XING LONG TANG - Shaolin három átadási vonala   Shaolin három átadási vonala

❀ ❀ ❀

A Shaolin-kolostor történelmében három önálló átadási vonalat (az apátok örökösei) különböztetünk meg. Az átadási vonal a buddhizmusban a buddhista tanítások személyes átadását jelenti tanítótól tanítványnak. A patriarkális átadásvonal a 13. században alakult ki FuYu Apát, Chan Mester által. A legkorábbi átadásvonalak ❀ BodhidharmárólHuineng Mesterig szólnak, nem létezik általánosan elfogadott 7. kínai pátriárka. A Chan hagyományok legfőbb tanítóit pátriárkának nevezik, bár szerencsésebb az "alapító" (祖, zu) és az "ősi mester" (祖師, zu shi) kifejezés. A Chan buddhizmus tekintetében Damo átadási vonalát egészen Gautama Buddháig vezetik vissza. ❀ Yongjia Xuanjue (永嘉玄覺, 665-713) a Megvilágosodás Éneke (❀ 證道歌, zhèng dào gē) című művében Bodhidharmát a 28. pátriárkának nevezi, aki egészen ❀ Mahākāśyapa, Buddha tanítványáig visszavezethető.

2011, Shi Yongxin a Shaolin Kolostor jelenlegi Apátja a Dharma Tekerccsel
a Chan Buddhizmus és a Shaolin Kungfu átadási-származási vonalai

Batuo átadási vonala

495-ben a Shaolin kolostort Henan tartományban építették egy Buddhabhadra nevű indiai szerzetes (佛陀 跋陀罗, fó tuó bá tuó lúó) számára, akit a kínaiak egyszerűen ❀ "Batuo" (跋陀, bá tuó) néven neveztek. A Shaoshi-hegy lábánál (少室山, shào shì shān ) lévő földön emeltek egy monostort ❀ Nikaya buddhista irányzat hagyományainak tanítására. A Shaolin név a Shaoshi-hegység első írásjelének (少, shào) és a környező erdőket jelző kínai írásjegynek (林, lin) kombinációjából született.

Az első átadási vonal nagyon rövid volt, melyet a Shaolin Kolostor alapítója, Batuo kevés tanítványaival együtt alkotott. A kor két jelentős tábornoka, Hui Guang (❀ 慧光大师(487年-536年), Huì Guāng) és Seng Chou (❀ 僧稠(?-560年), Sēng Chóu) lettek az első tanítványai, akik elsők voltak abban is, hogy a kolostorba harcművészetet hoztak. Bár sokan állítják, hogy ❀ Bodhidharma (菩提達摩) volt, aki harcművészetet tanított a legyengült szerzeteseknek, de ez nem igaz. Batuo családja 32 évvel később kihalt, amikor Bodhidharma lett a Kolostor apátja. Ő volt a Chan első pátriárkája, alapítója a Chan buddhizmusnak (禅宗 佛教, chánzōng fójiào).

Damo átadási vonala

527-ben Bodhidharma - kínai nevén "Dámó" (达摩) - érkezett a Shaolin kolostorba, melyről számos legenda született. A Shaolin Kolostorban alapította meg a Chan -t, amely a ❀ Nikaya buddhista irányzatot váltotta, melyet a templom hagyományaként fogadta el. Damo a Kolostorban egyfajta "próféciát" tett: hat csomót kötött a köntösének kötelére és kijelentette, hogy az átadási vonal véget ér az őt követő ötödik Apát után (ld.: Hat Pátriárka Kora). Damo tanítványa ❀ Huike (慧可, Huìkě, 487–593) a második-, Sengcan (鑑智僧璨, Jianzhi Sēngcàn, 496-606) harmadik-, ❀ Daoxin (道信, Dàoxìn, 580-651) a negyedik-, ❀ Hongren (弘忍, Hóngrěn, 601–674) az ötödik és ❀ Huineng (惠能, Huìnéng, 638–713) a hatodik generáció volt az átadási vonalban. Mivel Kína egy igen küzdelmes, zavaros időszakát élte a korai Apátok időszaka után, nem sok neves Tanító maradt fenn utánuk. Azonban nagyon fontos és meghatározó Chan tanítások maradtak mindegyikük után.

Damo átadási vonalában hat generáción túl a Chan buddhizmus tudatból-tudatba, szívből-szívbe történő átadást követte (ld.: ❀ Dharma átadása), elkerülve a felesleges szélesebb körű verbális tanítást. Huineng, a "Faforgács", aki a ❀ Gyémánt Szútrát (金刚经, jīngāngjīng) hallván világosodott meg, elsőként írta le a Chan Tanítást. Bár ismertté úgy vált, hogy Ő a Megvilágosodott, aki még írni sem tud, elképzelhető, hogy valamely tanítványa írta le a Chan Tanításait. Mindenesetre ez tette lehetővé, hogy a Chanbuddhizmus elterjedjen, viszont Damo Mester átadási vonalának végét is jelentette.

A Chan Öt Íze (五家)

Damo átadási vonalának végével a Chan Öt Iskolába fejlődött - vagy kínaiasan mondhatjuk úgy is, hogy "íze" lett. A ❀ Caodong Iskola (曹洞宗, Cáodōng zong), a ❀ Linji Iskola (临济宗, Línjì zōng), a ❀ Yunmen Iskola (云门宗, Yúnmén zōng), a ❀ Fayan Iskola (法眼宗, Fǎyǎn zōng) valamint a ❀ Guiyang Iskola (沩仰宗, Guīyǎng zōng) voltak ezek. Mindegyik különbözött gyakorlataiban és a szratrtások felépítésében, de ugyanazt a Dharmát (Tan) hírdette mint Damo vagy Shakyamuni Buddha (释迦牟尼佛,Shìjiāmóunífó). Ezért is mondjuk "ízeknek" és nem külön buddhista irányzatoknak. Számos szekuláris Chan ág tűnt el a Tang dinasztia időszakában történt buddhista üldöztetés (842-845) során. Napjainkban Linji-, és Caodong Iskolák élnek még. Évszázadokkal később a Shaolin-kolostor - mely az öt Chan iskola gyökerét hordozta - volt az ára: a templom felgyújtásához vezetett.

Fuyu átadási vonala

Huineng Apát halála után a Shaolin kolostor új generációja kelt életre. Ennek az új családnak első apátja ❀ Xueting Fuyu volt (雪庭福裕, Xuětíng Fúyù 1203-1275). Lemondott a világi életről, szerzetesnek állt, felvette a "Fuyu" dharma-nevet és ❀ Wansong Xingxiu (万松行秀, Wànsōng Xíngxiù, 1166–1246) szerzetes mellett kezdte meg buddhista tanulmányait. Amikor a Yuan-dinasztia Kublai Khan (元世祖 忽必烈, Yuán shìzǔ Hūbìliè, 1215-1294) vezetésével megalakult, Őt küldte Shaolinba, hogy helyreállítsa a rendet. A Kolostor a Caodong Iskolát vezette. Fuyu Apát a kínai történelem egy veszélyes, viszályokkal teli időszakában lett Shaolin vezetője. Ő volt az az Apát, aki meghívta a legjobb harcművészeket, hogy osszák meg harci tapasztalataikat és technikáikat. Három alkalommal, három-három éves időszak alatt Kína számos területéről érkeztek harcművész mesterek. A kolostor szerzetesei pedig a formákat és technikákat tanultak, melyeket a templom könyvtárban jegyezték fel. Ez volt az oka annak, hogy úgy tekintünk a Shaolin Kolostorra, mint a kínai harcművészet bölcsőjére - de ez nem teljesen igaz. Itt egyszerűen harcművészeteket tanultak, majd hasznos technikáit egy rendszerbe tették. Ezt a rendszert ma ❀ Shaolin Kungfu-nak nevezzük, majd az egyes dinasztiák szerzetes-vándorlásaival a harcművészeti stílusok alakulását és fejlődését közvetlenül befojásolta.

  Érdekesség, hogy a mongol rendelkezések ellenére Fu Yu Mester a Yuan-dinasztiában öt Shaolin Templomot emelt: Helin-nél a külső-mongol területeken (外蒙和林, Halahelin, a korábbi Hang Ai tartomány, ma: Mongólia), Pan Shan-on Ji Xian-nél, Tian Jian-nál (天津蓟县盘山), Chang An -ban (长安), Tai Yuan-ban (太原) és Luoyang -ban (洛阳). Templomok jöttek létre Jiu Ding Lian Hua hegyen Shandong tartományban (山东九顶莲花山), Ba Fan She Taiwanon (台湾八番社), az Emei hegységben Sichuan tartományban (四川峨眉山). Így 10 kolostor állt összesen, amely a Yuan Dinasztia alatt a harcművészet terjedésében kiemelt szerepet játszottak. ... bővebben: Tradicionális Kínai Harcművészetek a 14-16. századi Kínában

Fuyu Apát átadási vonala a mai napig fennmaradt, mely mint patriarhális rendszer a XIII. században alakult, mint a hierarchikus rendszer (子孙庙,Zi Sun Miao ). E rendszer elfogadása (amely az ősi kínai társadalom alulról építkező struktúráját alakította ki) messzemenően hatott a Kolostorra és a Shaolin Kungfu-ra. Történelmi befolyásának csúcsán Shaolin 25 altemplomot irányított. Yongzheng császár uralkodásának 13. évében a Qing-dinasztia idején (1735-ben) A császári udvar a Shaolin Kolostor patriarhális rendszerének jelentős helyesbítését hajtotta végre. A Shaolin szerzetesei - mint a legtöbb buddhista szerzetes -, dharma nevet kapnak a menedékvétel és szerzetessé válásuk szertartásakor. Chan vers a Shaolin "generációk" (字辈, zìbèi) forrásává vált, amelyet minden mester használ, hogy dharma neveket adjon tanítványainak. Ez a Chan vers a Song-dinasztiában keletkezett Xueting Fuyu Apát által. A következő nemzedékek számára íródott. A kínai nevek általában három karakterből állnak. A buddhista szerzetesek és tanítványok világszerte a "Shi" vagy a "Shakya" nevet adják a Shakyamuni Buddha nevéből származtatva, hogy mutassák: egy családhoz tartoznak. A második karakter az adott név generációs neve. A 32. generáció szerzeteseinek vagy tanítványoknak a "Xing" (行) karakterrel kezdődik, mivel ez a 32. szó a versben. (megj.: [a 33. a Yong, 永, a jelenlegi Apát Shi YongXin neve is mutat])

洞山下十五世 ( 萬松下法嗣 ) 少林祖庭雪庭福裕禪師從福字起演派七十字

XuanTing YuFu Chan Mester, Shaolin Kolostor Apátja „Hetven-karakteres” generációs verse, a Songshan Shaolin Templom Caodong átadási vonalában

  福慧智子覺,了本圓可悟。 Fú huì zhì zi jué, le běn yuán kě wù.
  周洪普廣宗,道慶同玄祖。 Zhōu hóng pǔ guǎng zōng, dào qìng tóng xuán zǔ.
  清靜真如海,湛寂淳貞素。 Qīng jìng zhēn rú hǎi, zhàn jì chún zhēn sù.
  永延恒,妙體常堅固。 Dé xíng yǒng yán héng, miào tǐ cháng jiān gù.
  心朗照幽深,性明鑒宗祚。 Xīn lǎng zhào yōu shēn, xìng míng jiàn zōng zuò.
  表正善禧祥,謹愨原濟度。 Bi ǎo zhèng shàn xǐ xiáng, jǐn què yuán jì dù.
  雪庭為導師,引汝歸鉉路。 Xuě tíng wéi dǎo shī, yǐn rǔ guī xuàn lù.

  Blessed and talented,
  an intelligent young man will grow into awareness;
  you are originally in a state of completion and thus apt to understand.
  All around in the universe the Buddhist doctrine spreads,
  we celebrate that our principle comes from the same ancestry.
  The Buddhist state is pure and quiet, vast as the sea;
  in the profound silence our chastity and nativeness are enhanced.
  Our moral conduct will endure forever;
  and our bodies are constantly firm.
  The mind is a crystal clear that can light up the depth of the mountains;
  and the innate character can make one bright enough
  to distinguish nobility from treachery.
  Faithfulness, decency and virtuousness will bring happiness and auspiciousness;
  We cautiously keep in mind our original course in the crossing.
  The snowy courtyard is like a teacher,
  that will guide you to return to a bright road.

卍 新纂大日本續藏經 第88冊 No.1667 宗教律諸宗演派 (1卷)【清 守一重編】第 1 卷 - CBETA.org

Javasolt irodalom és források

1. 卍 新纂大日本續藏經 第88冊 No.1667 宗教律諸宗演派 (1卷)【清 守一重編】第 1 卷
2. Shaolin harcos szerzetesek öröksége - 《少林僧兵的遗产》
3. Tradicionális Kínai Harcművészetek Gyökere - 《武术的根》
4. Chan átadási vonalak
5. Fu Yu Mester - 雪庭福裕...
6.
7.


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2017 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings