XING LONG TANG - Amitabha Buddha 48 fogadalma 《阿彌陀佛四十八願》   Amitabha Buddha 48 fogadalma 《阿彌陀佛四十八願》


❀ ❀ ❀

A Végtelen Élet Sútrája (Longer Sukhāvatīvyūha Sūtra 《無量壽經》 vagy 《大阿彌陀經》) szerint Amitābha több világkorral ezelőtt egy Dharmakāra nevű szerzetes volt. A szútra egyes verziójában Dharmakāra egy király volt, aki Lokeśvararāja (世自在王佛) buddhától hallott először a buddhista tanításokról, aminek hatására lemondott a trónjáról. Ezután fogadalmat tett, hogy el fogja érni a buddhaságot, amely által létrehozza azt a buddha-mezőre (buddhakṣetra, egy buddha érdemei által létrejövő, közönséges valóságon kívül eső, világegyetem részét képező birodalom). Fogadalma 48 pontból állt (四十八願), amely meghatározta, hogy milyen jellegű lesz a Birodalma, de egyben behatárolta azt is, hogy milyen feltételekkel lehet újjászületni abban a birodalomban és milyen lényként. Amitábha erőfeszítései révén jött létre a "Tiszta Föld" (净土, jìngtŭ) melyet "Sukhávatí" -nak (szanszkrit: "boldogságteli") neveznek. Sukhávatí a távoli nyugaton fekszik, a saját világunk határain túl. A fogadalmai erejénél fogva Amitábha mindenki számára lehetővé tette, hogy hívhassa őt és újjászülethessen az ő birodalmában, ahol további Dharma tanításokat kaphat tőle, hogy végül bodhiszattvává-, majd pedig buddhává váljon. A bodhiszattvák és buddhák ezután visszatérhetnek bármely kor bármely világába, hogy segítsenek a samsara összes létező lényének.

Amitábha Buddha tudatosság gyakorlata

A Buddha-tudatosság gyakorlatának (念佛, nianfo vagy buddhānusmṛti) egy formája, mely abból áll, hogy a gyakorló Amituofo nevének ismételgetésével Buddhára koncentrál, figyelmét csak rá összpontosítja [nem csak Amituofo-, bármelyik Buddha lehet]. Úgy kell tenni ezt, hogy a tudatában a gykorlás során ne képződjön sem forma, sem szín, azaz, nem képzeli el és jelenítni meg Buddha semmelyik ismert ábrázolását, alakját. A nevének ismétlése hang nélküli, de lehet kántálva is. A hagyományok szerint a második Tiszta Föld Iskola pátriárkája, Sandao Mester (善导大师 613-681) ezt gyakorolta éjt nappallá téve, míg fényt nem bocsátott ki, emiatt pedig a Tang-dinasztia akkori császára, Gaozong (高宗) a „Fény Nagymesterének” (光明大師) nevezte. A "Chan és a Tiszta Föld Művelésének Kettős Ösvénye" gyakorlat más néven "az üresség és a létezés kettős ösvénye", mely gakorlatban a recitáció nagyon lassú és minden egyes kiejtés után ki kell üríteni a tudatot. Amikor elkalandoznak a gondolatok, akkor az újabb sor kántálás visszahozza azokat a szigorú összpontosításba. Folyamatos gyakorlással a tudat képes megmaradni a békés ürességben, amellyel elérhető a samadhi.

A Longer Sukhāvatīvyūha Sūtra 《大阿彌陀經》 első tekercsében (T12n0360 佛說無量壽經 I 卷上) olvashatók a fogadalmak:

[0267c17] 「『設我得佛,國有地獄、餓鬼、畜生者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban (國有) létezik pokol (地獄 ~Nāraka), éhes szellemek világa (餓鬼 ~preta) vagy közönséges állatok világa (畜生者,), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0267c19] 「『設我得佛,國中人天壽終之後復更三惡道者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) idős korban meghal (壽終之後) újra, majd és ismét (復更) a Három Alsó Világba születik (三惡道者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0267c21] 「『設我得佛,國中人天不悉真金色者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) nem lesz (不悉) igaz arany színe (真金色) [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0267c23] 「『設我得佛,國中人天形色不同有好醜者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) teste és megjelenése (形色) nem ugyanolyan (不同), [hanem] nagyon csúnya / szégyenletes (有 ~bhāva 好醜) [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0267c25] 「『設我得佛,國中人天不悉識宿命,下至知百千億那由他諸劫事者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) nem rendelkeznek (不悉) korábbi életeinek ismeretével (識宿命 !!Purvanivasana, azaz minden reinkarnáció ismerete)-, felidézését felülmúló tudásával, és [nem] tudják (下至知) a százezer (百千億) nayuta év (那由他 ~nayuta) evolúciójának eseményeit a kalpán (諸劫 ~ kalpa, eon 事者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0267c27] 「『設我得佛,國中人天不得天眼,下至見百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) nem rendelkezik az isteni-szemmel, mely százezer nayuta Buddha-országot lát [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0267c29] 「『設我得佛,國中人天不得天耳,下至聞百千億那由他諸佛所說不悉受持者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) nem rendelkezik az isteni-füllel, hogy képes legyen hallani buddhák százezer nayuta prédikációját, s azok hű betartását, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a03] 「『設我得佛,國中人天不得見他心智,下至知百千億那由他諸佛國中眾生心念者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) mindegyike nem rendelkezik az intuitív-tudattal (paratchittadjna), általa pedig ismeri buddha birodalmak százezer nayuta minden lényének gondolatait, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a06] 「『設我得佛,國中人天不得神足於一念頃,下至不能超過百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) nem rendelkezik a mennyei lépéssel (Riddisakchatkriya) mely a gondolat legrövidebb pillanatában több mint százezer buddhista nayuta-i utazáson halad át, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a09] 「『設我得佛,國中人天若起想念貪計身者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) tudatában az önzés és a szenvedélyes gondolatai merülnek fel, még saját testük tekintetében is [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a11] 「『設我得佛,國中人天不住定聚必至滅度者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) nem tartózkodik szilárdan a meditáció és az egyenlőség (samadhi) koncentrált állapotában amíg el nem érik a Nirvanát, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a13] 「『設我得佛,光明有能限量,下至不照百千億那由他諸佛國者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), ha a fényem korlátozot lesz így pedig így nem tudja megvilágítani a buddha birodalmak százezer nayutaját [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a15] 「『設我得佛,壽命有能限量,下至百千億那由他劫者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), ha létem mércéje korlátozott lesz még akkor is, ha százezer Nayuta kalpa kotis -t számlál, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a17] 「『設我得佛,國中聲聞有能計量,乃至三千大千世界眾生緣覺於百千劫悉共計挍知其數者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) nem képes befogadni megszámlálhatatlan gyakorlót aki követ engem, még ha a hárommillió világok és a teljes Három Világ minden lénye akik aztán Pratyeka-Buddhákká válnak számítva és követve tettüket a százezer Kala kotisának nayutájában, tudva az egyensúlyt, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a20] 「『設我得佛,國中人天壽命無能限量——除其本願脩短自在——若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) élete nem lesz örök, kivéve saját szabad akaratukat amikor úgy döntenek, hogy elmúlnak az életből, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a22] 「『設我得佛,國中人天乃至聞有不善名者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodaloman létezik a gonosz vagy bűnös, vagy nem lesz még annak neve is ismeretlen, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a24] 「『設我得佛,十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a tíz negyed (világtáj) világának számtalan buddhája nem dicsőíti a nevemet, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a26] 「『設我得佛,十方眾生至心信樂欲生我國,乃至十念,若不生者,不取正覺,唯除五逆、誹謗正法。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a Tíz Világtáj lényei, kik miután hallották a nevemet és így felébresztették a legmagasabb hitüket - kivéve azok akik az öt fő bűnt elkövetik (anantarya) és akik elutasították a Dharmát - nem születnek újjá az én országomban, még ha csak tízszer emlékeztek ilyen gondolatra, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268a29] 「『設我得佛,十方眾生發菩提心修諸功德,至心發願欲生我國,臨壽終時,假令不與大眾圍遶現其人前者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) akik az én Birodalmamban kívánnak születni, és az ehhez kívántos erények birtokában lesznek, képesek lesznek ezt elérni nem több, mint három élet után, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b03] 「『設我得佛,十方眾生聞我名號、係念我國,殖諸德本、至心迴向欲生我國,不果遂者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) a kiváló emberek harminckét jelével fog rendelkezni, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b06] 「『設我得佛,國中人天不悉成滿三十二大人相者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ezen] birodalomban minden ember és déva (isteni lény) (國中人天) a Buddhaság várományosa lesz, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b08] 「『設我得佛,他方佛土諸菩薩眾來生我國,究竟必至一生補處——除其本願自在所化,為眾生故,被弘誓鎧,積累德本度脫一切;遊諸佛國修菩薩行,供養十方諸佛如來;開化恒沙無量眾生,使立無上正真之道;超出常倫諸地之行,現前修習普賢之德——若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), más világok Buddhaföldjének (他方佛土) minden Boddhisattvája (諸菩薩) számtalan későbbi újjászületése (眾來生) az én országomban (我國) mindenek után kétségkívül (究竟) itt buddhává váljanak (必至一生補處, Ekajatipratibuddha), kivéve korábbi fogadalmuk (除其本願 ~pūrvapraṇidhāna) saját szabad kívánságuk megtartsáával (自在所化) az érző lények lények javára ebből az okból (為眾生故) , viselve a fogadalmak páncélját (被弘誓鎧), felhalmozva a jóság gyökereket (積累德本 ~sūpacita-kuśalamūla) megmentve (度脫) így mindenkit (一切) úszva / utazva minden Buddhaföldre (遊諸佛國), tanítva (修 ~bhāvanā) a Boddhisattva gyakorlatot (菩薩行 ~bodhisattva-cary), szolgálva (供養) a Tíz Világtáj Buddháit és Thatagata -t (十方諸佛如來) felébresztve (開化) mint a Gangesz homokszemcséi, megszámlálatatlan érző lényt (恒沙無量眾生) állva a felülmúlhatatlan igaz valóság ösvényén (使立無上正真之道), kik tevékenysége meghaladta a közönséges lények világát (超出常倫諸地之行), megvalósították (現前) különleges képességüket (修習) Samantabhadra egyetemes erényét (普賢之德), ha ezt nem érem el (若不爾者) [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b15] 「『設我得佛,國中菩薩承佛神力供養諸佛,一食之頃不能遍至無量無數億那由他諸佛國者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a Boddhisattvák az országomban Buddha-erejük álltal (國中菩薩承佛神力) Buddhákat szolgálják (供養諸佛) (一食之頃) nem képesek ezt elvégezni (不能遍至) megszámlhatatlan (無量) határtalan (無數) milliárd (億) nayuta (那由他 ~nayuta) Buddhavilágában (諸佛國者) [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b18] 「『設我得佛,國中菩薩在諸佛前現其德本,諸所求欲供養之具若不如意者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a Buddhisattvák az én országomban (國中菩薩), minden Buddha előtt kívánják megjeleníteni (在諸佛前現其) érdemeik gyökerét (érdemek eléréshez szükséges okok, vagy "erő") (德本 ~kuśalamūla) ha az ilyen dolgok nem jelennek meg számukra elégedettséggel (諸所求欲供養之具若不如意者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b21] 「『設我得佛,國中菩薩不能演說一切智者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a Boddhisattvák az országomban (國中菩薩) nem képesek minden bölcsesség hirdetésére 不能演說一切智 ~sarvajñāta 者 [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b23] 「『設我得佛,國中菩薩不得金剛那羅延身者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), ha a Boddhisattvák az én országomban (國中菩薩) nem lesz olyan arany (不得金剛) mint Narayana Deva teste (那羅延身 ~Narayana Deva teste), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b25] 「『設我得佛,國中人、天、一切萬物嚴淨光麗,形色殊特,窮微極妙,無能稱量。其諸眾生乃至逮得天眼,有能明了辨其名數者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] birodalmamban az emberek és mennyei lények mindegyike felülmúlhatatlanul szép lesz, és a határtalan minőségben és végtelen számú formában. Ha bármel lény ebben, aki még az isteni szemmel is rendelkezik, mégis képes képes észrevenni a nevek és az ilyen szépségek mennyiségét, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268b29] 「『設我得佛,國中菩薩乃至少功德者,不能知見其道場樹無量光色高四百萬里者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] néhány Boddhisattva a birodalmamban, aki még a legkevesebb érdemeket is magában foglalja, nem szabad érzékelnie menedékem Bodhi-fáinak határtalan csillogó szépségét, melyek magassága legalább négy millió mérföld, [ha mágis, akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c03] 「『設我得佛,國中菩薩若受讀經法,諷誦持說而不得辯才智慧者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] néhány Boddhisattva az országomban nem rendelkeznie az ékesszóló beszéd bölcsességével, miután elolvasta, recitálta s megfigyelte a szutrák Dharmáját, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c05] 「『設我得佛,國中菩薩智慧辯才若可限量者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] néhány Boddhisattvának az országomban beszédének bölcsessége korlátozott lesz, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c07] 「『設我得佛,國土清淨,皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界,猶如明鏡覩其面像;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] birodalmam nem lehet tiszta és ragyogó, hogy így tükrözze a számtalan, elképzelhetetlen, s határtalan Buddha-világok tíz világtáját mint az arcot visszatükröződő fényes tükör, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c10] 「『設我得佛,自地以上至于虛空,宮殿、樓觀、池流、華樹——國土所有一切萬物——皆以無量雜寶百千種香而共合成,嚴飾奇妙超諸人天,其香普薰十方世界,菩薩聞者皆修佛行;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] e birodalomban csodálatos paloták állnak majd, a földtől az ürességig, tavak és kanyargó patakok, virágzó fák, és minden egyéb dolgok, melyek különböző ékszerekből állnak, több ezer-féle parfüm, aprólékosan díszítve, legcsodálatosabb állapotban, amely felülmúl minden mennyei és emberi világot. A parfüm illatának alaposan át kell hatnia a tíz világtájat, mitől a Bodhisattvák megdöbbennek és gy tudatukat Bodhi felé irányítják, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c15] 「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,蒙我光明觸其體者,身心柔軟超過人天;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), a Tíz Irány (十方) határtalan (無量) és elképzelhetetlen (不可思議) Buddha-világainak (諸佛世界) minden lényét (眾生之類), akik a testét ha megérinti a ragyogásom sugarai, nem lesz testük szabad és tudatuk békés és szelíd oly állapotban, mely sokkal magasabb az istenek és mbereknél, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c18] 「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界眾生之類,聞我名字不得菩薩無生法忍、諸深總持者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), a Tíz Irány (十方) határtalan (無量) elképzelhetetlen (不可思) Buddha-világok (議諸佛世界) érző lényei (眾生之類) meghallva nevemet (聞我名字) nem érik el a boddhistattva állapotot és nem ketik fel az igazságát a nem-újjászületésnek (elfogadják a nem-felemelkedő dharmát) (不得菩薩無生法忍) [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c21] 「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,其有女人聞我名字,歡喜信樂,發菩提心,厭惡女身,壽終之後復為女像者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a Tíz Irány (十方) határtalan (無量), elképzelhetetlen (不可思議) Buddha-világainak (諸佛世界), annak női lényei (其有女人) meghallják nevemet (聞我名字), így ezzel felébresztve a hitüket és örömteli törekvésüket, és tudatukban Bodhi (菩提心) felé fordulnak, nem kívánják saját női életüket, amikor újra születnek, a következő életben nem születnek újjá egy férfi testbe, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c25] 「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,諸菩薩眾聞我名字,壽終之後常修梵行至成佛道;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a Tíz Irány (十方) határtalan (無量), elképzelhetetlen (不可思議) Buddha-világainak (諸佛世界), minden Boddhisattvája (諸菩薩) meghallva nevemet (眾聞我名字), a következő életükben továbbra nem folytatják a Bodhisattva-kötelességüket míg el nem érik a buddhaságot, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0268c28] 「『設我得佛,十方無量不可思議諸佛世界,諸天人民聞我名字,五體投地稽首作禮,歡喜信樂修菩薩行,諸天世人莫不致敬;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a Tíz Irány (十方) határtalan (無量), elképzelhetetlen (不可思議) Buddha-világainak (諸佛世界), dévák (諸天), emberek (人民) [akik] meghallván nevemet (聞我名字), imádnak engem becses tisztelettel, örömmel, s hűségesen végzik bódhiszattva kötelességüket, tisztelettejesek az istenekkel és emberekkel, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a03] 「『設我得佛,國中人天欲得衣服隨念即至,如佛所讚應法妙服自然在身;若有裁縫、染治、浣濯者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] e birodalomban minden élő (國中人天) ha ruhát akar (欲得衣服), így elképzelik (隨念 ~anusmriti) azonnal (即至) [magukat], mint a Buddha (如佛) Dharmával összhangban imádkozva (讚應法) gyönyörű ruhában természetesen testén (妙服自然在身), akár egy szabó (若有裁縫), foltos ruhát (染治) kiöblít (浣濯), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a06] 「『設我得佛,國中人天所受快樂不如漏盡比丘者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] birodalmam minden lénye nem élvez oly boldogságot, mint amilyen a szent bhikkhuské, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a08] 「『設我得佛,國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土,應時如願,於寶樹中皆悉照見,猶如明鏡覩其面像;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] birodalmamban a Boddhisattvák látni kívánják a Tíz Irány határtalan, szent, tiszta Buddha-világát, azonnal nem látják meg őket az ékszerfákról, mintha az arca tükröződne egy nagyon fényes, ragyogó tükörben, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a12] 「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,至于得佛,諸根缺陋不具足者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] más világok Boddhisattvái, miután meghallják nevemet, szenvedniük kell a képességeik bármilyen csökkenésében, s nem lesz felruházva minden érzékszervvel, mielőtt elérné a Buddhaságot, [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a15] 「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,皆悉逮得清淨解脫三昧,住是三昧一發意頃,供養無量不可思議諸佛世尊而不失定意;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] Bodhisattvák, akik hallották nevemet más buddhavilágban, nem mindegyik éri el a szamádhit (suvibhaktavati) ahonnan számtalan és elképzelhetetlen számú Buddhát, Tathagatát a gondolatuk pillanatában; és ha ez a szamádhi az időben véget ér, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a19] 「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,壽終之後生尊貴家;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] más világok minden Boddhisattvája (他方國土諸菩) meghallják nevemet (薩眾聞我名字), nem egy nemes család tagjaként születik újjá (ha úgy kívánja) mikor meghal, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a22] 「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,歡喜踊躍,修菩薩行,具足德本;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] más világok minden Boddhisattvája (他方國土諸菩) meghallják nevemet (薩眾聞我名字), nem mind a teljes erények kombinációját kapják így örömmel teljesítve a bódhiszattva kötelességüket, ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a25] 「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,皆悉逮得普等三昧,住是三昧至于成佛,常見無量不可思議一切如來;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] más világok minden Boddhisattvája (他方國土諸菩) meghallják nevemet (薩眾聞我名字), minden tanulást/gyakorlás felfüggesztenek a samadhi-ról (皆悉逮得普等三昧), maradva a samadhi-ban mint buddhává válásban (住是三昧至于成佛), mindíg létező / látható (常見 ~śāśvatadṛṣṭi), megszámlálhatatlan (無量 ~apramāṇa) felfoghatatlan (不可思議) minden Thatagata (一切如來 ~Tathāgata), ha nem így (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269a29] 「『設我得佛,國中菩薩隨其志願,所欲聞法自然得聞;若不爾者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] a bidordalmamban a Boddhisattvák (國中菩薩) követve kívánságukat (隨其志願) kívánságuk alapján (所欲) Dharma hallgatása (聞法) természetes módon hallható (自然得聞) (a tanítás hangjai természetesen jelennek meg a fül-tudatosságban), s ha ez nem így történik (若不爾者), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269b02] 「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,不即得至不退轉者,不取正覺。

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] más világok minden Boddhisattvája (他方國土諸菩) meghallják nevemet (薩眾聞我名字), nem érik el azonnal a nem-hanyatlás állapotát (不即得至不退轉者) (=a nem-visszatérés a Bodhi-ból, 不退轉, ~avaivartika), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

[0269b04] 「『設我得佛,他方國土諸菩薩眾聞我名字,不即得至第一、第二、第三法忍,於諸佛法不能即得不退轉者,不取正覺。』」

Buddhává válásom esetén (設我得佛), [ha] más világok minden Boddhisattvája (他方國土諸菩) meghallják nevemet (薩眾聞我名字) és nem érik el azonnal (不即得至) a Dharma megtartásának első-, második és harmadik fokát (第一、第二、第三法忍), vagy a Buddhadharmában (於諸佛法) nem képesek elérni a (不能即得) nem-hanyatlás állapotát (不退轉 ~avaivartika), [akkor] ne érjem el (不取 ~upādāna) a megvilágosodást (正覺, ~samyak-sambodhi).

Javasolt irodalom és források

1. Végtelen Élet Szútra, T12n0360 佛說無量壽經 (vagy Longer Sukhāvatīvyūha Sūtra 《大阿彌陀經》)
2. Amithaba Szútrája (vagy Shorter Sukhāvatīvyūha Sūtra T12n0366_001 佛說阿彌陀經 第1卷, magyar nyelvű fordítás: http://www.rgm.hu/index.php?mid=197)
3. ...
4. ...
5. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

magyar nyelvre fordította Yao Dong jushi 翻译: 耀东居士 @ Xing Long Tang | 2018.08 v1; 12/v2 második kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk | ❀ PuJi Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings