"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.

XING LONG TANG - Rou Gong Quan (柔功拳)

kezdőlap > autentikus harcművészet (传统功夫) > ROU GONG QUAN 《柔功拳》


Kövess minket a Facebookon!

如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂 []


"柔功拳则刚柔相济,内外兼修,它以修身养性为宗旨,以养气修心为始终,以拳贯禅机, 柔功拳归一为极至,回归自然、随心所欲。小则有防身自卫之安,大则有强筋壮体、健神清心、延年益寿之效。"


Így gyakorlok


...


Indulj el Te is a bölcsesség kiművelésének hagyományos Útján, tanuld és gyakorold teljesen a harcművészetet. Várunk a központi gyakorlótermünkben, a Xuan Zang TANteremben (玄奘讲堂), Garay u. 15-17.

  • Hétfő és Csütörtök
    18:00-20:00

  • Szerda
    7:30-9:00 (zártkörű haladó és/vagy előzetes egyeztetést követően)


Könyvtár 武术与文化文库

我们进行研究和翻译,因此我们的实践社区不仅仅是一所功夫学校。是一个开放的武术研究地方和佛教社区, 提供基础武术、佛教和科学的许多方面的场所。 我们在探索中国武术和内功的领域,实践的文化背景、承传和方法。我们与许多机构合作我们研究和翻译古代手稿、培训书籍和大师们的早期作品。期望以最高质量的工作保持真正的传统禅门功夫世界与佛基础教学。

Kutatási anyagok-, szakcikkek és tanulmányok széles választéka-, buddhista szútrák szakfordításai itt érhetőek el.


Ajánlott szakcikkek:

ROU GONG QUAN 《柔功拳》
autentikus buddhista harcművészeti stílus


Egy buddhista autentikus stílus, melyet buddhista gyakorlók a szerzetesi közösséggel együtt alakítottak ki Kína középső és dél-keleti részén. A körökre épülő mozgása egyenes vonalú tecnikákkal egészül ki. Legfontosabb jellemzője a "lágyság és keménység együttes alkalmazása" (内外相合), ennek összhangja változó dinamikát hoz létre. Kiemelt hangsúlyt helyez a kocentráció (定力) erejének-, és a kiváló időzítés művelésére, ezért a buddhista gyakorlatok (修行) művelése már a stílussal való ismerkedés kezdeti szakaszában jelen van. Középmély állásai a stabilitást-, a tudat mozgásban való művelése pedig a valódi erő (劲) kiművelését - kirobbanó technikákat teszik lehetővé.

内外相合这是柔功
Belső és Külső összhangja, ez a Rou Gong Quan Zhang Mester

A Rou Gong Quan stílus gyakorlása minden ember számára megfelelő, hiszen a buddhista gyakorlatok az együtérzést (大悲) fejlesztik felszabadítva a tudatot, mely állapotban a technikai gyakorlás (拳) a képességek (能 és 功) teljesebb kihasználását-, a mozgás dinamikáját és szabadságát nyútják. Így pedig az egészséges és kiegyensúlyozott életvitel biztosítható.

Rövid stílustörténet

Az 500-as években Bodhidharmának tulajdonított egyszerű testgyakorlatok a hosszú meditáció és művelés (禅修) folytonosságát biztosították. Ezek szemléletét a korai chanbuddhista tanítások jegyzéke, a "Shao Shi Hat Kapuja" (少室六門, ref.: T48n2009) tartalmazza. Idővel e gyakorlatok sora idővel bővült, együttesen "Rou Gong" -nak nevezünk (少林柔功) ezeket. Elsősorban a test lágyságának és rugalmasságának megőrzésére összpontosítanak, így hatékonyan biztosítják a szükséges testi képességek fejlesztését. A történetírás Bodhidharma első tanítványának-, HuiKe Chan Mesternek tulajdonítja ezen testgyakorlatok (Rou Gong) önvédelmi formákká történő kilakítását, így jött létre a Rou Quan (柔拳) technikai készlete, melyet a körkörös-, változó dinamikájú-, a kemény és lágy egyidejűségét hangsúlyozó technikák jellemeztt. A korai 600-as évektől kezdődően az idős szerzetesek gyakorolásaikkal HuiKe Mestert követték - Mui Fa Sanyang legendája is ide datálható. 960-tól több Császári korban voltak jelentős szerzetesvándorlások: így terjedtek el a Chan gyakorlatai és a művészet is. Bodhidharma tanítása, a művelés különböző módszerei és HuiKe technikái így jutottak el a délebbi területekre. A buddhista hívők gyakorlásaik során alakították a technikákat: a Rou Gong (柔功) és a Rou Quan (柔拳) együttes alkalmazásából így lett a Gangrou Fa 《刚柔法》 és Fajin 《發勁》 képességek kimunkálására alapozott Rou Gong Quan (柔功拳). Az 1800-as évek második felétől a buddhista gyakorlók fejlesztették és alakították ki a ma ismert Rou Gong Quan stílust, akik kiterjedt közösséget ápoltak Putien-től Luofo Shan-ig (Da Fo Si 《大佛寺》 Guang Xiao Si, 《光孝寺》, Xi Chan Si, Hua Shou Tai 《华首台》 főbb színterekkel). Vélelmezhetően ekkor lettek hangsúlyosak az egyenes vonalú, kirobbanó támadások. Gyakorlásuk átmenet volt a kemény és lágy irányzatú stílusok közt: egyenes-, szűken körkörös alkalmazásait lassú-gyors egymásba forduló dinamika jellemezte.

柔中之刚为真
A lágy megbújik a keményben, a kemény megbújik a lágyban. Shi Yongxin Apát

A Shongshan Shaolin Kolostor (嵩山少林寺) 1980-as újáépítése során a Henan Tartományi Buddhista Szövetség (河南省佛教协会)-, a Kínai Buddhista Szövetség (中国佛教协会) a Kínai Kormány támogatásával a Kolostor egykori értékeit kezdte visszaállítani. 1987-től a shaolin gyökerű stílusokat újra rangsorolták. Az egykori-, autentikus Rou Gong Quan megújított v. kolostori változata a Changong Rouquan (禅功柔拳) néven került az Enciklopédiába. A Changong Rouquan első kolostori formáját (禅功柔拳一路) Iskolánk, a Xing Long Tang őrzi.

A stílus neve

...sok jelentést hordozó nyelvi fejtörő. A Rou Gong (柔功) és a Rou Quan (柔拳) kifejezések összevonásából, egyszerűsítéséből származik. Szó szerinti magyar fordításban: "Rugalmas Erő Ökle", de ismert a "Hajlékony Munka Stílusa" magyar átirat is. A Rou (柔) jelentése "rugalmasság" v. "lágyság", amelyhez a körkörösség tartozik. A Gong (功) jelentése "munka", nyelvi környezetben a hosszan tartó-, folytonos műveléssel kialakuló tartós eredményt jelöl. A Rou Gong (柔功) a "rugalmasság elérését célzó gyakorlat", mely külső szempontból lazító-nyújtó testgyakorlatokat-, s qi gong módszereket jelöl, a tudat művelése szempontjából annak megrögzöttségét, késztetéseit feszámoló buddhista gyakorlatokra mutat.

A gyakorlás rendszere

外功拳主刚。内功拳主柔。柔中之刚为真刚,刚中之柔为真柔。
A külső gyakorlás elsődelegesen kemény. A belső gyakorlás elsődelegesen lágy (rugalmas).
Csak a rugalmas tud keménnyé válni és csak a kemény tud lágy lenni. Zhang Mester

Autentikus harcművészeti rendszer művelése a képességek kialakítására helyezi a hangsúlyt, a buddhista gyakorlatok (修行) közvetlen támogatása mellett. A Qing-korban a Mesterek az alábbi tematikai szemléletet mentén gyakoroltak (正规训练的十二级).

Az alaptechnikák és módszerek rendszeres művelésével (基本理论基本功) a merev test a laza körök mentén dinamikussá válik, mely állapot később a finom energia továbbítását teszi lehetővé. A buddhista szemlélet mentén gyakorolt kéztechnikák (基本手法)-, lépések és állások módszerei (基本步法)-, ütések/elvezetések és tolások technikái (基本腿法) és a kombinációk (拳套) megértése alapvetően három pilléren nyugszik:

Megismerve a helyes alapokat, felfedheted a helyes módszereket.
A helyes módszerek lehetővé teszik a qi gyűjtését.
A qi gyűjtésének tudatossága tapasztalat, kitölti a mozgásod, műveled tudatosságod egyhegyűségét.
E mozgás összhangba hozza a Yin és Yang minőségeket.
Yin és Yang minőségeinek összhangjából tiszta fajin születik
Fajin és a Formák eggyé válnak. részlet a "Gyakolrás szemlélete" c tanulmányból

Haladó szintű (高级功内功法) gyakorlás középpontjában a kombinációk körkörösségének-, végpontban kirobbanó erő összhangjának kiművelése és teljes átérzése áll. Ezt a Dharma gyakorlatok hiányában szinte lehetetlen elérni, ezért mélyülnek tovább a korában végzett gyakorlatok. Megjelennek a fegyveres gyakorlóformák.

以形为效,以呼吸为功,以运柔而刚,化刚而柔为主旨,以刚柔相济为极致。及其妙用则时刚时柔,半刚半柔,遇虚则柔,遇实则刚,柔退而刚进,刚左而柔右,刚在他力前,柔在他力后,无刚无柔,亦刚亦柔,虚实同时。纯乎于心,猝然临敌,随机而动,变化无方,看似柔弱遇之则刚猛 Zhang mester tanítása

A haladó szint magas fokán (高级功柔功拳) a lágy-kemény technikák (刚柔法) dinamikus kombinációi és a valódi erő gyakorlatának (發勁) művelése áll. A mozgás dinamikája-, a kemény és lágy egyidejűsége-, valamint a rugalmas elvezetések alkalmazásának időszaka, a változás (无常) hatásának megfigyelése. Ez a gyakorlás a küzdelmi alkalmazások buddhista szemléletű megértésére irányul, mellyel képes leszel a nyugalom, az összhang fenntartására, a hatékonyság ugrásszerű növelésére. Ez az időszak a fentiek mellett az alábbi három pillérre támaszkodik:

  • Forma és taktika (招法).
  • Alkalmazások (运用).
  • Rutin (套路), azaz a gyakorlóformák általi művelés.

A fentieket meghaladóan a tanítók és mesterek által végzett gyakorlási módszerek állnak, az elmélyült buddhista gyakorlatok művelésére (修行) és a magas szintű technikai gyakorlására helyezve a hangsúlyt. A valódi erő (劲) és a rugalmasság (柔) felülmúlhatatlan kombinációjából csillan meg a Rou Gong Quan jellemző változékonysága és teljessége.

A stílussal részletesen Rou Gong Quan – Hajlékony Munka Stílusa 《柔功拳》 c. témalapon (tanulmány) ismerhetsz meg.

vissza | Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.XING LONG TANG Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yao Dong Jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品