XING LONG TANG - Sun Lutang: Harcművészeti gyakorlásom tapasztalatáról 練拳經騐及之精意   Harcművészeti gyakorlásom tapasztalatáról 練拳經騐及之精意

by Sun Fuquan [Lutang] (孫福全, 1924. márciusa)❀ ❀ ❀

余自幼練拳以來。聞諸先生之言。云拳即是道。余聞之懷疑。至練暗勁。剛柔合一。動作靈妙。一任心之自然。 與同道人研究。彼此各有所會。惟練化勁之後。內中消息。與同道之人言之。知者多不肯言。不知者茫然莫解。故筆之於書。以示同道。倘有經此景况者。可以互相研究。以歸至善。

A fiatalkorom óta gyakorlom a harcművészetet. Hallottam számos tanártól, hogy azt mondják: a harcművészet maga az Út. Kételkedtem [ebben] mindaddig, amíg nem gyakoroltam a rejtett erő (暗勁) képzését, (ekkor pedig) a keménység és a lágyság egységessé-, mozgásom csodálatossá, tudatom természetessé vált. Beszélgetve a tanítványaimmal, mindannyian tudtunk valamit e témáról. Azonban, magamban gyakorolva a rejtett erő művelését (化勁), a belső állapotomról folytatott beszélgetés minősége megváltozott. Azok, akik megértették e tapasztalatot, gyakran kevésbé voltak hajlandók beszélni róla, mint azok, akik nem értettek semmit, mégis képtelenek voltak megállni a diskurzust. Emiatt ragadtam tollat, hogy felfedjem ezt tanítványaimnak. Azok számára, akik hozzám hasonló állapotba kerültek, megosztjuk egymással e tapasztalatokat, így pedig kölcsönösen érhetjük el a tökéletességet.

余練化勁所經者。每日練一形之式。到停式時。立正。心中神氣一定。每覺下部海底處。即陰蹻穴處如有物萌動初不甚着意。 每日練之有動之時。亦有不動之時。日久亦有動之甚久之時。亦有不動之時。漸漸至於停式。心中一定。如欲泄漏者。想丹書坐功。有真陽發動之語。可以採取。彼是靜中動。 練靜坐者。知者亦頗多。乃彼是靜中求動也。此是拳術動中求靜。不知能消化否。又想拳經亦有處處行持不可移之言。每日功夫總不間斷。

A rejtett erő kiművelésének (化勁) gyakorlása okán minden nap a formagyakorlat(ok) befejezésekor egyenesen állok (立正), figyelek. Tudatom a Shen Qi-re koncentrál (心中神氣一定). Mindig átéreztem [valamit] a Haidi (海底) terület egy részén (megjegyzés: ez más néven a Yinjiao pont, ugyanaz a hely, mint Huiyin. A kínai orvoslásban Huiyin-nek nevezik, a taoisták Yinjiao-nak, a buddhisták pedig Haidi –nek) Olyan volt, mintha valami felemelkedne, melyre [kezdetben]) nem fordítottam kellő figyelmet. Napi gyakorlataimban voltak időszakok, amikor [ez] a mozgás volt. De olykor volt mozdulatlanság is. Voltak alkalmak, amikor ez hosszú ideig tartott. De olykor volt mozdulatlanság is. Fokozatosan, egyszer a formagyakorlat végső technikájánál (停式 ld.: utolsó forma) és tudatom összpontosításával [e területre] (心中一定) úgy tűnt, mintha ott lett volna, bár épp távozóban. Ekkor arra gondoltam, amit az Elixir Könyv (丹書) az ülés gyakorlásáról (坐功) ír: „A Valódi Yangja (真陽) a kirobbanó mozgás kifejeződésének [első pillanat] van (發動)” Ezt alkalmaztam, mely a nyugalomban lévő mozgás (靜中動) tanítása. Akik ülő meditációt (靜坐) gyakorolnak, bölcsebbek, (mert) a nyugalomban is keresik a mozgást (靜中求動). Nem tudom, hogyan is tagadhatnám ezt. Ezt gondolom a Harcművészet Klasszikusától (拳經) származó kifejezésről: „gyakorolj mindenhol, nem elhagyva a szavakat [tanításokat]” (處處行持不可移之言) Így, minden nap gyakoroltam a kungfu-t, nem hagyva ki egyetlen napot sem.

以後練至一停式。周身就有發空之景象。真陽亦發動。而欲泄。此情形似柳華〔陽〕先生所云。復覺真元之意思也。自覺身子一毫亦不敢動。動即要泄矣心想仍用拳術之法以化之。 內中之意。虛靈下沉注於丹田。下邊用虛靈之意。提住穀道。內外之意思。仍如練拳蹬〔蹚〕子一般。意注於丹田片時。陽即收縮。萌動者上移於丹田矣。此時周身融和。綿綿不斷。 當時尚不知採取轉法輪之理。而丹田內。如同兩物相爭狀况。四五小時。

Később, a gyakorlásom befejező testtartásában (停式), az egész testem a kiüresedés állapotába került (發空之景象). A Valódi Yang a mozgás aktivitása. (真陽亦發動). mely mintha bármely pillanatban elillanna. Az ilyen állapot Liu Huayang (柳華陽) Úr szerint a „visszatérés a valódi eredet szándékának felismeréséhez (復覺真元之意思). Átérezve a testem legkisebb részén is [ezt], nem mertem mozdulni egyáltalán, mert ha megmozdulnék, ez [az érzet, tudatállapot] azonnal tovatűnne. Úgy gondoltam, ha visszatérek a harcművészet módszereinek (拳術之法) alkalmazásához, akkor az képes lenne módosítani ezt [az állapotot]. Belsőm szándéka (volt), hogy az üresség jellege révén alászáll az alsó dantian-be (丹田), alul alkalmazom az üresség jellegének szándékát megemelem az ülepem. E szándék kívül és belül épp olyan, mint amikor a harcművészetet gyakorlom. Aztán a szándékom egy pillanata az alsó dantian-re fókuszált a Yang azonnal összehúzódott, mely mozgása/változása okán felfelé indult és az alsó dantian-be tért. E pillanatban az egész testem kellemesen meleg-, folyamatos és szakadatlan lett. [megjegyzés: Sun Mester átérzése azt mutatja, ha elakad a feneked, akkor az energiád kiszivárog, de ha kissé behúzod a farokcsontod, akkor erőd hatalmas erejű lesz.] Ekkor még nem tudtam elfogadni a Dharma-Kerék Elforgatásának Igazságát (轉法輪之理) és a dantian belsőjét. Akár, mint két dolog egymás elleni küzdelmének állapota, [mely] négy (vagy) öt órán keresztül. [megjegyzés: a Dharma Kerék forgása az aktív energia, amely a hátsó Du Mai meridián mentén felfelé mozog, és a passzív energia, amely az elülső Ren Mai meridián mentén mozog-, az alsó dantian mező, ahol a passzív és aktív csere történik.]

方漸漸安靜。心想不動之理。是余練拳術之時。呼吸之息。仍在丹田之中。至於不練之時。雖言談呼吸。並不防碍內中之真息、並非有意存。照是無時不然也。莊子云。真人之呼吸以踵。大約即此意也。因有不息而息之火。將此動物消化。暢達於周身也。 以後又如前動作。仍提在丹田。仍是練拳蹚子。內外總是一氣。緩緩悠悠練之。不敢有一毫之不平穩處。動作練時。內中四肢融融。綿綿虛空。與前站着之景况無異。 亦有練一蹚而不動者。亦有練二蹚而不動者。

Ez a terület fokozatosan elcsendesedett, a nem-mozgás elvére (不動之理) gondoltam. [Ez] a harcművészet gyakorlásakor a légzés levegőjét a dantian-ben tartja. Mindig, mikor nem gyakoroltam, a beszédem közben vett lélegzetek ellenére is a levegő egyáltalán nem volt akadályozott. Valóban nem próbáltam szándékosan ilyen hatást okozni, de nem volt pillanat, mikor nem volt ilyen. Zhuangzi mondta: „Az Igaz Ember a sarkában lélegzik.” (真人之呼吸以踵). Ez lényegében a tanítás. Mert van nem-légzés és a légzés tüze. Mely mozog és olvaszt, elérhető egész testem minden részén. Ezután, mint [ahogy] korábban, újra mozdultam, még emelkedett a dantian-ben, ismét a formák gyakorlati rutinján haladtam át. A belső és külső mindig együtt mozdult, egyetlen folytonosság. [Ezt] lassan és kényelmesen gyakoroltam, nem mertem megengedni a legkisebb egyenetlenséget sehol sem. Ahogy gyakoroltam, belsőmben és négy végtagjaim végein [meleg] harmónia, folytonosság, üres tér, és a korábbi befejező forma körülménye [ott érzett tapasztalat] nem különbözött ettől. Volt, amikor átmentem a gyakorlati rutinomon, és nem éreztem semmit. Volt idő, amikor kétszer is áthaladtam a gyakorlásomon és még mindig nem érzem semmit.

嗣後亦有動時。仍提至丹田。而用練拳之內呼吸。轉法輪用意主之於丹田。 以神用息而轉之。從尾閭。至夾脊。至玉枕。至天頂而下。與靜坐功夫相同。下至丹田。亦有二三轉而不動者。亦有三四轉而不動者。所轉者。與所練蹚子。消化之意相同 以後有不練之時。或坐立。或行動。內中仍以用練拳之呼吸。身子行路亦可以消化矣。以後甚至於睡熟。內中忽動。動而即醒。仍以用練拳之呼吸。而消化之。以後睡熟而內中不動。內外周身四肢。忽然似空。周身融融和和。如沐如浴之景况。

Aztán, mikor mozdultam, felemeltem a dantien-be és alkalmaztam a harcművészet gyakorlásának belső légzését, a Dharma Kerék elfordítása (轉法輪) alkalmazta a dantian-ben legfőbb szándék. Aztán a Shen alkalmazni a légzést és annak forgatását, a farokcsonttól (從尾) a kapu (閭) felé, átpréselve [azon] a gerincbe, [majd] a tianding –ig (天頂) és vissza [lefele], mely az ülő meditáció [képességével] (靜坐功夫) megegyezik. Le, a dantian-be. Ennek ellenére két-három kör [v. elforgatás] és nem-mozgás, majd három-négy kör [elforgatás] és nem-mozgás. A kör [v. elforgatás v. áramlás] és a harcművészet gyakorlása minden nehézségen áthalad, [melyben] a művelés/alakítás szándéka azonos. Később, amikor nem gyakoroltam, vagy ültem, álltam, vagy mozogtam, ekkor mindig a harcművészet légzés gyakorlását alkalmaztam. Végül testem képes volt átalakítani / művelni [a légzés által beszívott levegőt]. Később még mély alvás közben is. Belül egyszer csak megmozdulna, a mozgás és a hirtelenség felébresztett. Ismét a harcművészet légzés gyakorlását alkalmaztam, és elpárologtattam. Aztán aludtam, belül pedig nem volt mozgás. Belül és kívül, az egész testem s négy végtagjaim egyszerre csak kiüresedett. Az egész testem egységessé, harmonikussá vált, mintha fürdőznék.

睡時亦有如此情形。而夢中亦能。用神意呼吸。而化之。因醒後。已知夢中之情形而化之也。 以後練拳術睡熟時。內中即不動矣。後只有睡熟時。內外忽然有虛空之時。白天行止坐臥。四肢亦有發空之時。身中之情意。異常舒暢。每逢晚上。練過拳術。夜間睡熟時。身中發虛空之時多。晚上要不練拳術。睡時發空空〔虛空〕之時較少。 以後知丹道有氣消之弊病。自已體察內外之情形。人道縮至甚小。消除百病。精神有增無減。以後靜坐亦如此、練拳亦如此。到此方知拳術與丹道是一理也。以上是余練拳術。

Alvás közben, [amikor ez] a helyzet történt, álmomban tudtam, és alkalmaztam a tudatos légzést és elpároltam. Ezért, mikor felébredtem, tudtam az álmom körülményeit és azt is, hogy elpároltam. Aztán, a harcművészet gyakorlása [után] mélyen aludtam, melyben végül nem volt mozgás. Később, csak el kellett elaludnom, hogy a belső és a külső egyszerre csak az üresség állapotába térjen. Nappal a mozgás és ülés is nyugodt, a négy végtagom is ilyen üresség kialakulásának állapotában voltak, a testem ragaszkodott ehhez [az állapothoz]. Mindig, minden este, gyakoroltam a harcművészetet, éjjel, mikor aludtam, testem – egyre többször - az üresség állapotába került. Este ha nem gyakoroltam a harcművészetet, az üresség állapota [átérzése, megélése] kevesebbszer fordult elő. Aztán megértettem, az elixír útjának energiája megtisztítja a bántalmakat, természetesen már a tapasztalatok és [a megfigyelt] belső – külső körülmények alapján az emberi világ minden betegségét eltünteti, a vitalitás (精神) növekszik, megállás nélkül (增無減). Ezt követően a meditáció ezen az úton-, a harcművészet ezen az úton eljut a harcművészet és a neigong (belső művelés) egyazon igazságának felismeréséhez. Ez több, mint csak kungfu gyakorlás.

自己身體內外之所經騐也。故書之以告同志。

Saját egészségemen alapuló tapasztalat igazsága ez, melyet leírtam most az elvtársaknak.

Javasolt irodalom és források

0. Sun LuTang @ Wikipedia
1. Sun Lutang: Belső és külső irányzatú harcművészetekről 《論拳術內家外家之別》
2. Külső (外家) és belső (内家) irányzatok a kínai harcművészetben
3. 論拳術內家外家之別
4. 孫祿堂: 《拳術述聞》
5. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

magyar nyelvre fordította Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2019.05 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings