XING LONG TANG - A "wushu", "gongfu" és "wugong" kifejezésekről   A "wushu", "gongfu" és "wugong" kifejezésekről❀ ❀ ❀

A kínai gongfu egyik a leggyakoribb útja annak, hogy az ember kapcsolatba kerüljön a kínai buddhizmussal, hiszen az egyik legnépszerűbb gongfu irányzat a shaolin gongfu a buddhista Shaolin Kolostor "harcos szerzeteseinek" örksége. Amikor valaki megismeri és gyakorolni kezdi a mozgást, akkor lehetősége van arra is, hogy méllyebre tekintve teljesebb módon megértse azt. Azok, akik általában nem keresnek belső gyakorlatot, ha felszínesen is, de kapcsolatba kerülhetnek a kínai buddhizmussal. Ily módon pedig lehetőség van a shaolin gongfu szélesebb gyakorlására, ahol már a Buddhadharma (佛法), Chan (禅) gyakorlatok is előtérbe kerülhetnek.

Napjainkra az jellemző, hogy rengeteg olyan iskola működik, melyek a shaolin-i harcművészetet formagyakorlatokra összpontosítva, csupán külső formában tanítják, elhagyva a buddhista szemléletű gyakorlást. Így vált sporttá a shaolin harcművészet, nagy mértékben csökkentve és/vagy elhagyva a buddhista kolostori (寺院 sìyuàn) hagyományokat. A kolostornál járva magam is tisztán tapasztaltam, hogy a Kolostor is egyszerű harcművészeti iskolává süllyedt (武校 wǔxiào). Ezek a gongfu iskolák a valódi buddhista shaolin kultúrát nehezen találják-, s nehezen tanulják meg. De ez a modern élet egyik velejárója, s lássuk be, hogy nyugaton sokkal könyebb a sport-, és külsőségek alapján népszerűsíteni ezt. A következmény azonban az, hogy ezen az úton egyre többen ismerik meg a kínai gongfu (külső) világát, a shaolin gongfu napjainkban hivatalosnak mondott formáinak gyakorlásán keresztül.

És ez kétségtelenül szuper dolog.

Mindenki más okokból kezd neki a kínai gongfu gyakorlásának és a képzések is különböző dolgokat kínálnak az egyes érdekődésnek megfelelően. A shaolin gongfu, az autentikus shaolin kultúra (少林文化 shaolin wenhua) részeként már az első találkozás alkalmával sokkal többet kínálhat. Mivel buddhista kolostor, a gongfu gyakorlása a kolostori közösségben (僧团 sēngtuán) zajlik a Chan (禅 chan) kolostori rendszereként. De hogyan beszélünk Shaolin gongfu -ról a Chanbuddhizmus (禅宗) részeként?

Mindenek előtt több kínai kifejezést kell tisztán értened, amelyet a shaolin gongfu révén említ meg a gyakorló közösség. Ezek közé tartoznak a wushù (武术), gōngfu (功夫) és a wugōng (武功) kifejezések (is).

A wushù (武术)

A wushù (武术) nagyon gyakori kifejezés a kínai harcművészetet illetően. A írásjegyeit szó szerint fordítva "harcművészet" -et jelent. Régebben ez az önvédelmi rendszerre hivatkozott, mely magában foglalja az összes katonai tevékenységet (军事活动 júniusshì huódòng) is, úgymint a lovaglás, kardvívás, íjászat, stb. A kínai szavak és azok fordításai azonban kissé eltérő jelentést hordoznak. A "wu" írásjegye (武) "harcias" / "harc" jelentésével általában valamilyen katonai-, háborús tevékenységekre utalunk. Ha ezt az írásjegyet szétválasztom, a jelentés mélyebb értelmet nyer:

Figyeld meg, hogy az írásjegy bal felső része egy másik kínai írásjegy-, a "yī" (一). Ennek jelentése: "egy". A bal alsó részen másik írásjegyet is felfedezhetsz, mely szintén önálló jelentéssel bír: "zhi" (止) azaz "megáll", "leáll". Ezt követően figyeld meg az írásjegy jobb oldalát, ahol a "gē" (戈) írásjegyet találod, önálló jelentéssel: "alabárd". Az ókorban a "zhi" (止) írásjegy a lábakra utalt. így tehát a "zhi" (止) a "gē" (戈) -vel együtt "fegyverrel való gyaloglás"-t jelentette. Ebből pedig jött a "wǔ" (武) írásjegy, melynek ősi etimológiája: "harcias".

Bár a "zhi" (止) írásjel szó szerinti jelentése a "megáll" v. "leáll", így a "wu" (武) írásjel felépítéséből az a mély jelentés bontakozik ki, hogy "valaki az alabárdot megállítja" azaz "véd" vagy "védelem" érzete / attitűdje jelenik meg. Wushù kifejezés második írásjegye a "shù" (术), mely szó szerint "művészet" -et jelent. Ezzel összességében azt a jelentés kapjuk, hogy "a művészet, amellyel valaki megállítja az alabárdot". Azaz "védő művészet" szemben a "harcművészet" kifejezéssel, mely kétségkívül egy egyszerűsített átfordítás.

一 + 止 + 戈 = 武

valami + megállít + alabárd = "védelem"

A gongfu (功夫)

Gongfu (Wade-Giles latinizációs rendszerében: kungfu) messze a leggyakrabban használt kifejezés, mellyel a kínai harcművészetekre (összességében) utalunk. Gyakran egyszerűen "kemény munka" -ként fordítják, kínaiul a fegyelem által megszerzett készségre vonatkozik ez a kifejezés. Kínában igen gyakran találkozom ezzel, sőt én is sűrün használom így. Például, egy erhu művésznek nagyon jó "gongfu" -ja lehet a vonókezelésben, vagy a húrok lefogásában. A harcművészet egyes stílusai a korai időkben azonban egy-egy "titkos" vagy "rendhagyó" technikára épültek, mely technikák végrehajtásához különleges készséget kellett kialakítani. Erről az egy készségről (valamint ez alapján végrehajtott techikáról vagy kombinációról) nevezték el a Mesterek a stílusukat. Azért, hogy megértsd e kifejezés mélyebb értelmét, itt is darabokra veszem az írásjegyeket:

Az első írásjegy a "gong" (功). Ez jó láthatóan két különálló írásjegyből áll. A bal oldali-, első írásjegyet szintén "gong" (工) ejtjük ki, mely jelentése: "munka". A jobb oldalon áll a "lì" (力), ami önálló módon "erő"-t, "nyers erő" vagy "fizikai (~izom) erő" jelentéssel bír. Egymás mellé írva-, egy írásjegyben a "gōng" (功) "teljesítmény"-t, "érdem" -et, "készség" -et vagy "eredmény" -t jelent (a szövegkörnyezettől függően). Jól érzékelhető ez az alábi fogalmakkal: qigong (气功, belső energiával (qi) végzett munka, v. jártasság), neigong (内功 a test és tudat belső folyamataival végzett munka, v. jártasság), changong (禅功, a Chan gyakorlatokra fókuszáló koncentrált gyakorló folyamat, v. jártasság)...

工 + 力 = 功

munka + fizikai erő = "teljesítmény" / "jártasság"

A második karakter a "fū" (夫) írásjegye. Közvetlen jelentése "ember", "mester" vagy "katonai szolgálatra jogosult" (férfi felnőtt). Ez az írásjegy adja az idő fogalmát, melyet gyakran elfelejtenek a gongfu gyakorlás után érdeklődők. A "fū" (夫) arra vonatkozik, hogy az ember csak a gyermekkoron és a serdülőkoron át a felnőttkorig tartó szakaszon keresztül válik emberré. Tehát, az idő múlásával a folyamatos (!), következetes munkán keresztül válsz jártassá valamiben (a harcművészetben: mesterré).

Ezt fejezi ki a kínai mondás, melyet gyakran hangoztatok:

冰冻三尺非一日之寒
"Három napnyi jég nem képződik egyetlen nap alatt."

Napjainkbn mindkét fogalom - a wushu és gongfu is - használatos a kínai harcművészetre való utalásként. Ezek mára puszta önvédelmi rendszert jelölnek leginkább. Nyugaton, a wushu a modern előadóművészettel azonosított megnevezés lett, amelyet a Kínai Népköztársaság hivatalosan is elkülönített a hagyományos harcművészetektől. Így a "wushu" csak az akrobatikus sportversenyek harcművész jellegű bemutatóit jelenti. A gongfu megnevezés (nálunk inkább kungfu) maradt hát a hagyományos kínai harcművészeti képzési módszerek jelölésére. Ezt kiegészítve az autentikus kínai harcművészet fogalma (传统功夫) legjellemzőbben a harcművészet nem-külsőségre fókuszáló módszerét és gyakorlását jelenti, melynek gyökere a buddhista-, vagy taoista tanokból ered, azok megértését tartja elsődlegesnek és nincs köze a modern versenyorientált képzésekhez.

A wugong (武功)

Kínában a wushu és a gongfu mindegyike utal a harcművészetekre-, mind a modern, mind a hagyományos irányzatokra, s könnyen váltogathatóak/cserélhetők. Bármely nyelvben vagy kultúrában azonban egyik kifejezés sem tartalmazza a gazdag buddhista kultúrát, amelyből a Shaolin harcművészet is származik. Erre a mai modern korban új kifejezést alkalmaznak - mely igen közel áll az autentikus gongfu (传统功夫) fogalmi jelentéséhez.

Tény, a "wugong" (武功) nem új kifejezés, hiszen már a régi iratok is említik. A korai-, közvetlen jelentése "katonai teljesítmény" volt, ahogyan az a karakterek felépítése is jól mutatja (ld.: fent). Ilyen katonai teljesítmény volt például a csatában levágott fejek száma. Természetesen a wugong jelentése a buddhista kontextusban elkülönült egymástól, bár igaz, hogy ezt a harcos szerztesek (wusheng 武僧 vagy shengbing 僧兵) képességeire használták, akik leginkább katonák voltak, semmint buddhista szerzetesek (和尚 héshang).

A "wu" (武) ebben az esetben a "harcos" (武士 wushì) jelentését hordozza, amely shaolini kontextusban inkább a szellemi (精神 jīngshén)-, semmint fizikai harcot (战斗 zhàndòu) vívó egyén. Így, együtt (武功) "harci készségeket" jelent. A harcos szelleme (azaz: meghatározás, kitartás, nehézségek leküzdése, stb.) a harci készségek gyakorlata révén alakul ki. Eredetileg a gongfu kifejezés buddhista zsargon volt, mely „érdemes tetteket” jelentett, hivatkozva egy szerzetes napi kötelezettségeire (僧功夫 sēng gōngfu).

    Buddhista gyakorlatok alkalmával gyakran előtérbe kerül a "dong zhong gong fu" (動中功夫) gyakorlata, mely fő fókusza a mozgásban való koncentráció gyakorlása, a "tudat megállítása" [ahogy Zhiyi Chan Mester írja a Dhyāna elmélyedésének Hat Kapuja -ban 《六妙法門》: 「止」為「妙門」者 - "...a "megállítás" (sthanam, 止, zhǐ), mint a legmagasztosabb állapot kapuja."]. Alapvető lényege (egyerűen fogalmazva), hogy a lassú-, folyamatos-, a pillanatban-jelen-lévő és koncentrált mozgásban tapasztaltható meg a tudat valódi természete. Ülő meditáció erre azért alkalmatlan, mert ilyenkor a test nyugalomban van, nem mozog, a tudatnak könyebb koncentrálnia. Azonban ahogy a test megmozdul, a tudat koncentrációja (定 ding) széthullik, mert ereje csekély (定力 dingli). A valódi chanbuddhista autetikus harcművészet a mozgás révén igyekszik megtapasztalni a valódi tudat természetét. Ezeket a rendszereket szereztesek (和尚 héshang) gyakorolták, innen származik a mondás is: 禅功拳本為動中求靜 輔佐靜功之法, azaz "a chanbuddhista ököl a csendet keresi a mozgásban, ez a meditatív gyakorlás módszere"

Chanbuddhista templomokban minden szerzetesnek napi munkát kell elvégeznie, melyet "napi gongfu" -nak neveznek (僧功夫). A múltban, amikor a világiak a szerzeteseket a Shaolin Kolostorban meglátták, elkerülhetetlen volt a harcos szerzetesekkel való találkozás, akik általában harcművészetüket gyakoroltak a "napi gongfu" -juk részeként. A kívülállók tehát a harcos szerzeteseket látták (buddhista szerzetesek a Templom belső csarnokaiban és terein gyakoroltak), így tévesen nevezték a látottakat gongfu-nak. Ennek eredménye az lett, hogy mára e kifejezés különösen az angol nyelven (kungfu) felhígult, mely leginkább csak küzdősportot jelent.

Az eredet azonban más, valójában a Shaolin gongfu két részből áll:

  • A Chan tanulmányozása (tanulás és meditáció: 禅究 Chánjiū)
  • Harci képességek gyakorlása (武功 wugōng)

Amikor shaolin wugong -ról (少林武功) beszélünk, akkor Shaolin Kolostor minden harcművészeti stílusára és azok Chanbuddhizmussal való egyensúlyára kell utalnunk. Hasonlóképp, amikor shaolin gongfu -ról (少林功夫) beszélünk, a Chan (禅) és a wugong (武功) együttes tanulmányozására és gyakorlatára kell utalnunk. A shaolin gongfu egyetlen kifejezése arra utal, hogy ez Egy és Ugyanaz:

禅武合一

Mint ahogy a Chan Tudat (禅心 Chánxīn) felkeltette a wugong gyakorlatát, ez az egyensúly és az üresség állapot kiegyensúlyozottságának megnyilvánulása, ahol a gyakorló feloldódik a gyakorlatban és minden visszatér az eredeti állapotba, melyet soha nem hagyott el. 84 000 Dharma ajtó van (八万四千法门bāwànsìqiān fǎmén), melyek közt a wugong a Dharma egyik útja a Shaolin Chan hagyományában.


keresd meg a saját dharma kapudat!

Javasolt irodalom és források

1. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2019.06 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings