállóan ne mozduljon meg. Ekkor csak fordulni képes, illetve a lábak által indított mozgás követésére. A lábak mozgása pedig a térdeid mozgásán alapszik.

Amikor a térded megmozdul, az energia két irányba haladhat. Az egyik része a földbe megy, a másik része a KUA-n keresztül fel, a törzsedbe. A kezdők térdei igen jelentősen mozdulnak, azonban minél gyakorlottabb vagy, annál kisebb ezek mozgása, így annál nagyobb hatásra képesek. Tehát, a test valódi erejének forrása a két térd megfelelő mozgása: az egyik lefelé a másik felfelé hat, az erőátvitelért pedig a KUA felel. Akkor gyakorolsz megfelelően, ha a felsőtested önállóan nem mozdul, csak a KUA által fordul: nem mozog, hanem mozgatják. Alkalmazkodik. A dantian területe szintén ilyen: a KUA-k mozgatják, mely mozgás aztán a vállaidra hat. Önállóan a dantian nem okoz mozgást. Kifejezetten helytelen ezért, ha a mozgást a dantian indítja, hiszen a mozgás a térdek irányítása alatt áll. A dantian „kemény” a törzseden belül, ül a KUA-kon. A leggyakoribb koordinációs hiba a térdeid oldalra csavarodása. Komoly energiaveszteséget okoz amellett, hogy az izületet is megterheli. Ennek következménye a tested rossz mechanikája, a helytelen KUA alkalmazás: a csatlakozó testrészek nem fognak helyesen (együtt)működni. Amennyiben a KUA nyitva van, akkor az felveszi a térdek mozgását. Mivel az egyik térd a föld felé nyomódik, a másik a KUA felé, befolyásolja a két KUA viszonyát és ennek következtében a dantian helyzetét. Amennyibe a KUA zárt-, vagy túl éles szögben áll, a térdek csavarodni fognak, mert a mozgás (így az energia) nem jut át a KUA-n: az ellenáll ezért aztán a térdek elcsavarodnak. Ha a KUA rugalmassága megfelelő, de a térd mozgása helytelen, akkor a KUA-t fedésbe tolja és a mozgás szintén megreked lent. Úgy kell gyakorolnod, hogy figyeled a KUA és a térdek mozgásának összhangját. Gyakorlod, tapasztalod, fejleszted. (ld: koordináció, egyensúly, középen tartás).

A DANTIAN - a törzsed alsó részén - a két KUA-n ül. Amikor a két KUA összhangban működik és mozdul, akkor a dantian fölöttük nyugalomban van és funkcionálisan működik. Ha az egyik KUA többet mozdul a másiknál, akkor helytelen mozgás jön létre a csípő tájékon. A KUA és a dantian kapcsolata ezért fontos: amennyiben az egyik KUA kitér, nincs egyensúly, nincs egyenletes mozgás. A csípő ide-oda lóbálózik. Egy példa erre: labdát teszel a székre. A labdát úgy tudod mozgatni a székkel együtt, hogy a labdára támaszkodva eltolod a széket. A másik mód, hogy a széket magát mozgatod a labda alatt. A különbség a mozgás indítása és a labda reakciójában van: az elsőnél a labda kemény és merev, nem alkalmzkodik a mozgáshoz, nem továbbítja a "kapott" energiát. A másodiknál viszont kimozdul, azonnal azonnal reagálva a szék mozgásra. Másik példa: formázz egy „csészét” az egyik kézfejedből, a másikat szorítsd ökölbe s helyezd bele. Mozgasd az öklödet, ami bármely irányba képes elmozdulni, mert a „csésze” mozdulatlan. Ez a csésze a KUA: ahogy e példában is-, a felette lévő testrészek mozgása közvetlenül tőle függenek. A mozdulatlan csésze teszi lehetővé az ököl mozgását. Hogyan lehetséges, hogy a test nem mozdul meg, de mégis hatalmas erőt hoz létre? A kulcs a KUA alkalmazása: amennyiben nem mozdul - a térdek viszont mozgásba hozzák a testet - a „mozdulatlan” KUA adja át a térdek mozgását a dantian-nek. Ez pedig mozdítja a felső testet és a vállakat.

A Rou Gong Quan gyakorlásakor a belső energia az izületek mozgása következtében aktiválódik. Helyesebb ha a mozgás áramlására figyelsz, amely nem a horizontális elmozdulást jelenti, hanem a csavarodást és forgást (ezért nélkülözhetetlen a Chan Yuan Gong rendszeres gyakorlása). A két KUA "egymás ellen" dolgozik, mert a térdek forgása a kör fordításával a KUA-k egyidejű nyitását és zárását eredményezi. Mintha azok egymásba szivattyúznának. A KUA nem "szabad" úgy, mint a két karod, amely képes egymástól függetlenül bármely irányba elmozdulni. Anatómiailag a KUA nem mozog horizontálisan, s mindig kapcsolatban van egymással. Ha azt hiszed, hogy a KUA mozdul, akkor tuljdonképp a KUA fordul. A két KUA egymással ellentétes állapotba kerül: az egyik pérseli a másikat: bezár, a másik kinyit. Egyik funkciója az energiatermelés, ahol a KUA a csomópont. A Rou Gong Quan gyakorlása során, a köröknél a KUA a közös pont. Ha a két KUA-t forgatod, akkor azok forgatni fogják dantian-t és a csípőt is. A KUA közvetlenül a dantian-re hat, amely a csípő energikus mozgását eredményezi: a vezérkör mentén a test mozgását adja. A Rou Gong Quan mozgása nem az izmok általi mozgás, hanem laza test izületeinek összehangolt mozgása során keletkező energikus mozgás. Ez drasztikusan eltér az átlagos emberi mozgástól: nagyon tudatos, nagyon összeszedett, így tud egy időben jelen lenni a kemény és lágy.

A felső tested energiája a KUA-k forgásának következményei: a közép megtartása, a törzs feszes állása, a csípő lazasága - így a KUA-k forgása, a térdek pumpálása, amely az energiát egyenesen a középen keresztül vezetik fel, a felső testbe. A KUA-k segítségével az elvezetések a dantian és derék forgásával valósulnak meg.

Valójában nincs olyan, hogy "energia irányítása" vagy az "energia átadása". Ez létrejön, ha a dantian -t középen tartod és a dantian terheletlenségére figyelsz amely a KUA-kon ül. A technikák körökön jönnek létre, a dantian-hez kapcsolódnak. Ha a dantian - mint központ - szerepe egyértelmű számodra minden mozgás ehhez igazodik majd. A dantian olyan mint egy labda, melynek mozgása körkörös. Ha a gyakorlás közben inkább lineáris mozgása van, az akadályozza a magasabb rendű képességeid kialakulását. Ha a dantian megfelelően forog, ekkor a középpont nem mozdul, azaz nem változik a helyzete. Így a technika lágy, hatása pedig erőteljes, szinte maguktól jönnek létre a helyes mozgások és technikák.

Tehát a csípő direkt csavarása az erő átvitele szempontjából: időpocsékolás. A JIN ettől nem jön létre. Összhang alsó-, és felsőtest közt így nem áll fenn. A SONG KUA a csípőtáj lazítását jelenti, amikor a csípőnek nem szabad a fizikailag felemelő mozgást végeznie. A DANG JIN helyzetét be kell állítanod a két térd irányítása alatt. A csípő nyitása és kiterjesztése lefelé, mintha a combcsont "kilazulna" a combnyakból. TA YAO a hát alsó része (tudod, a weilu feletti rész) kissé befelé hajlik, de nem feszül. A FAN TUN a fenék, ellazult, a bal és jobb oldal is laza kifelé.

A lábat folyamatosan nyomod lefelé ahol sem a térd sem a csípő nincsen fedésben. Akkor állsz megfelelően, ha a csípőtáj nem feszül, viszont a combokban érzed az izomfeszülést: már ezt tart téged. A csípő ellazult állapotában erőt tud közvetíteni. Két alapmozgása van: vízszintes azaz "Dang Zou Hou Hu" 《襠走后弧》 (a Rou Gong Quan-ban ez a vezérkörrel egyezik meg) és a függőleges, azaz "Dang Zou Xia Hu" 《襠走下弧》 (amely a Rou Gong Quan-ban a kiskörrel egyezik meg). Kezdetben az első az, amely a csípőtájékot mozgatja. Csak később leszel képes a másodikra. Az első körnél a gát egy nyolcast ír le (a súlypontáthelyezés jobbra - balra, körkörösen). A második kört nehéz megérteni: a csípőnek úgy kell mozognia mint egy keréknek, viszont fontos, hogy mindíg lent maradjon. A csípő bal oldala előre míg ezzel egy időben a jobb oldala hátra forog és viszont. Ez csak akkor fog helyesen működni, ha a lábad erős. A laza ágyéktáj és az összekapcsolt körök következményeként a lábak enyhén, spirális alakban mozognak (csak nézd a térded). Erős lábak, csípőizület vízszintes és függőleges körkörös mozgatása, a csípő felemelkedésének leszorítása miközben nyomjuk a földet.

Nos, hogyan lehet a KUA-t megnyitni? nincsen egy olyan gyakorlat sem, amely konkrétan a KUA megnyitását végzi. A gyakorlatokkal csak ellazíthatod annak környékét. A megnyitás csak tudatos gyakorlással érhető el, mely mozgásban következik be. Az alapok mentén az alapköröket kell gyakorolnod. Erre a Chan Yuan Gong alkalmas. Jó gyakorlat az is, hogy leguggolsz míg az egyik lábad kinyújtva magad mellett van - ezt mindkét oldalra végzed. A KUA mozgásához képzeld el egy egy labda elfordítását. A visszatartó képességhez a labda forgása egy dobozban történik: a labda oldalai a doboz belső falát nyomják. Így a labda folyamatos kapcsolatban áll a doboz négy belső falával. A labda csak forogni képes a dobozban. Ha a dobozt elmozdítod felfelé, a labda is elmozdul felfelé (de nem forog). Ha a doboz tetejét kinyitod, meg tudod érinteni a forgó labdát. Ami csak forog, de mozdul el. Az izületi forgással mindig kapcsolatban áll a test mozgása. E forgás(ok)nak kell irányítania a test mozgását, nem pedig az egyes testrészek külön mozgását kell gyakorolnod. A karokat csak a törzs forgása vezeti, amely a KUA-kon ül, melyet pedig a térdek irányítanak. A KUA-k képesek a folyamatos körkörös mozgásra. Csak a kiegyensúlyozott és összehangolt KUA mozgás hoz létre képességet. A Rou Gong Quan mindkét KUA koordinációját igényli, a KUA feletti terület így kerül terheletlen egyensúlyba és így lesz a test és a mozgás stabil, erőteljes. A megnyíló KUA kisebb mint egy miliméter. Ha a KUA nyitva van, akkor átható eredményt hoz. Használata lehetővé teszi az egész test erejének együttes alkalmazását, összeköti a testrészeket, lehetővé téve az energia áramlását rögzített fizikai keretek közt. Hiszen ha a test összekapcsolódik, apró változtatás a KUA-kban hatalmas erőre képes, mert a teljes testsúlyt egy adott pontra (végpont) lehet irányítani. Ha a KUA nincs nyitva, a csípőmozgás olyan lesz, mint egy hastáncos mozgása. A nyújtások és lazítások gyakorlatai (Rou Gong) a test fizikai felkészítésében segítenek, azonban a KUA nyitását laza testtel a körökkel kell kiművelni. A KUA megnyitása egy képesség, amely elengedhetetlen a magas szintű minőségi gyakorláshoz.

Úgy kell gyakorolnod, hogy megértsd: minden forog, minden mindenen elfordul egy ponton. Ezzel a Chan Yuan Gong gyakorlása során találkozol, de haladó szinten egy tudatállapot, amelyet ki kell alakítanod és fenntartanod. Fontos, mert a hatékonyság a középponttól függ, ahonnan minden megszületik, mely körül minden elfordul. Ha jól gyakorolsz, kívülről nem látszik majd a középpont. Az ellenfél sem láthatja meg ezért keresni fogja de nem találja majd. Minden mozgásnál, minden technikánál a középpontnak meg kell lennie, ami abban az adott pillanatban születik meg - a gondolat és a technika okozataként. Ha nem fejleszted ez a tudatosságot és koordinációt, nem jön létre megfelelő középpont a mozgásodban. Mindenki látni fogja, így a technikák tartalma silány lesz. Ha nem hozol létre tudatosan középpontot, akkor az nyilvánvaló lesz az ellenfél számára. Ő maga hozza létre majd benned az Ő technikáival, amely körül te fogsz elfordulni. Az egyensúly ezért nagyon fontos: ez egy körkösen változó állapot: Yin és Yang, Kemény és Lágy. Ha nincs meg a valódi egyensúlyod, nincs meg a közeped, a formáid és a mozgásod nem lesz megfelelő. Ha a karjaid mindentől függetlenül mozognak, de nincs kapcsolat a test egységével mert nincs középpont. A dantian nem ül a KUA-kon, a csípő helytelenül forog, ezek a hibák láthatóak és nyilvánvalóak. Visszavezetnek oda, hogy igenis ismerd fel a KUA-k megkerülhetetlen szerepét és helyes használatát, a térdek irányítását, a csípő terheletlenségét, a dantian tudatosságát és a felsőtest telejes koordinációját.

Javasolt irodalom

feltöltés alatt...
...
...
...


Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang
Rou Gong Quan tanítások és gyakorlati alkalmazások I 2016 v2, második kiadás.
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk:
master KUKAC rgm PONT hu I web: www.kinainfo.hu és www.rgm.hu

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings