XING LONG TANG - 108 idézet Jing Hui Chan Mestertől 《净心慧语 - 108则》kezdőlap | publikációk > szakfordítások > 108 idézet Jing Hui Chan Mestertől 《净心慧语 - 108则》

első magyar kiadás: 2020.10

108 idézet Jing Hui Chan Mestertől
《净心慧语 - 108则》
❀ ❀ ❀

入禅之门 - Belépés a Chan Kapuján


Jing Hui Mester

001

禅这一法,说起来容易,真正领悟,非常困难。用禅宗的眼光看,每个人当下就是佛,但对一般人来讲,敢于这样直下承当的人并不多。因此,不是上根利智,不发大愿心,没有坚强的意志,没有坚毅的个性,是很难进入禅门的。

Chan gyakorlásának módszeréről könnyű beszélni, de rendkívül nehéz valóban érteni. Chan szemszögéből mindenki itt-és-most buddha és kevesen vannak, akik azonnal elköteleznék magukat e nézet mellett. Nagy elhatározás-, erős akarat és állhatatos kitartás nélkül bizony nehéz belépni a Chan kapuján.

002

禅在哪里?不在书本上,不在禅堂里, 不在深山古寺里,禅,就在每个人举心动念的当下

Hol van a Chan? Nem könyvekben vagy meditációs termekben, sem az erdők mélyén lévő ősi kolostorokban. Chan mindannyiunkban, gondolkodásunk minden pillanatában ott van, minden egyes gondolat felmerülésekor.

003

修禅的最终目的,是消除内心的障碍、 克服内心的对立面。如能把二元对立的东西彻底放下,当下就是禅的境界

A Chan gyakorlásának végső célja a belső elhomályosulások kiküszöbölése és a tudat kettősségének meghaladása. Abban a pillanatban, amikor mindent teljesen elengedsz a dualista gondolatok világában, az a Chan állapota.

004

禅的境界是看不见的、摸不着的,只 能自己去体验、自己去受用。这种受用,是自受用,不能与他人共;这种体验,唯行者有,唯证者得

Chan állapota nem látható, sem kézzelfogható. Személyesen kell megtapasztalnof mielőtt a hatását felismernéd. Mivel e hatás teljesen egyedi, nem osztható meg másokkal sem. Csak gyakorlók kaphatnak ilyen élményt - olyan élményt, amelyet csak azok élveznek, akik saját ellenőrzésük [koncentrációjuk] által érték el azt.

005

修行,说起来没有什么诀窍。如果非要说有,那就是自我否定、破除我执,把蒙蔽在觉性之上的种种障碍如贪、嗔、 痴等烦恼,一层一层地剥掉。

A művelés gyakorlatáról (修行) szólva valójában nincs különösebb készség. Ha van egyáltalán kulcs hozzá, az az ego meghaladása-, az énhez való kötődés megszüntetése; rétegenként bontva le mindazokat a homályokat, amelyek gátolják az ébredés lehetőségeit: például a kapzsiság, a gyűlölet és a téveszmék általi beszennyeződéseket.

006

禅修就是把生命固有的一切活力释放出来。禅是清凉自在的享受,是超越一切对立的圆满,是脱离生死的大自在,是不住生死、不住涅槃的究竟自由。

A Chan művelése az élet teljes vitalitásának felszabadítását (is) jelenti, amely mindig is létezett. Chan a szabad nyugalomban lévő frissítő hűvösség élvezése; minden kettősség meghaladásának tökéletessége - a szabadság végső állapota, amely felszabadult az élet és halál körforgásából, nem tartózkodva sem a szamszárában, sem a nirvánában.

007

修禅的人,要慢慢地让烦恼少一点儿、 智慧多一点儿、觉照多一点儿;要练习向内看,而不是向外看;要考虑如何管好自己,而不是去管他人。

Azok számára, akik Chan -t művelik, fokozatosan kevesebb bánatossággal, több bölcsességgel és szemlélődő tudatossággal kell rendelkezniük: gyakorolniuk kell a befelé figyelést a kifelé történő érzékeléssel (nézetekkel) szemben és megvitatniuk, hogyan lehetne legjobban kezelni önmagukat mások helyett.

008

何谓生活禅?就是在生活中勤修戒定 慧,在生活中息灭贪嗔痴,在生活中净化身口意。

Mi az Élő Chan [vagy az élet Chan-ja]? Ez az erkölcsi fegyelem, a koncentráció és a bölcsesség szorgalmas gyakorlása a mindennapi életben; a kapzsiság, a gyűlölet és a téveszmék kioltása a mindennapi életben; cselekedeteink, beszédünk és gondolataink megtisztítása a mindennapi életben.

009

修学生活禅的根本要求,就是「在生 活中修行,在修行中生活」,就是在生活的每一个当下,让修行这件事都成为现实。

Az Élő Chan [vagy az élet Chan-jának] művelésének alapvető követelménye, hogy „gyakorold a mindennapi életben és a mindennapi életet a gyakorlásodban éld meg”, vagyis hagyd, hogy bármi, ami a gyakorlással kapcsolatos, a mindennapi élet minden egyes pillanatában megvalósuljon.

010

修禅的人要养成良好的心理素质,保 持心态的安详,不气粗息滞,不心散意乱,远离烦躁不安,远离心不恬怡。

A Chan gyakorlónak ápolnia kell bizonyos megkülönböztető mentális tulajdonságokat: fenntartani a békés lelkiállapotot; szabályozni a légzés áramlását annak akadálytalanságának érdekében, hogy az durva legyen vagy stagnáljon; tartózkodjon az izgatottságtól és az aggodalomtól; és meghaladja a nyugtalan elmét.

011

从本质上说,修禅不过是舍弃烦恼无 明,舍弃妄想执著,使菩提自性彰显出来,而不是要得到什么。

Ami a lényege illeti, a Chan gyakorlata egyszerűen a tudatlanság és a beszennyeződések elhagyása, a téves gondolatok és kötődések elvetése, a Bodhi-természet megnyilvánulásának lehetővé tétele magunkban és nem bármi elérése érdekében történő gyakorlás.

012

虽说生死事大、无常迅速,人生没有 什么值得快乐的事,但是愁眉苦脸并不能解决人的生死问题。要解决生死问题,就要学会微笑着从容面对。

Bár elismert tény, hogy az élet és a halál nagyon fontos kérdés, hogy az állandóság bármelyik pillanatban elüthet, és hogy az életben talán nem sok mindennek lehet örülni, a fecsegés és a duzzogás mégsem segít. Az élet és a halál kérdésének megoldásához meg kell tanulnod nyugodtan, mosolyogva szembenézni.

013

修学生活禅,就要觉悟人生、奉献人 生。觉悟人生是智慧解脱,奉献人生是慈悲关怀。这也是大乘佛法的真精神。

Az Élő Chan [vagy az Élet Chan-ja] műveléséhez fel kell ébredned a létezésre (az igazi valóságra), és szolgálati élet és hozzájárulást kell kínálnod. Az léátezés igazságára való ébredés a bölcsesség által történő felszabadulás, a szolgálati élet és a közreműködés felajánlása együttérzésre ad okot mások iránt. Ez a mahájána buddhista tanítások igazi szelleme is.

014

知道自己有苦,是修禅的下手处。禅 以直面人生的态度,要求修行者在生存中安身立命,在生活中明心见性,在生死中了生脱死。

Annak tudata, hogy z emberi lét szenvedés, az belépési pontot nyújt a Chan műveléséhez. Chan azt a közvetlen megközelítést alkalmazza, hogy szembe kell nézned magával a létezéssel és megköveteli, hogy gyakorlóként biztosítsd a megélhetés eszközeit a mindennapi életben, világosan lásd a tudat lényegét a mindennapi életben és megszabadulj a születés és halál körforgásától az életben és a haldoklásban.

015

修学生活禅有四个要点:将信仰落实 于生活,将修行落实于当下,将佛法融化于世间,将个人融化于大众。

Az Élő Chan művelésének négy kulcsfontosságú pontja van: a hit gyakorlása a mindennapi életben; a gyakorlat átélése / megélése minden pillanatban; hagyni, hogy Buddhadharma elárassza a világot; és hagyni, hogy az érző lény feloldódjon a tömegekben.

016

不要将心待悟。将心待悟,永无悟期。 要把全部心力放在坐禅上,不管悟与不悟,坐禅照做不误。有这股劲头,久坐必有禅。

Ne helyezd a tudatod a megvilágosodás várakozásának állapotába. Helyezd a tudatod a megérzésbe és ott soha sem lenne megvilágosodás. Vidd tudatod teljes erejét a meditációba és légy kitartó anélkül, hogy aggódnál azon, hogy lesz-e megvilágosodás vagy sem. Ekkora [ezt] az erőt alkalmazva az ülő meditációban, hosszú távon biztosan létezik a Chan.

017

觉悟人生,即在当下观照破除烦恼; 奉献人生,即在当下发心成就众生。

A létezés [igazságára való ] ébredés azt jelenti, hogy itt és most behatoló szemlélődést folytatsz, lemondva a beszennyeződésekről; a szolgálat és a közreműködés életének felajánlása azt jelenti, hogy itt és most kezdeményezed az elhatározást, hogy segítsd az érző lényeket a megvalósításban.

018

修禅的人要使分裂的心逐步趋向统一、平衡。当心和世界完整地统一时,就是不喜不忧、不迎不拒、不友不敌的平常心,也就契入了六祖大师说的「心平何劳持戒,行直何须参禅」的境界。

A Chan gyakorlónak fokozatosan egységbe és egyensúlyba kell hoznia szétesett tudatát. Amikor a tudat és a világ teljes egységben van, akkor a hétköznapi tudat lesz az, amely nem hordoz sem örömet, sem bánatot, sem üdvöket, sem neheztelést, sem barátot, sem ellenséget. Ez a hallgatólagos állapot, amelyről a hatodik pátriárka így szólt: „Miért fáradozzunk az előírások betartásával, ha a tudat egyenletes? Miért kell a Chant művelni, ha a cselekedetek egyértelműek / közvetlenek?

在生活中修行 - Gyakorlás a mindennapi életben


019

对修行人来说,苦是障道因缘,喜也是障道因缘。如能掌握缘起性空的道理,凡事随遇而安,知足常乐,自然会将忧喜置之度外,洒脱自在地生活。

A gyakorló számára a szenvedés és az öröm érzetei olyan körülmények, melyek akadályai lehetnek az Utak. Ha csak a Függő keletkezéssel kapcsolatos üresség természetét érti meg teljes mértékben, mindig elégedett és boldog, békében van a fennálló feltételekkel, mint aki eloszlatta volna mind az örömöt, mind a bánatot, hogy szabadon élhessen nyugalomban.

020

菩提心以自利利他、自觉觉他、觉行 圆满为究竟。它可以抗拒虚无主义、利己主义的干扰,使人的心灵获得安顿

A Bodhi-tudat hasznot hoz önmagának és másoknak, felébreszti önmagát és másokat, végül eléri a tökéletes megvilágosodást. Ellenáll a nihilizmus és az önérdek hatásainak, ezzel téve ehetővé a tudat békés követését.

021

修行最终的目的,是要养成适应生 命被动性的功夫 在生死面前欢喜地接 受,在痛苦面前欢喜地接受,在一切打击 面前欢喜地接受,在一切挫折面前欢喜地接受

A (Chan) művelés végső célja az élet passzivitásához való alkalmazkodás képességének fejlesztése - az élet és haldoklás nyugodt elfogadása olyannak, ahogy azok vannak; nyugodtan elfogadni a szenvedést, mely felmerül; nyugodtan elfogadni mindenféle nehézséget, amint azok megjelennek; nyugodtan elfogadni minden visszaesést, amellyel találkoznak.

022

欢喜地对待生活中发生的每一件事, 就是修行。急事,要慢慢地处理;不急的事,要好好地重视它

A hétköznapi élet minden eseményének nyugodt szemlélése: műveltség. Sürgős ügyekben kezeld azokat stabilan; sürgős kérdésekben vedd azokat komolyan

023

为人处世,责任上能做到强化,感情 上能做到淡化,就是提得起、放得下。

A világi ügyek kezelése alatt azt értjük, hogy „hajlandó felvállalni, kész elengedni”, amikor képesek megerősíteni a felelősségtudatot, de csillapítani érzelmeinket.

024

佛法在生活中、在工作中、在事业中。 禅堂打坐是修行,上班是修行,孝敬父母是修行,和睦家庭也是修行

Buddhadharma a hétköznapi életben van, a munkádon és karriereden belül van. A meditáció a teremben művelés; a munka művelés; a (szülők) iránti gyermeki kötelességek teljesítése művelés; a harmónia elősegítése a családban szintén művelés

025

家庭是道场,生活作佛事。慈悲感恩 和为贵,忍辱包容是妙方。

A család a gyakorlás helyszíne; a hétköznapi élet buddhista [gyakorlat] művelése. Az együttérzés, a hála és a harmónia értékes; a türelem, a tolerancia és az alkalmazkodás csodálatos gyógymódokat kínál.

026

处理烦恼不外四种方法:一是要求自己;二是学会谅解他人;三是懂得感恩和奉献;四是惜缘惜福。

Négynél több módszer nem létezik a szenvedések kezelésére. Az első: kérje meg magától, hogy csináld jobban. A második: légy megértőbb és elnézőbb mások iránt. A harmadik a hála és a felajánlás ismerete [megértése]. A negyedik a meglévő feltételek és áldások értékelése.

027

懂得随顺因缘,就是善待自我。不懂 得随顺因缘,就是折磨自己。懂得尊重别人,就是尊重自己

Tudni, hogy hogyan kell megfelelni a feltételeknek, az jól bánik magával. Az, hogy nem tudod, hogyan kell megfelelni a feltételeknek, önmagad kínzása. Tudni, hogyan kell másokat tisztelni, az önmagad tiszteletben tartása.

028

真正禅修就在平常日用中。祖师千言万语,佛经千言万语,就是要我们在一天二十四小时当中,也就是二六时中,时时来观照自已,对治自己的无明烦恼。

Az igazi Chan művelése mindennapjaink része. A pátriárkák fáradhatatlan beszédei és a buddhista szentírások millió szavai emlékeztetnek bennünket arra, hogy mindenkor folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk és mérlegelnünk kell a bennünk rejlő tudatlanságot és szennyeződéseket

029

要在现实的生活中,锻炼自己抵制烦恼的定力,考验自己处理烦恼的能力。

A hétköznapi élet valóságában képeznünk kell a kifejlesztés képességét a bennünk lévő rendíthetetlen akaraterőnek a szorongások meghaladására, s hogy kipróbáljuk e képességeinket azok kezelésében.

030

有大愿力,就不会懈怠;有大慈悲, 就不会烦恼。

Ahol a fogadalmaknak határozott ereje van, ott nincs lajhár és torpor; ahol nagy az együttérzés és a szeretetteljes kedvesség, ott nincsenek zaklatások.

031

烦恼的本性是空的。当人不去自找烦 恼的时候,自然就从烦恼中解放出来了。

A zaklatottság lényegében üres. Ha az emberek nem keresték volna a szenvedéseket, magától értetődően [automatikusan] megszabadultak volna e bosszúságok alól.

032

在生活中修行,简单地说,就是以佛 心作佛事,具体地说,就是存好心,说好话,做好事。

Leegyszerűsítve: a hétköznapi életben való művelés azt jelenti, hogy buddhista feladatokat buddhista tudattal hajtod végre. Lényegében ez az, hogy jó szívvel rendelkezel, jó szavakat mondasz ki és jó tetteket hajtasz végre.

033

人生天地间,一切都是缘。苦是缘, 乐是缘;好是缘,坏也是缘,我们没有选择的自由。

Ebben az emberi világban született minden feltételes, valamitől függő. A szenvedés feltételekhez kötött, a boldogság feltételekhez kötött, az egészségesek feltételekhez kötöttek, és az egészségtelenek is feltételekhez kötöttek. Nincs választási szabadságunk.

034

有执著就是有住,没有执著就是无住。 有执著就有壁垒,有壁垒就没有智慧。

Ahol ragaszkodás van, ott kötődés is van; ahol nincs kötődés, nincs ragaszkodás. A ragaszkodás erővel jár és ahol erő van, ott nincs bölcsesség.

035

禅是空。「空」,不是一物都无,而是超越有无对立的大智慧;「空」,是使事物的矛盾平衡到最佳状态;「空」,是看到事物本质的缘生而性空;「空」,是直觉,是现量,只可受用,无法向人说。

Chan az üresség. Az „üresség” nem azt jelenti, hogy nincs semmi. Hanem a nagy bölcsesség meghaladja a lét és a nem lét kettősségét. Az „üresség” lehetővé teszi az egymásnak ellentmondó dolgok egyensúlyának elérését az optimális állapot eléréséhez. Az „üresség” közvetlen ismeret, abszolút állapot, amelyre csak hatással lehet, de igazán lehetetlen átadni.

036

佛教不否认名与利。有好的德行,对 社会、对国家、对大众有贡献,这样的人,还要「名称普闻」。

A buddhizmus nem tagadja a hírnevet és a vagyont. Az erényes ember, aki hozzájárul a társadalomhoz, az országhoz és a tömegekhez, az az ember „egyetemes hírnevet” érdemel.

善用其心 A Szív és Tudat megfelelő alkalmazása


037

修行是对生活方式的优化与提升,让人变得更有慈悲心,更有智慧力,更有奉献精神。修行的本质就是修心。心为解脱的枢要。

A szellemi művelés fokozza és emeli életminőséget - nagyobb együttérzést táplál a szívünkben, megerősíti bölcsességünket és inspirál minket, hogy szolgáljunk és felajánlásokat tegyünk. A szellemi művelés lényegében a tudat művelése; a felszabadulás kulcsa a tudaton múlik.

038

「我」是一切烦恼的祸根。处处把「我」放在前面,事事把「我」放在首位,是烦恼的根本所在。

„Én” vagyok minden aggódás gyökere. Az „Én” mindenhol az élmezőnybe kerül; Az „Én” minden felett áll. Itt rejlik az aggodalom forrása.

039

佛向自心求,不向外驰求。要从自心 中求解脱,不要心外去求净土。打开自性的宝藏,就有取之不尽、用之不竭的智慧、快乐和财富。

A Buddha befelé fordul, nem pedig kifelé a szellemi küldetésében. Keresd meg a felszabadulást a saját tudatodban; ne keresd a Tiszta Földet saját elméden kívül. Nyisd meg saját lényeged kincsestárát és kimeríthetetlen bölcsességet, boldogságot és gazdagságot találsz., melyet használhatsz.

040

惭愧心、悔改心应该有,但是不能老 是后悔,不知道前进。如果只是后悔,不知改正、不知进步,悔就成了障碍。

Lelkiismeret-furdalás és bűnbánat létezése rendben van, de nem lehet csak tovább sajnálni és nem tovább lépni. Ha csak a sajnálat van, de nincs változás a javulás érdekében, akkor a ez akadályt jelent

041

以谅解的心对待周围的人和事,就会 减少很多烦恼。脸上多一些微笑,自然少一些烦恼、多一分安详。

Légy megértő a körülötted lévő emberek iránt és kevesebb lesz a bosszúság. Ha nagyobb a mosoly az arcodon, akkor természetesen kevesebb az aggódás, és így több a béke és a kényelem.

042

良心就是大悲心和菩提心,就是自利 利他、自觉觉他、自度度他的善的意愿和觉照的能力。

A lelkiismeret a nagy együttérzés szíve és a Bodhi tudat. Az egészséges szándék és a megvilágító látás az, mely lehetővé teszi az ember számára, hogy segítsen önmagán és másokon, felébressze-, valamint megszabadítsa önmagát és másokat.

043

以感恩的心面对世界,以包容的心和谐自他,以分享的心回报社会(大众 ~dalban ez volt),以结缘的心成就事业。

A hála szívével nézz szembe a világgal, teremts összhangot ezzel másokkal, hogy ezt magukévá tegyék, szívvel add vissza a társadalomnak, hogy megosszák és teljesítsd karriered szívvel az azonosság [egyenlőség] elősegítése érdekében.

044

修行一要有信心,二要明理,两者缺 一不可。没有信心,光凭理解,可能会落入邪见;没有理解,只有信心,可能会变成迷信,增长无明。

A szellemi műveléshez először is hit-, másodsorban a tan megértése szükséges - egyik sem nélkülözhetetlen. Hit nélkül támaszkodva a tanításokra, eretnek nézetekhez vezet; csak a hit a Tan megértésének hiányában babonává és tudatlanabbá tesz.

045

修行要具足三种心:信心、精进心、 长远心,缺一不可;要防止三种心:速成的心、恐惧的心、懈怠的心。

A szellemi művelésben az embernek meg kell felelnie a meggyőződés, az erő és a kitartás három mentális feltételének, amelyek közül egyik sem nélkülözhetetlen. Mindazonáltal el kell kerülni azt a három mentális állapotot, amelyek a gyors teljesítésre, a félelemre és zaklatottságra, a lustaságra és a tompultságra utalnak.

046

以「我」为中心,就是心的迷惑;突 破了「我」的障碍,就是心的开悟。

Az „én” középpontba állítva nem más, mint megtévesztett tudat. Az „én” homályának áttörése a tudat megvilágosodása.

047

有所求的心,就是有漏的心;无所求 的心,就是无漏的心。真正的幸福,来自内心的知足。

A kereső tudat az a tudat, amely túlcsordul (az igazsággal); a nem kereső tudat túlcsordulás-nélküli. Az igazi boldogság a belső elégedettségből fakad.

048

修行就是调心。说柔和的语言、说和 谐的语言、说欢喜的语言,一句话说出来,给人欢喜、给人信心、给人希望,这就是调心的过程。

A szellemi művelés a tudat képzése. Beszéded legyen lágy és szelíd, nyugtató és harmonikus, vidám, kellemes szavakkal. Azon szavak kimondása, amelyek másokat boldogságra, bizalomra és reményre ösztönöznek, a tudatot művelik.

049

心量越大,做事情的障碍就越少;心 量越小,做事情的障碍就越多。

Minél nagyobb a kapacitás és a gondolkodás szélessége, annál kevesebb akadályt tapasztalhatsz a mindennapi ügyeidben; minél kisebb a kapacitás és a tudat szélessége, annál több akadályt kell leküzdened.

050

身不胡作非为,口不胡言乱语,心不胡思乱想。这「三不」,是管理此心最直接的下手处。

Ne vacakolj testi cselekedetekkel, hogy egészségtelen tetteket kövess el; ne mondj felelőtlen szavakat és ne mondj vakmerő beszédet; ne foglalkozz (az elme) zavart gondolataival. Ez a „három nem” nem ad belépési pontot a tudatod irányításához.

051

舍,就是要舍去凡夫的心态,平等地看待一切众生,发慈心、发悲心、发喜心。

Egyenletesnek lenni azt jelenti, hogy feladjuk a világi ember gondolkodásmódját, minden érző lényt egyenrangúként kezelünk és a szeretetteljes, együttérző és empatikus öröm tudatát kezdeményezzük.

052

修行的过程,就是精进与懈怠战斗的 过程,就是道心与偷心战斗的过程。什么是偷心?苟懒偷安之心就是偷心,一切贪图便宜的心就是偷心。

A szellemi művelés folyamata a küzdelem folyamata, a nehéz igyekezet és a lomha kábultság közt, az „Út elméje” és a „nyerészkedő tudat” közt. Mi az a „nyerészkedő tudat”? Az elme lusta vagy tétlen szándékozik maradni a kényelem ellopása érdekében. Valójában az a szándék, hogy áhítozzon azon nyereségekre és előnyökre, amelyekért valaki nem dolgozott, „nyerészkedő tudatnak” tekinthető.

053

保任平常心,就是在一切时、一切处、 一切境缘中,保持不迎不拒的心态。「不迎」就是不去攀缘,「不拒」就是境界来了不回避,时时刻刻不失觉照。

A „közönséges tudat megőrzése” alatt azt értjük, hogy bármikor, bárhol és bármilyen körülmények között fenntartjuk a mentális attitűdöt, sem üdvözölve, sem idegenkedve. A „sem-üdvözlés” azt jelenti, hogy nem keressük, és a „sem idegenkedve” pedig azt, hogy nem fordulunk el a helyzetek elől, de nem veszítjük el az állandó tudatosságot.

054

「空」,是突破、超越、发展、转变的意思,而不是空无的空;「空」,不是消灭一个东西,而是不断地超越。心空者,不是不要这颗心,而是空去自己当下这一念的情识分别、妄想执著。空掉妄想执著,本性的光明即刻显现。

A semmi helyett az „üresség” valójában áttörést, transzcendenciát, fejlődést és átalakulást jelent. Az „üresség” nem valaminek a megsemmisülése, hanem a folyamatos transzcendencia. Az elme üressége nem azt jelenti, hogy eldobjuk az elmét, hanem azt, hogy a kognitív és érzelmi megkülönböztetések által kiváltott téves gondolatokból és kötődésekből minden pillanatban kiürítsük azt. Amint a tudat kiürül a téves gondolatokból és kötődésekből, az valódi természetének fényessége azonnal megnyilvánul.

安住当下 Békés létezés a pillanatban


055

当下是无住的,是不能对象化的。一旦把当下作为对象来认识,就不再是当下了。当下永远是主客未分的澄明的直觉状态。能够念念安住当下,就意味着,心是空明无住的,是专注的,是无我的。

A jelen pillanat nem állandó, mert nem tárgyiasult. Miután a jelen pillanatot tárgyként ismerjük fel, ez már nem a jelen pillanat. A jelen pillanat a világos, közvetlen tudatosság pillanata, amely akkor következik be, mielőtt a szubjektum és a tárgy között bármilyen különbség merülne fel. Az, hogy minden pillanatban békésen bele tudunk helyezkedni a jelen pillanatba azt jelzi, hogy a tudat világító, kiürült az beleragadástól, koncentrált és önzetlen.

056

禅在当下,就是用禅的精神、禅的方 法、禅的见地、禅的功夫指导我们面对生命的当下、生活的当下。

Chan a jelen pillanatban arra irányul, hogy iránymutatásként szolgáljon Chan szellemiségének, módszereinek, perspektíváinak és készségeinek életünk minden pillanatával és a mindennapi élet itt-és-most szembenézésével.

057

安住当下,就是要让精神高度集中在 此时此地。念念安住当下,不思过去,不思未来,不住现在,念念无分别。若能如此,即是与佛合一。

A jelen pillanatban történő békés megnyugvás azt jelenti, hogy mentális állapotunk fokozottan összpontosul az itt-és-most -ra. Minden olyan mentális eset, amely békésen rendeződik a jelen pillanatban, nélkülözi a múltra és a jövőre vonatkozó gondolatokat. Nincsen ragaszkodása a jelenhez, és nincs mentális megkülönböztetés a másiktól. Ennek megteremtése annyit jelent, hogy egyek vagyunk Buddhával.

058

谁好谁不好?自已找烦恼。自己没烦 恼,一切都好了。

Ki a jó és ki nem? Problémát keresek. Amikor nem vagyok zavart, minden rendben lehet.

059

万事都是缘,万事总随缘。把握机遇, 随缘而住,随遇而安。以享受和欣赏的心态,满心欢喜地生活在当下。

Minden feltételektől függő és minden összhangban van a feltételekkel. Ragadj meg egy felmerülő lehetőséget és nyugodtan rendezkedj be a felmerült körülmények közé. Élvezni és értékelni tudó gondolkodásmóddal élni az életet itt és most, boldogsággal teli szívvel.

060

珍惜人与人之间的缘分,就是惜缘; 珍惜人与物之间的缘分,就是惜福。

Az emberek közti természetes kedvelés és megértés ápolása a találkozás kincse. A dolgokkal való kapcsolatod ápolása annyi, mint az áldásaink kincse.

061

人的一生,每一件事都是被动的。如 能养成适应被动的生命状态的能力,人就会自在。虽然人生的一切都是被动的,但结缘这件事可以主动去做。

Minden, ami az életben történik, reaktív. Ha valaki ápolja az ilyen élethez való alkalmazkodás képességét, akkor nyugodt. Az élet dolgainak reaktív jellege ellenére azonban aktívan létrehozhatunk szereteten, kedvelésen, egyetértésen alapuló kapcsolat.

062

在逆境中不能动心,在顺境中更不要 动心;顺逆都不动心,修行才有少分相应。

Ne zavard meg tudatod baj esetén, annál inkább rózsás időkben; a gyakorlatod akkor kezd kis eredményt elérni, amikor sem a jó, sem a rossz illúziók nem tudják felkavarni a tudatod

063

得也随缘,失也随缘。缘聚则有,缘 散则无。缘聚时不要贪求,缘散时不要失望。一切随缘,怎么都好。

Akár legyen nyereség vagy veszteség ideje, legyenek a feltételek. A dolgok akkor jönnek létre, amikor az ok-okozati viszonyok összeállnak, és eltűnnek, amikor ezek a körülmények már nincsenek. Ne várj túl sokat (ne légy mohó), amikor a körülmények közelednek és ne csalódj akkor, ha ezek a körülmények szétesnek. Legyenek körülmények - legyen minden olyan, amilyen.

064

看清烦恼是生命的处理品,自然不会 自找烦恼。

Ha egyszer tisztán látod, hogy a szenvedéssel kell megküzdened az életben, már nem keresed őket.

065

佛是没有烦恼的人,佛是欢喜的人, 佛是慈悲的人,佛是无私奉献的人,佛是把一切美德、一切智慧都集中体现出来了的人。

Buddha zaklatások nélküli valaki; Buddha boldog ember; Buddha együttérző és szeretetteljes ember; Buddha valaki, aki önzetlenül felajánlja szolgálatát és közreműködését; Buddha minden erény és bölcsesség együttes megnyilvánulása.

066

人能把握和感受的生命,只有当下这 一瞬间。错过了这一瞬间,就叫「时不再来」。

Az ember által elfogható és érezhető élet az itt és most pillanata. AZ úgynevezett „nincs visszatérés ideje” az, amikor egy ilyen pillanat kimarad.

067

有大愿力,就不会懈怠;有大慈悲, 就不会烦恼。

Ahol nagy az elhatározás, ott nem lehet lustaság és tompultság; ahol nagy az együttérzés, ott nem lehetnek bosszúság

068

挂碍,就是内心还有见不得人的地方, 还有阴暗面,还有私欲。

Gondok és mentális akadályok akkor állnak fenn, amikor tudatod egyes részei elfedettek maradnak - van még egy homályos oldal, és a személyes vágyak továbbra is jelen vannak.

069

时时处处能够安心,就是身在道场中, 就是在做佛事。

Bármikor és bárhol, ahol nyugalom van, máris egy gyakorlóhely leszel és részesen leszel Buddha Útjának

070

思维法义不是找一些谈话的资料,而 是找到治疗烦恼疾病的药方。

A Dharma jelentésével kapcsolatos tanácskozás célja nem a beszélgetés témáinak megtalálása, hanem az, hogy felfedezzék a rágalmak okozta szenvedések gyógyításának módszereit.

071

不培植善因善缘,恶因恶缘就会提前 兑现。心灵是一块阵地,菩提心不去占领它,无明烦恼就会去占领它。

Ha nem táplálják az egészséges okokat és feltételeket, akkor a haszontalan okok és feltételek a vártnál korábban valósulnának meg. A szív és a tudat területét ha nem Bodhi foglalja el, a tudatlanság és a téveszmék birtokába jutnának.

072

向差别处体会平等,向烦恼处直认菩提,向生灭处究取无生; 在世间法上落实佛法,在做人做事中勤修众善,在尽职尽责中广度众生。

Megérteni az egyenlőséget a különbségek figyelembevételével; felismerni Bodhit a hazugságok szenvedésében; a felmerülés és megszűnés során fel nem merülő tudat. Alkalmazd a buddhista tanításokat a világi ügyekben; buzgón gyakorolj minden jó cselekedetet a mindennapi életben; minél több érző lényt szabadíts meg a feladataid és felelősséged teljesítése során.

守一不移 Maradj egyben


073

守一不移,是觉照的力量、观照的力 量、提起正念的力量。修行生活禅的诀窍,就在「守一不移」四个字上。

A fénylő megvilágosodás, a szemlélődő meditáció és a helyes tudatosság ereje az, hogy megmaradunk egyetlen tárgyra való koncentrációban. Az Élő Chan gyakorlatának kulcsa ebben a két szóban található: „Maradj egyben”.

074

心念如能专于一境,不攀缘,不散乱,不驰求,当下没有过去,没有未来,连现在也不去执著,是为「坐断三际」。三际一旦坐断,心不迷乱,安于当下,历历孤明,开悟与见性则指日可待。

Amikor a tudat rögzül egy tárgyon, amikor nincs célja, nem szétszórt és nem is keres; amikor pillanatnyilag mentes a múlttól és a jövőtől, még csak nem is ragaszkodik a jelenhez - úgy hívják, hogy „a három korszak megszakításának ülése”.

075

深切地相信因果,才能认识生命的永恒性。只有如此,修行才真正有积极性。

Az ember csak akkor ismeri az élet belső természetét, ha az ok és okozat törvényében komoly meggyőződés érvényesül és csak ezután folytatja aktívan a művelődés gyakorlatát.

076

参「无」字公案,就是要把一切杂念、思量、分别、知见彻底斩断、寸草不离。

A „semmi” szó előzetes tapasztalatokon [reflektív] alapuló vizsgálata a legkülönfélébb szétszórt gondolatok, megfontolások, diszkriminációk és ismeretek végső elválasztására szolgál.

077

无所求不是什么都不做,而是积极地 创造有利条件,只问耕耘,不问收获。

A nem-keresés nem a semmit-sem-tevés. Ezzel szemben, aktívan hoz létre kedvező feltételeket [okok], csak a művelésre koncentrál anélkül, hogy aggódna a betakarítás [következmény] miatt.

078

信仰不退休,修行不放假。

Nincs nyugdíja az ember hitének, nincs szabadság az ember gyakorlásának.

079

要排解生命当下的烦恼,要正确地面 对,而不是躲避。

A jelen pillanat gyötrelmeinek eloszlatásához szembe kell nézned velük a helyes hozzáállással és nem szabad kitérned előlük.

080

觉性形之于语言,必然是清净语、慈 爱语、柔软语,由此而达到口业清净;觉性见之于行动,必然是慈悲奉献、助人为乐、与人为善,由此而达到身业的清净。

A megvilágosodás természetének, mint nyelvi megnyilvánulása óhatatlanul a tisztaság, a kedvesség és a gyengédség szavainak kell lennie, amelyekből a tiszta beszéd cselekedete származik. A megvilágosodás természetének, melyet fizikai cselekedetek tanúsítanak, óhatatlanul közreműködések és szolgálatok felajánlásának kell lennie, hogy másokat könyörületből segítsenek és hasznára váljanak, ezáltal elérve a testi tettek tisztaságát.

081

念佛不是数字念得越多越好,而是看 你能不能反闻自性。

Buddha nevének recitálásakor nem az a fontos, hogy hányszor mondod ki, hanem az, hogy meg tudsz-e fordulni, hogy elérd a benned rejlő lényeget.

082

修行人要时刻把握当下一念,要让每 一念都清楚明白,毫不含糊。在无明烦恼刚要萌动时,就要用智慧的光照破它,不可随之迁流,起念不要紧,不觉悟就可怕。

A gyakorlónak meg kell ragadnia a pillanat minden gondolatát, teljes tisztasággal szem előtt tartva azt. A bölcsesség fényét fel kell használni a téveszmék vagy a szennyeződések összetörésére abban a pillanatban, amikor azok felmerülnek, hogy azok ne ragadják magukkal. Nem számít, hogy felmerülnek a gondolatok. Ez csak akkor probléma, ha hiányzik a tudatosság bennünk.

083

佛教的修行,以信为基础,以解为先 导,以行为落实,以证为圆满,是为「信解行证」。

A buddhista művelés a hiten alapszik, a megértés indítja el, a gyakorlat műveli és teljes mértékben személyes igazolás valósítja meg. Ezért a „hit, megértés, művelés, igazolás” szóhasználat.

084

把佛法的精神融入到生活中、融入 到社会中,才是真实的受用,才是无相的佛法。

Engedd, hogy Buddha tanításának szelleme beolvadjon a társadalomba és a mindennapi életbe - csak akkor valósulhat meg hatása, és csak ezután válik formátlanná Buddha tanítása.

085

在家人学修生活禅,不能脱离社会与 人群,不能脱离所从事的工作,不能脱离应尽的责任和义务。修生活禅不能逃避责任。逃避责任,等于退失菩萨心。

A laikus gyakorlók, akik megtanulják az Éő Chan művelését, nem maradhatnak távol a társadalomból vagy a közösségtől - nem zárkózhatnak el az általuk végzett munkától, sem a kötelességeiktől és felelősségüktől. Az Élő Chan művelésével nem kerülhetik el felelősségüket. A felelősség elkerülése egyenértékű a Bodhi tudat visszalépésével.

086

破除执著,就是突破自我的障碍,就 是突破生命的局限性。

A ragaszkodás megsemmisítése annyit jelent, hogy felszámoljuk az én akadályait, áttörjük az élet korlátait.

087

没有自然的释迦,也没有天生的弥勒。 世出世间,有为无为,全在于自已的精进努力。

Nincs természetes Sakyamuni, sem született Maitreya. Legyen szó hétköznapiról [mundan] vagy spirituálisról [supramundan], feltételektől függőről vagy feltétel-nélküliről, mindez a saját szorgalmától és a teljesítés érdekében tett erőfeszítésektől függ csupán.

088

优化自身素质,靠智慧;和谐自他关 系,靠慈悲。有智慧,就能觉悟人生;有慈悲,就能奉献人生。觉悟人生,奉献人生,是化解烦恼的最好方法。

Az ember minőségének javítása a bölcsességen alapszik. A harmónia az ember másokkal való kapcsolatában a szeretetteljes kedvességtől és az együttérzéstől függ. A létezés igazságára való ébredés ott lehetséges, ahol bölcsesség van; szolgálati [felajánlás] élet és közreműködés felajánlása akkor lehetséges, ha szeretetteljes kedvesség és együttérzés tapasztalható. A létezés igazságára való ébredés, a szolgálati élet és a közreműködés felajánlása a legjobb eszköz a bosszúságok meghaladására.

089

世间的觉悟,以自我肯定、自我实现 为目的;佛法的觉悟,是在彻底自我否定的基础上,自我净化、自我完善。

A világi megvilágosodás az önfelismerésre és az önmegvalósításra irányul; a megvilágosodás Buddha tanítása szempontjából önmagunk megtisztulása és tökéletessége, amely az én teljes megsemmisítésén alapul.

090

信仰、因果、良心、道德,是学禅者 安身立命的根本;感恩、包容、分享、结缘,是学禅者处世待人的原则。

A Chan-követő életmódja a hitre, az ok-okozati törvény megértésére, a lelkiismeretre és az erkölcsre épül. A hála, az inkluzivitás, a megosztás és a szereteten-, kedvelésen-, egyetértésen alapuló kapcsolat [affinitások] megteremtése azok az elvek, amelyek alapján egy Chan-követőt arra vezeti, hogy a társadalomban éljen és kapcsolatba kerüljön az emberekkel.

善待一切 Kezelj mindent üdvös szívvel


091

结缘,就是不断地创造有利条件,不 断地排除不利条件。

A másokkal való szereteten-, kedvelésen-, egyetértésen alapuló kapcsolat megteremtése az, hogy folyamatosan egészséges feltételeket teremts és eldobd [meghaladd] a haszontalan körülményeket.

092

做人要真实不虚,做事也要真实不 虚;对待自己要真实不虚,对待他人也要真实不虚。

Igaznak kell lenned, mint ember, és olyannak, aki igaz a munkában és a tettekben is; igaznak kell lenned önmagaddal való bánásmódban, és igaznak kell lenned a másokkal való bánásmódban is.

093

对所有的人都感恩,慈悲心就能建立 起来。怎样来感恩呢?就是尽己所能来奉献自己的一切。

Szerető és együttérző szív akkor keletkezik, ha mindenki iránt hálát érzel. Hogyan fejezheted ki háládat? A felajánlások révén mindent megteszel, hogy mindent megadj.

094

人生于世间,一切都是缘 苦是缘, 乐是缘,好是缘,坏也是缘。没有选择的 自由,也无法逃避,所以要一切随缘,要养成适应环境的能力。

Ebben az emberi világban minden a körülményekből fakad - a szenvedés a körülmények következménye, a boldogság a körülmények következménye, a jó a körülmények övetkezmnye, a rossz a körülmények következménye. A választás szabadsága és a felszabadulás képesség nélkül csak a feltételekkel tudsz együtt élni és ápolni magadban a környezettel való alkalmazkodás képességét.

095

知恩报恩,惜福惜缘,少欲知足,能 忍自安。

Elismerni a jóindulatot és hálával fizetni; értékelni az áldásokat és megbecsülni a körülményeket; kevesebb vágyat hordozni és elégedettnek lenni; ott lesz a nyugalom, ahol türelem és tolerancia van.

096

福从慈悲来,慧从觉照来。没有智慧 的慈悲可能是感情用事,有智慧的慈悲都是从感情里升华出来的。

Az áldások a szeretetteljes kedvességből és az együttérzésből származnak, a belátás pedig a behatoló elmélkedésből származnak. Bölcsesség nélkül a szeretetteljes kedvesség és az együttérzés a túlzott érzelem eredménye lehet; a bölcsességből fakadó szerető kedvesség és együttérzés az érzelmek szublimációja.

097

追求也好,抛弃也好,都是在求。只 要有求就有苦,知足才能常乐。

Menni valami után vagy elvetni valamit mindkettő a keresést valósít meg. Valahányszor keresel, van szenvedés. Csak akkor van állandó boldogság, ha elégedettség van.

098

要在做事业中落实佛法,把事业当成 佛事来做。把做好事业看做是修行,就是以出世的精神,做入世的事业。

Alkalmazd Buddha tanítását a gyakorlatban, amikor karriered folytatod, és folytasd karriered úgy, mintha az buddhista gyakorlat lenne. Jól teljesíts a karriered során, ugyanúgy, mint a művelés gyakorlatában. Ez az, amit a hétköznapi feladatok elvégzése jelent a transzcendencia szellemében.

099

戒是道德原则,定是能使人情绪稳定 的修行方法,慧是用来辨别修行法门正确与否、是否走错了路的觉照能力。

Az előírások erkölcsi elvek; a meditatív koncentráció a művelés olyan módszere, amely érzelmi stabilitást von maga után; a belátás - a behatoló szemlélődés képessége - segíthet meghatározni a helyes művelés módszerét és tudatja, ha rossz úton jársz.

100

越是把自己想得渺小的人,越是有力 量的人;越是有力量的人,总是越谦虚。

Azok, akik magukat a legkevesebb jelentőségűnek tartják, a legerősebbek; minél nagyobb ez az erő, annál nagyobb az alázat is.

101

使众生受到伤害、引起烦恼的事情,就是恶业;令众生生欢喜、有利益的事情,就是善业。

Az a tevékenység, amely kárt vagy gondot okoz az érző lények számára, egészségtelen tett; az érző lények számára örömöt és hasznot kiváltó tevékenység az egészséges tett.

102

生命是无常的,这给我们提供了一个 改造生命、解脱生命的机会。如果生命是常的,它就是不可改变的了。

Az élet nem állandó és változásoknak van kitéve, így lehetővé téve számodra annak átalakulását és a megszabadulás megtalálását. Ha az élet állandó lenne és nem változna, akkor nem lenne átalakulás.

103

我执越重的人,烦恼就越重;烦恼越 重的人,痛苦就越多。不懂得谅解他人,就不会善待自己。

Minél erősebb az ember ragaszkodása önmagához, annál mélyebbek a szenvedései, annál inkább szenved. Azok, akik nem értik meg a másikat, nem igazán bánnak önmagukkal [jól].

104

在一切善恶境界上不起分别,不等于 没有分别。自性分别还是有的,只是对它不执著。

Ha nem merül fel megkülönböztetés az egészséges és egészségtelen állapotok közt, ez nem azt jelenti, hogy ezek az állapotok nem különböznek egymástól. Az eredendő különbségek megléte ellenére nincs kötődés hozzájuk.

105

有智慧的人没有烦恼,有慈悲的人没 有敌人。

Akinek bölcsessége van, annak nincsenek aggodalmai; az együttérző embernek nincsenek ellenségei

106

五蕴是生活,五蕴皆空就是禅。照见 五蕴皆空,不是要消灭五蕴本身,而是要空掉我们在五蕴上所起的种种妄念。

Az Öt Aggregátum alkotja a mindennapi életünket, és a kiürült Öt Aggregátum a Chan. Az Öt Aggregátum ürességébe való behatoló betekintés nem azt jelenti, hogy az Öt Aggregátum önmagában pusztul el, mert csak az Öt Aggregátumból fakadó téveszméktől kell kiürülnünk.

107

修行的最终目的,就是养成适应生命 被动性的功夫 在生死面前,欢喜地接 受;在痛苦面前,欢喜地接受;在一切打 击面前,欢喜地接受;在一切挫折面前,欢喜地接受。

A művelési gyakorlatának végső célja az élet passzivitásához való alkalmazkodás képességének ápolása magunkban - az élettel és halállal való szembesülés esetén annak könnyű elfogadása; fájdalom és szenvedés esetén azonnal elfogadni; minden ütés ellenére azonnal elfogadni; minden kudarccal szemben azonnal elfogadni.

108

修行,就是转化业力为愿力。

A művelés gyakorlata az, hogy a karmikus tettek erejét a haszonra való elhatározásunk erejévé alakítjuk át.

Jegyzetek, kapcsolódó hivatkozások


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

magyar fordítás: Yao Dong jushi (耀东居士) @ Xing Long Tang (醒龙堂) | első verzió | update:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
武林一家 Ha hibákat-, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

előző oldal | kezdőlap | jegyzetek és publikációk | Pu Ji Templom 普济寺 facebook oldala | Xuan Zang TANterem 玄奘讲堂