XING LONG TANG - III. Pátriárka Szútrája (Bízz a Tudatban) 僧璨大師 《信心銘》   III. Pátriárka Szútrája 僧璨大師 《信心銘》

Jianzhi Sengcan (鑑智僧璨): Bízz a Tudatban 《信心銘》

T48n2010 信心銘
CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 48 冊 » No.2010 | ford.: Yao Dong jushi 翻译: 耀东居士

❀ ❀ ❀

Jianzhi Sengcan (鑑智僧璨 496?-606), a Chan buddhizmus III. pátriárkája

❀ ❀ ❀

至道無難, 唯嫌揀擇。
但莫憎愛, 洞然明白。

Az Igaz Út nehézségek nélküli (無難)
Csak aki sejtik (唯嫌), s [ezt] választják (揀擇)
csak haladd (但莫) meg a megvetést (憎) s vonzalmat (愛) [szeretet]
S rejtett természetes módon (然) érthető lesz (明白).

毫釐有差,天地懸隔。
欲得現前,莫存順逆。

A legenyhébb (毫釐) megkülönböztetés (差),
S az ég (天) és föld (地) szétválik.
Hogy az Út megjelenjen
Tartózkodj (莫) az "ugyanilyen" [létező] (存) és "másmilyen" [véleménytől]

違順相爭,是為心病。
不識玄旨,徒勞念靜。

Az "ugyanilyen" és "másmilyen" viszálya (爭)
A tudat betegsége (心病)
Nem ismerve (不識) a rejtélyes célt (玄旨)
Hiábavaló (徒勞) a csend lényege (念靜) [annak gyakorlása].

圓同太虛,無欠無餘。
良由取捨,所以不如。

Alapvetően teljes (圓同) Nagy Üresség (太虛),
Hiány nélkül (無欠), felesleg nélkül (無餘);
Jó okból (良由) a megragadás vagy elutasítás (取捨)
Nincs olyanság (不如)

莫逐有緣,勿住空忍。
一種平懷,泯然自盡。

Sem (莫) a feltételekhez kötött létezés (逐有緣),
sem az ürességben (空忍) maradás ()
Az egységben (一種) és az egyenlőségben (平懷)
feloldódik (泯) természetesen (然) [az] önkorlátozás (自盡).

止動歸止,止更彌動。
唯滯兩邊,寧知一種。

Nyugodvan megállítani a mozgást,
de a nyugalom újra megmozdít majd.
Még mindig pangó (滯) [stagnáló] kettősségben (兩邊),
Hogyan ismerhető (知) fel az egység (一種) [azonos fajta]?

一種不通,兩處失功。
遣有沒有,從空背空。

Ha az egységesség (一種) [v. azonosság természete] elérhetetlen (不通)
egyik oldal (兩處) sem működik (失功).
Lét száműzése a létezésbe ránt;
Ürességet követve mindig mögötte maradsz

多言多慮,轉不相應。
絕言絕慮,無處不通。

Sok szó (多言) és sok gondolat (多慮)
Annál több a tévelygés (不相應)
Ne (絕) beszélj (言) s gondolkozz (慮)
Sehol (無處) nem tévelyegsz (不通)

歸根得旨,隨照失宗。
須臾返照,勝卻前空。

A célod (得旨) eléréséhez a gyökérhez (根) térj;
Visszatükröződést [eredményt] követve, a lényeg elvész (失宗).
Villanás (返照) a pillanatban,
Túlhalad (勝) a minden ürességén.

前空轉變,皆由妄見。
不用求真,唯須息見。

Ürességben (前空) változások (轉變)
mindegyik oka a megtévesztett nézet (妄見).
Nem kell könyörögnöd (不用求) az igazságért (真),
Csak (唯) tedd pihenni nézeteidet (須息見).

二見不住,慎勿追尋。
纔有是非,紛然失心。

kettős nézetekben (二見) ne tartózkodj (不住);
szükséges, hogy ne hajszold (追尋) azokat.
Amint jó és helytelen (有是非) felmerül,
A tudat elveszik a (紛) tévelygésben (失心).

二由一有,一亦莫守。
一心不生,萬法無咎。
無咎無法,不生不心。

A Kettő forrása az Egy,
Tartsd, míg Egy nem lesz.
Ha még gondolat nem merült fel (不生),
Tízezer Dharma (萬法) hibátlan (無咎).
Hibáktól mentes (無咎), Dharmáktól mentes (無法),
nem keletkezik (不生), nincs tudat (不心).

能隨境滅,境逐能沈。
境由能境,能由境能。

Az "felismerés készsége" [v. alany] (能) eltűnik "tárgyával" (隨境滅),
A "tárgy" (境) szétfoszlik "felismerés készsége" nélkül (逐能沈).
A "tárgyak" azok a "felismerés készségének" "tárgyai",
az "felismerés készsége" a "tárgyak" felismerésének "készsége".

欲知兩段,元是一空。
一空同兩,齊含萬像。

Tudd (知), hogy e Kettő (兩段)
az Egy ürességének (一空) lényege [esszenciája].
az Egy üressége az ellentéteket egyesíti (同兩),
Ugyanígy áthat tízezer jelenséget (萬像).

不見精粗,寧有偏黨。

Nem megkülönböztetve (不見), hogy mi a finom (精) és durva (粗),
hogy lehetnek így preferenciák (偏黨) [v. vlmi pártján állni]?

大道體寬,無易無難。
小見狐疑,轉急轉遲。

A Nagy Út (大道) mindent megtestesít (體寬)
Sem könnyű (無易), sem nehéz (無難).
Kis nézetek (小見) bizonytalanok, kétkedők (狐疑);
Sietnek és lemaradnak (急轉遲).

執之失度,必入邪路。
放之自然,體無去住。

Ragaszkodva elveszíted ítéleted
ördög útjára (邪路) lépsz
Elengedés természetességhez vezet (自然);
A Lényeg sem megy, sem marad (無去住).

任性合道,逍遙絕惱。
繫念乖真,昏沉不好。

Igaz Természetet követve (任性), egyesülsz az Úttal (合道),
Légy nyugodt (逍遙), s megszűnik a szenvedés (絕惱)
Kötött gondolkodás eltér a valóságtól,
Homályosít (昏沉) nem jó (不好).

不好勞神,何用疏親。
欲趣一乘,勿惡六塵。

Fárasztani a szellemet nem jó,
Mi haszna ismerősnek, s idegennek?
Belépve az Egy Járműre,
ne légy előítéletes a Hat Porral szemben.

六塵不惡,還同正覺。
智者無為,愚人自縛。

Hogy nincs előítélet a Hat Porral szemben
az egyben a Tökéletes Megvilágosodás.
A bölcsek a Wu Wei-ben maradnak
A bolodok összezavarják maguk

法無異法,妄自愛著。
將心用心,豈非大錯。

A Dharmák nem különböznek egymástól
Mégis megtéveszett vágy és ragaszkodás.
Keresni a tudatot a tudattal --
Ez nem nagy hiba?

迷生寂亂,悟無好惡。
一切二邊,良由斟酌。

A téveszmékből lesz nyugalom, s káosz
A megvilágosodásban nincs vágy és ellenszenv.
Minden dolog kettőssége
A diszkriminációból származik.

夢幻空花,何勞把捉。
得失是非,一時放卻。

Álmok, káprázatok, akár virágok az égen—
minek küzdeni a megragadásukért?
nyereség vagy veszteség, helyes vagy helytelen -
Hagyd el őket azonnal.

眼若不睡,諸夢自除。
心若不異,萬法一如。

Ha a szemed nyitva
Álmok természetesen szűnnek meg
S ha a tudat nem tesz különbséget,
Minden Dharma egy "olyanság".

一如體玄,兀爾忘緣。
萬法齊觀,歸復自然。

Az "olyanság" mély lényegében,
Elhagyod az összes feltételeket
Mikor számtalan Dharmát azok egészében látod
A dolgok természetes állapotukba térnek.

泯其所以,不可方比。
止動無動,動止無止。

Vess véget az oknak,
Semmi sem hasonlítható össze, vagy jellemezhető.
Állítsd meg a mozgást, [ott] nincs mozgás;
Mozgasd a nyugodtat, [ott] nincs nyugalom.

兩既不成,一何有爾。
究竟窮極,不存軌則。

Mivel a Kettő nem tesz ki egészet,
Hogy lehet [tied] Egy?
A végsőt elérve,
Szabályok és mértékek [már] nem létezők.

契心平等,所作俱息。
狐疑盡淨,正信調直。

Hangold össze a tudatot az elfogulatlansággal,
Minden törekvés véget ér;
A kétségek teljes mértékben törlődik,
Az igaz hitben a tudat egyenesen áll.

一切不留,無可記憶。
虛明自照,不勞心力。

Semmi sem marad kétségekben
Nincs mire emlékezni
Tiszta, üres és önmegvilágosodott,
a tudat erejét nem fárasztotta.

非思量處,識情難測。

真如法界,無他無自。
要急相應,唯言不二。

Ez meghaladja a gondolat(ok) formáját [szféráját],
Miféle érzet [v. ok] és érzés nem mélyre hatoló.
A Valódi Ilyenség Dharma Világában
Nincs sem más, sem én.

不二皆同,無不包容。
十方智者,皆入此宗。

Elérve az eggyezést egyszerre
Csak gyakorold a nem-kettősséget.
A nem-kettősségben minden azonos,
Mivel minden dolog elválaszthatatlan

宗非促延,一念萬年。
無在不在,十方目前。

Minden irányban a bölcsek
E tanítást követik
Az Út meghaladja az időt és teret —
Egy gondolat tízezer évet.

極小同大,妄絕境界。
極大同小,不見邊表。

Légy sehol s mindenhol
Mindenhol a szem előtt.
A legkisebb ugyanaz mint a legnagyobb,
A birodalomban téveszméktől mentesen.
a legnagyobb ugyanaz mint a legkisebb;
Sem határ, sem jelek nem láthatók.

有即是無,無即是有。
若不如是,必不須守。

Létezés pontosan nem-létezés,
A nemlét pontosan létezés.
ha ezt nem tudod észrevenni,
Akkor meg kell változtatnod az utad.

一即一切,一切即一。
但能如是,何慮不畢。

Egy minden;
minden az Egy.
Ha ezt észre tudod venni,
Miért aggódsz a beteljesülés miatt?

信心不二,不二信心。
言語道斷,非去來今。

A hit a tudatban nem-kettős
a nem-kettősség eredménye az igazság
A szavakon s beszéd itt véget ér
múlt, jelen, s jövő nélkül.

    信心銘之終
Sengcan Mester Szútrája (összefüggő szövegben)

Akik elutasítanak vagy előnyben részesítenek dolgokat, számukra az Igaz Útra lépni nehéz. Mentesen a vonzalomtól és az ellenszenvtől, a belátás természetes módon megtörténik. Elég egy apró különbség, az ég és a föld máris végtelen távolságra kerül egymástól. Ha itt és most a valóság megjelenését akarod, nem szabad hagynod, hogy tudatodba a jó- és a rossz képzetei behatoljanak. A jó és rossz közötti vívódás a tudat betegsége. Amíg dolgok legmélyebb értelmébe nem sikerül behatolnod, felesleges a tudat megnyugvására gondolni. Az Út üres és jeltelen, mint a mérhetetlen tér. Teljes, így nem érinti azt a fennmaradás-, [létezés] és szétesés [nemlétezés] elképzelése. Amint megragadsz és elutasítasz, mindez azonnal felismerhetetlenné válik. Ne hajszold a jelenségformákat, mintha azok valódiak lennének. Ne próbálj önbecsapással szabadulni a fájdalomtól, hogy e jelenségek úgysem valódiak. Az egységben letisztuló tudatban magától szűnik meg a fájdalom. Ha minden mozgást leállítasz azért, hogy a tudatod nyugalomba kerüljön, ebben ismét nyugtalanság támad. Bármelyik szélsőségnél az egységet elveszíted. Mindkét szélsőség előnyei elvesznek akkor, ha nem az eredetre összpontosítasz. Aki csak a létezést ismeri el, az e létezés foglyává válik; aki csak az ürességet követi, az elzárja magát az ürességtől.

A szavak és a gondolatok, ha pontosak és helyesek volnának is, soha nem azonosak a valósággal. Hagyd a beszédet és a gondolkodást, így nem lesz többé semmi, amit ne értenél. Nézz magatokba, így a láthatót s láthatatlant (üresség) egyaránt meghódítod. A hibás szemlélet okoz a láthatóba, vagy az ürességbe tévelygés. Nincs szükség az igazság keresésére; épp elég, ha az előítélet és nézet meghaladható. Ne azonosulj a két szélsőség egyikével sem, ne kövesd-, ne vizsgálgasd a kettősség-felfogásod. A "van" és a "nincs" jellegű gondolatok megzavarják és tönkreteszik a tudatot. Még ha a kettő az Egyben látszik megjelenni, ne ragadd meg az Egyet. A jelenségek hibátlanok, ha egyáltalán nem merül fel gondolat. Nincs hiba akkor, mikor nincsenek jelenségek; ha nem merülnek fel jelenségek, nincs tudat. Az "felismerés készsége" eltűnik "tárgyával", azaz nincs én, ha nincs többé annak tárgya. A "tárgy" is szétfoszlik a "felismerés készsége" nélkül, ha nincs „én”. A "tárgyak" a "felismerés készségének" "tárgyai", csak az "én" függésében jön létre mint tárgy. A "felismerés készsége" így a "tárgyak" "felismerésének készsége"; s az "én" csak a tárgyától függően létezik, mint "én". A két szélsőséget meghaladó végső valóság az, hogy mindkettő egyformán üres. Lényegi ürességükben nem különböznek egymástól. Mind a tízezer jelenséget ez hordja magában.

Csak ha a finom és a durva között ingadozol, próbálj valamelyik pártjára állni. Az Igaz Út lényegét tekintve mindent megtestesít; könnyűnek, vagy nehéznek hívni egyaránt tévedés. Az értékelő ítéletek a kétség és bizonytalanság, néha hevességet, olykor pedig megrekedést idéznek elő. Kisszerű dolgokhoz mérték nélkül tapadva a tudat hibás utakra téved. Hagyd hát a dolgokat a maguk útján; ismerd fel, hogy azok lényege se nem távozik, se nem marad. Saját lényed váljon az Úttá, s gond nélkül vándorolsz rajta. A rögzült gondolatok elfordulnak az igazságtól, de ellenük fordulva a tudat tompává és kedvetlenné válik. E küzdelemben zaklatottság gerjed, a meghasonlásnak viszont mi haszna van?

Ha az Egyet kívánod útitársul, ne utasítsd el a Hat Érzék Világát. Az igaz meglátását azok érhetik el, akik elfogadják e Hat Érzék Világát. A bölcs a WuWei állapotában áll, az ostoba saját béklyóit kötözi. A Dharmában nincsenek különbségek; saját hajlamaik és vonzalmaik csak a balgákat kötik. Van-e nagyobb tévelygés, mint ha a tudatot a tudattal vizsgálod? [gondolatokon gondolati képződményekkel]? A nyugtalanságot és a tompaságot a nem-tudás teremti. De a bölcsesség nem kedvel, s nem gyűlöl. Hibás gondolatokon alapul minden, ami e két szélsőséghez tartozik. Álom, árnyék, vagy virág az égen. Mi értelme hajszolni ezeket? A nyerni vagy veszíteni, "van" és "nincs" gondolatait tartsd távol magadtól. Mikor a szemed nem hunyod le, hogy aludj, akkor nem keletkeznek rossz álmok. Mikor a tudat nem tesz különbséget, akkor a világ minden jelensége egységet alkot. Hagyd, hogy az Egy kioltsa az illúziók összes emlékét. Engedd, hogy a minden létforma Egyként visszavigyen az eredeti "olyanság" -hoz. Ha nem maradt semmi, akkor semmire sem emlékezünk többé. A teret az üresség világossága ragyogja be, amely minden működést feleslegessé tesz. Semmilyen megfontolás nem képes erre a pontra eljuttatni, semmilyen érzet nem hozhat közel a lényegét. Az az "olyanság" valósága, ahol nincs többé ön-lényegiség, s nincs megkülönböztethetőség. Ennek az Egynek megértése csak a nem-kettősség meghaladásán lehetséges. Így elfelejted a keletkezésüket, semmi sem marad, ami alapján szembeállíthatnád őket. Szemléld a mozgást, mintha az egy helyben állna, és nincs többé mozgás; kezeld a megnyugvót úgy, mintha mozogna, s nincs többé megnyugvás.

Ha pedig a kettő nem lehetséges, akkor az Egy is szertefoszlik. A legvégsőnél pedig nincs többé szabály és mérték. Ha a tudat elfogulatlanná lesz, úgy eltűnnek a magok, s a tettek nem gerjesztenek többé gyümölcsöket. Ha nem jelentkezik többé gyanakvó kétely, akkor semmivé lesznek a szenvedélyek, s a hit sugárzása akadálytalanul ragyog. Ha nem maradt semmi, akkor semmire sem emlékezünk többé. A teret az üresség világossága ragyogja be, amely minden működést feleslegessé tesz. Semmilyen megfontolás nem képes erre a pontra eljuttatni, semmilyen érzet nem hozhat közel a lényegét. Ez az "olyanság" valósága, ahol nincs többé ön-lényegiség, s nincs megkülönböztethetőség. Ennek az Egynek megértése csak a nem-kettősség meghaladásán lehetséges. E nem-kettősségben nem különül el többé egymástól semmi, s az mégis magába foglal minden dolgot. Minden bölcs ebből a forrásból merít. Mert e forrás túl van téren és időn, a tízezer év ugyanannyi, mint egy pillanat.

Akár látod, akár nem, mindig és mindenütt jelenvaló. Ha nincsenek határok, a legkisebb ugyanolyan, mint a legnagyobb. Mikor nincsenek körvonalak, a legnagyobb épp ugyanolyan, mint a legkisebb. A lét a nem-lét egyik oldala; a nem-lét a lét egyik aspektusa. S ahol ez nem így van, ott ne hagyd időzni a tudatot. Az Egy mint minden dolog. A mindenség akár az Egy. Vedd ezt az alapállást, így nem kell többé egy gondolatot sem a nem végsőre vesztegetned. A hit a szívben a nem-kettő, s a nem-kettő a szívben a hit. Mit mondhatnának el e szavak olyan dolgokról, melyeknek sem múltjuk, jelenük sem pedig jövőjük nincsen.

Javasolt irodalom és források

1. 《信心銘》 WIKI
2. Bai Lin Si Web - 三祖僧璨大师及其《信心铭》略说
3. Jianzhi Sengcan (鑑智僧璨)
4. ...
5. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

magyar nyelvre fordította Yao Dong jushi 翻译: 耀东居士 @ Xing Long Tang | 2018.03 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings