XING LONG TANG Martial Arts Research Society
   《少林僧兵的遗产》
    Shaolin harcos szerzetesek öröksége 


Shaolin a külső harcművészeti stílusok olvasztótégelye. Szerzetesei számos stílust dolgoztak ki, tanítványaik pedig e stílusok elterjedésében játszottak kiemelt szerepet. Híres szerzetesek közé tartozott Tiezhai (铁斋), Zhishan (致善), Zhiguo (致果), Tianhong (天虹), Zhanju (湛举), Wumei (五枚), Gulun (古轮), Miaoxing (妙兴), Zhenxu (贞续), Degen (德根) Mesterek. Kína szerte sok templom tartozott a Shaolin rendhez. A déli templom Jiu Lian Shan hegyen, a Fujian-i Putian-ben (福建莆田九连山) (akkor Xinghua néven (興化) ismert) jött lérte a Sui és a Tang dinasztia éveiben. ... Shaolin a külső harcművészeti stílusok olvasztótégelye. Szerzetesei számos stílust dolgoztak ki, tanítványaik pedig e stílusok elterjedésében játszottak kiemelt szerepet. ❀ Tovább >>

   


The Xing Long Tang 《醒龙堂》 as a Research Society (武术研究会) and an Autentic Kungfu School to post several studies and white papers in an attempt to highlight the numerous aspects of the Martial Arts and sciences and how they might be of serious interest and value as objects of research by various specialists. It is not only practitioners with a more intellectual leaning that would find much of interest in a study of the Chinese Martial Arts. Learn more about Us and our research areas.

Köszönetet mondunk minden barátunknak, szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárulnak a harcművészet-történeti-, buddhista és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. 各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。


A Chan tanítása szerint a megvilágosodás módja a meditáció (坐禅, 冥想), a meditáció legfontosabb eleme pedig a koncentráció (éberség), melyhez világos és tiszta tudat szükséges. A megvilágosodáshoz vezető út egy folyamat, amely olyan akár a tea forrázata: első pillanatban keserű, de idővel édes lesz. Példázata a törekvés-, erőfeszítés és elkötelezettség mentén keletkező célok elérésének. A végső állomás maga a Megvilágosodás, mely akkor történik, mikor a gyakorló "felébred". A szerzetesek szerint a tea a földi tisztaság szimbóluma, mely természetében van valami, ami az élet csendes szemlélésének világába vezet. Elkészítésének folyamatában kialakuló figyelem és koncentráció a helyes meditáció lelkületét adja. Forrázatának kesernyés íze pedig "hűti a szívet", így közvetlenül segíti az elme lecsendesítését. A Chan az egyszerűséget és természetességet hangsúlyozza, így a Chan Cha (禅茶) gyakorlása során sem találsz gazdagon díszített eszközöket: az egyszerű, természetes anyagok-, a mázatlan yixing kannák és fém forralók lettek a kolostorok teakészítésének eszközei. ❀ Tovább >>
 禅茶道    
 Chanbuddhista Tea Útja    

中国武术的史   
 Kínai harcművészetek története    

A kínai harcművészet stílusainak kialakulását Kína történelmileg is fontos eseményei váltották ki. Ezeket a stílusokat általában a közös jellemzőik alapján különféle kategóriákba soroljuk, így a család (Jia, 家), irányzat (Pai, 派) vagy iskola (men, 門). A kínai harcművészetek eredetét az önvédelemre, a vadászat módszereire és a katonai kiképzési módszereire szokás visszavezetni. Első utalások az i.e. V. században keletkezett Tavasz és Ősz Krónikájában (ChunQiu, 春秋) találhatóak, ahol a pusztakezes küzdelemről, valamint a „kemény” és „lágy” technikákról is szó esik. Történelmi fordulópontokról háromrészes írásunkban olvashatsz.

   《武术的根》
    Tradicionális Kínai 
    Harcművészetek Gyökere 

   《武术在14-16世纪》
    Harcművészet a 
    14-16 századi Kínában 

   《武术在清代》
    Harcművészet fejlődése a 
    Qing-dinasztia korában 


A Jin Dinasztia - Tang Dinasztia 265-907 kora a kínai harcművészet stílusainak kialakulásának időszaka, melyet Kína történelmileg fontos eseményei váltottak ki. ❀ Tovább >>


Ming kor az egyik legfontosabb időszak: a legtöbb ma ismert és gyakorolt stílus gyökere erre a korra nyúlik vissza. A stílusok különálló iskolákba szerveződtek. ❀ Tovább >>


Az 1600-1700-as évek fordulójának évtizedeiben a kínai harcművészetben nagy fejlődés következett be, lényegében egyesült a Shaolin legjava a Wudang hagyományaival. ❀ Tovább >>

    Rou Gong 《柔功》 módszerek 
    chan buddhista hátteréről 


A Rou Gong (柔功) nem csak a harcművészet fejlődése miatt jelentős, hanem a Chan buddhista célok megvalósítása-, a (test) belső fejlődés miatt is igen mély témát nyújt mind a Chan tanítások, mind pedig az autentikus kínai harcművészet tanulmányozása-, módszereinek kutatása terén. A kifejezés megértése hasonló, mint a Qi Gong (气功)-, vagy a Nei Gong (内功) kapcsán, ahol az előbbi a Qi-vel történő munkára utal, az utóbbi pedig a testben-, belső folyamatok mentén történő törekvést jelenti. A Rou Gong (柔功) tehát a lágyság (test rugalmasságának, tudat nem-ragaszkodásának) elérését és fenntartását megvalósító módszereket és gyakorlatokat jelenti. ... Az alapító Mesterek mindegyike magas szellemi szintet ért el mikor kialakították a formákat és a technikákat: példaként, a Liang Dinasztiában (502–557) élt Bodhidharma (菩提达摩, vagy Da Mo 達摩), a Chan Buddhizmus I.Pátriárkájára, aki 520-as években dolgozta ki gyakorlatát a Shaolin Kolostorban. Bodhidharmának számos művet tulajdonítanak, ezeknek azonban nagy része apokrif, mindössze az egyik tanítványa, Tan Lin (曇林 506–574) által lejegyzett ❀ „Értekezés a Két Belépésről és a Négy Gyakorlatról” (二入四行論, Er Ru Si Xing Lun) melyre a szerzetesek Shao Shi Liu Men (少室六門) néven - azaz a Shaosi (Hegy) Hat Kapuja - hivatkoztak) című munkát tartják hivatalosan autentikusnak. ... Dazu HuiKe (大祖慧可) Mester, a Kolostor II. Apátjára, Bodhidharma örököse, a testgyakorlataival a Rou Quan alapjait fektette le. A Rou Gong gyakorlatait átjárja a buddhista (禪那 Chan Na) szellemiség. ❀ Tovább >>

《少林柔拳》 Rou Quan - Shaolin Lágy Ököl a Shaolin harcművészet belső stílusa, a keletkezés szempontjából a legkorábbra datálható. HuiKe Apátot tekintik alapítónak, gyakorlása a Tang Dinasztia éveitől mindennapossá vált.

《柔功拳》 Rou Gong Quan - Hajlékony Munka Stílusa / v. Rugalmas Erő Ökle az autentikus harcművészet egyik Chan buddhista átmeneti (kemény-lágy) stílusa, a lágyság és keménység együttes alkalmazásának összhangja változó dinamikát hoz létre.


Shaolin három átadási vonala

Érdekes ESSZÉK-k, írások (ezt a lista bővül folyamatosan a témában):


Vallás és filozófia

Buddhista mantrák és szutrák《汉传佛教》 Kínai Buddhizmus Története. A történelem kezdetétől az emberek erejük és bölcsességük határainak kitolására törekszenek, és az abszolút erő, abszolút bölcsesség elérésére vágynak.Élet a Kolostorban jegyzetünkben megismerheted, hogy Kínában a buddhizmus a mindennapi kapcsolatok része, ahol a tradicionális kolostori képzés évszázadokon keresztül a mai napig fennmaradt.
《北少林寺的历史》   
 The True North Shaolin Monastery    

  The premier mountain retreat in China for those in search of the twin lures of enlightenment and martial perfection and for a long line of China’s most notable Emperors before being destroyed and even lost to memory is now being rebuilt bigger and more beautiful than ever.

The Chán (Zen) Buddhist North Shaolín Monastery currently being reconstructed on Pan Mountain (盘山, Panshan) in Ji County (Jixian), 120 Km. north of Tianjin and 90 Km. east of Beijing in northeast China is in the imperial heartland of China and thus was exposed to much more direct mostly foreign aggression than the older headquarter Songshan Shaolín which is located closer to central China. ❀ Learn more >>禅佛教 - Chan Buddhism in China and the Shaolin. Without Chan Buddhism there would have been no Shaolin Kung Fu. Chan provided the peaceful center, necessary mental discipline and emotional grounding essential to the creation of an environment where the most explosively powerful martial artists could come together and forge something more powerful than the world had ever seen before. It is also true that the destinies of the parent Songshan Shaolin Monastery and North Shaolin Monastery were different yet simultaneously intertwined. Sometimes they paralleled each other, sometimes they diverged, but they were always closely connected. ... The following is a quote by Shaolin Temple Abbot Shi Yong Xin posted on the ❀ official Shaolin website...

Related links:

Az alábbi jegyzetek a MASTER kukac RGM pont HU címen elérhetőek:

 • 黃帝內經 - Huang Di Nei Jing (1553 pages, 9116 kb
 • 释德建 少林气功 - Shi DeQian: Shaolin Qigong
 • Ming-Period Evidence of Shaolin Martial Practice, Meir Sharar
 • Chinese Martial Arts From Antiquity to the Twenty-First Century, Peter A. Lorge, Assistant Professor of History at Vanderbilt University
 • Epigraphy, Buddhist Historiography, and Fighting Monks: The Case of The Shaolin Monastery, Meir Sharar
 • 戚继光 拳经捷要篇 - Qi JiGuang's "Quan Jing Jie Yao Pian" (Chanpetr on the First Canon and The Essentials of Nimbleness) from the Ji Xiao Xin Shu (纪效新书) (❀ cn page)
 • 少林寺武術百科全書 - Encyclopedia of Shaolin Martial Arts - (1) History and Basics
 • 少林寺武術百科全書 - Encyclopedia of Shaolin Martial Arts - (2) Styles
 • 少林寺武術百科全書 - Encyclopedia of Shaolin Martial Arts - (3) Weapons
 • 少林寺武術百科全書 - Encyclopedia of Shaolin Martial Arts - (4) Skills


TOVÁBBI BUDDHISTA SZAKCIKKEK ÉS SZAKFORDÍTÁSOK (bővülő lista):

Szakcikkek és jegyzetek:

- Wholesome Vison kiadó buddhista könyvek magyar szakfordításai
[bővebben: Xuanzang TANterem]:

- Magyar-Kínai szakfordítások:

- English-Chinese translations:

Harcművészet és Chanbuddhizmus

E gyökér kapcsán alakul ki a türelem (耐心, nai xin), melynek erénye azt jelenti: úton vagy. Látod, hogy a létezésben minden keletkezik és elmúlik. A technikák gyakorlásában nincs két ugyanolyan pillanat. A külsőtől, felszínességtől a valódi megismerés irányába haladsz. Ez az elméllyülés a tanulás valódi lényege, hiszen itt rejtőző megértés világítja meg az összefüggéseket. A Chan harcművészet gyakorlása a tiszteleten (尊重, zun zhong) alapszik. Ez tesz befogadóvá. A gyakorlóközösség (僧伽, Sengjia) épp ezért kiemelten fontos a harcművészetben: itt történik a tanulás, megértés és növekedés. Csak itt lehet éveken át bizonyos feladaton dolgozni, így jártasságot szerezni. A Chan szellemi tanításai rendkívül gyakorlatiasak és könnyen megérthetőek. A gong fu gyakorlás a tudatosságot erősíti: erős figyelemösszpontosítás által alakul ki a jelenben töltött egyre több idő. Kevés Li és több Yi, átélni a pillanatot annak teljességében egy tiszta, mozdulatlan tudatállapotban, amely utána visszatükröződik egy technikában. Alább találod a Chan és a harcművészet közötti szoros kapcsolatot felfedő jegyzeteinket:

Amit az "Amituofo" köszöntésről tudni kell

Magyarországon legtöbben a kungfusok körében hallják ezt a kifejezést, mint köszöntést. Sokan félreértelmezik-, vagy nincsenek tisztában a jelentésével, ezért ebben a jegyzetben igyekszem tisztázni ezt, mint fogalmat-, s mint annak használatát a kínai hagyományban. Az Amituofo (阿弥陀佛) egy Buddha neve-, Amituo (阿弥陀, Amitābha) Buddháé (佛), aki a Nyugati Tiszta Föld Buddhája. Neve azt jelenti, hogy "végtelen fényesség (无量光)", "végtelen élet (无量寿)", "végtelen bölcsesség (无量智慧)". Egy közös kifejezés a (shaolin) kungfu iskolákban és a kínai buddhista tradícióban - utóbbival kapcsolatban a Tiszta Föld (净土宗) és a Chan (禅宗) irányzatokra gondolok. Az Amituofo -t (阿弥陀佛) leggyakrabban mint üdvözlést (致敬) hallod, mert így köszöntik egymást a kínai buddhista szerzetesek és buddhista gyakorlók, hívők. A kínai harcművészet forrása egy buddhista kolostor, az itt élő buddhista szerzetesekből kiváló "harcos szerzetesek (少林僧兵)" is így köszöntötték egymást. Ez a tradíció maradt fenn, így ezt a köszöntést használják a ... ... ❀ Tovább >>

    Chan és Harcművészet 
    gyakorlása három 
    megközelítésben 

   《四圣谛》
    NÉGY NEMES IGAZSÁG 
    harcművész szemmel 

   《八正道》
    NYOLCAS NEMES ÖSVÉNY 
    harcművész szemmel 


Amikor edzésen egy formát gyakorolsz majd újrakezded, más ütések és védések keletkeznek: máshol kezdődnek majd, máshol lesz a végpont is. Nincs két egyforma technika ... ❀ Tovább >>


... gyakorló túlértékeli, jelentőségteljesebbnek hiszi a technikát abban az értelemben, hogy (csak) arra figyel, azt fejleszti, azt csiszolja. Az ilyen gyakorlás hamar igen szűk korlátok közé szorít ❀ Tovább >>


A Chan harcművészetet gyakorlók számára ez a nyolc iránymutatás életük minden szakaszában jelen van, melyek összekapcsolódnak egymással ❀ Tovább >>   《心猿意馬》
    Majom Tudat 


   《上封佛心才禪師坐禪儀》
    Meditációs útmutató A Buddhizmus gyakran használja e fogalmat a meditáció tanításában. ... mert mindenkinek van egy egy őrült majom a fejében ... ❀ Tovább >>


Egy Song-kori (960–1279) meditációs útmutató a LinJi iskola (alapítója: 臨濟義玄, Linji Yixuan) egy tanítójától. ❀ Tovább >>

Linji Mester (臨濟義玄, Linji Yixuan, ? – 867, életrajzát itt olvashatod) tanítása (❀ 《鎮州臨濟慧照禪師語錄》 Zhen Zhou Línji Hui Zhao ChánShi Yu Lu) így szól: "Nagy érdemű szerzetesek! Cipelitek az edényes szatyrotok és vonszoljátok a szarzsákotok, futtok egyik helyről a másikra a Buddhát és a Dharmát keresve. Tudjátok, ki az most, aki így keresve rohangál körbe? Mozgékony és eleven, nincsenek gyökerei. Megragadnátok, de nem tudjátok összefogni; ellöknétek, de nem tudjátok lerázni. Ha keresitek, egyre messzebb kerül, de ha nem keresitek, ott van pontosan a szemetek előtt, csodálatos hangja zúg a fületekben. Ha nem hiszel benne, elvesztegeted az életed." Amikor a gong fu gyakorlás során szóba kerül a Chan, azt mondjuk, hogy ez a filozófiája a harcművészetnek: életfilozófia, szemlélet. Ha mélyül az érdeklődés, bizony hitté kovácsolódnak a tanítások. A pedig hit abban áll, hogy a tudat a buddha s mindenkinek buddha-tudata van. Linji halála után két tanítványa gyűjteményt állított össze legfontosabb tanításaiból "Feljegyzések Linji" -ről (ld fent) címmel. Először a XI. században nyomtatták ki (addig kéziratos formában terjedt), s ma is őrzi a bölcs Chanbuddhista apát emlékét. Innen szemezgettünk. ❀ Tovább >>


Bodhidharma tanításai, értekezések fordításai

  „Külön hagyomány a tanon túl, nem alapul írott jegyen,
  Menten az ember szívéhez szól, hogy feleszméljen, Buddha legyen.”

Egyes források úgy említik, mint egy király harmadik fia, mások szerint harcos családból származott Bodhidharma, a Nagy Tanító (बोधिधर्म, 菩提達摩). Az Indiai származású Mesternek volt két testvére, akik teljesen más szellemi utat követtek mint Ő. A legenda szerint, mikor egy drágakőkövet véleményeztek mindhárman Bodhidharma Mestere előtt, s míg testvérei magasztalták a dárgakövet, Bodhidharma úgy vélekedett, hogy az a drágakő értéktelen, mert az igazi érték a bölcsesség és ez a drágakő is csak üres, mert minden a tudatban van. Apja halála után Mesterétől tanításokat kapott. Gyakorolt, majd ráébredt a legfelsőbb bölcsességre. Kínába ment, útja 3 évig tartott. Több forrás szerint is 527-ben érkezett meg, ahol találkozott a Liang-dinasztia beli Wu császárral (502-549), aki nagy támogatója volt a buddhizmusnak és maga is buddhista elveket követett. Köztük zajlott párbeszéd ma is példaértékű. Miután távozott az udvarból az észak-kínai Wei királyság felé vette az útját. A Song hegyre ment, ahol egy Shaolin templom barlangjába vonult. Itt 9 évet töltött mély meditációban (biguan). A Mester tanításainak fordításait adjuk közre. ❀ Antológiája ezen a linken elérhető. Bodhidharma tanítani kezdte a szerzeteseket, tanítása nyomán jött létre a Chan, s Ő lett a Kolostor Apátja, a Chan I. Pátriárkája.

- - - - -

Here we will examine the rise of Chán 禪, of special interest is the transformation of Tathāgata Chán (rúlái chán 如來禪) into patriarch Chán (zǔshī chán 祖師禪), how the Buddha was effectively replaced by the ancestor during the Golden Age of Chán in China. BODHIDHARMA (菩提達磨) AND THE CHAN (禪) LINEAGE. ... One early account claimed that he arrived during the Liú Sòng 劉宋 period (420-479), and later accounts dated his arrival during the Liáng 梁 dynasty (502-557), but he was primarily active in the Northern Wèi (386-534). Modern scholars date him around the early fifth century, so that the 6th century can be said to be "the Bodhidharma Century." According to a well known account, Bodhidharma, failing to make a favourable impression in southern China, headed northwards to Northern Wèi and lived in a cave near the Shàolín monastery 少林寺. It was in this connection that legends about his association of Chinese kungfu arose. While living in the cave, he was said to have "faced a wall for nine years, not speaking for the entire time." A version of this legend says after sitting in meditation for that long his legs atrophied, which is why East Asian Daruma "wobble" dolls (bùdǎowēng 不倒翁) have no legs! ❀ More >>

- - - - -

buddhista szakfordítások: Yao Dong Jushi 翻译: 耀东居士 @ Xing Long Tang | 2018

   達摩祖師著《心經頌》
    A Szív Szútra 
    Éneke (1) 

   达摩祖师《破相論》
    Értekezés a Gondolatok 
    Megszüntetéséről (2) 


   达摩祖师《二入四行論》
    Két Út Négy Gyakorlat (3) 


A "Szív Szútra Éneke" 《心經頌》 Bodhidharma tanítása (1), a ❀ Szív Szútra Chan tanítása ❀ Tovább >>


Bodhidharma értekezése a Gondolatok Megszüntetéséről (Áttörés Beszéd v. szútra) ❀ Tovább >>


Történelmileg alátámasztható tanítás, melyet DaMo tanítványa Tan Lin (曇林 506–574) jegyezett le. Nem aprokif ❀ Tovább >>

   达摩祖师《安心法门》
    Nyugalomba Maradó      Dharma (4) 

   达摩祖师《悟性論》
    A Megvilágosodás       Természetéről (5) 


   达摩祖师《血脉论》
    Értekezés az Átadásról (6) 


Bodhidharma: An Xin Fa Men - "Nyugalomba Maradó Dharma" tanítása (4) ❀ Tovább >>


Bodhidharma "Tudat Igaz Természetének Felébresztése" c. tanítása ❀ Tovább >>


Bodhidharma értekezése az Átadásról (azaz Véráram Beszéd v. szútra) ❀ Tovább >>    Két Út Négy Gyakorlat 
    KOMMENTÁRJA 

   《易筋經總論》
    Izom és Ín Átalakítása      (Yijin Jing) 

   《洗髓经》
    Velőtisztító Qigong 
    (Xisui Jing) 


Bodhidharma "Két Út Négy Gyakorlat" 《二入四行論》 tanításának kommentárja ❀ Tovább >>


Bodhidharma "Izom és Ín Átalakítása" qigong módszere és gyakorlata❀ Tovább >>-->


Bodhidharma "Velőtisztító Gyakorlatának Értekezése" ❀ Tovább >> -->Szútrafordítások 佛经的翻译

   《般若波羅蜜多心經》
    Szív szútra 
    (Xin Jing) 

   《妙法蓮華經》
    Lotusz Szútra 
    (Fahua Jing) 

   《楞伽經》
    Lankāvatāra-sūtra 
   (Lengjia Jing)


A Szív szútra a Mahájána tudatosan összefüggőnek szánt tökéletes bölcsesség szútrái közé tartozik ❀ Tovább >>


Gautama élete vége felé tartott beszéde, magasrendű tanításokkal, melyeket akkor nem értettek az emberek ❀ Tovább >>


Mahayana pszichológia és ismeretelmélet egyik alapvető műve, első kínai fordítását Kr.u. 443-ban említik. ❀ Tovább >>

   《藥師琉璃光如來本願功德經》
    Gyógyító Buddha 
    Szútrája 
   《佛说阿弥陀经》
    Buddha előadása 
    Amita Buddha Szútrájáról 
    (Amituo Jing) 

   《金剛般若波羅蜜多經》
    Gyémánt Szútra 
    (Jin Gang Jing) 


A Gyógyító Buddha Szútrájának fordítása. ❀ Tovább >>


A Chan egyik legfontosabb szútrája, amely a "Tiszta Föld" -ről Amita Buddha világáról szól. ❀ Tovább >>


A Mahayana buddhista hagyomány egyik legjelentősebb szútrája, amelyet a Chan iskolában a legtöbbet énekelnek és tanítanak. ❀ Tovább >>

   《大方廣圓覺修多羅了義經》
    Tökéletes Megvilágosodás 
    Szútrája 
   《佛說八大人覺經》
    Nagyszerű Lények 
    Nyolc Felébredésének 
    Szútrája 

   《勝鬘師子吼一乘
    乘大方便方廣經》
    Śrīmālā  Szútrája


Chan és Huayan irányzatok gyakorlati körében született. Népszerű tanítás, befolyása jelentős a meditáció-orientált irányzatokban ❀ Tovább >>


Bodhisattvák nyolc tudatosságának szútrája. ❀ Tovább >>


Śrīmālā  Szútrájában fontos téma az "Egy igaz jármű" és a dharmakaya elmélete. ❀ Tovább >>
   《大乘遍照光明藏無字法門經》
    Mahāyāna Sūtra of the 
    Illuminating Everywhere 
    Radiance-Store Wordless 
    Dharma Door 

   《六祖大師法寶壇經》
    Hatodik Pátriárka 
    Platform Szútrája 

    《坐禪三昧經》
    Ülő Meditáció Samadhi 
    Szútrája 


Buddha tanításának lényegét mutatja be, elmagyarázva a viszonylagos igazságot. A 830-ban keletkezett szútra fordítása ❀ Tovább >>


Hui Neng, a Hatodik Pátriárka életét és tanításait bemutató Chan szútra ❀ Tovább >>


Kumarajiva ezen fordítása megalapozta a Chan és a Tiantai meditáció alapjait ❀ Tovább >>

    僧璨大師 《信心銘》 
    Seng Can 
    Xin Xin Ming 

    《大乘顯識經》 
    A Tudat Feltárásának  
    Mahāyāna Szútrája 


    《大方等如來藏經》 
    Tathāgatagarbha Sūtra 


A III. Pátriárka, a Seng Can Chan mester szútrája ❀ Tovább >>


Divakara Mester (地婆訶羅, 613-687) kínai fordítása, melyben Buddha a nyolcadik tudatot, az ālaya-vijñāna-t tanítja ❀ Tovább >>


A tathágata-garbha tan legrégibb tanítása, a tathágata-garbha fogalma is ebben a szútrában szerepelt legelőször.... ❀ Tovább >>

    《佛說 不增不減經》 
    Sem Növekedés Sem 
    Csökkenés Szútrája 
    《地藏菩薩本願經》 
    Di Zang Boddhisattva 
    Előzetes Fogadalmának 
    Szútrája 

    《四十八願》 
    Amitabha Buddha 
    48 fogadalma 


Anunatva-Apurnatva-Nirdesa, mely a Thatagatagarba szútrák körébe tartozik. Buddha tanítása a Buddha-természetről ❀ Tovább >>


Mahāyāna tanítás Kṣitigarbha Bodhisattváról, annak érdemeiről, aki Nagy Fogadalom Boddhisattvája néven ismert ❀ Tovább >>


Amithaba Buddha fogadalmai ❀ Tovább >>    《般舟三昧經》 
    A jelen Buddháival 
    szemtől szembe való 
    találkozás szamadhijának 
    szútrája 
    《佛說觀無量壽佛經》 
    Végtelen Élet Buddháján 
    Való Szemlélődés 
    Szútrája 
    《佛說無量壽經》 
    Buddha Előadja a 
    Végtelen Élet 
    Buddhájának Szútráját 


E szútra említi legelőször (179) Amitabha Buddhát és a Tiszta Földet a nienfo gyakorlat bemutatásával ❀ Tovább >>


Egyike a három alapvető Tiszta Föld Szútráknak, elsősorban a komplex vizualizációt magában foglaló meditációra összpontosít... ❀ Tovább >>


Tiszta Föld irányzat Hosszú Sukhāvatīvyūha Szútrája ❀ Tovább >>   《大方廣如來不思議境界經》
    Tathāgata 
    Elképzelhetetlen Birodalma 
    Szútra 


A szútra leírja, amikor Buddha elérte a tökéletes megvilágosodást a Bodhi-fa alatt, a Magadha Királyságában... ❀ Tovább >>

    龍樹菩薩: 《中論》
    Nāgārjuna  
    A Középút Alapversei  

    《六十正理論》
    Nāgārjuna  
    Érvelés Hatvan Versben 


A Középút Iskola (中觀派, Zhōng Guān Pài) gondolat-rendszere a legfontosabb helyet foglalja el a Buddhizmusban... ❀ Tovább >>


Az elválaszthatatlansága a két igazságnak: egyikből következik a másik. A függő keletkezésről való megértésünk tökéletesítése... ❀ Tovább >>


Fa Xiang Iskola (法相宗) tanításai - a tudat tana a buddhizmusban

A Fa Xiang (法相) (唯識宗; Wéishí Zōng "Consciousness-Only School" vagy 唯識瑜伽行派, Wéishí Yúqiexíng Pài "Consciousness-Only Yogācāra School", 法相宗, Fǎxiàng Zōng "Dharmalakṣaṇa School" vagy 慈恩宗, Cí'ēn Zōng "Ci'en School") a buddhista filozófia és pszichológia egy jelentős, igen meghatározó iskolája, mely Xuan Zang (玄奘, 596–664) által vált népszerűvé. Mesterei Paramārtha (真諦, 499–569), Xuanzang (玄奘, 602–664), Kuījī (窺基, 632–682). A tudatra, a "bölcsességre" (pradzsná), a fogalmi világra - a jelenségvilág elutasítására - helyezi a hangsúlyt. A Xuan Zang a VII. században járt Indiában, hogy eredeti buddhista szövegeket gyűjtsön. Eljutott a Nálanda egyetemre is, ahol Yogachara filozófiát tanult egy Szilabhadra szerzetestől. Évekkel később tért csak vissza Kínába rengeteg Buddha relikviával és mintegy 650 buddhista szöveggel. Az élete hátralevő részét a szövegek fordítására fordította. A szövegek kínai nyelvű fordításaihoz állami támogatást is kapott, amelyből egy egész fordító csapatot állított fel. A jógácsára tanítások népszerűek maradtak a kínai buddhizmusban, beleértve Maitréya (az eljövendő Buddha) tiszteletét. A XX. század elején Yang Wenhui és Ou-Yang Qian (歐陽漸) (1871–1943) terjesztette Kínában a buddhizmust, és megnövekedett az érdeklődés a jógácsára, a szan-lun és a Hua Yen iránt.

    法相, 从业人员者指南 
    Buddhista gyakorlói  
    fogalomtár 


    八个奇妙的心 
    Nyolc csodálatos tudat 

    世親 《唯識三十論頌》 
    Vasubandhu 
    Harminc Vers 


A kínai buddhizmus fogalmi rendszere és azok rövid magyarázatait erre a lapra gyűjtöttem. (ENG) Tovább >>


Shakyamuni tanítása szerint nyolc különböző tudatra támaszkodsz. Tudd meg, mik azok! ❀ Tovább >>


Vaszubandhu a buddhizmus történetének egyik legbefolyásosabb alakja, hozzájárult a buddhista logika kidolgozásához... Tovább >>

    大乘百法明门论 
    Értekezés a Mahayana  
    Száz Dharma  
    Megértésének Kapujáról 

    《攝大乘論本》 
    Mahāyānasaṃgraha 
    A Nagy Kocsi Összegzése 


Az Első Földre lépés száz dharmáját Vasubandu (世親菩萨 ShiQin Pusa) értekezésében ismerhető meg Tovább >>


Asanga műve kifejti a Mahayana Yogacara iskola főbb tanait. Kínai változatát Xuanzang készítette el ❀ Tovább >>    玄奘《成唯識論》 
    Xuan Zang: Értekezés  
    a Csak-tudat Tanításról 

    玄奘 《八識規矩頌解》 
    Xuan Zang: A Nyolc 
    Tudatosság Verse 


    阿賴耶識 
    ālaya, a nyolcadik tudat 


Xuan Zang Mester a csak a tudat tökéletességéről szóló értekezése a Yogacara központi tanításairólTovább >>


Xuan Zang verses magyarázata a Csak Tudat iráyzat legalapvetőbb tanításáról: a tudatosságról... Tovább >>


A Lankāvatāra-sūtra 《楞伽經》 középpontjában a nyolc tudatról szóló tanítás áll. Ismerd meg a legfontosabbat... Tovább >>


buddhista szakfordítások: Yao Dong Jushi 翻译: 耀东居士 @ Xing Long Tang | 2018
氣功的历史   
 Qi Gong alapjai és történeti áttekintése    


A ma ismert fogalmat, a Qi Gong -ot a korai időkben Yang Xing -nak (养性) nevezték, mely Yang Sheng -re (养生, a test táplálása), illetve Yang Shen -re (养神, szellem táplálása) osztottak. Régészeti leletek arra utalnak, hogy a Qi Gong első formái az ősi sámánisztikus meditatív gyakorlatokhoz köthetőek (ld.: Wu Yi). Egy közel 7000 éves újkőkori edény egy sámánisztikus meditatív gyakorlatot (巫覡, Wu Xi) ábrázol korai Qi Gong gyakorlatként. A sámáni rituálék és nézetek végül a taoista szemléletben és hitvilágban formalizálódtak, ahonnan a hagyományos kínai orvoslás is kialakult. Ezeket a gyakorlatokat Dao Yin -nek (導引) nevezték. Az ókorban azonban sok kifejezés volt használatban e gyakorlatokra és módszerekre, a régi iratokban olyan kifejezésekkel találkozunk, mint "Tuna" (kilégzés és belégzés, 吐纳), Daoyin (testgyakorlatok, 导引), Anqiao (masszázs, 按蹻), Xiulian (ápolása és finomítás 修炼), Jingzuo (ülő meditáció, 静坐), és Xingqi (Qi Keringetése, 行气). ❀ Tovább >>   内功世界
   Nei Gong - bevezetés


   内功基本理论
   Neigong - alapelméletek


   菩提达摩 《易筋经》
   Yi Jin Jing tükrében


Nei Gong a testben-, a belső folyamatok mentén zajló folyamatok. "Belső Munka", azaz saját magaddal, fenntartó folyamataid megértésével kapcsolatos törekvés. ❀ Tovább >>


A harcművészetben a Yin és Yang egyensúlyban van. Az emberi lélek, az érzékszervek, a belső szervek és a végtagok mozdulatai összhangban állnak. ❀ Tovább >>


Wei Boyang összehangolt rendszerré alakította és tanította a filozófiai taoizmust, melyet Bodhidharma Yi Jinjing gyakorlata mentén tárunk eléd. ❀ Tovább >>

   柳華陽《慧命經》
    Liu Huayang: Hui Ming Jing 

  Ha tökéletesre akarod formálni a kiáramlás nélküli gyémánttestet, szorgalmasan hevítsed a tudatosság és élet gyökerét.
  Gyújts világot az áldott vidéken, amely mindig kéznél van és elrejtve időzzön ott mindig igazi önmagad.

Tudatosség és Élet Könyve 《慧命經》, melyet 1794-ben a Chan Mester, Liu Huayang (柳華陽, 1736年-?) írt. Számára a taoista meditáció ugyanaz volt, mint a Dharma, amelyet Hui Neng tanított. Írását számos buddhista magyarázattal látta el: Liu Mester meditációs gyakorlata a Chan és a taoista gyakorlatok ötvözete. Az eredeti irat fordításást itt olvashatod el. ❀ Tovább >>

《金钟罩》 Jin Zhong Zhao, Aranyharang az egyik legismertebb "kemény qigong" képesség. Zhou Tong (周同 és 周侗, 1040-1119), aki Yue Fei Tábornok második tiszti segédje, aki Shaanxi tartományban született. Fiatal korában a Shaolin Kolostorban tanult. Mestere Tan Zheng Fang volt (少林大师谭正芳). Ő is aktív gyakorolója volt a Nyolc Kiemelkedő Gong -nak (肾子八大奇功, Shen Zi Ba Da Qi Gong), melyet ebben a korban a Wudang hegyen tanítottak. ... Az egyik legismertebb "Kemény Gong" gyakorlata három részből áll, ideális esetben mindegyik 3 évet vesz igénybe. 9 év után a megszerzett energiák fejlesztése következik, mely újabb 9-12 évet jelent. Fokozatosan kell elsajátítani e gyakorlat, az Aranyharang - Jin Zhong Zhao egyes gyakorlatait.

Jelentős Qi Gong gyakorlatok

 • ❀ ...
 • ❀ ...
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings