Neigong világa - Jin Zhong Zhao 《金钟罩》   Jin Zhong Zhao, Aranyharang 《金钟罩》

❀ ❀ ❀

Bevezetés

A gyakorlat a 72 képesség egyike (ld.: "Vas Ing", 铁衫). Kemény Qi Gong (a 36 Ying Gong) során kialakult képesség védi a testet a külső fizikai megterhelésektől, behatárosktól. Kialakítható megfelelő gyakorlatok által, melynek hatására a keringő Qi megerősíti a testet. E gyakorlatoknak legendás művelője volt Fan KePing (范克平), a Wudang Quan Tai He (Nagy Harmónia) 13. generációs Mestere, a harcművészeti iratok gyűjtője. Zhou Tong (周同 és 周侗, 1040-1119), aki Yue Fei Tábornok második tiszti segédje, aki Shaanxi tartományban született. Fiatal korában a Shaolin Kolostorban tanult. Mestere Tan Zheng Fang volt (少林大师谭正芳). Ő is aktív gyakorolója volt a Nyolc Kiemelkedő Gong -nak (肾子八大奇功, Shen Zi Ba Da Qi Gong), melyet ebben a korban a Wudang hegyen tanítottak. Ebből alakult ki a Tigris Kiáltás Aranyharang (虎啸金钟罩, Hu Xiao Jin Zhong Zhao, amelyet Dong ZhongShan (邓钟山 1810--1894) jegyzett le), Öt Főnix Páncéling (铁布衫, Tie Bu Shan) és a Wu Feng Qi Ming Gui Xi Su (). A Ming Dinasztia korában egy taoista pap Deng Kun Lun (邓坤伦 1400-1499) aki maga is aktív gyakorlója volt e formáknak, a Wudang Tai He Men Iskola alapítója (武当太和门, alakult Ming-dinasztia Xuande 1426-1436 első évben - 开创于明代宣德(公元1426年——1436年)元年。.1426-ban lejegyezte azokat a Da Song Quan Nei Di Yi Gao Shou Zhou Tóng Zhen Chuán Hu Xiao Jin Zhong Zhao Fú Qi Lian Xíng Mi Shu (大宋圈内第一高手周侗真传虎啸金钟罩服气炼形秘术).

  Yi Jin Gongfu átalakítja az ínakat és a formát, a Xi Sui Gongfu a velőt és a Shent. Különösen képesek megnövelni a szellemi bátorságot, a szellemi erőt, a szellemi bölcsességet és a szel-lemi intelligenciát. Ezek a gyakorlási módszerek, a Taoista családhoz tartoznak, melyek Lian Jing, Lian Qi és Lian Shen, melyek minden esetben kölcsönösek, és a Yi a végső céljuk mely ezeken keresztül beteljesedik. Az ember az Ég és a Föld között lakik. Fél a hidegtől és a melegtől, ezért nem tud sokáig lakni ebben a világban. Ez nem a mi eredeti természetünk mely teremtet. Ez csak az ember miatt van így. Ezért aki keresi a Daot, mindenek előtt a Jing Shent védi, táplálja a Qit és a Vért, és fejleszti a inakat és a csontokat. Amikor a Jing és a Shen tele van, akkor a Qi és a Vér teljesek lesznek; amikor a Qi és a Vér teljes, akkor a Li (izom erő) elegendő. Amikor az ínak és a csontok irányítottak, a Qi és a Vér lágyan átalakulnak, és száz betegség nem jön el. Az emberek ma csak azt tudják, hogy ha a Vér egészséges, akkor a Li is erős. De ők nem tudják hogy, hogy a Vér viszi a Qit, és amikor a Qi elegendő, a Li erős lesz. Habár, amikor a egy ember életében van Vér és Qi, akkor ő birtokolja a Lit is. Amikor ezeket használjuk, akkor élni fognak, ha nem használjuk akkor meghalnak. Egyetlen egy út van, a gyakorlás.

  Lu Dongbin (呂洞賓, 796-), a belső módszerek frissentartója

A Neigong általános céljai a szabadság különböző formáinak elérése a test, az energetikai rendszer és szellemünk alakításán keresztül. Ennek a fejlődésnek az iránya szubjektív, a gyakorló maga dönti el, hogy a felébresztett erőkkel a későbbiekben mit tesz. A gyakorlat három részből áll, ideális esetben mindegyik 3 évet vesz igénybe. 9 év után a megszerzett energiák fejlesztése következik, mely újabb 9-12 évet jelent. Ez a fázis elhagyható, mert ez csak azoknak szükséges, akik a szellemi megvilágosodásra is törekednek.

A Neigong útján a tanítványnak lépésről lépésre fokozatosan kell elsajátítania az Aranyharang (金钟罩) egyes gyakorlatait.

A gyakorlás hosszú, közép és rövid távú céljainak kitűzése

Új technikák lelkes és tiszta szívű gyakorlásakor a fejlődés kissé felgyorsul. Ilyenkor a tanítvány a szokottnál nagyobb energiákat ébreszt fel. Az energia egyes számú törvénye szerint (a Qi mozog), ha a gyakorló nem ad medret, vagyis irányt neki, elöntheti őt, melyet később az energia visszahúzódása és még mélyebb elalvása követ. Egy megbántott szolgaként viselkedik, akit a gazdája erőteljesen felébresztett, de ott is hagyott. Ezt követően, csak lényegesen nagyobb impulzusokkal ébreszthető fel ismét. A tanítványnak előre kell készülnie egy ilyen nagy áradatra, mint ahogy árvizek esetén is előre kell készülni elvezető csatornákra. Ehhez a gyakorlás céljainak rövid, közép és hosszú távú megértése szükséges. E három cél rendszeres tudatosítása nélkül, a gyakorlás unalmassá és fásulttá válhat, teljes mértékben megakadályozva a fejlődést. Ha a gyakorlási kedvünk csökken, nehezen vesszük rá magunkat a rendszerességre, gondoljunk arra, hogy a gyakorlat így jelzi felénk, hogy ismét elfeledkeztünk a következő három célkitűzésről:

Hosszú távú célok

A gyakorlásunk hosszú távú céljának megtalálására és pontos behangolására, több évre van szükség, mivel ehhez jó, ha el tudunk rugaszkodni a múltunktól, és a problémáinktól. Ez a célkitűzés valójában túl van egy személyes önhasznú látásmódon, ezért megfogalmazása helyett, legtöbbször mint egy végső nyugvópontot, illetve egy nem kimondható érzést értünk alatta. Ezt a motiváció-féleséget nem kialakítani kell, mivel ez az életünkön túl, az egész létezésünkre vonatkozik. Ha valami nagyot akarunk elérni az életünkben, ki kell tűzzünk egy magas célt, „mert csak az találja el a sast röptében, aki a Holdat célozza”. Általában elmondható, hogy a fejlődés harmadik, hetedik és tizenkettedik évében ezt a végső célt könnyebb felismerni. Azoknál a gyakorlóknál, akiknél ez a nehezen leírható irányelv már fiatalon tudatosult, gyakorlásukban áldást, vagyis égi segítséget tapasztalhatnak.

Középtávú célok

Ezen a szinten azt kell látni, hogy az egyes gyakorlatok, hogyan segítik az egész rendszer működését, így milyen szerepet látnak el benne. A középtávú célok kitűzése a Neigong gyakorlatrendszer és módszere-inek struktúrájának teljes ismeretét kívánja. Így, még mielőtt a tanítvány tapasztalná a helyes gyakorlás visszaigazoló jeleit, elméletben ismerni kell azokat a szinteket és módszereket, melyek egymásra épülve alkotják a gyakorlás Daoját. Ennek a célnak a megfogalmazását állandóan pontosítani kell, hiszen a gyakorlással fokozatosan megszületik a rendszer felépítésének megértése. Most az első lépésben, a tanítvány a Neigongról eddig összegyűjtött tudását próbálja egyfajta időrendi sorrendbe helyezni.

Rövid távú célok

Ezek a célok természetesen minden gyakorlatnál egyéniek. Pontos megfogalmazásukat az egyes gyakorlatok leírásánál láthatjuk. Ám csupán az ott megfogalmazott visszaigazoló jelek elérése nem elégíti ki a rövid távú célokat. Azt a részletekbe menő figyelmességet és bölcsességet igényli a tanítványtól, ami összeköti a hétköznapi életminőséget a gyakorlással. Ez megjelenhet testi, lelki és szellemi síkon is. Testi síkon megfigyelendő, hogy melyik technika, illetve a technikák különböző módokon való elvégzése hogyan segít a gyengeségeink leküzdésében, egészségünk megtartásában illetve erősítésében. Lelki síkon hogyan növeli az élet természetes és tiszta területeinek érzékelését, az örömöt illetve az élet élvezetének kitágítását és finomítását. Szellemi szinten pedig megfigyelhető olyan tiszta tapasztalatok megjelenése, melyek a hétköznapi érzelmi állapotunktól függetlenek, szabadok és egy eddig nem tapasztalt boldogsággal töltenek el Bennünket. E cél megfogalmazása nélkül, az az érzésünk lehet, hogy a gyakorlás az élettől veszi el az időt.

Az Értékrendszer

Az Élet Három Kincse a San Bao (三宝)

Ha a tanítvány megfogalmazta céljait, a következőkben jó ha megvizsgálja, hogy az életében milyen érté-kek jelennek meg. A Neigong rendszere szerint ezek az értékek mindegyike a San Baoval, a Három Kincs valamelyikével kapcsolatos. San, hármat, Bao kincset jelent, de nem azt a kincset, amit drágakővel, vagy arannyal szoktak illetni, hanem a kincsek forrását értik alatta. Ennél értékesebbet jelentő szó, nem is létezik a kínai nyelvben. Ez a három, a három Dantianben lévő energia-forma, vagyis az alsóban – a Jing, a középsőben a Qi, a felsőben a Shen. A második lépésnek az lenne a célja, hogy a tanítvány felismerje azt, hogy a 3 kincset és annak különböző formáit keressük mindenben, így minden élvezetünkben, minden filozófiai, szellemi és testi örömeinkben.

Az alsó Dantian - Jing 下丹田: 精

Ezt Arany Kályhának is hívják (金炉, Jin Lu), Ren Mai 0,3 ~ 0,12.

Az alsó Dantianben lévő Jing a tetterőért felelős, mely nem egy majomszerű aktivitás, hanem hosszú távon kitartó elefántszerű tetterő. Az elefánt a nyugalom és az erő jelképe, ám elég gyors mozgásra is képes és nagy távolságokat tud megtenni egy nap alatt. Ez a tetterő olyan érzést kelt bennünk, hogy az élet nagyon rövid és annyi minden jó van benne és annyi mindent el lehetne érni, a művészetek, utazás… Olyan érzésünk van, ha nem lenne szükség alvásra, még akkor is kevés van belőle. Ez az egy pozitív érzés, bármennyire nem úgy tűnik. A mozgáskényszert is ő adja, vagyis inkább ösztökél minket arra, hogy állandóan menjünk a megismerés felé. Ha lehetne azt mondani, az alsó Dantian olyan, mint egy autó, egy jármű, ami visz minket vagy a lábak, a középsőhöz tartoznak a kezek, a felsőhöz a fej, nem véletlen, hogy a testünk azon részén helyezkedik el. Az alsó Dantianben van a szexualitás, a törekvés, az erő és a kitartás. Ha megfelelő mennyiségű Jingünk van, több mint 3 évig tudunk valamit kitartóan tanulni külső kényszerítés nélkül. A legtöbb ember sokkal rövidebb időn belül váltakoztatja a hobbiját, a hozzáállását és igazán csak a negatív berögzültségek azok, amik úgy tűnnek, hogy nem változnak. Ez a központ 3 ujjnyira van a köldök alatt közvetlen a bőr mögött 1-2 cunnyira.

Az alsó Dantian aktivitása a kitartást, a tetterőt jelenti és magának a testnek az érzését is. Nagyon idős korban az emberek szinte vágynak az erős testi érzésekre, hogy végre megint érezhessenek, mert annyira tompa bizonyos szervük, hogy nem is érzik. Nagyon sok öregember azért nem megy el orvoshoz csonttö-réssel, mert nem érezte a fájdalmat, amikor eltört a csontja, annyira tompa már az idegrendszer és visszasírják az aktivitást, ami ott volt. Jelenleg még nem vagyunk ilyen idősek és ezért ezt a tetterőt evidensként kezeljük, nem értékeljük megfelelően. Ha megnézzük a gyerekek szűnni nem akaró aktivitását, akkor bennünk is kialakul egy kép arról, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ha megnézünk élsportolókat, vagy ha megnézünk néhány embert közülünk, akik éjjel-nappal aktivitásban vannak, éjjel-nappal tudnak gyakorolni és kitartásukkal képesek elérni céljaikat, mindenütt jelen vannak ha valahol energia mozgás van, és soha nem panaszkodnak elfáradtságtól, kimerültségtől, akkor azt mondjuk hogy ez a tetterő kincs. Kincs, mert nem könnyű pótolni, nem könnyű megtartani és kincs azért is, mert nélküle elég tompák vagyunk. A tetterő ennek ellenére nem tűnik mindenesetben pozitívnak, hisz sok ember nem tud mit kezdeni vele. Amikor jól kipihenitek magatokat, és éppen nem pazaroltátok el, nem szórakoztatok, nem szóródott szét a Jing, nem ment el nemi és más utakon, akkor az így felkelő ember Jingje fölfelé emelkedik a fejbe, és minden egyes részét felébreszti. Ezáltal az emlékek aktivizálódnak, eszünkbe jutnak a teendőink sokasága, az ígéreteink és a halogatott dolgaink. Mennyivel egyszerűbb a nőknek valami érzelmi vihart kavarniuk, a fiúknak kiengedni a magot, és jól kimerülni. A kifáradásban lévő csöndben semmi nem jut eszembe, így mennyire jó felelősség nélkül csöndben, tompán csak lenni.

A Jing tettereje egyfajta életigenlést is jelent, mert amikor sok a Jing, szinte élvezzük a rendszeres talpra állást, még ha valaki el is gáncsolt. Ha a középső és az alsó Dantiant összehasonlítjuk, akkor azt lehet látni, hogy az alsó hosszú távú a középső középtávú lelkesedés, az egyik víz, a másik tűz. Idősebbek, akik több mint 40-50 évesek, jól tudják, hogy az életet, a tetterőt valóban kincsként kell hogy felfogjuk, mert valóban fogyni tud, nem nagyon pótolható. Ők bármennyire is próbálkoznak a növelésével, már tudják, hogy nem lesznek soha fiatalok. Viszont azt is tudják, hogy bizonyos életmóddal megtartható a tetterő, és jelenleg most még van belőle valamennyi, és ha erre jobban figyelünk, akkor lehet, hogy pár év múlva sokkal több lesz nekik, mint a korosztályuknak és akkor már kicsit fiatalabb, lendületesebb erőket éreznek. Ezért mondja a Dao, hogy az idősebbek ne csak időssekkel barátkozzanak, mert nem beszélnek másról, mint betegségekről és tablettákról. A fiatalok meg ne csak fiatalokkal legyenek együtt, mert együtt több Qit tudnak szétszórni, mint külön-külön. Az idősek képesek féken tartani őket, így egy hasznosabb értékrendszert adnak át nekik. Az alsó Dantiannel kapcsolatban belátható, hogy jó, ha van benne tetterő, jó ha akarunk valamit, jó ha van motor alattunk, ami visz, hisz ő a láb.

Az alsó Dantian süllyedni tud, a középső felemelkedni, és mivel az alsó és a felső barátok, a felső is inkább lesüllyed mint felemelkedik. Ezek a mozgások nem helyesek, mert ha a Dantian mozog, elveszítjük a bennük lévő kincseket. Az alsó Dantian a Jinggel kapcsolatos. Ugyan Jing van benne, de pontosan azt mondjuk, hogy nem benne van, hanem innen irányítható, illetve itt alakítható át. A Jing nagyobb részben a vesében raktározódik el, kisebb mennyiségben a csontvelőben és a vérben. A Jing csak kismértékben pótolható az étkezéssel. Minden ételnek van Jingje is meg Qije is. Onnan tudjuk, hogy Jingje van több, hogy leszedését követően több ideig eláll szobahőmérsékleten. Így például a gyökerek, az alma, a dinnye, a krumpli több Jinget tartalmaznak. A paradicsom, a paprika, az uborka mivel nem állnak el, bennük inkább a Qi dús. Általában ami színes és nedvdús, a Qi dús is, ami szárazabb és sűrűbb az Jing dús. Ha minél hosszabb ideig főzünk valamit, készítünk valamit az is Jing dúsabb. Egy könnyű baracklekvár, amiben szinte egyben van a barack, az Qi dús, a jó sokáig főzött szilvalekvár, az Jing dús. Egy újbor az Qi dús, egy óbor az Jing dús. A húsokkal is így van, egy fehér csirkehús az szinte zöldségnek is mondható, így az Qi dús, abban semmi Jing nincs, egy vérrel teli marhahúsban, nagyrészt elég erőteljes Jing van.

A veséből kijövő a Jing, bemegy az alsó Dantianbe és onnan 2 irányban mehet tovább. Egyrészt vagy testnedvekkel – vizelettel, széklettel, menstrummal, illetve spermával - kiáramlik, vagy hátra küldve a vese területére, amit Qi-tengerének, Qihai hívunk, benntartva felhalmozzuk. Ez olyan, mint egy raktár, egy boltnak a hátsó raktára, felhalmozódik, s onnan a húgyhólyag meridián segítségével szétáramlik az egész testben. Miért pont a húgyhólyag? A tizenkét meridián közül egyedül a húgyhólyag az, amin Shu pontok vannak, amin keresztül az összes többi meridiánnal képes kommunikálni. Ő egy nagy elosztó. Ezt a funkciót látja el a Dumo is, ezért is hívják kormányzónak, mert mint a kormányzó szétosztja a testben a Qit. Ez automatikusan történik meg bennünk, s ezért töltődünk fel ilyenkor tetterővel. Ha valaki a Dantianből a Qit hátra tudja vinni, a végtagjai élni, bizseregni fognak, azt mondva, hogy végre ismét él.

A Jingből átalakult energiát Jingqinek hívják, ami az alsó Dantianben helyezkedik el. Ha ez végig áramlik az egész testben, egy olyan érzés keletkezik, mint mikor szexuálisan aktív állapotban vagyunk, nemi vágy nélkül. Így a nemi szervben nem okoz feszültséget, hanem szétoszlik az egész testben, élénkséggel megtöltve anélkül, hogy túlfűtötté válnánk. Ha a vizelést és az összes folyadékot, ami alul kitávozik belőlünk, egy folyónak képzeljük el, és fölé tesszük a Dantiant, akkor megértjük, hogy miért káros ennek a központnak a lesüllyedése. Ha a helyén van, akkor ez a folyó nem tudja elragadni a Dantiant. Az által, hogy a gátat nem használjuk jól, amelynek az a feladata, hogy az állandóan lefelé süllyedni akaró Dantiant, mindig visszalökje, akkor ez belesüllyed ebbe az áradatba, és elragadja. Ha nem süllyed bele, akkor úgy vizelünk, és úgy ürítünk, hogy a Jingünk megmarad. Nagyon egyszerű trükkök is léteznek alsó Dantian felemelésére, melyeket a hétköznapok során is használhatunk. Egy példa erre a vizeléssel kapcsolatos trükk, melyet főleg a lányoknak ajánlok, mivel ők a vizelettel egy kicsit több Jinget veszítenek. Egy vizelés 10% orgazmus energiaveszítés. A lényege az, hogy amikor érzik, hogy vizelési ingerük van, jól húzzák fel a gátat, tartsák egy darabig a nemi szerveket is fent, és így kb. 5-10 percre megszünteti az ingert. Ezalatt vissza-emelkedik, kijön a vizelet áradatából a Dantian. Az ezt követően kiengedett vizeletben nincs annyi Jing.

A Jing kiáramlására ülésünk, a mozgásunk, az étkezésünk, a szokásaink, de még sajnos az érzelmi vi-lágunk is elég erőteljesen hat. A Jing hiány jelentős kimerülése az új dolgok megismerésének akarásának a megszűnésében jelentkezik. Tehát akinek nincs Jingje az már nem akar tanulni, csak amilye van, azt megtartani.

A középső Dantian - Qi 中丹田: 气

Más néven a Vörös Palota, ahol a Qi finomítható és "Shen-hez száll" (Ren Mai 0,16 ~ 0,21)

A középső Dantian is egyfajta tetterő, de inkább életerő jelleget öltve. Életigenlés ez is, ő dönti el, hogy ha elvitt valahova a lábunk, azt mennyire tudjuk értékelni, s ezért ő az érzékelés központja. Ha ez a központunk nyitott, mindent elevennek és intenzívnek érzékelünk. Bezáródása esetén különösen értékeljük azokat az embereket, akik mindennek tudnak örülni, és mindenen tudnak lelkesedni, állandóan vibrálnak és ragyognak. Nagyrészt elmondható, hogy az öröm, szeretet ide tartoznak. Amikor valakit átölelünk elölről több mint 5 másodpercig, akkor is érezhetőek a középső Dantianben életünket meghatározó élmények. Ha olyan emberrel vagyunk, akiben érzünk valami különlegest, akkor is megnyílhat ez a központ. A szituációk mély megélésébe Ő visz bele minket, ő a kéz, - a kommunikáció hozzá tartozik - az hogy mennyire intenzíven tudunk kommunikálni, hogy mennyire tudjuk érezni az életet, felfogni a dolgokat. Van olyan embertípus, aki olyan embereket gyűjt maga köré, akik megtanítják neki a saját értékeit megbecsülni. Aztán kezdi el élvezni a tulajdonában lévő dolgokat, hogy a többiek is élvezik. Bár zárva van a középső Dantianje, ám a kommunikáción keresztül megnyitható az, és így át tud áramlani az energia, bele lépni ebbe a folyásba. A középső Dantiannek ez az aktivitása, hogy élvezni tudjuk az élet, mely élvezet nem a múltból, hanem a jelen mély megéléséből meríti. Ha a középső Dantian nyitott, a kedvtelenség egy betegség. Ez a központ tenyérnyire van a köldök felett, egy kicsivel mélyebben mint az alsó párja.

A középső Dantianünk táplálásával nincs különösebb gond. Nagyon különleges időszakban élünk, hiszen a táplálkozás szinte mindenkinél megoldott probléma, így a Qi utánpótlásra nem lehet panaszunk. A gond inkább az, hogy ezzel a lehetőséggel túlzottan visszaélünk. Az energia mennyiségét nézve, valószínűleg tized annyi étel bőven elég nekünk, mint amennyit megeszünk. Inkább a minőségen és a változatosságon kellene javítani.

A középső Dantianünk, a bő táplálkozás miatt, tele van energiával, így tombol is benne a Qi. Ez a nagy túlfűtöttség, a tüzes energia, a körülötte lévő szerveket egy kicsit meg is kínozza. A középső Dantianben lévő tűz elkezd felfelé emelkedni, fiúknak és lányoknak is a szívét, fiúknak a tüdejét, lányoknak a gyomrát megtámadja. A pólyák bevastagszanak, a pályák elvékonyodnak, és ezzel túlérzékenységet okoz. A középső Dantian közelében van az érzelmi központunk is, aminek a túlfűtöttsége lelki labilitást eredményez. Jelen korunkat jellemző lelki labilitás, az emberi történelemben páratlan. Az, hogy ezer minket ért vélemény közül, 999 pozitív mellett azt az egy negatívat nagyobbnak tekintjük, és fontosabbnak, mint a 999 pozitívat, erre kitűnő példa. S az, hogy jelentéktelen dolgokon ki tudunk akadni, s aztán azon akadunk ki, hogy miért akadunk ki a semmin, ez igazán az állati létnél is alacsonyabbá teszi az embert. Abszolút céltalanságot, és az abszolút befolyásolhatóságot egyszerűen nem lehet értékelni a szellemi úton. Ennek oka, hogy megreked a Qi a középső Dantianben, nem tud tovább áramlani a neki megfelelő helyekre, a meridiánokba. A középső Dantianben lehet sok Qi, csak ne rekedjen meg ott. Ki kell vezetni a vízszintes világba, a kezekbe. A másik feladat, hogy szabályozni kell annak magasságát, amit úgy hívunk, hogy Kan-Li szabályozás, aminek az egyik oldala a hőmérsékletszabályozás. Megfelelő alá, vagy fölé pakolt energia minőségekkel, meg kell lenni annak az állandó hőmérsékletén, aminek neki ott vibrálnia kell. Se nem túl hideg, se nem túl meleg. A meleg tűznek, van egy olyan sajátossága, hogy ha sokáig egy helyben marad a középső Dantian elkezd felforrni, az energia bepörög ott, elkezd izzani, és ha ez sokáig fennáll, a yin-yang szabályának értelmében lehűl, és ellentétévé átalakul. Ilyenkor válik az ember rideggé. Megszűnik a szeretet az életében. Ezért mondjuk azt, hogy se nem hidegen, se nem melegen… Ez nagyon-nagyon konkrét instrukció arra, hogy mit is kell nekünk tenni gyakorlás során…

A gyulladásos betegségek energia túltengés következményei. Ezért nincs igen idős embereknek gyulladásos betegsége, mert nincs elég energiája, hogy begyulladjon. Miközben sok a Qim, miért tud olyan kialakulni, hogy közben fáradtak vagyunk, s enerváltak? Mert nincs kapcsolat a szervek és a középső Dantian között. Lefolyik a hegyekből a víz, a nagy mennyiségű víz, elárasztja a hegyek lábánál lévő településeket, az onnan messzebb lévő települések meg kiszáradnak. A kettő között van a gond, s ez nem egy gyakorlat, nem egy biológiai dolog, hanem a mi tudatunk. Képesnek kell legyünk úgy vezetni az itt felhalmozódott Qit, hogy keringeni tudjon az egész testben. A benn lévő tűz felszabadul, kimegy a meridiánokba. Ez egy nagyon határozott élmény, az élet érzékelése, ahol a gyakorló elkezdtek örülni megint mindennek. Minden él, minden vibrál.

A felső Dantian - Shen 中丹田: 神

A felső Dantiant nehezebb megérteni, mert a végtelen égtől kaptuk. A homlokban van az otthona, de a túlzott gondolkodásfüggés, és a Szív gondolatokon keresztüli irányítása oda vezet, hogy az embereknek lesüllyed az orrig. A legtöbb tevékenységben is azt látjuk, hogy lehúzzák a horizontra az égit, azt, aminek már van egy eredeti helye. A felső Dantian feladata az, hogy célt mutatva felvigyen minket magasabb régiókba. Az ember céljai nem lehetnek a vízszintes világban, mert ott minden változik. A Baihui, a legmagasabb pontunk már nem is hozzánk tartozik, egy kicsit az éghez, így az ég egy darabja. Ez azt mutatni, hogy van egy részünk, ami nem megfogható, nem megfogalmazható. Szükségünk van az életben erre az aspektusra is 1/3 részt, szükségünk van olyan dolgokra, amit nem lehet megmagyarázni, nem lehet manipulálni, amire csak azt mondjuk tiszta, vagy végtelen. Szükségünk van az ilyen megmagyarázhatatlan értékekre, melyek néhány művészeti alkotásban, néhány zenében képesek megjelenni. Ezekből táplálkozunk és nagyon meghatározó élmény az életünkben, amikor ilyeneket ér-zünk. Ez a központ a homlok közepén van.

Néha úgy tapasztaljuk a felső Dantiant, hogy milyen nem? Észreveszzük, hogy az egész élet néha a jó és a rossz harcából megy. Ám néha észrevesszük, néha megtapasztaljuk, hogy a jó és rossz egy érem két oldala. Ha az egyiket eldobom, megy a másik is. Belebonyolódunk ebbe a harcba, ám néha akad olyan pillanat, amikor megtapasztalunk egy harmadik állapotot, egy olyat, amiben ez a jó és rossz nem ellenség, hanem mint két láb, segítik előrejutni a teljes testet. Ennek ez a feladata. Yin és Yang, minden reggel jöjjön a nappal, minden este az éjszaka, ez így normális és megtapasztalunk valamiféle magasabb rendet. Ez az énünk 1/3-a, mely a felső Dantianen keresztül érhető el. Az általa adott tapasztalás-pillanatok nélkül, nagyon sivárak vagyunk, gépemberekké válva magyarázkodásban élünk, savanyúan és életuntan csupán tengődünk a hétköznapok adta impulzusok között. Felső Dantian barátja az alsónak, így ő is le akar süllyedni, mint az alsó, elmeivé válni, ahol is a végtelent elkezdjük magyarázni. A felső Dantiant vissza kell emelni a helyére, amit röviden úgy teszünk meg, hogy a Baihuihoz kötjük a koncentrációnk erejével. Ha ezt megtesszük, megnyílunk az Ég felé, és elkülönül a magyarázkodás és a végtelen dolgok tapasztalásának élménye. Látni fogjuk, hogy ez így lesz rendjén. Ez békét, nyugalmat, teret teremt az életünkben. A következő időszakot próbáljátok úgy tudatosan leélni, hogy vegyétek észre, hogy ez a három kincs valóban kincs-e. Menjetek és nézzétek meg, hogy valóban az összes számotokra pozitív dolgaitok és élvezeteitek a három kincset élik-e meg. Ha valakinek ez bonyolult, nem megfogható, akkor inkább keressetek olyan örömöt, ami nem tartozik ebbe a hármas felosztásba. Mondhatunk e olyan igazán fontos örömöt, amin a tetterőn, öröm-szereteten, illetve a téren kívül van?

Ez a három kincs mindenkiben jelen van, és gyakorlatilag mindenfelé az életünkben azokat a dolgokat keressük, amiben ezt a három kincset megtaláljuk, illetve olyan tárgyakat, embereket, szituációkat, módszereket választunk, amiben azt érezzük, vagyis azt, hogy ezt a hármat aktivizálja. Ha három Dantianben gondolkodunk, a világot sokkal egységesebben fogjuk megélni és az elkülönülés egyre gyengülni fog.

A Módszerek

Az Aranyharang módszereinek felépítése a következő:

 • Gu Jing és Tiao Jing – A Jing kiáramlásának megszüntetése majd megerősítése - melyhez a Jin Zhong Zhao gyakorlatot használjuk, mivel szellemünk és testünk fejlesztésére, csak az Eredeti Jingünk a Yuan Jing (元精) használható.
 • 鍊精化氣, Lian Jing Hua Qi – Jing Átalakítása Qivé – az így nyert Qi igen tiszta (Zhong Qi), mely egész lényünket megtölti inspirációval és élni akarással.
 • 鍊氣化神, Lian Qi Hua Shen – Qi Átalakítása Shenné – Itt a gyakorlónak döntenie kell, hogy az így kialakult Shent a már meglévő szellemének fejlesztésére használja, vagy egy Szellemi Embrió (Liang Tai) kialakítására.
 • 鍊神還虛, Lian Shen Liao Xing - Shen Xingé való Változtatása, vagy a Shen Ürességbe való Vitele (Lian Shen Huan Xu) – Ez a Shen teljes megtisztítását jelenti, mely által felismerjük annak eredetét.
 • Fen Sui Xu Kong - A Üresség Megsemmisítése – Nem csak a Shenünk, hanem a dolgok eredeti természetének felismerése, a szellemi megvilágosodás időszaka.

A fenti öt szint eléréséhez, a Neigong a következő három gyakorlatrendszert nyújtja:

金钟罩 Jin Zhong Zhao – Aranyharang (v. Vas Szövetű Ing)

Ennek a gyakorlatnak a célja a test eredeti állapotának visszaállítása, a további fejlődéshez szükséges energiák megszerzése, a pólyák, a belső szervek, a mirigyek Qivel való feltöltése. Ehhez 5 felkészítő gyakorlat és 8 alapgyakorlat elsajátítása szükséges. Mivel mindenki egészség-állapota és szorgalma különböző, ezért ez a három év néha leszűkülhet egyre, de akár öt évig is elhúzódhat. Ennek a fázisnak a végén a test energetikai rendszerének egészségesnek és Qivel feltöltöttnek kell lennie. Ennek ellenőrzésére különféle gyakorlatok állnak rendelkezésre.

易筋 Yi Jin – Izom és Ín Átalakításának módszere

Ebben a szakaszban az izomvezetékeket fejlesztjük ki. Ekkor az egész test rendkívül ellenállóvá és szellemi energiáink erőssé vállnak. Ez a módszer tartalmazza azokat a képességeket, melyek tipikusan a harcművészek sajátja, melyekről ez a gyakorlatsor általánosan híres. Ennek ellenére megjegyzendő, hogy az Aranyharangnak nem ez a végső célja.

洗髓 Xi Sui – Velőmosó Qigong

Célja a szexuális energiák csontokba való beépítése, a leállt csontvelő termelés újra indítása, szellemi embrió kialakítása, hallhatatlanság elérése.

Alapgyakorlatok

Az első négy hét gyakorlata

 • Az Első hét:

  • 1-2 nap: 18 Hasi légzés fekve
  • 3-4 nap: 36 Hasi légzés ülve
  • 5-7 nap: 18 Hasi légzés ülve, 9 Teknősbéka légzés ülve, 18 Hasi légzés ülve

 • Második hét:

  • 18 Hasi légzés
  • 18 Teknősbéka légzés
  • 18 Hasi légzés

 • Harmadik hét:

  • 18 Hasi légzés
  • 18 Teknősbéka légzés
  • 15 Teljes légzés (a 15-ös szám harmonizáló, míg a 3, 9, 18, 36 energetizálók)
  • 18 Hasi légzés

 • Negyedik hét:

  Ezt a hetet csak úgy kezdjük el, ha már bemutattuk a légzéseket, és azokat már jól végezzük. Innen, hogy ki mikor léphet tovább, az egyéni, mert ezt csak akkor tehetjük meg, ha már a Teljes légzésből képesek vagyunk egyszerre 15-öt végezni a 7-es szorzóval. Ehhez általában 1-3 hónap idő szükséges. Gyakran előfordul, hogy egyéb gyakorlatokat is kapunk a 7-es szorzó elsajátításához. Ezért ebben a részben a konzultáció fontos. Tetszés szerint egészíthető ki az utolsó Hasi légzések után Bőr légzéssel a gyakorlás. Ezt követően az ún. Botos légzés és a Gyűjtő légzés következik, melynek célja a pólyák felemelése a mélyről a felszínre. Ez a gyakorlat különleges, mert már fizikálisan alakítja át a testet. Ennek menete a következő:

  • 18 Hasi légzés (ennek a célja az energiák felébresztése, de gyakran előfordul az, hogy 18 sem elég, hogy ez megtörténjen, ezért mindig annyit végezzünk, míg elegendő mennyiségű tűz fel nem ébred, hiszen ezt a tüzet kell a további gyakorlatokkal művelni)
  • Gyűjtő légzés (első héten 3-at, második héten 6-ot, a harmadik héttől kezdve mindig 9-et). Ha Gyűjtő légzést követően:
  • Yin hatás érvényesül, álmosság, fáradtság, befelé fordulás, akkor teljes légzéssel aktivizáljuk az energiákat addig, míg azok aktívakká nem vállnak, maximum 5-10 perc
  • Yang hatás érvényesül, 5-10 perc Bőr légzést végezzünk
  • Botos gyakorlat (ennek pontos leírását mindig személyesen kérdezzük meg)
  • 18 Hasi légzés (ezt a 18-at viszont az energia lezárására használjuk, a következő módon: Lányok esetén – tegyük először a bal tenyeret majd rá a jobb tenyeret az alsó Dantianre. Majd a középpontból kifelé, óramutató járásával ellentétesen forgassák a Qit 36-szor, majd ellentétesen befelé 24-szer. Fiúk esetén – először bentről kifelé, az óramutató járásával azonosan 36-szor, majd kint-ről befelé az ellenkező irányba 24-szer forgassák meg a Qit spirálisan.

Ne felejtsük, hogy az energia lezárásának egyik jele a test tüzének Dantianbe való húzódása! Te-hát a test ilyenkor kívül lehűl és a Dantian környékén felmelegszik. Általában ehhez elég 18 Hasi légzés, de ha szükséges, végezzünk többet. Megjegyzendő, hogy ez a 18 légzés sokkal meditatívabb és csönde-sebb, mint az első 18.

2 – 5 hét ilyen gyakorlás után, attól függően, hogy a gyakorlatokat helyesen végezzük el, a gyakorlás a következőkkel kiegészül:

 • 18 Hasi légzés
 • 9 Gyűjtő légzés
 • Botos gyakorlat
 • Tűzkör megnyitása
 • 18 Hasi légzés
 • Qi Bezárása

Általános szabályok a Neigong gyakorlás során

A Neigong gyakorlásához három erényre lesz szükségünk: fegyelem – ehhez helyes motivációra és kemény munkára van szükség, türelem - mely a megértésből fakad, kitartás - melyet az eredmények másokkal való megosztása segít. Tartsuk fenn a testtudatosságot teljes gyakorlás alatt.

Mennyiségi és minőségi különbségek – itt különbséget kell tenni fejlesztő és fenntartó gyakorlás között a hatékonyság növelése érdekében. Figyeljük meg a külső és belső folyamatok kapcsolatát, a világ hatását ránk és a mi hatásunkat rá (az Arany Harang Qigong nem tesz különbséget jó és rossz energia között, mindent energiának tekint, mivel képes minden energiát átalakítani akár jóvá, akár rosszá). A reggeli gyakorlás általában energetizáló hatású, míg az esti harmonizáló. Ez tapasztalható abban, hogy Qink délelőtt a talpunktól a fejünkig emelkedik, míg délután ellenkezőleg süllyed. Az egyik a szellemet táplálja, míg a másik a lelket. Annak érdekében, hogy megfelelő képen fejlődjünk, állandó konzultációt tartsunk oktatónkkal levelezés formájában. Ha lábaink gyengének mondhatók, és vitalitásunk nem túl erős, fokozottabban ügyeljünk a vesénkre, mert ezek Jing hiányra utalnak. Ilyen esetben a fiúk kerüljék a túlzott magkiengedést illetve a lányok a Vér fokozott veszítését (ehhez segítséget nyújtanak a Nagy Felhúzás – fiúk - és a Szarvas Gyakorlat – lányok - nevű technikák), használjunk Waidan gyakorlatokat a vesék megerősítésére, ügyeljünk a táplálkozásra és reggelente akár 2-4 pohár vízzel kezdjük a napot. Lelki szinten kerüljük el a félelmet, megértve annak romboló hatását akár ránk akár a környezetünkre nézve is. A lányok ügyeljenek arra, hogy se a talpuk se a derekuk ne legyen kitéve közvetlen hidegnek. Ne erőltessünk semmilyen gyakorlatot, mert valójában a Qit nem nekünk kell behúzni, hanem mi csak kinyílunk, hogy a Qi magától léphessen be. A minket érő kritikákat építőjelleggel fogadjuk, mert képesek aktivizálni. Az, hogy valaki belekezdett a Neigong gyakorlásába, egy rendkívüli kincs. Ennek ellenére mégis elmondható, hogy nincs benne semmi különös. Ezért ne kérkedjünk vele, és ne várjuk el a külvilágtól, hogy különlegesnek tekintsen minket. Egyenlőre nincs miért tegyék ezt, és ha lesz is, mit ér az a tudás, mely sértődékenységet és konfliktusokat vált ki szeretteinkből. A gyakorlás legyen szerény, visszahúzódó. Ne zavarjunk vele senkit, mert minden ember a saját dolgát tekinti a legfontosabbnak, így Ők is. Van egy természetes sorrend, mely szerint meg kell értsük, hogy a fejlődésnek vannak alapfeltételei. Ilyenek a szülőkkel és társakkal való kapcsolat derűs és kedves fenntartása, az anyagi egzisztencia biztosítása, iskola és a nálunknál előrehaladottabb gyakorlók tisztelete. Ezeket ne hanyagoljuk el, sőt tegyük a lehető legjobbá. Ha úgy érezzük, hogy gyakorlásunkat akadályozzák, ez egy intő jel arra, hogy először még rendeznünk kell bizonyos szerepeket, kedvesen, derűsen és praktikusan. Ezek legyenek a fő erényeink.

Tapasztalatok gyakorlás közben

Légzések során fellépő álmosság arra utalhat, hogy fáradtak vagyunk, vagy érzelmi lelkünk za-varos, de felléphet egyszerűen akkor is, ha nem vagyunk tisztába a konkrét gyakorlatok célkitűzésivel így nem tudjuk azokat sajátunknak tekinteni. Ilyen esetben néha elegendő koncentrációval felemelni a Shent a Baihuira, vagy egyszerűen hanyatt fekve a légzést figyelve lazítani. Ha gyakorlás során túl Yanggá válunk, koncentráljunk a Dantianre. Ez az állapot azt mutatja, hogy sok visszafogott energiánk van, sokkal több mindenre lennénk képesek ha lehetőségeinket kihasználnánk. Túl Yang típusú emberek igyanak több folyadékot, de általában mindenkinek javasolható, hogy gyakorlás megkezdése előtt tegyenek ki maguk elé egy pohár tiszta vizet, melyet kis kortyokban a gyakorlás által feltöltött Qit a Dantian felé irányítva, nyeljenek le. Ideális esetben naponta 4-szer kell gyakorolni, de ez azokra vonatkozik, akik energiájukat pazarolják, betegek, túl aktív szexuális életet élnek, ill. kimerítő tevékenységeket folytatnak. Minden más esetben elegendő napi 2-szeri gyakorlás. Kezdetben tapasztalhatunk elsötétedett vizeletet és büdös sötét széklet, mely a pangó mérgek ki-ürülésének jele. Yin típusú betegségek eltűnése igen korán jelentkezhet, mert már a hasi légzés is képes oly mennyiségű Tűz Qit gerjeszteni, hogy a test legmélyét is képes felmelegíteni. Annak érdekében hogy ezt a Tűz Qit kordába tartsuk, a gyakorlatok végén mindig gondosan zárjunk le. Az alhasban lévő tűz fokozható magvakkal, főképp földimogyoróval és szezámmal. 2 – 4 hétig tapasztalható pattanások és kiütések a nyakon, mellkason és felkaron (megjegyzendő, hogy ez csak akkor jelentkezik, ha folyadék hiányában nem tud vizelet útján eltávozni a méreg, ezért a bőrön át próbálkozik). Általánosságban elmondható, hogy a következő területen is tapasztalhatók kisebb változások.

Felkészítő gyakorlatok

Bemelegítés

Fejkörzés; - felszabadítja a nyakban megrekedt Qit

Törzskörzés: Állj másfél-vállszélességű terpeszben és emeld fel karjaidat fejed fölé úgy, mintha va-lamit tartanál. A tenyerek ebben e helyzetben felfelé néznek, az ujjak pedig egymásra mutatnak. Ebben az állásban köröztesd csípődet úgy, hogy a karjaid által leírt kör fejmagasság alá ne süllyedjen. A csípő jobban mozogjon mint a felső test. - felszabadítja a törzsben megrekedt Qit, felemeli a veséket, elűzi a fáradságot

Szemmasszázs: felfelé fordított tenyérnél a hüvelykujj segítségével, a szem alját befelé a tetejét pedig kifelé köröztessük – segíti a koncentrációt, erősíti a szemet, megelőzi a szembetegségeket Fogcsattogtatás 36-szor a szív ritmusával közel megegyező vagy kissé lassabb ritmusban -erősíti a szívet, kis időre megszabadít a félelmektől, tisztítja a tudatállapotot

Fejbőrdörzsölés: mely során elsőként a kutacs és környékét masszírozzuk meg, majd az ujjaink hegyével ütögessük fejünket annak koronáján belül, ezt követően 9-szer gyúrjuk át a fejbőrt elölről hátra, miközben a talpunk sarkára koncentráljunk, végül pedig dörzsöljük át a tarkónkat – tisztítja a tudatállapotot, elűzi a “bogarakat”, leveszi a vállunkról a terhet, ezért felszabadít hatása van

Belső szervek fentről lefelé való végignézése: érzeteinek kedvesen való tudatosítása melyet mindig nyugodt tudatállapotban végezzük csak – ezt a gyakorlatot nap mint nap gyakorolhatjuk jókedvünkben, így szerveink újult erőre lelnek, mely megtartja fiatalságunkat és egészségünket.

Gyakorlatok

Hasi légzés, avagy “A Tűz Legyezése”

Ez az egyik központi gyakorlat. Segíti a Tűz gerjesztését és visszaállítja gyerekkorunk természetes hasi mozgással járó légzését, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a test méregtelenítése folyamatos, az ínak lazák és a mozgás könnyed legyen. Mivel a légzés közben koncentrációnk az alsó Dantianen van, a felgerjesztett Tűzet egy kis Víz Qi kordában tartja, így nem csak erőnk hanem nyugalmunk fejlődik. A hasi légzést először fekve érdemes gyakorolni, és ha már az alhas könnyedén mozog, ülve illetve állva végezzük. A Tűz növelése minden gyakorlás kezdete, kiindulásunk alapja, mivel ezzel hozzuk létre azt az energiaalapot, melyet a további gyakorlatokkal finomítunk!

  “A békés ragyogás a titka a Tűz visszajövetelének.”

  Lu Dongbin, a belső módszerek frissentartója

Kemény talajon hanyatt fekve, tedd a kezeket a hasfalra, ellenőrizve a has mozgást. Nagy kilégzés után, lélegezz mélyen a hasba úgy, hogy a hasfal feszülés mentesen, de határozottan tolódjon ki minden irányba. A hasfalat nem az izmoknak kell kinyomniuk, hanem a tüdőbe áramló levegőnek, mivel a rekeszizom csak így képes lógni. Ezután lélegezz ki ugyanannyi idő alatt, mint amennyi idő alatt belélegeztél, miközben a hasfalat húzd be, a gátat és a nemi szerveket pedig kissé húzd fel. Idővel el kell érni a 9-9mp-es légzést. A gát mögötti Hui Yin lezárására azért van szükség, hogy kilégzéskor a Qi ne tudjon kiáramolni a testből. A gyakorlatot végezd lazán, annak érdekében, hogy a Qi képes legyen lesüllyedni a Dantianbe. A gyakorlás során erős izzadás, kiütések a nyak és az alkar területén, és a vizelet színének elsötétedése jelentkezhet. Ezek a tisztulás jelei, melyek ha megjelennek, érdemes több enyhén citromozott vizet és zöld teát is fogyasztani. Először meg kell érteni, hogy a Víz és a Tűz a testünkben sok dolgot jelent:

A Kan-Li (離 - 坎) a mi Qinkhöz tartozik, a Qi vagy a Tűzhöz vagy a Vízhez tartozik. Ha a mi Qink nem tiszta, és melegszik a testünk és a Yang bizonytalan (lelki élet) akkor azt a Qit Tűznek nevezzük. Tiszta Qi, ez tudja lehűteni a testi és lelki részünket, azt a nevet kapta hogy Víz Qi. A mi testünk nem szabad hogy mindig Víz legyen, mert le tudja hűteni a Tűzet, de ez nem jó, mert ez halálhoz vezet. Mondják azt, hogy a Tűz Qi stimulálja az érzelmeket és ebből születik az elme. Ezt az elmét Xinnek hívják, és az Tűz elméhez tartozik, vagy Yang elme vagy érzelmi elme. A másik oldalról, ez az elme a Víz elme, nyugodt, bölcs és szilárd. Ezt hívjuk Yinek és a Víz elmének és a bölcsességhez soroljuk. Ha a mi tudatunk a Tűz Qiből táplálkozik, ennek ellenére magas tud lenni, akkor szétszórt lesz. Ha az elme a Víz Qiből táplálkozik akkor szilárd lesz. Ahhoz hogy a Yinre és Yangra tudjunk hatni meg kell tanulnunk a Kan és a Li használatát, vagyis azt honnan erednek.

Teknősbéka légzés

Ennek a légzésnek a célja, az “Tűz legyezésével” felébresztett Qi szétterjesztése az alhasban. Ha a Hasi légzés már természetes, ez a légzés fogja átvenni a Tűz és a Víz szabályzását a testben. A harci művésze-tekben kedvelt légzés ez, mert nem csak gerjeszti a Qit hanem sűríti is azt, így az izomerő könnyen fej-leszthető általa. Első lépésben fújd ki a levegőt és húzd be a hasfalat a gerinc felé. A felsőtest, a vállak és a mellcsont süllyedjen le, így ezek nyomást tudnak gyakorolni a csecsemőmirigyre. Ha még tudsz, egy kicsit lélegezz ki és engedd a rekeszizmot leereszkedni. Az alhas ilyenkor egy kicsit kidülledhet. Lélegezz be úgy, hogy ne engedd a hasfalat kinyomódni, sőt ha tudod, az egész hasfalat kissé húzd be. A "Teknősbéka légzés" során a rekeszizom végig lóg! A belégzés után, a kilégzés közben a test ellazul. Idővel el kell érni a 9-9 mp-es légzést.

Gyűjtő légzés

Miután az előző két légzéssel előkészítjük a Belső Munkát, addig a Gyűjtő légzéssel el is kezdjük azt. Ez a Gu Jing (固精). A Jing a vesékben lakozik és születés utáni Qire (Légzési és Táplálék Qi) van szüksége ahhoz, hogy képes legyen átalakulni Tiszta, vagyis Zhong Qi -vé. Ez a légzés a Tüdő Qi egy részét viszi a vesébe, de egyben megerősíti és feltölti a nemi szerveket és a lábat is. Gyakoroljuk ezt a légzést minél többször gyakorláson kívül is, ha kell egy egyszerűsített formában.

 • Fújjuk ki a tüdőnkben lévő levegőt.
 • Szívjunk be egy kis levegőt a has felé, miközben a gátat és a nemi szerveket húzzuk kissé felfelé. Ezt a belégzést a Teknősbéka légzés szerint végezzük, vagyis a hasfalat eközben ugyancsak kissé húzzuk befelé.
 • Várjuk meg a Qi összegyűlését, majd lélegezzünk be még egy kis levegőt és közben húzzuk össze a gát bal oldalát. Ez a Qit feljuttatja a bal vesébe. Míg bírjuk koncentráljunk a bal vesére. Annak érdekében hogy a Qi ne emelkedjen túl a vesén, a vese fölötti szerveket is, főképp a gyomrot feszítsük meg kissé.
 • Újabb kis mennyiségű levegő belégzésével ismételjük az előbbieket a gát jobb oldalától indulva a májig. Majd tartsuk ezt az állapotot míg bírjuk.
 • Majd lélegezzünk be még egy kis levegőt miközben még jobban húzzuk össze a gátat és a nemi szervek tájékát. Ennél a pontnál toljuk ki az alhas területét, lent tartva a rekeszizmot. A Qi ekkor az alhas területén gyűlik össze.
 • Újabb kis mennyiségű levegő belégzése közben, nyomjuk le e hasban lévő Qit a nemi szervek magasságában az alhasba lefelé. Tartsuk ezt az állapotot míg bírjuk.
 • Újabb kis mennyiségű levegő belégzése közben, nyomjuk tovább az előbbi a Qi adagot a gát felé, melyet ilyenkor már erősen húzzunk felfelé. Tartsuk ezt az állapotot míg bírjuk. A Qi ekkor már legyen nagyon erős, készen arra, hogy a vesékbe emelkedjen.
 • Majd dőljünk lassan előre, mellyel a gátból a Qit fellőjük a vesékbe. Tartsuk itt a figyelmet és érezzük az energia nyomását a veséinkben. Ezután lélegezz be még egy kis levegőt a vesék felé, fokozva a Qi összegyülemlését ott. Ezt úgy tegyük, hogy a rekeszizom fentről nyomást gyakoroljon a vesékre. Tartsuk ezt az állapotot míg bírjuk.
 • Kilégzés közben emelkedjünk fel, és normalizáljuk légzésünket hasi légzéssel.

A gyakorlat során rángatózás érezhető az alhasban és a gát tájékán, főként az 5-ös pontnál, mely az energia felgyülemlésének a jele. Ügyeljünk arra, hogy a rekeszizom végig lógjon! Figyeld meg az életben, hogy azok a tevékenységek fárasztanak ki, melyek a vese Qit használják fel. Ha ilyen tevékenységet végzel, használd utána a Gyűjtő légzést.

Bőr légzés

A bőrlégzés során, mint ahogyan a neve is mondja, a bőr természetes légzését kell megerősíteni. Hűti a túlzott belső tűzet, nyugtatja az elmét és megtisztítja a gondolatokat. Mivel a vese töltése gyakran ütközik akadályba az érzelmi elme kicsapongásai miatt, nagy jelentősége van ennek a légzésnek. A gyakorlatot úgy végezhetjük a leghatékonyabban, ha közben kialakítunk egy ok nélküli elégedettséget és használjuk a belső mosoly gyakorlatát. A térden a tenyereket felfelé fordítva ülve vagy állva végezd ezt a légzést. A gyakorlathoz társíts örömet, fényt, könnyedséget és békét. Minden a mi benned túlságosan Tüzes, hűtsd le fehér fénnyel! A légzés legyen természetes és mély, de olyannyira lágy, hogy ha egy tollpihét tesznek az orr elé, az ne mozduljon meg. Ha ezt képes vagy elsajátítani, akkor a kilégzés szinte észrevétlenül megy át belégzésbe, és viszont. Ezt az állapotot fokozatosan érd el, ne törekedj az azonnali sikerre! Figyeld meg, hogy az orron kívül a test minden szerve lélegez. Érezd, hogy az univerzum közepén állsz, és belégzéskor fehér fényes energia lép be tested minden pólusán mely kilégzéskor szétterjed a térben mintegy átmosva a testet. Be- és kilégzés közti szünetek legyenek rövidek, esetleg el is hagyhatóak. Ezen kívül mindenki olyan hosszan és olyan ritmusban gyakorolja, ahogy az neki jól esik.

Teljes légzés

A légzést ülve vagy állva végezzük átfogott tenyerekkel. Célja a test teljes harmonizálása, a levegő-visszatartás idejének növelése és a légzésfázisok elkülönítése. A következő gyakorlatra akkor érdemes rátérni, ha a gyakorlatot 7-es szorzóval megállás nélkül képesek vagyunk elvégezni legalább 2 héten át. A 8 Alapgyakorlat több olyan légzést tartalmaz, melyhez másfél perc levegő- isszatartás szükséges. A belégzés orron át történjen, a kilégzés enyhén leszorított állal, sziszegő hang kíséretében a szájon át. Mind a belégzés mind a kilégzés három fázisból áll:

 • Belégzés során először a hasba lélegzünk 1/3-ad egység alatt,
 • majd ugyancsak 1/3-ad egység alatt a tüdő középső részébe,
 • majd a maradék 1/3-ad egység alatt a tüdő nyaki részébe. Amikor az utolsó fázisnál tartunk a hasat kissé behúzzuk.

Kilégzés során ugyanígy járunk el, csak fentről indítva lélegzünk kifelé, illetve a kilégzés kezdetekor kiengedjük a hasat.

  "Minél lágyabb annál határtalanabb"

  Lu Dongbin, a belső módszerek frissentartója

 • A Teljes légzés minden egyes fázisa folyamatosan, megakadás mentesen kapcsolódjon egymásba. Ne erőltessük, használjuk a fokozatosság elvét!

  Botos légzés

 • falnak. Ezt követően dőlj neki a falnak a boton keresztül, nem túl erősen (néhány kilópontnyi erővel). Lélegezz erre a területre úgy, hogy a botot ne a hasizmaid megfeszülése nyomja vissza, hanem az arra a területre menő levegő és igen erősen a tudat. A botod az adott területen belül mindig oda tedd, ahol a legnagyobb a lyuk, vagyis legpuhább a has. Ez a hely néha naponta is változhat. Egy területen 2-3 percig dolgozz. A cél az, hogy a teljes hasi és derék felületet az izmok megfeszítése nélkül is keménnyé és lökésre rugalmassá tedd. A rajzon olyan az általában puha pontok vannak feltüntetve, ás egyes embereknél más helyeken is található ilyen zóna. Ebben az esetben ezeken a zónákon is gyakorolni kell a botos légzést. Ha letelt 1 hónap, jó lenne bemutatnod a hasad, hogy megnézzük hogy haladtál előre a foltozásban.

  A "Tűz kör megnyitása”

  A Tűz Kör a Belső Munka központi 2 gyakorlatának egyike. Ugyan ebben a fázisban még csak a megnyitásával foglakozunk, ezért először még nem egy előzőleg kialakított Qi magot keringetünk ezen a pályán, hanem az eleve benne áramló Qit keverve egy kis légzési Qivel. A légzés a teljesség érzését fokozza, erősíti az ellenálló képességünket, táplálja a fejet és nem engedi elszökni a Tűz Qit. A gyakorlat során, a Dantianben összegyűjtött légzési Qit kell keringetni a következő pályán:

  A energia pálya a gátnál indul és a farkcsont érintésével, a gerinc vonalán feljut a fejtetőre. Itt áthalad a kutacs nyílásán és a homlok közepén át az orr alatt a fogínak találkozásánál ér véget. Ezt a csatornát Dumonak nevezik. A Dumo párja a Renmo, a nyelv hegyénél indul, a torok érintésével a mellkas középső vonalán halad lefelé. Továbbfutva érinti a köldököt, majd a nemi szervek érintésével, a gát előtt egy kicsivel van vége. Ahhoz, hogy ez a két csatorna össze legyen kötve, tegyük a nyelv hegyét a szájpadlás elejére, és húzzuk kissé össze a gát tájékát. A Tűz Kör a nevezetesebb pontjai a következők:

  • 下丹田 Xia Dantian - Alsó Elixírmező
  • 中极 Zhongji (RenMai3) - Központi Hely (4 cunnal a köldök alatt), Szeméremcsont
  • 会阴 Huiyin - Yinek Egyesülése (Gát)
  • 长强 Changqiang (DuMai1) – Hosszú és Erős (Farkcsont)
  • 命门 Mingmen (DuMai4) – A Ming Kapuja (derék 2-3)
  • 脊中 Jizhong (DuMai8) – A Hát Közepe; Mellékvese-központ (háti 11)
  • 建里 Jiaji - A Szív mögötti pont (háti 5-6)
  • 大椎 Dazhui (DuMai14) – A Nagy Kalapács (nyaki 7)
  • 风府 Fengfu (DuMai16) – Szél Kapuja (Öreglyuk felett)
  • 百会 Baihui (DuMai20) – 100 Egyesülés (fejtető)
  • 上丹田 Shang Dantian (Yingtang) – Felső elixírmező
  • Xuanying – Égi Tó szájpadlás és a nyelv találkozása
  • 天突 Tiantu (RenMai22) – Mennyei Pagoda (szegycsont feletti mélyedés)
  • 膻中 Shanzhong (RenMai17) - A Szív-pont, a Mellkas Közepe (mellbimbók között)
  • 中丹田 Zhong Dantian (Zhongwan) – Középső Elixírmező
  • 神阙 Shenque (RenMai8)– A Shen Palotájának Kapuja (köldök)

  A keringetést az alsó Dantiannél kezdjük, és az első körben, csak akkor megyünk tovább, ha az energia nyomásásnak érzete már kialakult. Ez eleinte több időt vesz igénybe, de később a csatornák tisztulásával begyorsul. Természetesen ekkor még nem kell a légzéssel összhangban végezni a gyakorlatot. Az energia a Dantianben gyűlik össze, ami a köldök alatt két ujjnyira helyezkedik el. Az itt összegyűj-tött energiát képzeljük el mint egy fényes golyót, és mozgassuk a légzéssel összhangban a következőképen:

  Belégzés során a Dantianben lévő energiát süllyesszük le a gáthoz, majd onnan emeljük fel a fejtetőre és hagyjuk lesüllyedni az orr alatti ponthoz. Kilégzés során, pedig süllyedjen le innen egészen a Dantianig. Ezzel a kör bezárult.

  A légzést segítsük elő enyhe hullámzással melyet a testünkkel végezzünk, vagy a kezek felemelésével illetve lesüllyesztésével. Később, amikor a keringés már folyamatos, egy légzésváltás során kettőször, vagy akár többször is körbefuthat az energia a Tűz Körön. Ha a keringés begyorsul, az energia megerősödik. Amikor a Qit már képesek vagyunk gyorsabban keringetni, akkor a háti szakaszon jobban, a mellkason kevésbé fogjuk érezni áramlását. Alkalmanként 3-10 percig érdemes keringetni az energiát, majd a következő két módszer közül az egyikkel zárjuk le kialakított Tűzet: Ha a Tűz Kör nyitott, készen állsz a legmagasabb cél eléréséhez.

  Szél Kör

  A Szélkör a test hűtésére szolgál, mikor is az alsó központokból víz Qit emelünk fel a Befogadó vezetéken a Tűzkörrel ellentétes irányba, hogy a szervekben felgyülemlett többlet Qit (Yang Qi) csökkentsük, vagy pedig betegség és sérülések esetén túl pozitívvá vált vezetékek Qi áramlásának lassítására használjuk. Ez már az alsó Dantianben összegyűjtött energiát emeljük fele a középső Dantianbe, azért hogy, lehűtsük az itt lévő túl tél tüzes Qit. A Tűz Qi onnan keletkezik hogy fogyasztunk ételt és lélegzünk. A Víz Qi a mi legfontosabb Eredendő Esszenciánkban keletkezik. A Víz és a Tűz Qi keveredése még akkor is lehűti a testet, ha nagyon sok energia is van a testben. A Víz Kör a legfontosabb és legeffektívebb a Kan és Li egyensúlyozásában. A Kanra és a Lire a Huiyinen és az ánuszon keresztül lehet hatni. A szél kör használata közben, a Huiyin és az ánusz képes lelassítani a Qit a Tűz Körön. A mi elménk így tudja irányítani felfelé a Középső Dantianbe. A gyakorlatot a legnyugodtabb állapotodban gyakorold csak, amikor kipihent és erősen koncentratív vagy. Amit keringetsz, az inkább ne Qi legyen, hanem Yi, vagyis tudat. Még pontosabban, a tudat nyugalmát keringesd a lehető leglassabban. Több instrukció nincs, mert a többi Rajtad áll!

  Fa és Föld állás

   A Zhang Zhuang 《站桩》 megértése. A Tudat lecsendesítése. Meditáció. Könnyűség. Jó Energia. Statikus Qi Gong gyakorlatnak tűnik, de ennél lényegesen többről van szó. A Chan Buddhizmusban a tudat lecsendesítésére, a Qi keringetésének támogatására használják. Így a harcművészet fejlődése során számos stílus vette át a technikát; napjainkban jellemzően a belső stílusoknál találkozol vele. Az 1950-es 60-as évektől Kína-szerte önálló gyakorlatként elterjedt, mára különböző tanfolyamok témája. A Zhan Zhuang eredetileg a harcművészeti képességek kialakításának támogatására szolgált. Különböző álló formák megtartása eleinte 5-6 percre-, majd haladó szinten akár 60-90 percre növekszik, a környéki izomzat munkájával fokozza a vérkeringést és a Qi áramlását. A mentális hatása ennél fontosabb, gyakorlásával befelé fordulsz és elengedsz minden olyan külső gondolatot, amely gátja a szabad (nem rögzült) tudatállapot elérésének. Ahogy a forma (meg)tartása változik, módosul az energia keringése is. Más izmok, más környéki rendszerek, meridiánok lesznek aktívabbak. A Zhan Zhuang bár kezdetben statikusnak tűnő formákat-, állásokat alkalmaz, ezekben a testhelyzetekben nagyon finom, ciklikus mozgás képződik. E mozgások külső szemlélőnek nem láthatók. Befelé hatnak, mellőzve a test határozottabb megmozdítását. Talán igaz, hogy kezdő szinten unalmasnak és nehéznek találják a Zhan Zhuang gyakorlatot. Ez kezdeti statikussága miatt lehetséges. Azonban harcművészeti szempontból a Zhan Zhuang kiemelten fontos, nem megkerülhető.

   A Zhang Zhuang 《站桩》 megértése

  A Föld állás

  A Föld állás az a gyakorlat, amellyel a gyakorló, a lesüllyesztés használatával, a Föld-elem Yin erejét megismerheti és magába gyűjtheti. Ez táplálja a Vért, erősíti a lábakat és határozottá teszi az elmét. Állj két váll szélességű középmagas Lovagló-állásba úgy, hogy a lábfejek kissé kifelé néznek. A kezek a Dantian előtt vannak, mintha egy nagy gömböt ölelnének át, aminek a közepe a hasban van. Az ujjak négy ujjnyi távolságra vannak egymástól. A gerinc és fej egyenes, a tekintet előre néz. A nyelv a szájpadláson nyugszik. Első lépésben a Föld vonzerejét engedd magadon szétterjedni, és érezd, hogy az egyre jobban húz lefelé. Minél jobban sikerül a Föld energiájába belesüllyedni, annál több erő fog feláramlani a lábakban. A test súlyának és Yin energiának a fej tetejétől, a test oldalán át a láb külső felén kell leáramolnia a talpszél felé, míg a föld energia a "Bugyborékoló Nyíláson" (Yongquan) át a láb belső felén a lágyékig fut fel. Innen a lágyékból pedig szétáramlik a test minden részébe, és azokat erőssé és magabiztossá teszi. A gyakorlással töltött idő során, egyre jobban érezhetővé válik, hogy a test olyan lesz akár egy hegy. Megingathatatlan. A gyakorlat során hasi légzést kell végezni. Ha a Földnek lesz egy porszeme melyről elfeledkezel, olyan mintha nem is tettél volna sem-mit!

  Fa–állás

  A Fa-állás az a gyakorlat, mellyel a gyakorló a Ég Yangját megismerheti és magába gyűjtheti, mely a szellemet inspirálja, csökkenti az életünk problémáit és fejleszti a testtartásunkat. A gyakorlat ugyanabban az állásban végezendő mint a Föld-állás, csak a karok most mellmagasságban vannak, de ugyanúgy gömböt ölelnek át. Az energiagömb, melyet a kezek átölelnek, gyakoroljon nyomást a csecsemőmirigyre. A könyökök kissé emelkedjenek fel, a fej legyen egyenes, az ujjak négy ujjnyi távolságra legyenek egymástól. A fenti állásban a Qit a Tűz Körön kell keringetni. Belégzés során az energiát a Dumo csatornán - mely a gátnál indul a háton fut végig és az orr alatt van vége - kell felemelni. A kilégzés során pedig a nyelv hegyétől a mellkas középső vonalán át, a gátig kell lesüllyeszteni. Eleinte egy légzési ciklus alatt egy kört kering az energia, később egyre többet és többet. A háton felemelkedő energia egy része a lapockák magasságában két részre csapolódig, és a vállakon feljutva a karok belsején a ujj végéig áramlik. Itt kilép és a másik kar külső oldalán fut vissza a lapockák közti helyre. Ezeken a pályákon Yang típusú energia áramlik, így ezek fényesek, könnyűek. Váljék érezhetővé, hogy idővel egyre puhábbá vállnak a csontok, ami az egész felsőtest lágyságát és könnyűségét fogja előidézni. Ha ezt elérted, megfigyelhető hogy a karokat spirális fény gyűrűk övezik. A gyakorlatot naplementekor, arccal dél felé érdemes gyakorolni, pontosan ugyanazon a helyen. A Föld-állást és a Fa-állást együtt kell gyakorolni, hogy az egyensúly meg legyen tartva. Egy gyakorlás ideje legalább öt perc legyen.

   "Az Ég végtelen..."

   Lu Dongbin, a belső módszerek frissentartója

  A Qi bezárása

  A Waidan gyakorlatok hasonlatosak ahhoz, amikor egy tálban ételt főzünk. Ha a végén nem esszük meg, nem tudjuk elmulasztani éhségünket. A Neidan technikák olyanok, mintha benne a gyomorban főznénk, automatikusan megemésztve azt. Ahhoz, hogy megegyük, vagyis visszahozzuk a testbe a kivitt és megerősített Qit, egy egyszerű gyakorlatot érdemes elvégeznünk:

  • Vizsgáljuk meg, hogy a testen kívül meddig terjed ki a felébresztett Qi, és ezt a Qit megfogva lassan spirálisan keringetve, egyre szűkebbre és szűkebbre gyűjtve zárjuk be az alsó Dantianbe.
  • Az előbbiek szerint megvizsgálva a kisugárzást, pont-centrikus körök formájában, minden egyes belégzéssel egyre közelebb és közelebb húzzuk a Qit szintén az alsó Dantianbe. A gyakorlat végén kezünkkel egy tenyérnyi területen köröztessünk a Dantian körül először az óramutató járásával azonosan 36-szor majd ellenkezőleg 24-szor. Nők esetén először ellentétesen 36-ot majd az órával azonosan 24-et.

  Minden energiát mit felébresztettünk a Dantianre való egyhegyű koncentrációval gyűjtsük bele melyet “Tűz legyezése” légzéssel segíthetünk. A gyakorlatsor végén mozdulatlanul állva vizsgáljuk meg, hogy a testen kívül meddig terjed ki a felébresztett Qi, vagyis meddig vagyunk képesek érzékelni körülöttünk a teret. Ezt követően kétféleképpen is eljárhatunk:

  • Tudatunk segítségével ragadjuk meg kisugárzásunk, és lassan spirálisan keringetve, egyre szűkebbre és szűkebbre gyűjtve, örvényszerűen zárjuk be azt az alsó Dantianbe. A bezárást követően érdemes a két tenyeret az összegyűjtött Qi felett tartani 1-2 percet.
  • Minden kilégzéskor ragadjuk meg tudatunk segítségével a kisugárzásunkat, majd a belégzések al-kalmával fokozatosan húzzuk egyre beljebb és beljebb, míg akkora nem lesz mint a fizikai testünk. Mind a két technika esetén tudatosítsuk, hogy az aktuális gyakorlásunkat ezzel lezárjuk, majd elégedetten „boldog bölcsként sétálgassunk a felhők között”…

  Haladó Gyakorlatok

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 1. Fa átölelése

  Ez a gyakorlat a Tűz Kör Megnyitásának egy mélyebb fokozata, így a teljesség egy mélyebb élményét tapasztalhatjuk általa. Három részre bontható. Állj középmagas Lovagló-állásban. Terjeszd ki a karjaidat, mintha átölelnél egy fát vállmagasságban. Kezeidet tartsd úgy, mintha egy kisebb gömböt fognál velük, a két mutatóujjad kb. 10 centiméterre legyen egymástól. Nyelv a szájpadláson.

  • I. Rész

   • Lélegezz be egy keveset a köldök felé úgy, hogy az alhas maradjon lapos, és a nemi szerveket és a gátat húzzuk fel.
   • Lélegezz be egy keveset és húzd fel a végbél bal és jobb oldalát megfigyelve azt, hogy ez felviszi a Qit a bal illetve jobb vesékhez. Itt koncentrációval raktározd el a vesékbe a Qit. Majd a köldöknél egy tenyérnyi területen belül keringesd a Qit először az óramutató járásával azonosan 9-szer, majd ellentétesen ugyancsak 9-szer a Yi segítségéve. A körzést a kezek vagy a szemek enyhe körzése-forgatása is segítheti.
   • Lélegezz be egy keveset, és gyűjtsd a Qit a Dantianbe. Nők esetén a petefészek síkjára.
   • Lélegezz be egy keveset, és gyűjtsd a Qit az alhasi területre.
   • Lélegezz be egy keveset, és gyűjtsd a Qit a gáthoz, és tartsd ezt az állapotot míg bírod. Lélegezz úgy, hogy a Huiyinben erős nyomást érezz.
   • ilégzés, és küldjük az energiát a lábak hátulján a földbe. A lábfejek így teljenek meg energiával, és érezzük úgy, mintha azok is lélegeznének a Yongquanon. Lélegezzünk a tenyereken és a talpakon keresztül is hasi légzés szerint néhányszor.

    Ha kevés a Qink, vagy a nők esetén havi vérzés van, vagy a férfiak esetében közvetlen nemi aktus után gyakorlunk, érdemes ezt az első részt addig ismételni, míg nyomás nem érezhető a Renmo ezen szakaszán. Hiszen ha ott nincs Qi, nincs minek felemelkednie a háton.

  • II. Rész

   • Lélegezzünk be egy keveset, húzzuk fel a gátat, és alkalmazzunk nyomást a nagy lábujjal a talajra. Érezd úgy, mintha energiát szívnál fel a Bugyborékoló Nyíláson. Belégzés közben, ragadjuk meg a lábunk ujjaival a padlót, és keringessünk spirálisan a talpon a Bugyborékoló Nyílás körül a fentebb leírtak szerint.
   • Belégzés közben feszítsük meg a végbél és az ágyék izmait, húzzuk fel a heréket vagy a vaginát. Ezzel húzzuk fel az energiát a láb elején a térdekig, majd tartsuk meg egy kicsit ott azáltal, hogy a térdeket egy kissé kifelé fordítjuk. Érezzük a Qi nyomását a térdekben. Ez stabillá teszi az állásainkat és a járásunkat, segít meggyógyítani a térdünket.
   • Innen vigyük a Qit a fenékbe, hajlítva a lábat álljunk mélyebbre, és így hozzuk az energiát tovább a gátba. A gátnál tartsuk ott a Qit, és spirálisan keringessük meg a fentiek szerint.
   • Kilégzés, majd végezzünk néhány hasi légzést, mely közben figyeljünk a tenyerek és talpak légzésére.

  • III. Rész

   • Lélegezzünk be egy keveset, húzzuk fel a végbél jobb és bal oldalát, és gyűjtsük a Qit a derék hátsó részéhez és a vesékbe. Majd feszítsük meg a végbél hátsó részét, és ezáltal emeljük fel a Qit a medencébe. Húzzuk fel a heréket vagy a vaginát, fejtsünk ki így nyomást a medencére. A medencét ebben a helyzetben kissé “gyűrjük be”, de ügyeljünk arra, hogy ezzel egy időben ne toljuk előre a csípőt. Mivel a Du Csatorna ebben a pontban összeszűköl a farkcsont közepe fele a Weilu pontban, gyakran elveszíthetjük a Qi érzését. Ezt a medence állandó igazítgatásával javíthatjuk ki. Ez a rész kinyomja a besüllyedt derék táji csigolyákat, és kiegyenesíti a gerinc hajlatait.
   • Lélegezz be egy keveset, és gyűjtsd a Qit a keresztcsontba alkalmazva a spirális keringetést a fentiek értelmében. Közben folyamatosan húzzuk felfelé a végbél izmait.
   • Lélegezz be egy keveset, és húzzuk fel a Qit a háti 11-es csigolyához a Jizhonghoz. Gyűjtsük ide a Qit a fenti módszer szerint.
   • Lélegezz be egy keveset, és gyűjtsd még több Qit az egész hátra. Az ágyék és a végbél még mindig feszüljön. Feszítsük meg kissé a nyakat, süllyesszük le a szegycsontot, és a szegycsonttól nyomjunk úgy hogy a nyaki 7-es csigolyánál a Dazhuiba hasson. Szorítsd le az állat, így zárni tudjuk a nyakat, a mellkas pedig lazuljon el. Ezzel az energia elindul a medencéből a Dazhui felé. Gyűjtsük ide az energiát, majd a fent leírt spirális köröztetést is végezzük el ezen a helyen. Ha már nem bírjuk levegővel, egy gyors ki és belégzéssel, mely során ügyeljünk arra, hogy a Qi ne mozduljon meg, jutassuk tüdőnket ismét friss oxigénhez.
   • Lélegezz be egy keveset a Jáde Párnához (Yuzhen), és gyűjtsük oda a Qit, majd spirálisan keringtessük a fenti módszer alapján. Ügyeljünk arra, hogy ennél a résznél a fogak legyenek kissé összeszorítva.
   • Lélegezzünk be, és húzzuk fel a Qit a Fej tetejére a Baihui pontra, azaz a Száz Egyesülés pontjára. A szemeket fordítsuk felfelé befelé (a tobozmirigy Niwan fölé-elé), és keringtessük itt az energiát a fenti módszer alapján. Tartsuk ezt az állapotot míg ki nem fogyunk a levegőből.
   • Lassú kilégzés szájpadlásra felnyomott nyelvel, közben lazítsunk.

  • Lezárás

   • Végezzünk néhány Yin hasi légzést, vagyis lélegezzünk be kevesebbet, és fújjunk ki többet. Koncentráljunk a Felső Dantianre a homlok közepére, majd vezessük le a Qit a nyelven és a torkon keresztül a szívhez és onnan tovább a Középső Dantianhez. Gyűjtsük ide a Qit, majd spirálisan keringtessük a fenti módszer alapján.
   • Nyújtsuk ki a lábujjakat és nyissuk ki finoman a térdet hogy érezhessük az erőt a bokában, ahogy a talpak lenyomódnak a földbe. Folyassuk le az energiát belül, amit úgy érhetünk el, hogy dinamikus nyo-mással oldal irányba billegetjük a lábfejet, hogy a talp két oldala váltakoztatva kapjon nyomást. Ügyeljünk arra, hogy a talpak ennek ellenére ne emelkedjen fel a talajról.
   • Álljunk nyugodtan, érezzük hogy a Qi felmegy a gerincvelőben, szétmegy a vállnál a karokba. Innen fel a toboz és agyalapi mirigyhez, majd a test elején lesüllyed a köldökhöz. Tegyük tenyereinket a köldökre, és keringessünk így tetszőleges ideig.
   • Végezzük el a Csont Légzés gyakorlatát.
   • Végezzük el az Erő Gyakorlatot.
   • Álljunk mozdulatlanul, és koncentrációval gyűjtsük a Qit a Köldökbe.
   • Lazítsunk, és ha a mellkasban érzünk valamilyen feszültséget, akkor tenyereinkkel lágyan nyomással simítsuk le a mellkast.

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 2. Csont Légzés

  Ezt a légzést a gyakorlatok után kel végezni, amikor is a Qit a köldökbe zárjuk. Ilyenkor még tele va-gyunk energiával. Általában a Fa-állás helyzetében, vagy egyéb hasonló helyzetben végezzük. A gyakorlat képes arra, hogy a csontvelő zsírját leépítse és a velőt újra növessze.

  • Végezz hasi légzést úgy, mintha a kéz- és lábujjaidon lélegeznél ki és be. Az elején használd a tudat és a szem segítségét, később már magától megy. Fokozatosan emeld fel a kezeket oldal irányba a felfelé, és közben a lábak hajlításával süllyedj kissé le. Érezd, hogy minden egyes terület a testeden lélegzik. A belégzés legyen hűsítő, a kilégzés pedig melegítő hatású. Érezd belül a csontokat
  • Belélegzés a lábujjakon keresztül a comb csontjaiba, majd tartsd vissza a levegőt míg kényelmes.
  • Kilégzés lefelé a lábujjakon keresztül.
  • Belégzés a lábujjakon keresztül a csípőbe.
  • Kilégzés lefelé a lábujjakon keresztül.
  • Belégzés a lábon át a keresztcsontba. Ha az energia valóban felemelkedett eddig, akkor érezhetővé fog válni egy energiahullám fel a háton, ahonnan kiterjed az egész idegrendszerre. Lélegezz tovább fel a háton csöndes hosszú légzéssel. Ennek az energiahullámnak teljesen magától kell bekövetkeznie, nekünk csupán a keresztcsontig kell felemelnünk a Qit. Ha ez nem következett be, kezdjük a “liftezést” elölről mindaddig, míg a keresztcsontig fel nem ér.
  • Könnyedén fújd ki a levegőt.
  • A végén – tetszés szerint néhányszor - lélegezz fel a háton keresztül és ezzel együtt a kéz ujjain is végig a karon a Dazhuiba, illetve onnan tovább a fejbe.

  Ez a gyakorlat kiterjeszti és egyenletessé teszi a Qit az egész testben. Ha ezt az állapotot sikerül fenntartanunk, akkor nyugodtak és inspiráltak leszünk és az életünk a Nagy Daoval összhangba kerül. Ha nincs időnk naponta többször elvégezni ezt a gyakorlatot, akkor egyszerűen terjesszük ki a Qinket tudatunk segítségével a nap különböző szituációiban. Már az első alkalmakkor tapasztalhatjuk a felszabadultság adta örömérzést és a gondterheltség megszűnését. Ha fokozni szeretnénk ezt az érzést, képzeljük el, hogy a bőrünk felületén Tűz ég.

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 3. Erő Gyakorlat

  Ez a gyakorlat a negatív érzelmeket alakítja át tetterővé. Működésének lényege az átprogramozás. A legtöbb zavaró érzelem levertséget eredményez, még ha eleinte látványosan fel is kavar, mint például a düh. Mivel minden egyes érzelem megfeleltethető bizonyos szervekkel és izmokkal, az izmok megfeszítése és ellazítása hatással van a tudatunk állapotára. Ha tudatosan éber állapotban gerjesztünk el negatív érzelmeket, majd ezek hatásaként a hozzájuk tartozó izomcsoportot megfeszítjük, az érzelem által kialakuló levertség tetterővé alakul át. Az Erő Gyakorlat elsajátítása elengedhetetlen a Qigong útján. Az állandó testen kívüli célhajhászás okozta túlérzékenység, a zavaró érzelmek hatása alá helyez. Ez oly mértékű energia veszteséggel társul, hogy céljaink elérését meghiusítja. Az Erő Gyakorlat az így szétszóródó Qit visszavezeti életünkbe.

  Az izmok és a hozzájuk tartozó negatív/pozitív érzelmek:

  • Kezek: - a hibázástól való félelem, + célok
  • Alkar: Az alkar feszítő-és hajlítóizmai a gyomorhoz kapcsolódnak – a megfelelő meridiánhoz: - elutasítás; a büntetéstől való félelem, + elfogadás
  • Felkar: A gyomorhoz és a léphez kapcsolódik – a Föld elemhez
  • Bicepsz, tricepsz és a deltaizom: A tüdőhöz kapcsolódik - „ nem tudom megcsinálni ”; gyengeség, félelem attól, hogy nem vagyok rá képes; szomorúság, veszteség + „ meg tudom csinálni „; erősség, képes vagyok rá; felelősség
  • Lapocka: Hármas Melegítőhöz kapcsolódik - a kockázat vállalástól való félelem, nem akarni vállalni a kockázatot; gyáva + életerő/vitalitás, sugárzó energia, rugalmas cselekvés; bátor
  • Nyakizmok: Gyomorhoz kapcsolódik, a felső trapéz izmos a vesékhez - bűnösség; félelem, rejtőzködő teknős + érzékeny/fogékony; kifejező; kockázatvállalás
  • Lábak: Gerinchez kapcsolódik: - félelem önmagának a felvállalásától + állásfoglalás, tervek, otthagyni a nyomod a világban
  • Alsó lábszár, lábikra: Mellékveséhez kapcsolódik és a hármas melegítőhöz - tétovázás/határozarlanság, félelem a haladástól, várakozás + „a díszlet felállítása” , készülés
  • Felső lábszár, négyfejű izom: Vékonybélhez kapcsolódik - támogatás hiánya + támogatottság érzése
  • Csípő, horpaszizom: Vesékhez kapcsolódik - félelem (a farizmok); hűtlenség, elkötelezettség hiánya + hűség, elkötelezettség, engedni menni
  • Keresztcsont: Vérkeringéshez / nemiséghez kapcsolódik - bizonytalanság + biztonság/bizonyosság, meggyökerezettség, megalapozott, stabil
  • Ágyéki gerincszakasz: Húgyhólyaghoz kapcsolódik - félelem attól, hogy kihasználnak, vagy/és becsapnak + képesnek lenni / rátermettség, bátorság, merészség, képes felvállalni a helyzetet
  • Mellkasi gerincszakasz és bordaváz, gerinc: Húgyhólyaghoz kapcsolódik - félelem, gyávaság, menekülés + képes végrehajtani, megtenni
  • Bordák: Tüdőhöz kapcsolódik - bánat, szomorúság + életerő, önmaga átadása, nyitottság
  • Nyaki gerincrész: A nyaki feszítőizmokhoz kapcsolódik - alkalmatlanság, fáradtság + tisztaság
  • Koponya: Légzéshez kapcsolódik
  • Fej: Halántékhoz kapcsolódik - félelem a nem megértéstől + tudatosság a környezet felől, jelen lenni, itt és most lenni
  • Állkapocs, rágóizom: Gyomornak felel meg - frusztráltság, ellenérzés / iszony + tudni mit akar és mire van szüksége
  • Tarkó/nyakszirt: A koponya hátsó részéhez kapcsolódik - tompaság, unalom + inspiráció
  • Szegycsont, mellizmok: Májhoz kapcsolódik - düh / harag, sértődés + nyitottság, hősiesség, méltóság

  A Gyakorlat

  • Lazítsd el a kar izmait. Ezután a tudat segítségével belégzés közben szorítsd össze a kéz izmait és az kar izmait a csontok felé. Érezd hogy az izmok a csontok felé nyomódnak. Tartsd az izmaidat szilárdan a csontokon míg bírod, de legalább fél percet. Az hogy “szorítsd össze a kéz izmait a tudat segítségével” azt jelenti, hogy eleinte csak arra gondolsz, hogy meg vannak feszülve az izmaid, de még fizikálisan nem feszíted meg. Ha tartod ezt az állapotot megfigyelheted, hogy rövid időn belül valóban megfeszülnek az izmaid, méghozzá a csonthoz közel. Ezt követően ennek a feszülésnek engedve fokozatosan fizikálisan is megfeszítheted az izmaidat, ha szükségét érzed.
  • Erőteljesen lélegezz ki a szájon, és teljesen lazítsd el az izmaidat a válladdal együtt. Érezd a Qi rohanását, amint a káros feszültségek és a zavaró érzelmek főképp a félelmek elhagyják az izmokat. Érezd a pozitív érzelmeket, mint például helyes haladásod felismerését, és hagyd az életerőt belépni az izmokba felismerve született szabadságadat.
  • Lazítsd el a kar izmait. Belégzés közben szorítsd rá a felkar izmait a felkar csontjára egy percen át. Kilégzés és lazulj el. Ekkor érezd hogy elhagy minden gyengeség. Engedd el a szomorúság és a veszteség érzését. Ezek helyett érezd az izmaidban az erőt felgyülemlését és hogy képes vagy felelősséget vállalni saját életedért.
  • Lazítsd el a lábszárad. Lélegezz be és nyomd össze a lábszár izmait a lábszár csontjaira. Tartsd ezt az állapotot egy percig. Lélegezz ki, lazítsd el az izmaidat, és hagyd elmenni olyan felgyülemlett érzelmeket mint például a bizonytalanság és a késlekedés. Engedd a pozitív érzelmek belépését, mint például a ráhangolódási képességek és a hajlandóság a fejlődésre. Érezd át, ahogy a Qi ezeket a pozitív érzelmeket előállítja.
  • Lazítsd el a combod. Végezd el a fenti feszítő eljárást a comb körül egy percen át. Kilégzéssel lazíts, és érezd hogy olyan zavaró érzelmek távoznak el izmaidból, mint a bizonytalanság, tehetetlenség és a támasz hiánya. Evvel egy időben érezd a belső támasz fejlődését, a megingathatatlan nyugalmat és növekedését. Legyél tudatában a Qi áramlásának a csontokban és az izmokban.
  • Lazítsd el a nyakat, és alkalmazd a fenti eljárást a nyak izmaira és csontjaira egyaránt. Kilégzés közben lazíts, és érezd amint elhagy a bűnösség és a kétségbeesés érzése. Fmellett érezd a kifejeződésed növekedését, a fogékonyságot és kockázat vállalást.
  • Lazítsd el a hátad, a gerincvelőt és a mellkast. Szorítsd össze az izmaidat a gerincvelő körül, a háti gerinc szakasztól indítva a derék táji szakaszhoz majd tovább a keresztcsonthoz valamint a bordákat. Tartsd ez az állapotot egy percig. Kilégzéssel lazítsd fel ezt az állapotot, és érezd hogy elhagy a félelem az előnytelenségtől és a csalódástól. Küszöböljük ki a gyávaságot és a zavaró vágyakat. Lazítsd el a bánatot, a szomorúságot és a fáradságot. Érezd növekedni a bátorságot, a nyitottságot és a feltöltődésre és teljesítményre való tehetséget.

  Ha már jól megy a gyakorlat, végezd úgy, hogy egyszerre végzed el a feszítéseket a fenti sorrendben, és miután minden izmot megfeszítettél, tartsd az állapotot egy percen át. Kilégzéskor érezd a teljességet. A gyakorlat végén tedd a tenyereidet a Dantianre és figyeld a Qi áramlását az egész testben. Ezt követően gyűjtsd azt a Dantianbe. Keringesd itt a Qit az óramutató járásával megeggyezőleg 36-szor kifelé. Érezd amint a rekeszizom és a lágyék köti területet betölti a Qi, majd 24-szer az ellentétes irányba befelé forgatva az energiát zárd be a Dantianbe.

   Aki teste-lelke egységét megőrzi,
   azt a kétség nem bontja meg.
   Aki természetét szelíddé simítja,
   egyszerű, mint az újszülött gyerek.
   Ezért a bölcs az egy-egészet óvja:
   Ő a világ példája.
   Nem áll a fénybe, ezért fényes,
   magát nem hirdeti, ezért híres,
   magát nem dicséri, ezért dicső,
   magát nem kínálja, ezért vezető.
   Nem indul küzdelembe, ezért senkise győz felette.

   Rang, vagy élet: melyik főbb?
   Kincs, vagy élet: melyik több?
   Szerzés, vagy vesztés: melyik túlélhetőbb?
   Aki sokat szerzett, sokat vesztett; aki sokat gyűjt, több kárt szenved.
   Aki megelégszik, kudarc nem éri, aki megtorpan, veszély nem éri, a maradandóságot éli.

   LaoZi: Dao De Jing, 道德经, Az Út és Erény könyve

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 4. Arany Üst Tartása

  Álljunk másfél vállszélességű magas Lovagló-állásban. A kezek legyenek kinyitva vállszélességben és vállmagasságban lefelé nézve. A könyökök teljesen lesüllyesztettek, és a kézfejek 45 fokosan néznek kifele. Nyújtsd ki a kisujjad és így érezni fogod a Qit a kisujjakban. Érezd a kapcsolatot a kéz és a láb kisujjai között. Ez egy izom csatornát aktivizál. Ennek menete: Kisujjakból indul a kar külsején, felmegy a vállhoz, a fej oldalsó hátsó részén felemelkedik, megkerüli a fület, az arc szélén lesüllyed, a test és a láb oldalán megy le, a láb kisujjáig.

  Yang helyzetű gyakorlat

  • Egy belégzés hasi légzés szerint, majd kilégzés, húzd fel a nemi szerveket és a gátat. Burkold be a vesét és hozd a Qit aktivitásba.
  • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a köldökbe.
  • Belégzés, és gyűjtsd a Qit az alhas közepébe, húzd össze a gátat, és érezd hogy a föld energia feljön a talpaktól a keresztcsontig.
  • Belégzés és gyűjtsd a Qit az alhas aljra. Húzd fel a végbél hátsó felét és döntsd a keresztcsontot úgy, hogy szívó hatás legyen a végbél hátsó felétől a keresztcsontig.
  • Belégzés, és döntsd a keresztcsontot hátra és gyűjtsd oda a Qit.
  • Belégzés és gyűjtsd a Qit a Jizhonghoz és a vese területéhez. Érezd, hogy a talpaktól a Qi a Jizhonghoz megy. Nyomd, vagy döntsd meg ezt a területet, mintha az egész tested egy felfeszített íj lenne, és az erő ide irányul.
  • Belégzés, zárd a nyakat és hozd fel a Qit Dazhui pontba, (a nyak zárása a nyak enyhe megfeszítését és felpuffasztását jelenti), eközben a gátat és a nemi szerveket még jobban húzd fel, és érezd hogy a föld energia a talpakból és a gátból a vesékbe és a Dazhuiba áramlik át.
  • Belégzés a Jáde Párnához (Yuzhen), nyomd össze a koponyát és a homlokcsontokat, és a nyelvet jobban nyomd fel. Érezd a kapcsolatot a láb, a keresztcsont a Jizhong, a Dazhui között.9. Belégzés a Baihuiba a fej legtetejére. Tartsd ezt az állapotot míg bírod, majd lélegezz ki és lazítsd. Folytasd a gyakorlat Yin párjával.

  Yin helyzetű gyakorlat

  • Hasi légzés közben koncentrálj a következőkre: Tartsd az előző tartást, de most a kezeket fordítsd felfelé. Ebben a helyzetben energetizáld a hüvelykujjad, és vidd le az energiát innen a karok belsején a szegycsonthoz, tovább le a köldökhöz, a lábak belső felén a nagy lábujjig. Ebben a helyzetben végezz néhány Tűz Kör keringetést, különös hangsúlyt téve a Középső Dantianre. Ezt már Yin típusú hasi légzéssel végezd, vagyis lélegezz ki többet és be kevesebbet. Ez elősegíti a Yin süllyedését. Próbáld elsajátítani az “1 kör 9-et tesz” elméletet, amely azt jelenti, hogy egy be- és kilégzés 9 kört tesz.
  • Tedd a kezeket a köldökre, zárd a lábakat és lazíts.
  • Végezd el a Csont Légzés gyakorlatát.

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 5. Az Arany Teknőc és Vízi Bivaly Gyakorlata

  • Arany Teknőc elmerül a vízben /Yang gyakorlat/

   Nyelv a szájpadláson. Állva végezz 18 Yang típusú alhasi légzést, ami azt jelenti, hogy belégzésnél többet szívunk be mint kilégzésnél. Ezután vegyük fel a Teknőc állást, és érezzük, hogy hátunk olyan mint a teknőc páncélja. Annak érdekében, hogy biztosan jól vetted fel az állást, kérj meg egy segítőtársat, hogy nem használva hírtelen erőt, toljon Téged mind a négy irányból. Ha a hátad megfelelően kerekített, csak nagy erővel, vagy egyáltalán nem tud kibillenteni helyzetedből.

   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a köldökbe. Tartsd ezt az állapotot míg bírod.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit az alhas közepére.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit az alhasba.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a gátba, így a Föld Erő jöjjön fel a gát felhúzásával.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a keresztcsontba, miközben a nemi szerveket húzzuk még jobban össze.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a Jizhongba.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a Dazhuiba, miközben szorítsd össze a fogaidat.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a Fengfuhoz.
   • Belégzés, és gyűjtsd a Qit a Baihuiba.
   • Belégzés, és gyűjts többet az egész hát mentén a Teknős páncéljába.
   • Kilégzés, és normalizáld légzésedet, de maradja Teknős-állásban. A Teknős páncél a hát ellenálló erejét jelenti, ezért a gyakorlat végén gondolj arra, hogy a “páncélodat” ütik, tolják és Te ennek képes vagy ellenállni.
  • Vízi Bivaly Felbukkan a Vízből

   Az előző tartásban emeld fel a fejed, nézz előre, és lógasd le a kezed. Érezd a nyomást a nemi szervek területén. Lélegezz be kevesebbet, ki többet /Yin légzés/ 18-szor alhasi légzés szerint. Irányítsd a Qit a nemi szervek felé, így aktivizáld a rekeszizmok alatti teljes területet.

   • Csukd be a szemed, és fokozatosan állj fel. Tedd tenyereidet a Dantianre és gyűjtsd oda a Qit.
   • Végezz Csont légzést annak érdekében, hogy az aktivizált Qit a csontba be tudd vinni.
   • Keringetéssel zárd a gyakorlatot.
   • "Boldog bölcsként sétálgass a felhők között!"

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 6. Arany Főnix Tollait Mossa

  Állj közepes Lovagló állásban és emeld oldalra egyenes karjaidat csípő magasságban. Ezután fordítsd felfelé tenyereidet, és mintha fognál bennük valamit, emeld a hónaljad felé csípő magasságig. A könyökök hajlítottak és kifele néznek. Az ujjak a test felé néznek, és a tenyerek lépcső ujjak tartásában vannak. Ebben a helyzetben érezd az inak feszülését a következő pályán: a kezekből indul fel a fülekig, a füleket megkerülve a test oldalán megy le a láb kisujjáig. Ügyeljünk arra, hogy a nyak és a trapéz izmai legyenek lazák.

  • Lélegezz be egy keveset, és közben húzd fel a végbél bal, illetve jobb oldalát, majd hozd fel a herék illetve petefészkek energiáját a vesék felé. Gyűjtsd az energiát a vesékbe és a mellékvesék tájékára, melyek a vese felett helyezkednek el.
  • Lélegezz be egy keveset a hónalj felé, húzd fel az energiát a herék illetve petefészkekből a vesékig, innen tovább a lép illetve a máj felé. Tartsd ezt a helyzetet, és gyűjtsd a Qit ezekbe a szervekbe. A tenyerek továbbra is nézzenek felfelé, és a kisujj inait nyújtsd a mennyezet felé.
  • Lélegezz be egy keveset és tedd szorosabbá a hónalj területét, amit úgy érsz el, hogy tenyereidet felemeled, könyökeidet hátrahúzod úgy, hogy az ujjaid előre nézzenek lépcső kezek tartásában. Közben húzd fel az energiát az előző pálya mentén egészen a szív és a tüdők felé. Érezd a tüdőben majd az egész bordák közti területen (beleértve a hónalj kidomborodását is) a Qit.
  • Kilégzés, mialatt még mindig tartsd fent a gát és nemi szervek összehúzását. Közben fordítsd a te-nyereidet előre, felfelé néző ujjakkal, egy olyan helyzetbe mintha valamit tolni szeretnél. A lapockák húzódjanak össze, és legyenek kapcsolatban a föld erővel. Ebben a helyzetben gyakorolj nyomást a szegycsonttól a Dazhuira, és érezd hogy az erő a sarkon belépve feljön a keresztcsontig, át megy a gerinc oszlopon és a lapockákon át a kezekbe.
  • Kilégzés közben érezd ezt a fenti erőáramlást és nyújtsd ki előre karjaidat, mintha tolnál valamit. Közben mélyről és erőteljesen ejtsd ki a tüdő hangját a "SzSzSzSzSz"-t. Kinyújtás után érezd., hogy a tenyerektől a sarkadig egy egészet alkotsz.
  • Lélegezz be egy keveset és húzd össze a végbél középső részét, és húzd fel a nemi szerveket. Felhúzásnál érzékeld mind a két kezed ujjainak végét. Szorítsd össze ujjaid végét a hüvelykujjadon, különösen nyomást gyakorolva a kisujjra. Ezt a tartást hívják "csőr"-nek. Érezd hogy a gátból felhúzódó erő és az ujjak végén lévő erő egyesül egy erőben.
  • Lélegezz be egy keveset, hajlítsd a könyököd miközben a "csőr"-t lefelé szorítod. Húzd össze a végbél középső részét. Érezd, hogy a gát és nemi szervek energiája befelé húzza a "csőr”-t.
  • Lélegezz be egy keveset, és húzd a "csőr”-t és a könyököt annyira közel a testhez, hogy zárni tudjad azt energetikailag, és újból szoríts rá a gát és nemi szervek tájékára.
  • Kilégzés közben nyisd ki a tenyered, és nyújtsd ki karodat tested mellet lefelé, mintha valamit tolnál a lábad irányába. Közben lazítsd fel a gáti és nemi szervi húzást. Tenyereid nézzenek lefelé, és ujjaid tárd kifelé. Tolás közben a tenyér alja legyen hangsúlyozva. Közben ejtsd ki a vese hangját a HÚÚÚÚÚÚ-t. Amikor a tenyereid leértek csípő magasságba, fordítsd lefelé néző tenyereidet kifelé addig, míg ujjaid rézsút hátra mutatnak. A kisujjon és a hüvelykujjon érezhető legyen a feszülés. Ugyancsak tárd szét lábujjaidat kifele. Eközben nyújtsd ki a nyelved mellkasod irányába ameddig tudod, nézz az orrod hegye felé. Érezd hogy a nemi szervektől egyenesen feljön egy érzet a nyelvhez.
  • Belégzés, és ettől a ponttól ismételd a 7-es pontban leírtakat a következő hangokkal: a tüdő hangja helyett használd a máj SSSSSSSS hangját; a vese hangja helyett használd a szív HAAAAAA hangját; majd ismételd a gyakorlatot ismét a 7-es ponttól a következő hangokkal: a tüdő hangja helyett használd a lép KHÚÚÚÚÚ hangját; a vese hangja helyett használd a Hármas Melegítő HÍÍÍÍÍÍÍ hangját.
  • Végén fordítsd a nagy lábujjaidat illetve a sarkaidat váltakoztatva befelé míg egymás mellé nem érnek. Lazítsunk és figyeljük a Qi szétterjedését a kezekben, a lábakban és a nyelvben, és hogyan terjed szét az erő a lapockák tájékáról.
  • Gyűjtsd a Qit a köldökbe.
  • Végezd el a Csont Légzés gyakorlatot.

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 7. Vas Híd

  Ez a gyakorlat elől és hátul növeli az erőt, és a pólyák közti energia áramlásának sebességét.

  a. Yang állásban végzett Vas Híd

  Ez a gyakorlat igen nagy mennyiségű Qit tud létrehozni, mely a háton felemelkedik a fejbe.

  • Álljunk egyenesen párhuzamos talpélekkel, könnyű keresztcsonttal. A mutató és hüvelykujjat érintsük össze, a többi ujjat pedig hagyjuk szabadon egymás mellett. A karok lógjanak kissé mögöttünk tartva a kezeket.
  • Kilégzéssel húzzuk be a hasfalat, majd lélegezzünk be annyit, amennyit bírunk. Emeljük fel a kezünket felfelé néző tenyérrel a derekunk mögött. (Ez kinyitja a szegycsontot, aktivizálja a csecsemőmirigyet, nyújtja a pajzsmirigyet és a külső pólyákat.
  • Tartsuk a csípőt a lábakkal együtt, mivel ügyelnünk kell a következőkben arra, hogy ne a csípőből hanem az egész hátból indítva hajoljunk hátra. Csak így tudnak nyúlni az külső pólyák. Ne hajoljunk majd túlzottan hátra sem, mert káros lehet, sőt feszítsük meg a feneket és a combot a problémák elkerülése végett. Ha így végezzük, akkor a keresztcsont lefelé szorít, és ez csökkenti a derék terhelését. A térdeket tartsuk szilárdan zárva.
  • Szorítsd össze a fogaidat. Miközben hátrahajolsz, a fejet is döntsed hátra, érzékelve a nyaki pólyák nyúlását. Ügyelj viszont arra, hogy a fejet ne ejtsd hátra, mert az káros a nyaki csigolyákra. Ha kényelmetlenül érzed magad ebben a helyzetben, az azt jeleni, hogy túlságosan hátrahajoltál. Nézz hátra, és ennek a segítségével nyújtsd a nyaki pólyákat. Ha ezt helyesen teszed, érezheted hogy a felsőtested emelkedni kezd, melyet követően, nem sokkal rá, a hasfal is nyúlni kezd. Ha már ezt érzed, akkor nyomd előre a medencédet, ügyelve arra, hogy a fenék és a comb erősen feszüljön. Ebben a helyzetben érezd, hogy a mellcsont előre és fel húz. Ennél a résznél az a jó, ha a felsőtest is legalább annyira hajlik mint a derék.
  • Szorítsd össze szorosan a hüvelyk és mutató ujjadat, a karodat és a válladat. Ez rögzíti a helyzetedet.
  • Tartsd bent a levegőt ebben a helyzetben míg bírod.

  Az izom csatorna amire itt koncentrálni kell, a következő: a második, harmadik és negyedik lábujjaktól indul de rögtön szét is válik két részre. Az egyik elől fut fel az orr aljáig, a másik hátul a gerinc közepének magasságáig, ahol is találkozik a két oldal a gerincen.

  b. Yin állásban végzett Vashíd

  • Kilégzés. Egyenesedjünk fel, és hozzuk a kezünket előre, de tartsuk meg a kezet az előbbiek szerint. Dőljünk előre, a fej lógjon, és a kezekkel érintsük meg a földet. Ne használjunk ehhez erőt. Akkor jó a gyakorlat, ha nem a hát felső hanem az alsó részét görbítjük a legjobban. Ha a hasfalat rá tudjuk tenni a combunk elülső részére, akkor biztos hogy a hát alsó részéből dőltünk előre.
  • Érezd hogy a Qi lefolyik a fejbe és a hátba, majd a nyelvbe is. A három kinyújtott ujjunk majdnem érintik egymást. Érezd hogy a Qi a jobb kisujjaidtól a bal kisujjaidig áramlik, felemelkedik a bal karon a gerinchez, a fejhez és lesüllyed a köldökig. Időzz ebben a helyzetben lazán addig, míg a Qi akadálytalanul nem fog áramlani. Néha érezhető egyfajta vibráció, melyet engedjük szétterjedni az egész testben.
  • Álljunk fel lassan, hogy elkerülhessük a szédülést. zt a gyakorlatot csak addig végezzük míg kényelmes, különben a Qi áramlása akadályoztatott lesz.

  c. Vashíd gyakorlata társ segítségével

  • Vegyük fel a gyakorlat Yang helyzetét. Társuk álljon oldalunkon és tegye egyik kezét mellkasunk felső részéhez, a másikat pedig a hátunkhoz. Ebben a helyzetben társunk óvatosan kezdjen tolni lefelé bennünket a mellkasunkon lévő kezével. A tolások rövid ideig tartsanak a túlerőltetést elkerülve.
  • Vegyük fel a gyakorlat Yin helyzetét. Társunk álljon szemben velünk, majd hajoljunk előre a Vashíd Yin gyakorlatához. Tegye társunk tenyereit a vállainkra, és kezdjen el tolni velük. Tartsunk ellen ennek a tolásnak. Ezeket követően végezd el a Csont Légzést és az Erő Gyakorlatot. A gyakorlatok után kicsit sétálj vagy feküdj hanyatt, és masszírozd a hasfalat az aktív Qi keringés érdekében jobbról balra.

  A Nyolc Alapgyakorlat (八基本功): 8. Vas Rúd gyakorlata

  A Vas Rúd gyakorlata nagyon megerősíti a elülső és hátulsó pólyákat.

  • Helyezz két széket testhossz távolsággal egymással szemben.
  • Feküdj hanyatt a két székre úgy, hogy az egyiken csak a sarkaid vannak, a másikon hol a fejhátad csak, hol pedig a vállaiddal együtt a fejed is. Lehet gyakorolni mind a két helyzetbe a Vas Rudat, de ha a vállaid is a széken van, akkor sokkal hosszabb ideig végezd a gyakorlatot. Tedd a kezeidet gyomrodra egymáson úgy, hogy a bal egyen felül. Feszítsd le a lábfejeidet mely segíteni fog a megfelelően egyenes helyzet felvételéhez, különösképpen a derék tájékán.
  • Ebben a helyzetben végezzünk hasi légzést. A nyelv legyen a szájpadláson, és keringessünk a légzés közben a Tűz Körön.
  • Néhány hét múlva, mikor a gyakorlat már könnyebben megy, a székeket egyre jobban eltávolíthatjuk egymástól. Végezd kitartóan a keringetést ebben a helyzetben, ügyelve hogy a nyak azért ne feszüljön túl.

  Ha már ebben a helyzetben is könnyedén időzöl, akkor tehetsz súlyt a hasadra, vagy akár valaki rá is ülhet. Alkalmazd a fokozatosság elvét. A gyakorlat végén gyűjtsd össze a Qit Dantianben, majd alkalmazd a Csont Légzést.

   A Yi Jin Jing a Qi gyakorlatok titka. Különböztethessem meg tisztán és mondhassam el részleteiben. Az ősi tanító adta tovább nekünk a test erősítésének ezt a módszerét. "Éjfél előtt és délután nem szabad hibáznod. Stabilizáld a Qit és sűrítsd a Shent hogy bezárd az érzelmi tudat majmát. A két kéz tartja egymást, ülj keresztezett lábbal. Ismerd fel a születés előtti Tai Ji elsődleges forrását. Ez a hely a test megelevenítésének módja." Hunyd le a szemed és szabályozd a légzést. Millió kapcsolat kiürül. Az összes gondolat eltűnik, és a Tiszta Földhöz tartozol. A Qi átjárja a teljes eget, és eléri a hideg földet. Nem érdekes ha a szellem ki és be lép egyetlen lélegzetben. A Qi óceánja és hullámok ezernyi rétege kavarog. Ez a Víz Qi képes északra menni. A folyó megfordulhat és felfelé szállít a Kuen Luenben. Fehér felhő száll a fej felé, édes harmat képződik. A hát mögötti három kapu azonnal megnyílik. Arany fény ragyog az élet és a halál kapujában. A Qi bőségesen árad, és feljut (kering) a tetőre. Ekkor képes leszel összekapcsolódni az éggel, majd visszavezetni a Shen völgyébe. A Tűz és Víz emelése és süllyesztése szükséges. A fehér tigris be van zárva a zöld sárkány barlangjába. Amikor Ők találkoznak a Shen és a Qi felemelkednek. Megint vigyél 6-6-36-ot, kevés ember tudja. A csodálatos kulcs a Kan és a Li. Fordítsd meg, feleltesd meg és vegyítsd Őket, a csodálatosság eléri az okkultot. Amikor jön, olyan mint az acél rúd, amikor megy lágy mint a pamut. Damo adta át a test edzésének gyógyfüvét, föl a Niwan pontig és le a Yongquanig. Amikor a Qi eléri a köldököt a Fehér Daru repül. Amikor megfordítod a képet az edzés kezdetén, ahol még mindig keresztbevetet lábbal ülsz, szállítod a Qit, élsz, ülsz, lefekszel, emlékezz a Jing legyen bőséges, a Shen pedig teljes. Ekkor a Qi természetesen kerek. A Shen és a Qi bőséges a kesztyű nem merül ki. Ez ismét különbözik más stílusoktól. Ha képes vagy felismerni ezt az információt, kemény lehetsz mint az arany érc vagy más fém. Ügyelj minden lépésedre és minden mozdulatodra. Ez az igazi szóbeli titok a hallhatatlan legendából. Emlékezz a Yi Jin Jingre szilárdan, edzd a tested mint a nyers vasat. Csak ekkor leszel képes elrepíteni a tested az Arany Palotába."

   Lu Dongbin, a belső módszerek frissentartója

  Qi Kiterjesztése

  Ennek a gyakorlatnak az elsajátítása, az egyén teljes beleélését kívánja. Mivel a Qit közvetlenül terjesztjük szét a testünk minden pólusába, a tudaton kívül semmilyen más eszközt nem használunk. A kiterjesztést végezhetjük be- illetve kilégzés alatt is, a gyakorló saját belátása szerint. A kiinduló alapállás is lehet tetszőleges, de a Csont légzés tartása terjedt el a legjobban. A hatékony kiterjesztéshez először érdemes tudatosítani a test teljes energetikai állapotát, a lehető legegyszerűbben megragadva azt egy érzésben. Ezt követően tudatunk Ganjával, vagyis erős határozottságával, a megragadott összes érzetünket szétterjesztjük egyenletessé téve azokat az egész testben. A gyakorlat néhány másodpercet vegyen igénybe. A Qi egyenletes eloszlásának fenntartása állandó könnyűség-érzettel, mozgékonysággal és egészséggel jár. A gyakorlat bármikor végezhető, akár utazás vagy munka közben, amikor is a Qi a test bizonyos részein elakad, hiányt (Xu) illetve többletet (Shi) okozva. A gyakorlatok elosztása a hét különböző napjain:

  • Hétfő: Fa állás, Arany Üst Tartása
  • Kedd: Fa álláss, Arany Teknőc és Vízi Bivaly gyakorlata
  • Szerda: Fa állás, Arany Teknőc és Vízi Bivaly gyakorlata, Főnix gyakorlata
  • Csütörtök: Fa állás, Főnix gyakorlat, Vas Híd
  • Péntek: Fa állás, Vas Híd, Vas Rúd
  • Szombat: Fa állás és egyéb szabadon választott gyakorlat
  • Vasárnap: Fa állás

  Javasolt irodalom és források

  1. Jiaqing chongxiu yitongzhi 嘉慶重修一統志. The Ricci Institute Library Online Catalog.
  2. 金钟罩 (中国传统武术中的一种武术功能)
  3. 硬气功
  4. Dong Zhangshan - Nanjing Wushu Egyesület Wudang Gong Research Association
  5. Simoncsics Péter: Kínai akupunktúra régen és ma
  6. Debreceni László: Klinikai akupunktúra
  7. Mantak és Maneewan Chia: A Tao gyógyító fényének felébresztése I. – II.
  8. Yang Jwing – Ming: A Kínai Qigong gyökere
  9. Dr. Pálos István: Kínai légzésterápia
  10. Wu Cheng – En: Nyugati utazás, avagy a Majomkirály története
  11. Ted Kaptchuk könyve
  12. Dr. Paul D. Zmiewski: A tűszúrás és égetés gyógymódja
  13. B. Auteroche – P. Navailh: Diagnózis a kínai orvoslásban
  14. ...

  ❀ ❀ ❀

  Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

  Xing Long Tang | 2015 v1; első kiadás
  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
  Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

  武林一家 |

  vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk
  0

  XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
  Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
  Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
  How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings