KEZDŐLAP | ROU GONG QUAN | QI GONG | MESTEREK | ISKOLÁNK | GYAKORLÁSOK | ÉLETMÓD | LETÖLTÉSEK
buddhist martial art    chan gong rou quan   
XING LONG TANG - ROU GONG QUAN 《柔功拳》
nem az a fontos, amit létrehozol (forma),
hanem az, amivé közben válszAz autentikus kung-fu 《传统功夫》 gyakorlása hagyomány, mely képesség fejlesztéséről, készségek kialakításáról szól: rendszeres gyakorlásával ismered meg tested arányait, megtanulsz velük hatékonyan dolgozni. Tudatosságod is mélyül: megérted, hogy mi az erő átadásának módja, hogyan leszel hatékonyabb. A küzdősportban a (másokon való) győzelem fontos, az autentikus kungfu gyakorlásával saját magadon dolgozol: a belső energiák mozgósításával hogyan leszel teljesebb, összhangban.

"柔功拳则刚柔相济,内外兼修,它以修身养性为宗旨,以养气修心为始终,以拳贯禅机,柔功拳归一为极至,回归自然、随心所欲。小则有防身自卫之安,大则有强筋壮体、健神清心、延年益寿之效。"

A Rou Gong (Quan) egyetemes, akár a Qin Na 《擒拿》. Minden feszítés, megragadás, dobás és azokból való szabadulás Qin Na technika. Valamennyi tradicionális irányzat tartalmaz Qin Na elemeket is, melyek az adott stílus harcmodorához illeszkedve növelik azok hatékonyságát. Épp így, valamennyi stílus tartalmaz Rou Gong módszereket, melyek a harcmodorhoz illeszkedve növelik azok hatékonyságát. A Rou Gong Quan a tiszta, egyszerű autentikus technikákat öleli fel. Ezért bárki számára tanulható, bármely stílust gyakorlónak többletet nyújt saját stílusának gyakorlása során.


A stílusról és a hozzá kapcsolódó tanításokról számos érdekes tanulmányt érhetsz el a logóra klikkelve.

ROU GONG QUAN 《柔功拳》

Nem konfrontatív stílus, elsősorban önvédelmi alkalmazásokat tartalmaz: nem a másik megsemmisítése a fontos, hanem a támadás elvezetése. A buddhista Rou Quan 《柔拳》 egyik formája, mely körkörös mozgása ebben a stílusban egyenes vonalú, rövid technikákkal egészült ki. Legfontosabb jellemzője „a lágyság és keménység együttes alkalmazása”, melyek összhangja változó dinamikát hoz létre. Megköveteli a koncentrációt és a kiváló időzítést. A kirobbanó technikái különösen előnyösek azok számára, kiknek szükségük van felgyülemlett feszültségük, vagy túlfűtött érzelmi állapotuk feloldására. Élénk és közép-mély állást kíván. Autentikus gyakorlása mentén a gyors technikák alkalmazása kitolható, fókuszálva a lágyabb alkalmazásokra. Gyakorlása a legtöbb embernek megfelelő: a fiatalabb generáció a magasabb fizikai állóképességet gyorsabban eléri, a fittebb emberek jobban kihasználják a kialakult képességeket. Az idősebb generációnak visszaadja a mozgás szabadságát, megerősítve az egészséges kiegyensúlyozott életvitelt. Zhang Mester rendhagyó munkásságával vált megismerhetővé hazánkban, a Xing Long Tang -ban e hagyományokat több mint 25 éve őrizzük.

A legenda szerint a Tang Dinasztia korai éveiben (~ 600') Mui Fa San Yang szerzetes egy napon a gyakorlásról elmélkedett, elképzelve e körkörös mozdulatait. Nyújtózó, csavarodó sárkányt látott, mely gyakorlásaiban inspirálta. A mozgást és technikákat rendfőnöke Ding Yang fejleszgette. A Rou Gong gyakorlás mentén született meg az "erőderék", a "körelmélet", a "kirobbanó erő"-, majd később a "jin (, erő) alkalmazásának" képességei.

  柔中之刚为真刚,刚中之柔为真柔 释永坡 | 1926 - ]
  A lágy megbújik a keményben, a kemény megbújik a lágyban.

  Shi Yongxin Apát

Az 1700-as évek közepe körül a Gang Rou Fa 《刚柔法》 és Fa Jin 《發勁》 képességekre építve jött létre a Rou Gong 《柔功》 Quan 《拳》 szófordulat. Egyenes vonalú, határozott kéztechnikák egészítették ki a Chan szerezetesektől tanult technikákat. A Rou Gong Quan stílust a Chan hívői közösség fejlesztette Kína közép-keleti részén (Zhejiang, Fujian, Jiangxi tartományok), amely egyes beszámolók szerint már a korai Qing időszakban (~1600-as évek második fele) önálló művészet volt. Gyakorlásuk átmenet volt a kemény és lágy irányzatú stílusok közt: egyenes-, szűken körkörös alkalmazásait lassú-gyors egymásba forduló dinamika jellemezte. 1980-as években a stílus visszatért a Kolostorba, jelenlegi kolostori megnevezése: Chan Gong Rou Quan.

  外功拳主刚。内功拳主柔。柔中之刚为真刚,刚中之柔为真柔。
  A külső gyakorlás elsődelegesen kemény. A belső gyakorlás elsődelegesen lágy (rugalmas). Csak a rugalmas tud keménnyé válni és csak a kemény tud lágy lenni.

  Zhang Mester

A stílus keletkezését a Tang-kor 600-700-as évek fordulójára, a Shaolin Kolostorra tesszük. A harcművészet világában besorolása (észak) déli, átmeneti stílus. Mitikus alapítója Hui Ke Apát nyomán Ding Yang szerzetes volt. Fejlődése, mai ismert formájának kialakulása Chan hívői körben történt a Qing korban.

A stílus mélyebb és átfogóbb bemutatását a tanulmányok közt, a Rou Gong Quan – Hajlékony Munka Stílusa 《柔功拳》 c. lapon ismerheted meg.

A stílus neve

...sok jelentést hordozó nyelvi fejtörő. Szó szerint magyar fordításban: "Rugalmas Erő Ökle", de ismert a "Hajlékony Munka Stílusa" magyar átirat. A Rou 《柔》 lágyat, rugalmast, befogadót, továbbadót jelent, amelyhez a körkörösség tartozik. A Gong 《功》 pedig a munkát jelöli a kínai nyelvben, mely kifejezés a „belső” kitartó művelésére utal, de a kínai nyelvben a keményet is jelenti. A Rou Gong 《柔功》 értelmezése a "lazaság elérését célzó-, v. lágysággal végzett gyakorlat", összefogva a lazító-nyújtó-, és qi gong módszereket. Átvitt értelemben a stílus gyakorlásának jellegét, végrehatásának dinamikáját jelöli: a laza test körkörös formái képesek kiemelkedően keményé válni, létrehozva ezzel a két véglet összhangját (ld: Gang Rou Fa 《刚柔法》). Módszertan, mely harcművészeti képességek kialakulásához vezet.

Kemény és lágy egyidejűsége

Körkörös és lágy mozgás az energia továbbítására alkalmas. A kombinációk a csípő helyes használatával elvezetésekre és kis távolságú, nagy erejű ütésekre képesek (ez volt az eredeti "Tong Bi" 《通臂》 (=keresztül a karon) használatának módszere is). Az elvezetések a támadás energiáját képesek körkörösen visszafordítani, a test határozott körön, a közép megtartásával mozdul. A "kirobbanó erő" csak a csípő tudatos használatával hozható létre. Valójában ez jelenti a lágy (belső) és kemény (külső) együttes alkalmazását.

  内外相合这是柔功
  Belső és Külső összhangja, ez a Rou Gong Quan

Gyakolrás tematikája

  Megismered a helyes alapokat, felfedik a helyes módszereket.
  A helyes módszerek lehetővé teszik a qi gyűjtését.
  A qi gyűjtésének tudatossága tízezer tapasztalat, megjelenik a mozgásban megemelve a Shen-t.
  E mozgás összhangba hozza a Yin és Yang minőségeket.
  Yin és Yang minőségeinek összhangjából Fajin születik
  Fa Jin és a Formák eggyé vállnak.

12 lépcsőből álló tematikája 《正规训练的十二级》 az (adott "harci" szituációhoz való) alkalmazkodás művészetét hangsúlyozza. A mozgás a természetes reflexek-, az ösztön-, a szándék és a hatékony koordináció mentén valósul meg.

1-3 szakasz: Alapok. 《基本理论基本功》

A gyakorlás a Rou Gong alapokkal és a Három Belső Gyakorlat megismerésével kezdődik. Ez jelöli ki az irányt: a kemény és merev test a dinamikus körök mentén lazává válik. Az alaptechnikák és azok kombinációi adják a külső technikákat. Az alapelvek megértésén keresztül a Ji Ben Shou Fa 《基本手法》, Ji Ben Bu Fa 《基本步法》, Ji Ben Tui Fa 《基本腿法》, Quan Tao 《拳套》 gyakorlatokkal telik az idő.

Zhang Mester szerint az alapok megértése három pilléren nyugszik:

 • Rendszeres ❀ meditáció (坐禅), elmélyülés.
  也即静坐,通过身、心、呼吸的调整,观境、专注、凝心地修炼,以达寂无他念,性静神清的禅定。通过深呼深吸,使内脏各器官得到充分的运动和按摩、疏通,使阴阳合一,水火即济,以达练精化气、练气化神、练神还虚、练虚合道,与虚空同体。
 • Zhan Zhuan (站桩) gyakorlatok.
  站桩:是练武的基础,有未习武先站桩之说,它能使气贯丹田,改换浮力、虚力。随着呼吸的开合、松紧、沉浮,自然缓慢地推动腋下、肘、手至全身外形的收放、改变和延伸,而感受静中之动所产生的无量无边的爆发力。并使全身之力贯注于一点,凝聚一起任由施用,更好地静心领悟吐气用力之学。
 • Erő kimunkálása (发力).
  发力也即功力练习,就是在桩功的基础上,配合呼吸使外形延伸和变化。经过长期的演练,领悟对外来力度、重心、方位的判断,自然形成一种条件反射,内外诸法相合形成无量无边的爆发力。

4-6 szakasz: Haladó gyakorlás. 《高级功内功法》

Hangsúly az egyszerű kombinációk körkörösségének-, és a végpontban kirobbanó erő összhangján van. Ennek gyakorlása rövid formagyakorlatok mentén történik, ahol a rugalmasság és az erő együtt van jelen. A körkörösség a Chan Yuan Gong és Liu He Gong alapján az Oroszlángolyó gyakorlatokban 《柔功狮球气功》 mélyül el. Innentől kezdődik az aktív fegyveres gyakorlás is (Bot 《南棍》, guandao 《关刀》, szabja 《刀》, de megemlítjük még a lándzsa 《槍》 és az egyenes kardot 《劍》 is.)

  以形为效,以呼吸为功,以运柔而刚,化刚而柔为主旨,以刚柔相济为极致。及其妙用则时刚时柔,半刚半柔,遇虚则柔,遇实则刚,柔退而刚进,刚左而柔右,刚在他力前,柔在他力后,无刚无柔,亦刚亦柔,虚实同时。纯乎于心,猝然临敌,随机而动,变化无方,看似柔弱遇之则刚猛。

  Zhang mester tanítása

7-9 szakasz: Haladó gyakorlás - a "Rugalmas Erő Ökle" 《高级功柔功拳》

Rövid és gyors kézkombinációk-, Gang Rou Fa 《刚柔法》 és Fa Jin 《發勁》 alkalmazások. Rövid mintagyakorlatok - rugalmas elvezetések: a kombinációk kifinomult tanulásának időszaka: lágy és kemény-, Yin és Yang összhangja, a változás hatásának megfigyelése. Ez az szép időszak a küzdelmi alkalmazások megértésére irányul. A Rou Gong Quan gyakorlásával képes leszel a belső energia kiegyensúlyozására, a harmónia fenntartására, a hatékonyságod drasztikus növelésére.

Zhang Mester tanítása szerint a Rou Gong Quan alkalmazása három pilléren nyugszik:

 • Forma/taktika (招法).
  招法也是功法练习的一种,即技巧专项训练,也可以说这些功法是套路的重要组成部分,精华所在,更利于实战,应深究其理。做到练时无人似有人,用时有人似无人,养成一种良好的实战意识,从中拥有机巧的变化,敏捷的速度,浑厚的功力,忘我的境界。
 • Alkalmazások (运用).
  运用: 就是在拥有完善的心理,熟练的技艺和一定的功力情况下的实战练习。从灵活取势、变化合理的摹拟练习,到自然运用、不拘一格的实战,去悟其中技巧的变化、步法的移动、距离的调整、力量的发挥、呼吸的配合、战术的安排、整体的协调、思维的反应与本能的发挥。招是死的,用是活的,要根据具体情况把握时机,灵活运用。
 • Rutin (套路).
  套路:各种招式的组合。它能使各部得到综合性的锻炼,它以意导气、以气引力、以力催形、以形养神、以神见性、以性成拳、以拳即心、以心而冥。它动作缓慢柔和,是很好的柔身之法,又能很好地领会拳中的玄妙之理,还能使气血顺、内气足、经络通。它技法巧妙,它爆发力强。

Bővebben az: ❀ Így gyakorlok... (szóbeli tanítások jegyzéke) lapon olvashatsz.

10-12 szakasz: Mester - gyakorolni, átérezni, eggyé válni. Példát mutatva tanítani.

Magas szintű gyakorlásra fókuszál. A fegyveres formákban a fegyvert erőként-, a testet pedig lágyságként értelmezi, ahol a csere szempillantás alatt végbemegy. Yang -ból születő Yin és Yin -ben megcsillanó Yang állapota az Örökös Változás, a kiszámíthatatlan energia. Az erő és a lágyság hatásos kombinációjából végül megszületik a stílusra jellemző rugalmas változékonyság.

❀ ❀ ❀

Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.


❀ ❀ ❀
0

AWAKE DRAGON AUTENTIC GONGFU SCHOOL - Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
Honorary President: Zhang Eryu Grandmaster I Master: Xiao Feng I Contact us: master [at] rgm.hu
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions
All Rights Reserved 1995-2017 I Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER.