XIN LONG TANG - a Majom Tudat 心猿   A Majom Tudat - 心猿

avagy a Xin Yuan Yi Ma (心猿意馬)

❀ ❀ ❀

A Xin Yuan (心猿) jelentése "rendezetlen", "nyugtalan", "szeszélyes", "változékony", "zavart", "bizonytalan", "irányíthatatlan". Jól ismert kifejezés a buddhizmusban, mely a tudat jellegére utal. Ismerheted úgy is, hogy "Majom Tudat". A buddhista iratokba a taoista és neo-konfuciánus pszihológiai metafóraként került át. A Majom Tudat két reverzibilis-, négy-karakteres fogalma a Yi Ma -val (意馬) egészül ki: a Xin Yuan Yi Ma (心猿意馬) a leggyakrabban használt buddhista kifejezés a meditáció alapjainak megértésében. Külön érdekesség, hogy használata túlmutat a buddhizmuson: az irodalomban, drámában, és megannyi művészeti ágban, kultúrkörben használatos, a Majom Király (vagy Wukong) a Nyugati Utazás c. regényben is ezt semélyesíti meg.

A Mahayana Buddhizmus gyakran használja e fogalmat a meditáció tanításában. Mindenkinek van egy egy őrült majom a fejében: folyton ugrál a ketrecébe zárva és csak néha tart pihenőt. Amíg ugrál, addig szétszednek a gondolatok, amelyek el akarják terelni a figyelmet arról, hogy koncentrált légy-, harmóniát adó gondolatokat válassz. Ez a Majom Tudat annyira valóságosnak tűnő is lehet, hogy a világot (amit mutat) elhiteti veled, te pedig kész ténynek veszed. S mivel hiszel neki, nem a valóságot érzékeled. Mikor gyakorolsz, vedd észre és figyeld meg ezeket az elragadott pillanatokat. Még az ilyen őrült majom is elfárad néha. A tudatban pedig rés nyílik, amin beragyog a fény: ezen keresztül már a valóság vár, összekapcsolódhatsz valódi önmagaddal, ahol megtalálod az öröm és a boldogság forrását is. A ❀ harcművészet vagy a ❀ Chan meditáció gyakorlása közben a tudat lecsendesül, érzelmeid megnyugszanak. A lassabban áramló gondolatokból, majd a csendből kiragyog valami új minőség. Minél teljesebben gyakorolsz, annál tudatosabb vagy és ismered fel az ilyen helyzeteket. Annál hamarabb tudsz megszabadulni a majomtól.

Buddha és Majom

A "Majom Tudat" példaértékű metafóra a ❀ Mahayana Buddhizmusban (大乘佛教). A tudat olyan, mint a majom: folyton egyik ágról a másikra ugrál. A tudatod is megállás nélkül vándorol egyik gondolattól a következőig. Késztetések megszámlálhatatlansága keletkezik minden pillanatban. Ez akadályoz a gyakorlásban, valóság megtapasztalásában.

A helyes gyakorlás során figyelemre és az elkötelezettségre nagy szükséged van. Ha ezek hiányoznak, akkor a majom tudatod rossz irányokba ugrándozik. Ha elmész bulizni ahelyett, hogy korán lefeküdnél, másnap is a szórakozóhelyen átélt kellemes vagy kellemetlen élményeken fog járni az agyad a tennivalóid vagy a gyakorlás helyett. Ha viszont fokozatosan elsajátítod odaadást, elkötelezettséget, fegyelemet, eltökéltséget, akkor a majom egészen más irányokba fog ugrálni. Ahelyett, hogy az járna a fejedben, hogy mit veszel fel az esti buliba, inkább azon kezdesz gondolkodni, hogy ki is vagy valójában, mi a kungfu, a meditáció, a gyakorlás, ezeknek mi az igazi értelme vagy célja, vagy ki volt Bodhidharma valójában. S bár az elméd továbbra is ugráló majomhoz hasonlatos, viszont az ugrándozás iránya megváltozik: segíteni fog, nem pedig gátolni. Ezek a gondolatok pedig olyan mélységekkel rendelkeznek, hogy eljön az idő, amikor a majmod már nem tud azonnal továbbszökkenni, egyre tovább és tovább marad, hogy "megeméssze" az új ismereteket - hiszen feladatot adtál neki. A féktelen tombolás tehát előbb-utóbb megfontolt vonulássá válik. Csökkennek a felesleges kitérők és a vékony-, bizonytalan ágak helyett inkább a szilárdabbakba, stabilakba fog kapaszkodni. Végül pedig eljön az a pillanat, amikor a majom rátalál a tökéletes pihenőhelyre, ahonnan már nem vágyik továbbugrani.

A tudatod nem ellenséged. Ne haragudj rá, ha gyakorlás közben el-elkalandozik. Mihelyt észreveszed az ugrándozást, térj vissza légzéshez és erősítsd magadban az odaadást, elkötelezettséget, fegyelemet és eltökéltséget. Hamarosan jó irányokba fog vidáman szökellni.

Yongey Mingyur egyszerűen világítja meg ezt a tanítást a meditáció fontosságát hangsúlyozva:

Yongey Mingyur tanítása a Majom Tudatról

A Majom Tudat kínai kulturális és filozófiai háttere

Számos nyelvben és kultúrában a "majom" szó az utánzás szinonímája. A kínai "Xin Yuan Yi Ma" (心猿意馬) kifejezés négy írásjegyének jelentése: szív/valódi tudat - majom - gondolat/szándék - ló.

A Xin (心) és a Yi (意)

A Xin Yuan Yi Ma metafóra "phszihológiai" kompnensei a szív/igaz tudat (心, xin - mely jelent még "érzést", "vonzódást", "érzelmet", "közepet" is) és a gondolat/szándék (意, yi - mely további jelentése lehet "ötlet", "vélemény", "akarat", "kívánság"). A Yi -t gyakran fordítják "mentális tudatnak" és használják is ezzel a jelentéssel. De a Xin is fordítható tudatnak, a szútrák ezt az írásjegyet használják az igaz tudat (真心) jelölésére. Fontos megértened mi a valódi különbség e két szó közt. A Xin alapvetően a legvitálisabb szervet jelöli, direkt fordításban "szív" a jelentése. Figyeld meg: a szív kínai karaktere (心) a szív alakját tükrözi és a Yi (意) írásjegyben alul helyezkedik el. A Yi írásjegye nem más, mint a "szív (心) a hang (音, Yin) alatt", jelképezve a "hangot a tudatban". Ez az energikus (cselekvő) szándék. A Chan-ban a szív (心, Xin) a szanszkrit "citta" (चित्त) kifejezésből származik amely "tudat" "öntudat" jelentéssel bír. A gondolat/szándék (意, Yi) a szanszkrit "manasz" (मनस् ) szóból ered, melynek jelentése "megfontoslás". Sokan a Xin és Yi szavakat szinonimaként használják (de ez nem pontos). A kínai autentikus harcművészetekben is lényeges fogalmak ezek: ismert tanítás a ❀ Yong Yi Bu Yong Li (用意不用力). Mikor a Mesterem a "Zhuan Xin" (专心) kifejezést használta - mely szó szerint "önálló szivet" jelent - valójában a "koncentrált tudatot" jelöli a buddhizmusban. A Xin közös jelentése "cél", "terv", "ötlet" vagy "gondolat", amely egy olyan ötletre vagy gondolatra vonatkozik, amely még nem megvalósított. Hiányzik a valódi szándék maga, amely a megvalósításhoz szükséges. Amikor azonban egy gondolat megjeleníti a megvalósítás módját is (mint szándék), akkor az már a Yi: "(cselekvő) szándék". Tehát, előbb van a Xin (心), melyet a Yi (意) követ. Úgy is mondjuk, a Yi forrása a Xin. Azonban mindennek forrása ez, az Igaz Tudat, a Valódi Tudat, a tathāgatagarbha, a Ru Lai Zang (如来藏). Ha meg akarsz tenni valamit és teljes elkötelezettséged is megvan ehhez, az Yi. A Xin a Yi mestere. A Yi a Xin kancellárja. Amikor a Xin létrehoz egy gondolatot okok sokasága és a fennálló körülények alapján, akkor azzal egyidőben a Yi is felébred. Amikor ez a gondolat létrehozza a Yi-t, a Qi (气, belső energia) követi azt. Ettől (a belső energiától) lesz cselekvő "szándék". Ezért kapcsolat van a Xin - Yi - Qi közt. Ha a tudatod szétszórt (nem koncentrált, azaz erős a tudatfolyam), a Yi szétoszlik. Amikor Yi szétoszlik, akkor a Qi (energia) szétterül, lebeg. Ha azonban a Qi lesüllyed, a Yi erős lesz. Ezzel a Xin rendületlenné válik, harcművészet gyakorlásában ezt mondjuk Zhuan Xin-nek (专心). Mivel a Qi tiszta energiájára szükség van, a harcművészet gyakorlásában ennek művelését végezzük, de a szándék "tisztításával". Ez a tisztítás közvetlen hatással van a tudat művelésére, így az Igaz Tudat felfedésének gyakorlási útjára is.

A kínai szótárak a szív/tudat (心, Xin) vonatkozásához a "lélek", "motiváció", "érzék" jelentést is társítják, míg a gondolat/szándék (意, yi) szóhoz az "intellektust" (szkt. Manasz). A kínai buddhista kifejezésben a Xin - Yi - Shi (心意識; elme, gondolat, kognició) szavak egymás szinonímái. A Xin Yuan Yi Ma -hoz (心猿意馬) hasonló kínai szóösszetételek:

 • Xin Man Yi Zu 心滿意足 (szó szerint: szív - teli elme - teljes), melynek jelentése "tökéletesen elégedett" vqagy "teljesen elégedett"
 • Xin Hui Yi Lan 心灰意懶 (szó szerint: szív - hamu elme - lassú), melynek jelentése: "csüggedt", "kedvét vesztett", "reménytelen"
 • Xin Huang Yi Luan 心慌意亂 (szó szerint: szív - zavarban elme - rendezetlen), melynek jelentése: "riadt", "hisztérikus", "zavart"
 • Xin Fan Yi Luan心煩意亂 (szó szerint: szív - bosszankodott elme - rendezetlen), melynek jelentése: "rettenetesen ideges", "zavaros és aggódó"

A Mahájána tanítás alapját a 般若经, Prajñāpāramitā Sūtra képezi, melyek kifejti, miként gyakoroljon egy bodhiszattva, akit megkülönböztetnek azon alsóbbrendűnek nevezett gyakorlóktól (srávaka, 声闻, tanítvány), akik pusztán önmaguk megszabadítására törekszenek (arhat,阿罗汉). E tanítások középpontjában az üresség áll, mely kifejezi, hogy semmi sem létezik önmagában, saját erejénél fogva, hanem csak és kizárólag okok és adott körülmények mentén (függő keletkezés, 緣起) jönnek létre és múlnak el. De ez nem csak egy filozófiai tétel, hanem egy belső felismerés is. Az üresség felismerése a tudat kötetlenségét, ragaszkodástól mentességét foglalja magában azon túlmenően is, hogy az ürességhez sem ragaszkodik. A Majom Tudat ezt gátolja mindaddíg, míg fel nem ismered és nem adsz neki feladatot. Más oldalról megvilágítva: a harcművészet belső irányzataiban (mint Rou Gong Quan-ban is) a jin (劲) művelésére kell törekedni. Mindaddíg azonban, míg a technikák és a formák kemény izommunka eredményeként jönnek létre (Li, 力), a jin rejtve marad. Hiányzik a tudatosság, a tudat koncentrált ereje annak továbbításához. Ezért a jin így "nem jöhet létre". Úgy kell mind nagyobb hatékonyságot elérni, hogy egyre kevesebb kemény izomerőt (nyers erő) használsz. Chan Mesterek azt tanítják, hogy a Li meghaladása "üressé tesz", az "üresség" pedig már nem gátolja a jin (劲) tudatos átadását. A jin természetes módon feltáruló "következmény", a fenti tanítás (用意不用力, Yong Yi Bu Yong Li) is ezt az iránymutatást nyújtja. A Li - Jin (力/劲) bizonyos szempontból párhuzamos a Xin - Yi (心/意) fogalmakkal.

A Yuan (猿), majom és Ma (馬) a ló

A Xin Yuan Yi Ma metafóra állati komponensei a "Majom" és a "Ló". A yuan szó (猿 vagy "nao" 猱) eredetileg a fekete kezű gibbont jelentette, de e kifejezés mára általánosan majmot jelent. Más hasonló megnevezések a Fei Fei (狒狒, mint galléros pávián), a köznyelvben előszeretettel használt "hou" (猴), "mihou" (獼猴), "muhou" (母猴) vagy husun (猢猻 mint rhesus makákó) szavak. Ezek a majom megnevezések írásjegye összekapcsolja a kutya testtartását jelölő gyökjelet (犭) a fonetikus yuan írásjegyével (袁) így hozva létre a Yuan-t (猿) mint majmot. A kínai mitológia a gibbont hosszú életűnek tartja, mert birtokában van a Yin Qi-nek (引氣), - Dao Yin (導引)...

  以意引气 - Yi Yi Yin Qi, azaz "használd a tudatod (szándék) az energiád (qi) irányítására". A Yi (gondolat/szándék, 意) nem képes erőszakosan "nyomni", "tolni", de képes irányítani. Ez a Yi valódi tulajdonsága, amelyre a harcművészet gyakorlása során is törekedni kell.

A kínai klasszikus szövegek igen gyakran említik a "majom ugrás" és a "majom meghajlás" formákat a különböző qi gong vagy dao yin gyakorlatokban. Az i.e II. században keletkezett Mawangdui sejemszövegek 28 taoista gyakorlatot ábrázol, közöttük sok állatforma látható. Meglepő, de 22 muhou azaz makákó forma lelhető fel a tekercsen. A Majom Stílus (猴拳, Hou Quan) hagyományos változata és a buddhista Xin Yuan Yi Ma mögött ugyanaz a légzésmódszer / gyakorlat figyelhető meg.

  Amikor be és kilélegzel, a koncentráció hatására a (cselekvő) erő felemelkedik és süllyed (mikrokozmikus pálya). Eképp fordul lassan a kerék. Egytől tízig számolva, majd tíztől százig, a légzés a tudattal együtt követi a számlálást. Amikor a légzés és a tudat eggyé válik, a majmot bezárod, megpróbálva kiengedni az értelem vágtató lovát.

A kínai szemléletben a Ló (馬) eredetileg a mongol lovat jelentette. Isteni állatoknak tartották őket, kinek rokona a Sárkány, "minden vizek ereje".

406-ban íródott a Wei Mo Jie Suo Shuo Jing (維摩詰所說經) Kumarajiva (鸠摩罗什, Jiu mó luó shén) szerzetes Vimalakirtit szútra ((維摩詰所說經, Wéimó jiésuo shuo jing) úttörő kínai fordítása, amely a Majom Tudatot egy hasonlaton keresztül mutatta be: "a tudat olyan akár a majom" (心如猨猴, xin ru yuanhou). "Mivel az elmét olyan nehez alakítani, mint egy majmot, szükségesek bizonyos módszerek, hogy saját elméjén keresztül törjük meg".

Liang Jianwen császárának (503-550) "Bűnbánó Bolond Öröme" c. verse (蒙預懺悔詩, Mengyu chanhui shi) említi legkorábban a Majom Tudat-ot (Xin Yuan), az "Ai Ma" (愛馬, szeretet - ló) kifejezéssel, szemben a Yi Ma (意馬) kifejezéssel. Ez a buddhista versben számos grafikai változatot találunk: sanxun 三循 "három tanítvány" az sanxiu 三修 "három megművelendő" (meditáció múlandóság, a tudatosság, és az önzetlenség), és Liuyi 六意 "hat szándék" a liunian 六念 "hat emlékezés" (éberség mintegy Buddha, dharma, Szangha, elvek, alamizsna, és menny). Mindezek alapján a kontextusból azt következik, hogy Jianwen eredeti Yima 意馬 "gondolat-ló", mint Ai Ma 愛馬 "szeretet-ló".

  "The [三循/修] three disciplines/cultivations expel the [愛馬] love-horse, and the [六意/念] six recollections/ideas still the [心猿] mind-monkey."

A Nagy Együttérzés Templomának Tripitaka Dharma Mesterének Életrajza (大慈恩寺三藏法師傳, Daci'ensi sanzang fashizhuan) Xuanzang (lásd Xiyouji, 玄奘, 602 körül – 664. február 5.) Mester életrajza, melyet tanítványa Kuiji (窺基; 632–682) írt 657-ben. Ez a Yogacara Buddhizmus (瑜伽行派, Csak-tudat azaz 唯識) feljegyzése, melyben a Yi Ma a Qing Yuan (情猿, érzelem/majom) szópárral együtt használt.

  "Most, ha szeretnéd gondolataidat a Chan-ra bízni, meg kell tiszítanod azt, így olyanná lesz mint az állóvíz. Szabályoznod kell az érzelem-majom tehetetlenségét és a mocorgását, korlátoznod a gondolat-ló kapkodását és vágtatását".

A Tang-dinasztiában élt költő, bizonyos Xu Hun (許渾) jegyezte le az első ismert párhuzamot a "Majom Tudat" és a "Szándék-Ló" metafórával.

Majom történet - egy Chan tanmese

  „Ázsia egyes részein a majmok bejárkálnak a házakba és nagy felfordulást okoznak. Az egyik majom különlegesen nagy gondot okozott. A helyiek ezért hívtak egy majomfogót, aki jól ismerte a majom tudatát. Kivájt egy kókuszt akkora lyukkal, amibe belefér egy majom keze. Belerejtett egy banánt és madzagot kötött a kókuszra, amit hozzákötözött egy fához. Amikor jött a majom, észrevette a kókuszt, benne a banánnal, beledugta a kezét. Megfogta a banánt s az ökölbe szorított keze nem fért ki a lyukon. Mivel a majom nem elég okos, hogy tudja, ha elengedné a banánt szabad lenne, így a majomfogó könnyedén elkapta.”

Mit tanít ez a tanmese? A majom akarja a banánt és szabad akar lenni. Mivel erősen "akar", képtelen elengedni a banánt, amely így olyan, mintha a kókusz tartaná fogva a majmot. Pedig nem így van, hiszen az ökölbe szorított keze - amivel a banánt szorítja - tartja fogva. A majom nem engedi el a banánt, nem látja, hogy a banán iránti vágya tartja fogva. S minél izgatottabb a majom, annál kevésbé fog erre rájönni. A majomfogó pedig könnyedén megszabadítja a kókusz fogságából: megszorítja a majom kezét, mire az elengedi a banánt. A keze kiszabadul ugyan, de így is fogoly. ...

Úgy tűnik, hogy te tudatos vagy, hiszed, hogy nem akarsz korlátokat, szabad akarsz lenni. S bár eleged van, mégsem nem tudod elengedni a "banánodat". Azt mondod, nem ragaszkodsz semmihez. Pedig megannyi gondolat, elképzelés van... Az (megtévesztett) tudat erős és te nem tehetsz semmit. Az nélküled nem lehet erős mert te tartod fenn. Te lehetsz (megtévesztett) tudat hatása nélkül, de az nem tud lenni nélküled. Te vagy az erősebb. Mi lehet akkor a gond? Hogy hiszel valamiben. Talán, hogy azt gondolod, tenned kell valamit. Amit tenned kell, az annyi, hogy ne azt figyeld, hanem valódi tudatod tárd fel. Vagy figyeld a teret, amelyből a tudat ered. Ne a gondolataidra figyelj. Ne harcolj a tudatoddal. Ez az út könnyű, gondtalan és közvetlen út. Nincs szükség semmire, hogy ezt megtedd. Bármikor megteheted. Gyakorolhatod a meditációt, hogy önmagadra irányítsd a figyelmedet. Nézd meg: Ki az, aki lát? Honnan nézel? Mire nézel? Ki az, aki érez? Ki az, aki te vagy? Légy ott a látásban és mondd meg, hogy ki a látó? Mondd meg, hogy a látó forrás jön és megy-e? Ha ezt tisztázod, minden tisztázódik. Légy ott, ahonnan a látás ered. És akkor elérkezhetsz egy tágas belső térhez. Egy valódi belső stabilitáshoz. Ekkor a kungfu-ban is megszűnik minden forma és Li, csak az áradó Jin létezik.

Javasolt irodalom és források

1. Xuanzang Mester https://hu.wikipedia.org/wiki/Hsz%C3%BCan-cang
2. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2016 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings