XING LONG TANG - A Chan (禪) etimológiája



   



A Chan (禪) etimológiája

❀ ❀ ❀

A kutatások szerint nem létezett ilyen írásjegy sem a jósoláshoz (Sang-dinasztia i.e.1766 - i.e 1122) sem pedig a brozkor utáni időszakban (Zhou-dinasztia i.e. 1122 - i.sz 221). A legelső ilyen írásjegy pecséteken jelent meg valamikor az i.e. 221 - i.sz. 200 időszakban, amely a Qin-, korai Han-, a rövid életű Xin-, majd a késői Han dinasztia korszakai volt. A pecsétek karaktereit a Qin dinasztia idején alakították ki (i.e. 221-206), amelyeket a 200-as évektől kezdve használták. Ez idő alatt - valószínűleg 100 körül - a buddhizmus indiai szerzetesek által Kínába érkezett. A Chan, mint buddhista kifejezés a szankszrint "Dhyana" kínai átirata, amelyet "Chan Na" -nak neveztek. Rövidített változata a "Chan". A Dhyana jelentése "meditáció", amely egy jóga folyamatot; a tudatra történő fókuszálás spirituális módszerét jelöli. Jelenti a jóga gyakorlatát, a koncentrált elme cselekvését, a fizikai folyamatokat, s az okozati összefüggéseket, amelyben a tudat Tudattá alakul. Az általános buddhista gyakorlaton belül a Dhyana, mint a meditáció egy formája, amely az Öt Akadály (五蓋, Wu Gai) vagy Nivarana (ld.: Nivarana Sutta) ellenszere. Ezek:

  • Vágy érzékelése (Kamacchanda, 貪欲蓋 tan yu gai).
  • Gyűlölet (Vyapada, 瞋恚蓋, chen hui gai).
  • Hanyagság, lustaság (Thina-middha, 睡眠蓋, shui mian gai).
  • Szorongás (Uddhaccakukkucca, 掉悔蓋, diao hui gai).
  • Kétely (Vicikiccha, 懷疑蓋, huai yi gai).

Persze, ezek a mohóság-, a gyűlölet és káprázat egy másik magyarázatai. A Chan meditatív módszerén keresztül ez az Öt Akadály lecsendesedik, melyeket végül a gyakorló képes meghaladni. Az Öt Negatív Nivaranara válaszul a Dhyana gyakorlata az alábbi öt megfelelelő pozitív tulajdonságot hozza létre:

  • közvetlenség (Vitakka, 寻).
  • kiértékelés (Vicara, 伺).
  • elragadtatás v. gyönyör (Piti, 喜).
  • élvezet (Sukha, 樂).
  • egység átgondolása (Ekaggatarammana).

Azonban a Chan nem megy ezeken túl. A koncentrált bepillantáson keresztül a kapzsiság-, gyűlölet és a káprázat alapvető tulajdonságai-, a gondolatok véget nem érő folyamatának megtestesülései gyökerestül távolíthatóak el, így az Üresség és az átfogó-, csiszolt Tudat hozza létre a gyakorló valódi Tudatát. A Huatou (話頭), Gongan (公案) és a Chan Mesterek szokatlan viselkedése, megnyilatkozása egyetlen-, teremtő szándékú-, fúrószerű betekintés a téveszmék rétegeibe, így a Sunyata (空, kong) azaz alapvető Üresség tárulhat fel a tanítványok elé. Ezek okán a Dhyana kínai átirata az alábbiak szerint jön létre:

A Dhyana (ध्यान) kínaiul 禪, azaz Chan. Ezt az írásjelet két részre bonthatjuk:

A Chan írásjelének ez a része "oltárt" jelent és a "shi" írásjeléből származik (示). Ez az írásjel egy tiszteletet és áhitatot sugalló, térdelő személyt ábrázol. A szentély vagy oltár a lelki világ egy ajtaja, amelyen keresztül az önfejlesztés tiszta szándéka tisztelettudó viselkedéssel párosul. A Chan írásjelében ez a rész határozottan jelzi a Chan vallási jellegét, melynek minden kapcsolódó jelentése lelki, mentális jellegű.

Ez a Chan írásjelének jobb oldali ideogram-ja. Kiejtése a "dan", melynek két jelentése van. Az első azt a "hálót" jelöli, melyet a régi időkben az állatok befogására használtak. A második értelmezés egyénre-, egy személyre vonatkozik, amely elszigetelség-, egyedüllét jelentését hordozza. A császári Kínában a meditációt, mint spirituális gyakorlatot lehetett volna valami antiszociális tevékenységként is tekintetni, így világosan megkülönböztetni a vallási funkciót a konfucianizmustól. A konfuciánusok elsőrendű emberképe a „Ren” (仁, amelyet gyakran fordítunk „emberség” -nek is) azzal a jelentéssel bír, hogy ez a fajta lelki tulajdonság csak akkor valósítható meg, ha ez az ember a társadalom középpontjában él, azaz körülötte mások is élnek. A "Ren" írásjele szó szerint "több mint egy ember" jelentéssel bír. A buddhista meditáció, mint magányos cselekvés sok szempontból ellentmond a klasszikus konfucianizmus tanításának, így a Chan írásjelének ezen része képviseli ezt a különbséget. Mint a "háló" írásjegye (單, dan) egy adott helyben történő begűjtést, az állatok begyűjtését jelenti. A buddhista ikonológia gyakran tulajdonítja állati jelzőket a felvilágosult tudatot megtévesztő szemlélethez. Ez a rendkívül szimbolikus ábrázolás bölcs, ha megfigyeljük a fordítási munkák során jelentkező konforntációkat indiai buddhisták és kínai tudósok közt 100 körül. Ők, közösen hozták létre a Chan szót és írásjegyét úgy, hogy egy-, gyakran egyedül vagy elszigetelten végzett szellemi-, vallási aktivitáshoz (oltár előtt térdelő személy) e tevékenység során a szétszórt gondolatok (amelyeket vadállatok jelképeznek) a Tudat "egyhegyű" koncentrációjában (melyet a "háló" szimbolizál) történő egyesítését ábrázolja.


Javasolt irodalom és források

1. ...
2. ...
3. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2016 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!




0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings