XING LONG TANG - Bodhidharma: Yijin Jing 《易筋经》   Bodhidharma: Yijin Jing 《易筋经》 (Izom és Ín Átalakítása) 易筋經總論

佛教的養生功法噢達摩

❀ ❀ ❀

Eredeti előszó az igazi, titkos Yijin Jing kötethez (i.sz. 628) - 易筋经序

Írta: ❀ Li Jing (李靖, 571-649.07.02) gyógynövényszakértő a Tang-dinasztia Zhenguan periódusának II. évében
时唐贞观二载(628)三月三日李靖药师甫序

  后魏孝明帝太和年间,达摩大师自梁适魏,面壁于少林寺。一日,谓其徒众曰:"盍各言所知,将以占乃诣"。众因各陈其进修,师曰:"某得吾皮,某得吾肉,某得吾骨"。惟于慧可曰:"尔得吾髓"。云云。后人漫解之,以为入道之浅深耳,盖不知其实有所指,非漫语也。迨九年功毕,示化葬熊耳山脚,乃遗只履而去。

  A Kései Wei korszakban, XiaoMing császár (i.sz. 515–528) uralkodásának idejében, a Taihe korszakban (i.sz. 477–500), Damo Nagymester Liang-ból érkezett Wei-be, és a fallal szemben ült a Shaolin kolostorban. Egy nap azt mondta a tanítványainak: "Miért nem mondjátok el mindazt, amit tudtok, és én megjósolom, hogy mi az, amit elértetek." Ezután a tanítványok mind elmondták, amit gyakorlásuk által elértek. A Mester azt mondta: "Van, aki megszerezte a bőrömet, van, aki megszerezte a húsomat, van, aki megszerezte a csontomat." De csak ❀ HuiKe -nek (大祖慧可) mondta: "Te tettél szert a velőmre". Később az emberek túlmagyarázták ezt, és úgy tartották, hogy ez alatt a Dao-ba történő behatolás mélységét értette. Nem tudták, hogy mi az, amire valójában rámutatott. Nem igaz az, hogy túláradó (értelmű) a mondanivalója. Kilenc évig gyakorolt, s végül beteljesítette a tökéletességet, azután meghalt. A Medvefül hegy (Xionger-shan) lábánál temették el. Ezután hátrahagyta fél pár saruját és eltávozott.

  后面壁处碑砌,坏于风雨,少林僧修葺之,得一铁函,无封锁,有际会,百计不能开。一僧悟曰:"此必胶之固也,宜以火"。函遂开,乃镕蜡满注而四着故也。得所藏经二帖,一曰《洗髓经》,一曰《易筋经》。

  Később a falnézés helyén kőtáblát állítottak, amit a szél és az eső megrongált. Amikor a Shaolin szerzetesek helyreállították, találtak egy vasládikát. Sem pecsét sem lakat nem volt rajta. A szélei úgy voltak összeillesztve, hogy századik próbálkozásra sem tudták kinyitni. Végül az egyik szerzetes rájött a módjára, és azt mondta: „Ezt az enyv szilárdsága okozza, tüzet kell használni.” Ezután a ládika kinyílt. Viasszal volt teleöntve, és ezért nem lehetett kinyitni. Megtalálták, amit belerejtettek: két szent iratot. Az egyiket úgy nevezték Xisui Jing, a másikat meg úgy, hogy Yijin Jing.

  《易筋经》者谓:髓骨之外,皮肉之内,莫非筋连络周身,通行血气,凡属后天,皆其提挈,借假修真,非所赞勷,立见颓靡,视作泛常,曷臻极至?舍是不为,进修不力,无有是处。读至此,然后知所谓皮肉骨者,非譬喻,亦非漫语也。

  A Yijin azt állítja, hogy a velőn és a csonton kívül, valamint a bőrön és a húson belül nincs az egész testben semmi, amit ne az inak és izmok kötnének össze. Ezeken keresztül halad a vér és a qi is. Mindez a születés utáni testedhez tartozik, mind a (testrészek) összetartását (szolgálja), és a fejlődésedhez kaptad kölcsön a Valóságtól. Ha nem fejleszted, azonnal látni fogod pusztulását. Ha viszont csak közönséges (test)gyakorlásnak tekinted, hogy érhetnéd el a végső célt? Ha elhagyod, és nem csinálod, akkor a gyakorlásod nem lesz erőteljes, (fejlődésed) nem lesz tartós. Miután az olvasásban eljutottál idáig, már tudod, hogy amit a bőrről, a húsról és a csontról mondott, az nem hasonlat. Mondanivalójában nem kell mélyebb értelmezést keresni.

  《洗髓经》者谓:人之生,感于爱欲,一落有形,悉皆滓秽。欲修佛谛,动障真如。五脏六腑,四肢百骸,必先一一洗涤净尽,纯见清虚,方可进修,入佛智地。不由此经,进修无基,无有是处。读至此,然后知向者所谓得髓者,非譬喻也。

  A Xisui azt állítja, hogy az ember (újra)születésére a ragaszkodás és a vágyak vannak hatással, (melyek által) visszatér és alakot nyer, (s ez az alak) teljesen zavaros és tisztátalan. Ha gyakorolni akarod a Buddha igazságát, és eltávolítani a valóság (megismerésének) akadályait, előtte mindenképp egytől egyig mosással teljesen meg kell tisztítani az öt zsigert, a hat belső szervet, a négy végtagot, és a száz csontot. Ha tisztán látod a tiszta ürességet, a fejlődésed a Buddha bölcsességének földjére való belépésre irányulhat. Ha nem a szent irat szerint gyakorolsz, nem lesz alapod és nem jutsz el erre a helyre. Miután az olvasásban elérkeztél idáig, már tudod, hogy mire irányul a (gyakorlás), és tudod, hogy amit (Damo) a "velő megszerzéséről" mondott, az nem hasonlat.

  《洗髓经》帙,归于慧可,附衣钵共作秘传,后世罕见。惟《易筋经》留镇少林,以永师德。第其经字,皆天竺文,少林诸僧不能编译。间亦译得十之一二,复无至人,口传密秘,遂各逞己意,演而习之,竟趋旁径,落于枝叶,遂失作佛真正法门。至今少林僧众,谨以角艺擅场,是得此经之一斑也。

  A Xisui kötetét Hui Ke Mester titokban kapta meg, a (szerzetesi) ruhával és alamizsnás csészével együtt. A későbbi nemzedékek csak ritkán láthatták. Csak a Yijin maradt a Shaolin-ban, hogy ezáltal a mester erénye megmaradjon. A szent iratok szövegei mind indiai nyelven voltak írva. A Shaolin szerzetesek nem voltak képesek az egészet lefordítani. Tíz szerzetes közül csak egy vagy kettő ha értette. Rajtuk kívül nem volt senki, aki továbbadta volna a titkos szóbeli tanításokat, ezért aztán saját tudásukkal kérkedve edzettek és gyakorolták azt. Tudásuk mellékutakra tévedt, és a "faág és levelek" szintjére süllyedt, ezáltal elveszett a Buddhává válás tanának igaz módszere. A Shaolin szerzetesek mostanra már csak a harci művészetekben és a küzdőtéren alkalmazzák. Ezzel a szent iratnak (csak) egy "foltjához" jutottak hozzá.

  众中一僧,具超绝识念,惟达摩大师既留圣经,岂惟小技?今不能译,当有译者。乃怀经远访,遍历山岳,一日抵蜀,登峨嵋山,得悟西竺圣僧般刺密谛,言及此经,并陈来意,圣僧曰:“佛祖心传基先于此,然而经文不可译,佛语渊奥也;经义可译,通凡达圣也。”乃一一指陈,详译其义,且止僧于山,提挈进修,百日而凝固,再百日而充周,再百日而畅达,得所谓金刚坚固地,驯此入佛智地。洵为有基筋矣。

  A szerzetesek közül volt egy, aki eszközeivel és tudásával kiemelkedett a többiek közül. Az a gondolat (merült fel benne), hogy a Damo nagymester által hátrahagyott szent könyvben (leírt dolgok) vajon csak kis „ágacskák” lennének? Manapság nem tudják megfejteni, de kell lennie valakinek, aki képes értelmezni azt. Ezután kebelébe rejtette a könyvet, és elindult, hogy végiglátogassa a messzi magas hegycsúcsok sorát. Egy nap elérkezett Shu-ba, megmászta az E’mei hegyet, és így találkozhatott egy Bāncìmìdì (般刺蜜帝) nevű, nyugati, indiai szent szerzetessel. Beszélt neki a szent iratról, és megbeszélték jövetelének okát. A szent szerzetes azt mondta: "Ez (az irat) a Sákjamuni Buddha szívbéli átadása, az alapok vannak ebben (leírva). Ezt a könyvet nem lehet (szó szerint) lefordítani, mert a Buddha mondanivalója mély értelmű, de ami a szent irat jelentését illeti az megfejthető és a (benne megfogalmazott) szent állapot mindenki számára elérhető.” Ezután egytől egyig megmutatta, elmagyarázta és részletesen kifejtette a (szöveg) jelentését. Egy időre ott marasztalta a szerzetest a hegyen, és segítette a fejlődésében. (Az első) száz nap alatt megszilárdult, a második száz nap alatt kiteljesedett, a harmadik száz nap alatt akadálytalanul kiterjedt. Elérte azt, amit "acélkeménységnek" és "szilárd talajnak" neveznek, eljutott a Buddha bölcsességének földjére, és már megvalósította az inak megalapozását.

  僧志坚精,不落世务,乃随圣僧化行海岳,不知所之。徐鸿客遇之海外,得其秘谛,即授于虬髯客,虬髯客复授于予,尝试之,辄奇验,始信语真不虚。惜乎!未得洗髓之秘,观游佛境,又惜立志不坚,不能如僧不落世务,乃仅借六花小技,以勋伐终,中怀愧歉也!

  A szerzetes akarata szilárd esszenciává vált, nem süllyedt (vissza) a világi dolgok közé. A szent szerzetes kísérője lett, tengereken és hegycsúcsokon vándoroltak. Én nem tudom merre jártak. Egy Xu Hong nevű vándor egy távoli tengerparton megkapta (az irat) titkos értelmezését. Ezután átadta egy Qiu Ran nevű vándornak. Qiu Ran is továbbadta, nekem. Kipróbáltam azt, és csodálatosnak találtam, amint megvizsgáltam. Kezdetben abban bíztam, hogy amit mond, az igaz, nem csupán üres (beszéd). Sajnos, a Xisui titkához még nem tudtam hozzájutni, és így nem fogom meglátni, hogy eljutok a Buddha földjére. Sajnos az akaratom sem szilárd, és nem hasonlítok a szerzetesre, aki nem süllyed a világi dolgok közé. Sajnos (én) csak a virágokat és az ágacskákat használhatom, hogy éltem ne érjen korai véget, (emiatt) belül szégyenkezem.

  然则此经妙义,世所未闻,谨叙其由,俾知颠末,企望学者,务期作佛,切勿区区作人间事业也。若各能作佛,乃不负达摩大师留经之意。若曰勇足以名世,则古之以力闻者多矣,奚足录哉?

  Így aztán e szent iratot – melynek csodálatos igazságáról a világ még nem hallott – én gondosan előszóval láttam el, és ismertetem elejétől végéig. Remélem, hogy aki (e művet) tanulmányozza, a Buddhaság elérésében reménykedik, és késztetést érez, hogy ne jelentéktelen köznapi dolgokat ismételgessen. Ha képes leszel elérni a buddhaságot, akkor nem vesztegeted el a Damo nagymester által hátrahagyott könyvek eszméjét. Ha azt mondod, hogy a bátorság elég, hogy világhírű legyél, akkor (tudd meg, hogy) sokan vannak, akik erejük révén lettek híresek. (Bátorság), hogyan is lehetne elegendő ahhoz, hogy (tetteidet) feljegyezzék?!

  李靖, kelt: Tang-dinasztia Zhenguan periódusának II. évében, 3. hónap 3. napján, 唐太宗贞观之治二年三月三日


Eredeti előszó a valódi forrásból (származó) Yijin jing belső és külső szellemi bátorság kötetéhez (i.sz. 1143) - 原叙五·牛将军序

Írta: Hong Yi (宏毅) tábornok,a Song dinasztia Shaoxing periódus XII. évében
时宋绍兴十二年鄂镇大元帅少保岳麾下宏毅将军牛皋鹤九甫序

  属性:予武人也,目不识一字,好弄长枪大剑,盘马弯弓以为乐。值中原沦丧,徽钦北狩,泥马渡河,江南多事,予因应我少保岳元帅之募,署为裨将,屡立战功,遂为大将。忆昔年岳少保奉命出征,后旋师还鄂,归途忽见一游僧,貌奇古,类阿罗汉像,手持一函,入营嘱予致少保。叩其故,僧曰∶“将军知少保有神力乎?”予曰∶“不知也,但见吾少保能挽百石之弓耳。

  Én harcos ember vagyok, szememnek nem ismerős egyetlen írásjegy sem, de jól értek a hosszú lándzsa és a nagy egyenes kard használatához. A lovaglás és az íj feszítése tesz boldoggá. Történt egyszer, hogy a középső síkság elveszett, Wei és Qin császárok északon tartózkodtak. „Sáros lovak” átkeltek a (Sárga) folyón, a Yangzi-től délre eső vidéken sok fontos dolog (történt). Alkalmam nyílt, hogy Shaobao Yue marsall hivatali titkára és szárnysegédje legyek. Gyakran előléptettek kiemelkedő katonai szolgálatomért, később tábornok lettem. Emlékszem, tavaly Shaobao tábornok hadjáratot indított, majd megfordult a sereg, és visszatért E-be. A hazafelé vezető úton váratlanul megláttunk egy szellemi erővel bíró szerzetest. Megjelenésre különös öreg volt, úgy nézett ki, mint egy Arhat. Kezében egy levelet tartott, és belépett a táborba. Megparancsolta nekem, hogy adjam át Shaobao (marsallnak). (Amikor) az okát tudakoltam, a szerzetes azt kérdezte: „(Te tábornok) tudod, hogy Shaobao-nak erős szellemi képességei vannak?” Azt válaszoltam: „Nem tudom, de én láttam, hogy Shaobao képes volt egy száz dan-os íjat megfeszíteni.”

  僧曰∶ 少保神力,天赋之欤?予曰∶ 然。僧曰∶ 非也,予授之耳。少保尝从事于予,神力成功,予嘱其相随入道,不之信,去而作人间勋业事,名虽成,志难竟,天也,运也,命也。奈若何,今将及矣!颂致此函,或能反省获免。

  A szerzetes azt kérdezte: "Shaobao erőteljes szellemi képességeit (vajon) az Égtől kapta ajándékba?" "Így van." - válaszoltam. A szerzetes erre azt mondta: "Ez nem igaz, én adtam neki! Shaobao fiatal korában követett és szolgált engem, szellemi képességeinek ereje kiteljesedett. Megkértem, hogy kövessen, lépjünk a Dao útjára, de nem bízott benne. Elment, és az emberek között tevékenykedett, megbecsülték hűséges szolgálatáért. Habár hírnevét megalapozta, habár akaratát véghezvitte, ez az Ég és a Sors (akarata) volt. Mit tehettünk volna? Mostanra elérkezett már (halálának ideje). Add át ezt a levelet, talán képes önvizsgálatot tartani és elkerülni (azt)."

  予闻言,不胜悚异。叩姓氏不答,叩所之,曰∶“西访达摩师。”予惧其神威,不敢挽留,竟飘然去。

  Hallottam, amit mondott, de nem győztem furcsállni a dolgot. Kérdeztem a nevét, de nem válaszolt. Kérdésemre, hogy hová megy, azt felelte: "Nyugatra, megkeresem Damo Mestert."" Féltem szellemi képességeinek erejétől, így hát nem mertem visszatartani. Végül könnyed (léptekkel) távozott.

  少保得函,读未竟,泣数行下,曰∶“吾师神僧也,不吾待,吾其休矣。”因从襟袋中出册付予,嘱好掌此册,择人而授,勿使进道法门斩焉中绝,负神僧也。不数月,果为奸相所构。予心伤少保,冤愤莫伸,视功勋若粪土,因无复人间想矣。念少保之嘱,不忍负憾,武人无巨眼,不知斯世,谁具作佛之志,堪传此册者。择人既难,妄传无益。今将此册传于嵩山石壁之中,听有道缘者自得之,以衍进道之法门,庶免妄传之咎,可酬对少保于天上矣。

  Shaobao megkapta a levelet és elkezdte olvasni. Még mielőtt a végére ért volna, könnyek csorogtak végig az arcán, és azt mondta: „Mesterem, a szellemi képességekkel bíró szerzetes nem vár rám, már lemondott rólam.” Ezután a vászontarisznyájából elővett egy kötetet és átadta nekem, a következő szavak kíséretében: „Jól őrizd meg ezt a kötetet, válassz ki egy embert és add át neki. Ne hagyd, hogy a Dao útjára való belépés módszerének (átadása) megszakadjon, (nem szeretnék) hálátlan lenni a szellemi képességekkel bíró szerzetessel szemben.” Egy hónap sem telt el, és egy mindenre elszánt, alávaló miniszter cselszövésének áldozata lett. Szívem elszomorodott Shaobao miatt, bánatom és haragom nem csillapodott. Saját érdemeimre és szolgálatomra hasonlóan tekintek, mint a trágyára vagy a földre. Ezek után hátat fordítottam az emberi gondoknak. Emlékeztem Shaobao parancsára, nem tudtam volna csalódást okozni (neki). Gyűlölöm, hogy harcos emberként nincsenek „hatalmas szemeim”, és nem tudom, hogy ezen a világon kinek van (elég erős) akarata, hogy a buddhaságot elérje, és ki alkalmas arra, hogy átadjam neki ezt a kötetet. Még ha ki is választok egy embert, mi haszna lenne, ha elhamarkodottan átadom neki. Most ezt a könyvet el fogom rejteni a Song hegyen, egy kőfal belsejébe. Hallottam, van olyan, akinek a sorsa a Dao (követése), és ha megtalálja azt, vévén ezt (a könyvet), (fennmarad) a Dao útjára lépés módszere. Így elkerülhetem az elhamarkodott átadás hibáját, és fent az égben elmondhatom Shaobao-nak, hogy megtartottam az ígéretemet.

  Kelt: Song dinasztia Shaoxing periódus XII. évében Wu Zhen marsall és Shaobao Yue alatt, Hong Yi tábornok által


A valódi forrásból (származó) Yijin Jing (i.sz. 1241 IX.)

írta: Tengerek és Hegyek vándorának feljegyzése (ShunZhi Xin Chou)
海岱遊人序

  予少時惟耽詩書,暮年好與方外人交暇,則遊吟于海岱之間。一日至太白山,偕友人掣磕攜壺于海濱,藉草而飲,遠眺霜林老葉紅映水光,正在詩興勃然,忽一西羌人自西而東經此憩息。予見其修雅可親,乃止而飲。問所之?曰:膠崂訪師。又問何長?曰:神勇。在座俱茫然,請問神勇之故?曰:吾并指可貫牛腹.側掌可斷牛頭,努拳可碎虎腦,不信請試于腹。乃以木石鐵錘,令壯仆擊之,若罔知也。又以繩系其辜丸,綴以車之輪,壓以巨石,曳輪而走若馳。又系其兩足跟,令三四壯者曳之,屹立不移。衆愕然曰:有是哉,天賦之欤亦人力欤?曰:人也,非夭也。

  Fiatal koromban a versek és a könyvek (teljesen) lefoglaltak. Most, életem alkonyán egy buddhista szerzetessel barátkozom. Szabadidőmben kocsin utazgattam a tenger és a Dai hegy között. Egy nap elérkeztem a Changbai hegyhez. Barátommal együtt mentünk a tengerparton, (akinek) segítettem dobozokat és boros edényeket szállítani. (Megálltunk.) Gyékényt (terítettünk) a fűre és leültünk. Egyszer csak egy nyugati, qiang-i ember (tűnt fel), aki nyugatról keletre tartott. (Amikor) áthaladt, rövid pihenőt tartott. (Ahogy) néztem, edzett megjelenése jól látható volt, így aztán megállítottam egy italra. Megkérdeztem, hogy merre tart, erre így felelt: "(Én, Jiao Lao) meglátogatom a mesterem mesterét". Újabb kérdésemre, hogy mesterének milyen képessége van, azt válaszolta: "szellemi ereje (van)". Megkérdeztem, hogy mit jelent a szellemi erő. Erre így felelt: "Összezárt ujjakkal képes átdöfni egy marha gyomrát, tenyere élével képes eltörni egy marha nyakát, ökle (ütésével) képes megrepeszteni egy tigris mellkasát. Ha nem hiszel nekem, engedd meg, hogy megkérjelek, tégy próbát a gyomromon". Ezután fával, kővel, vassal ütöttem, (majd) utasítottam egy erős (han) e ebert, hogy üsse meg (ő is). Újra (próbálkoztam), egy hosszú kötelet kötöttem a heréire, mely egy ökrösszekér kerekéhez volt kötve. A kereket vontatva elindult, (olyan gyorsan haladt) mintha vágtázna. Ismét kötelet kötöttünk, (ezúttal) mindkét lábának sarkára, megkértem öt-hat erős embert, hogy húzza őt, de mereven állt, nem lehetett kimozdítani. Az emberek döbbenten mondták: "Ez igen!" (majd azt kérdezték:) "Az Ég ajándéka ez, vagy emberi munka (eredménye)?"" Erre azt válaszolta: "Ez bizony emberi (munka eredménye), nem az Ég (ajándéka)."

  叩其用?曰:卻病一,永不生虛疾二,終身壯健三,饑寒不迫四,多男靈秀五,房戰百勝六,泥水探珠七,禦侮不惴八,功成不退九,此皆小用者也。基之成佛了道,乃其至耳二問其所得?曰:吾師僧,僧師神,遞有傳授。乃出書一冊,衆閱之乃知神勇之由。筋可易而積力,生于積氣也。酒已,羌人欲去,挽之不得。曰:觀爾言,志異于衆,願以此書贈。吾訪神師,頻遊佛地,不暇留此也。予再四思,惟讀聖賢書五于餘年,學聖賢不能至,落得一迂腐老儒。凡事斤斤論理之有無,不知理之外别有天地,非迂儒輩所能探索者。此書爲藥師序,藥師豈妄語哉。蓋思上古稱有勇力者,殷王受蕩舟,喬鳥獲孟責,夏育、北宮黝、伍子肯、項籍、朱亥、東海壯士皆以力聞于世,惟孔子有神勇不以力聞。凡此豈皆天賦,亦出于人爲,應亦載之經籍,或經秦火而失耳。經雲;基之作佛,此則西竺古先生之超越處,非中原人所可藐觀焉者隐。吾安能起衛公武穆與之,共訪神僧于世外也哉。惜吾老矣不能用,且珍藏筒中,侯有佛骨者呈之,以爲一助雲爾。

  Megkérdeztük mi a haszna. Így válaszolt: "Egy: távol tartja a betegségeket. Kettő: soha nem keletkezik betegség. Három: életed végéig erős ember leszel. Négy: nem kell félni az éhségtől és a hidegtől. Öt: növekvő férfiúi képességek és kifinomult szépség. Hat: (háló)szobai csatában száz győzelem. Hét: mocsárból kiemelni a gyöngyöt. Nyolc: ellenállni a (testi) sértéseknek nem panaszkodva. Kilenc: (amit) elértél, az nem csökken. Ezek (mind) csak a kisebb haszon. Az alap megvalósításával a Buddhává válás teljes útja elérhető lesz".

  Megkérdeztem, mi az, amit ő átadott? Erre így felelt: "Mesterem egy szerzetes volt, a szerzetes mestere egy halhatatlan volt, az átadott dolgok között voltak tanítások is." Ezután elővette egy könyv első kötetét, hogy elolvashassam azt. Ekkor tudtam meg, hogy a szellemi erő alapja az, hogy az inak és izmok megváltoztathatók, és a fizikai erő felgyülemlésének alapja a qi összegyűjtése. Ittunk, végül a qiang-i ember távozni akart, és nem lehetett marasztalni. Ezt mondta: "Látom, a te szellemed és alkatod más, mint másoké, (ezért) szeretném (neked) ajándékozni ezt (a kötetet). Sorsszerűnek kellett lennie ennek a találkozásnak! Meglátogatom a szellemi erővel bíró szerzetest, eljött az ideje, hogy a Buddha földjére utazzak, (így) nincs időm hosszasan maradni." Ezután elváltunk és eltávozott. Ezt a könyvet itt hagyta, amelynek előszavát egy Li nevű gyógynövényszakértő írta. A gyógynövényszakértő vajon túlzó dolgokat állított?

  A szent irat azt mondja: "(Ez) a Buddhává válás alapja, ha ezt (gyakorlod) akkor (eléred) a régi nyugati indiai Dai úr felülmúlhatatlanságát". Ami ennek igazságát illeti, az nem igaz, hogy a kínai emberek azt csak távolról láthatják. Ej! Vajon elérhetem-e Qiwei herceget Wumu sírjánál, és vele együtt meglátogathatom-e a szellemi szerzetest az Égben?

  Kelt: 1241-ben, a Nagy Yuan-dinasztia első évben, Geng Sheng Qiu, IX. hónap, Tengerek és Hegyek vándora - 大元中統元年,庚申秋九月,海岱遊人題。

Fu Jinquan előszava

傅金铨本宋光柞序言

  昔達摩大師著《洗髓》、《易筋》 兩經,而傳于少林者惟易筋經,此非徒誇神勇于絕技也。蓋人之一身.重在元氣,貴在精神,果能保護,豈特卻病延年,宜可通凡達聖矣。餘公餘,喜刻善嘗施藥餌,沉菏賴起.四方皆啧啧稱乎。日屏一切嗜好.節飲食,慎起居,神靜息.攻研究其養生之方藥,得是編,勃然興欣,然喜過望,有得于黃逢内經之精,而直稱爲道術神仙之秘也。餘好之,尤願同志者共行之,非敢以是參撤乎大師之皆也。其亦爲保身之一助雲爾。

  magyar [ff.]Az Égi Tűz belső keringetésének éneke

írta: Bāncìmìdì (般刺蜜帝)

  "A Yijin Jing 《易筋经》 a Qi gyakorlatok (气功) titka. Különböztethessem meg tisztán és mondhassam el részleteiben. Az ősi tanító adta tovább nekünk a test erősítésének ezt a módszerét. "Éjfél előtt és délután nem szabad hibáznod. Stabilizáld a Qi -t és sűrítsd a Shen -t hogy bezárd az érzelmi tudat (末那識, monashi) magmát. A két kéz tartja egymást, ülj keresztezett lábbal. Ismerd fel a születés előtti elsődleges forrásod (阿賴耶識, alaiyeshi). Ez a hely a test megelevenítésének módja." Hunyd le a szemed és szabályozd a légzést. Millió kapcsolat kiürül. Az összes gondolat eltűnik, és a Tiszta Földhöz (淨土, jingtu) tartozol. A Qi átjárja a teljes eget, és eléri a hideg földet. Nem érdekes ha a szellem ki és be lép egyetlen lélegzetben. A Qi óceánja és hullámok ezernyi rétege kavarog. Ez a Víz Qi képes északra menni. A folyó megfordulhat és felfelé szállít a Kun Lun -ban (昆仑). Fehér felhő száll a fej felé, édes harmat képződik. A hát mögötti három kapu azonnal megnyílik. Arany fény ragyog az élet és a halál kapujában. A Qi bőségesen árad, és feljut (kering) a tetőre. Ekkor képes leszel összekapcsolódni az éggel, majd visszavezetni a Shen Völgyébe. A Tűz és Víz emelése és süllyesztése szükséges. A fehér tigris be van zárva a zöld sárkány barlangjába. Amikor Ők találkoznak a Shen és a Qi felemelkednek. Megint vigyél 6-6-36-ot, kevés ember tudja. A csodálatos kulcs a Kan 坎 (☵) és a Li 離 (☲). Fordítsd meg, feleltesd meg és vegyítsd Őket. Amikor jön, olyan mint az acél rúd, amikor megy lágy mint a pamut. Damo (達摩) adta át a test edzésének gyógyfüvét, föl a Niwan pontig és le a Yongquanig (湧泉). Amikor a Qi eléri a köldököt a Fehér Daru repül. Amikor megfordítod a képet az edzés kezdetén, ahol még mindig keresztbevetet lábbal ülsz, szállítod a Qi -t, élsz, ülsz, lefekszel, emlékezz a Jing legyen bőséges, a Shen pedig teljes. Ekkor a Qi természetesen kerek. A Shen és a Qi bőséges a kesztyű nem merül ki. Ez ismét különbözik más stílusoktól. Ha képes vagy felismerni ezt az információt, kemény lehetsz mint az arany érc vagy más fém. Ügyelj minden lépésedre és minden mozdulatodra. Ez az igazi szóbeli titok a hallhatatlan legendából. Emlékezz a Yijin Jingre szilárdan, edzd a tested mint a nyers vasat. Csak ekkor leszel képes elrepíteni a tested az Arany Palotába."

  Bāncìmìdì (般刺蜜帝): "Az Égi Tűz belső keringetésének éneke"
  tűzkör v. mikrokozmikus keringetés


❀ ❀ ❀

Bodhidharma

Bodhidharmát (菩提达摩, ~480-557) a Chan (禅) iskola alapítójaként tisztelik, a Chanbuddhizmus első, az indiai buddhizmus 28. Pátriárkája. Dél-Indiában született, Sugandha király harmadik gyermekeként. Mivel a ksátrija (harcos) kaszthoz tartozott, a korabeli indiai küzdőmódszereket (vadzsramutti) is el kellett sajátítania. Buddhista szellemű nevelést kapott, mestere ❀ Prajñātārā volt, aki Dhyana meditációt tanított neki. „Bodhidharma” nevet is tőle kapta. Dhyana meditációs technikáit tanított a kolostor szerzeteseinek, mely azonban túlzott igénybevételt jelentett az addig könnyebb gyakorlatokhoz, így kidolgozta azt a fizikai erőnlétet fokozó gyakorlatsort, melyről azt tartják, hogy a későbbiekben a shaolin-i harcművészet alapjává vált. Innen datálódik a Rou Gong módszerek kialakulása és napi gyakorlása is. Fontos hangsúlyozni, hogy Bodhidharma még a legendás források szerint sem küzdéstechnikát tanított, hanem az általa tanított rendkívüli igénybevétellel járó meditációs technikák fizikai alapját megteremtő gyakorlatsort. Bodhidharmának számos művet tulajdonítanak, többek között a Yijin Jing -et és a Xishui Jing-et is, ezeknek azonban nagy része apokrif, mindössze az egyik tanítványa, Danlin által lejegyzett ❀ „Értekezés a két belépésről és a négy gyakorlatról” (二入四行) című munkát tartják hivatalosan autentikusnak. Lásd.: ❀ Út és Négy Gyakorlat 菩提達磨大師略辨大乘入道四行觀

易筋經總論

般次密帝譯曰:世尊大意,謂學佛乘者初基有二,一曰清虛,一曰勇往,清虛無障;勇往無懈,不先辯此,進道無基。清虛爲何,洗髓是也;勇往爲何,易筋是也,易者,變也;筋者,勁也。原夫人身髓骨以外,皮肉以内,四肢百赅,無處非筋,無用非筋,無勁非筋,聯絡周身,通行氣血,助冀精神,提攜動用。試觀筋馳則瘓,筋攣則瘈,筋靡則痿,筋弱則懈,筋絕則亡。再觀筋壯則強,筋舒則長,筋勁則剛,筋和者康。以上因内賦于天,外感于物,或盛或衰,匪由躬修,自成諸狀。

今以人功變弱爲強,變攣爲長,變柔爲剛,變衰爲康,易之力也,身之利也,聖之基也。我命在我,此其一端。然而,功有漸次,法有内外,氣有運用,行有起止。以至藥物器制,節候歲年,及夫飲食起居,征驗始終。務宜先辨信心,次立肯心,奮勇往心,堅精進心,如法行持,進退不懈,無不立跻聖境也。

膜論

髓骨之外,皮肉之内,以至五髒六腑,無處非筋,亦無處非膜。膜較于筋,膜爲稍軟;膜較于肉,膜爲稍勁。筋則分縷,半附骨肉;膜則周遍,附着骨肉,與筋有分,其狀若此。

煉筋則易,煉膜則難。蓋修煉之功,以氣爲主。天地生物,氣之所至,百物生長。修煉氣至,筋膜齊堅。

然而,筋體虛靈,氣至則起;膜體沉濁,氣不倍充,不能起發。煉至筋起之後,必宜倍加功力,務侯周身膜皆騰起,與筋齊堅。外著于皮,并堅其肉,始爲氣充,始爲了當。否則,筋無助,譬猶植物無培無土,匪曰全功。 今以人功變弱爲強,變攣爲長,變柔爲剛,變衰爲康,易之力也,身之利也,聖之基也。我命在我,此其一端。然而,功有漸次,法有内外,氣有運用,行有起止。以至藥物器制,節候歲年,及夫飲食起居,征驗始終。務宜先辨信心,次立肯心,奮勇往心,堅精進心,如法行持,進退不懈,無不立跻聖境也。

A Yijin Jing (易筋经) és a Xisui Jing (洗髓经) célja

Ami a Yijin gyakorlást illeti, az képes megváltoztatni az inakat, izmokat és a testalkatot; ami a Xisui gyakorlást illetei, az képes megváltoztatni a csontvelőt és a szellemet, különösen képes megnövelni a szellemi erőt és a szellemi bölcsességet. Ezek a gyakorlási módszerek (hasonlóak ahhoz, ahogy a) taoisták a Jing-et (精), a Qi-t (气), és a Shen-t (神) finomítják. (Maga az átadás, mint) kommunikáció, csendes odaadással teljes, de ha a Yi-t, azaz a tudat erejét használják (a gyakorláshoz), akkor (a két rendszer) teljesen megegyezik. Noha ez (a módszer) a külső gyakorláson alapul, és (ha) az alkimisták (módszerét nézzük, az) a belső gyakorláson (ld.: Nei Gong) alapul, a sorsot javítva a halhatatlanná válás támasza lesz, a Buddhává válás lépcsőfoka és iránymutatója, és a Dharmával együtt hozzák meg a megfelelő eredményt, hogy elérjük a célt, a sorsról és a módszerről egyszerre kell lemondani, nem szabad ragaszkodni. Ezt kell tenni!

A Yijin Jing (易筋经) és a Xisui Jing (洗髓经) módszerei

A Yijin (易筋) és a Xisui (洗髓) együtt teljes rendszert alkotnak, mely szerint haladva az elejétől a végéig bejárható a megvilágosodás (Chan) felé vezető Út. A két szentirat külön-külön is alkalmazható, azonban együtt alkot teljes egészet. A Yijin Jing a test külső-, yang részével foglalkozik: bőr, inak, izmok és a csontok művelésével. Ez egyfelől megerősíti a testet, egészségessé és ellenállóvá teszi, másfelől azáltal, hogy elegendő energiát halmoz fel, alkalmassá teszi a gyakorlót Xisui gyakorlására. A Xisui Jing a test mély, belső yin részét, vagyis a csontvelő megtisztítását célozza. Ez csak akkor lehetséges, ha a külső részek már energiával telítődtek. Noha ezek a gyakorlatok önmagukban is végezhetők és alkalmasak az egészség megőrzésére, a megvilágosodásért mindkét módszert egyaránt alkalmazni kell.

A Yijin Jing (易筋经) Gong gyakorlata

A Yi (易) jelentése: változás, átalakítás, csere; könnyű. A Jin (筋) jelentése: ín, izom. A Jing (经) jelentése vezérfonal (szútra), klasszikus mű vagy szentirat. A mű címe magyarul "Értekezés az Inak és Izmok Átalakításáról" közelítéssel fordítható. Elsősorban a fizikai testtel, annak edzésével, fejlesztésével foglalkozik: a szellemi fejlődést a fizikai test megváltoztatásán keresztül lehet leghatékonyabban elérni. A gyakorlat leírásából kiderül, hogy itt nem csak az inak és izmok fejlesztéséről van szó, hiszen az "inak" vagy "izmok" kifejezés magában foglalja az egész fizikai testünket, beleértve a belső szerveket is, amint az később a fordításból kiderül. A Yijin jing bemutat egy elméleti és gyakorlati módszert, amelynek révén átalakíthatjuk, megerősíthetjük és egészségessé tehetjük az emberi testet.

Fontos kiemelni: az átlagember energetikai struktúrája nem alkalmas a gyakorlás megkezdésére. Ennek oka, hogy a civilizált ember életmódja nem kedvez az emberi test energetikai struktúra teljes kifejlődésének. Ez azt jelenti, hogy az energiavezetékek és csatornák nem képesek nagyobb mennyiségű Qi továbbítására és tárolására. Jellegzetes tünet, hogy ha az átlagember nagyobb mennyiségű energiához jut, az testi és érzelmi feszültséget okoz benne, és azonnal késztetést érez, hogy elhasználja, szétszórja, vagy elszórakozza. Tehát a Yijin gyakorlását megelőzően elő kell készíteni a tested energetikai struktúráját. Ehhez célszerű valamilyen Qi Gong gyakorlatrendszert és a meditációt alkalmazni, amely megerősíti és feltölti az energiarendszert, és megtanítja a Qi irányításának művészetét. Ehhez a ❀ Rou Gong Ji Ben Gong 《柔功》 módszere a legalkalmasabb.

A Yijin Jing gyakorlása három évig tart.

Az első év

Az első év száznapos ciklusokra van felosztva. Az első száz nap döntő fontosságú a gyakorlás további menetének szempontjából. Ez alatt a száz nap alatt kell elkészíteni az üstben azt a kifogyhatatlan energiaforrást, amely megalapozza további fejlődésünket. Az első év további részében a törzset kell edzeni, majd a második évtől kezdve az egész testre ki kell terjeszteni a gyakorlást.

Az üst, vagy másnéven a Sárga Udvar (黄庭, huang ting) helye a középső dantian és a köldök közötti területen van. Ez egy olyan (energetikai értelemben vett) üreg, ahol nagymennyiségű energia halmozható fel, anélkül, hogy onnan szétszóródna. A testünkben jelenlévő háromféle energiaminőség a jing, a qi, és a shen, azaz, a már jól ismert „három kincs” egyesítéséből létrejön egy új energiaminőség, a tiszta qi. Ezt az új energiát kell az üstbe vezetni, összesűríteni, majd kikristályosítani tudati koncentráció (意, yi) és egy speciális masszázstechnika segítségével. Amíg az első száz nap tart, mindenféle energia kiáramlást vissza kell fogni, ilyenkor az ember tudatilag is befelé fordul, és figyelmét az üstre irányítja. Ügyelni kell a helyes táplálkozásra, és átmenetileg a szexuális életről is le kell mondani. A századik nap környékén egy erőteljes energetikai érzet jelentkezhet, amely jelezi, hogy az üstben létrejött egy stabil energiastruktúra, mely a további fejlődésünk alapjává válik, és egyben egyfajta belső menedéket is ad, amelyet a mindennapi élet során is hatékonyan lehet alkalmazni.

A masszázzsal és összpontosítással termelt tiszta energiával fokozatosan fel kell tölteni az egész testet. Az első száz nap alatt a hasat, a második száz nap folyamán a mellkast és a renmo-t, a harmadik száz nap alatt a hátat és a Körmányzó Vezetéket (ld.: 督脈, du mai). A masszázs mellet különböző eszközöket is alkalmazni kell, amelyekkel szabályozható a qi bevitelének iránya és mélysége, illetve amelyek igazodnak a különböző testrészek sajátosságaihoz. Ilyen eszköz például egy kisméretű gumilabda, amely az ősi időkben vászonból készült. Ezt a testen görgetve, a bőrt rugalmasabbá teszi, az izmokat és ínakat erősíti. A fémgolyó szintén erre a célra használható, de hatása mélyebb és erősebb. Görgetésre használhatunk fa vagy fém rudat is, ezek szélesebb felületen hatnak. A mozsártörővel történő masszírozás fokozza az izmok rugalmasságát, a pólyákat fejleszti, és felemeli a bőr felszínéhez. A mozsártörő anyaga nehéz vöröstölgy vagy más, hasonló keménységű fa legyen. A fakalapács vagy gumikalapács a pólyák és lágy részek erősítésére alkalmas. A bordák környéke fémporral töltött zsákkal ütögetve erősíthető. Ha nincs fémpor, akkor a zsákot tölthetjük söréttel vagy homokkal is. A fémgolyókkal töltött zsák az izmok rugalmasságát növeli. Fémgolyók helyett patakmederből szedett kerek kavicsokat vagy hegyikristályt is használhatunk Az egészen aprótól a dió nagyságú kövekig, mindegyik fajtából egy-egy zsákot kell megtölteni.

A belül felépített qi-t pálcaköteggel való ütögetéssel lehet a bőr felszínére húzni, így fokozva annak vérellátását. Ez megtisztítja a bőrt a felszín alatti lerakódásoktól, és fokozza a qi mennyiségét. Régen bambuszból készítették, manapság használhatunk acélszálakat is. Az első év végéig csak a törzset kell edzeni és nem szabad az előállított tiszta qi-t a végtagokba kiengedni. Ha túl korán kiengedjük a qi-t, még mielőtt a testben felhalmozódott volna, akkor a qi bejárathat magának egy útvonalat, amelyen keresztül hajlamos megszökni, és így nem tudjuk a testünket feltölteni. Ezt a jelenséget sangong-nak nevezik, és a qi szétszóródását jelenti. Az első évben a gyakorlást mikrokozmikus keringetéssel (tűzkör, vízkör, szélkör) zárjuk, melynek során a felhalmozott energiát egyenletesen eloszlatjuk a törzsben, feltöltjük a Kormányzó-, (督脈, du mai) és a Gyűjtő (任脈, ren mai) Vezetékeket, majd visszazárjuk az üstbe.

Második év

A végtagok edzése is elkezdődhet, melynek során egyfelől az üst energiáját kivisszük a végtagokba, ill. kapcsolatot létesítünk a test qi-je és a végtagokban termelődött qi között. Míg az első évben előfordulhat, hogy energiák befelé irányítása miatt gyengének érezzük magunkat, ezzel szemben a második évtől kifejezetten erősek leszünk, mert a test erejének érzete a végtagokban lévő qi mennyiségétől függ. Ezenkívül, a végtagok edzése az immunrendszerre is kedvezően hat. Az edzés során a bőr erőssé, szívóssá válik, mert a weiqi kiterjed a bőr felszínére. Ha a bőr telítődik qi-vel, akkor fokozódik ellenálló képességünk a betegségekkel szemben. Az inak és izmok edzésével megszabadulhatunk a felhalmozódott zsírszövetektől és a bennük lerakódott méreganyagoktól, és megerősödnek a belső szerveink. A pólyák, amelyek az izmokat, csontokat és belső szerveket veszik körül ill. kötik össze, telítődnek qi-vel, megszűnnek bennük a blokkok és elakadások. Ha az inak erősek és rugalmasak, akkor izületeink mozgékonyak lesznek, és a csontok is a helyükre kerülnek, miáltal bennük is helyreáll a qi keringése.

Tested állapota és érzelmeid között szoros összefüggést tapasztalhatsz. Ahogy kívülről befelé haladva feltöltöd a tested qi-vel, megfigyelhetők a lelki változások. A bőr feltöltésével és megerősödésével megszűnik érzékenységünk és a külső hatásoktól való félelmünk. Ahogy mélyítjük edzésünket, elérkezünk az inak és izmok szintjére. Az inakban és izmokban felhalmozott energia következtében megszűnik a gyengeség-, és a fáradtságérzet. Folytatva az edzést, elérhetjük a csontok szintjét. Ha a csontok telítődnek qi-vel, megszűnik a bizonytalanság, és a stabilitás hiányának érzése. Másfajta összefüggés is megfigyelhető, mely szerint a test egyes részeiben keletkezett elakadások, gátak egyben befolyásolják érzelmeinket és gondolkodásunkat is. Eszerint az elv szerint például ha a váll és felkar izmaiban energiablokk alakul ki, akkor szomorúságot, veszteségérzetet tapasztalunk, ha azonban ezt feloldjuk, képesek leszünk felvállalni a felelősséget saját sorsunkért. Ilyen összefüggés van az alkar esetében a félelem és a szabadságérzet, a lábszár esetében a bizonytalanság és a ráhangolódás képessége között, a comb esetében a belső támasz hiánya és a megingathatatlan nyugalom között, a nyak esetében a bűntudat, a kétségbeesés és a fogékonyság, a kockázatvállalás között, a hát esetében pedig a csalódástól való félelem és a bátorság, a nyitottság között.

Egy másik elmélet szerint a belső szervek és zsigerek is összefüggésbe hozhatók negatív érzelmekkel: a máj-epehólyag az elégedetlenséggel és a depresszióval, a szív-vékonybél a túláradó örömmel vagy bánattal, a lép-gyomor a megszállottsággal, a tüdő-vastagbél a gondterheltséggel és a szomorúsággal, a húgyhólyag-vese a félelemmel. A bennünket érő karmikus hatások leggyakrabban testi és érzelmi szinten jelentkeznek. A test alapos és rendszeres edzésével, az energiablokkok felszabadításával a bennünket érő karmikus hatásokat nem tapasztaljuk olyan kiélezetten, illetve, mivel reakcióinkat nem az energiablokkok okozta zavaró érzelmek határozzák meg, kézbe vehetjük saját sorsunk irányítását. A második évtől az edzést ki kell egészíteni a makrokozmikus energiakeringetéssel, azaz a „neidan nagykörrel”. Több gyakorlat is létezik, melyeknek segítségével a kozmikus energiákkal tudunk kapcsolatot teremteni. Az egyik ilyen gyakorlat, az ún. „Öt kapu légzés” során a fejtető (baihui), a tenyerek közepe (laogong) és a talpak (yongquan) kapuin keresztül belélegezhetjük az Ég és Föld energiáit és összekapcsolhatjuk saját qi-nkkel. Ez szabályozza a szív (tűz) és a vese (víz) energiáit, valamint erősíti a testet és a szellemet.

A harmadik év

Folytatni kell az egész test edzését, de addigra már a testről fokozatosan a tudatra tevődik át a hangsúly. Amikor eszközöket használunk, a testünket lazán tartjuk, és az edzés helyére összpontosított qi-t edzük, nem magát a fizikai testet. Ettől szellemünk és qi-nk megerősödik és megnövekszik a fizikai világra gyakorolt szellemi befolyásunk. A gyakorlás hatékonyságát különböző gyógynövényekből készült szerekkel lehet fokozni, ilyen recepteket találhatunk Yang Jwing-ming könyvének mellékletében, sajnos csak kínaiul, hozzátéve, hogy Kínában ezeket ma is el tudják készíteni, de nálunk Európában elég körülményes hozzájutni.

A Yijin Jing (易筋经) gyakorlásának titkos módszerei

Ami az embert illeti, aki az Ég és a Föld között él, retteg a hidegtől, gyűlöli a forróságot, és nem képes sokáig élni a világban, ez nem a dolgok eredeti természete. Csak az ember saját maga képes ezen változtatni.

Ezért aki a Dao útját keresi, semmit ne helyezzen az elé, hogy megőrizze esszenciáját és szellemét , táplálja a qi-jét és vérét, (és ezt) irányítsa az inakba, az izmokba és a csontokba. Ha felhalmozod az esszenciádat, és szellemi erőd elegendő, akkor a qi-d és a véred elegendő lesz. Ha a qi-d és a véred elegendő, akkor az izomerőd is elegendő lesz. Ha az inakba, izmokba és cson-tokba vezeted, akkor a qi és a vér akadálytalanul áramolhat, és száz betegség nem jön létre.

Manapság az emberek csak azt tudják, hogy ha a vér elegendő, akkor az izomerő is bősé-ges, és nem tudják, hogy a vér a qi-ből születik. Ha a qi elegendő, akkor az izomerő (is) bőséges lesz. Ha ez így van, akkor az embernek születésétől fogva van vér-qi-je, így aztán van izomereje is. Ha használja azt, akkor megőrizheti (életét), ha elhanyagolja azt, akkor elveszíti. A szükséges módszeren kívül nincs (más) mint a gyakorlás. Építsd az alapokat, és használd az ólom eszközöket.

  Az európai vér fogalma nem fedi a kínai orvoslásban használt vér fogalmával. Ez a "vér" a táplálékkal a gyomor-ba jutó qi-ből keletkezik. Ezt a qi-t a lép feldolgozza, átalakítja, majd a tüdőbe jut ahol hozzáadódik a légzésből származó qi.

Építsd az alapok dao-ját, kezdheted éjfélkor, délben, napkeltekor, vagy kezdheted napnyug-takor, (amikor) a változás a leginkább megfelelő, amikor átfordítja a yin-t és a yang-ot, (amikor) kicserélődik, egymásba kapcsolódik., hogyha képes vagy éjjel-nappal nem pihenve, folyamatosan, hiba nélkül (edzeni) , akkor az ég és az ember egyesül . Gyakorolj hét hétig, a qi és a vér bőséges és elegendő lesz. A gyakorlás tízszer tizedik (100-dik nap után), a halhatatlanság napról napra elérhetőbbé válik.

A gyakorlásban a legfontosabb feladat a nyugalomban megkeresni a mozgást , és a moz-gásban megkeresni a nyugalmat . (Ha a gyakorlásod) folytonos, olyan sűrű, hogy nincs benne szünet, (akkor) fokozatosan elérhetsz egy áldásos állapotot. Ami a nyugalomban való mozgást illeti, a nyugalom tompasággá válhat, (ezért) nagyon fontos, hogy (szellemed) csendesen ragyo-gó legyen. Ami a mozgásban való nyugalmat illeti, a mozgás szétszórtságot okozhat, (ezért) nagyon fontos, hogy (szellemed) összeszedett legyen.

A csendes ragyogás módszere nem más, mint a tűz visszatérítésének módszere. Az összesze-dettség módszere nem más, mint a víz növelésének módszere. Ha a tüzet nem téríted vissza, akkor az elszáll. Ha a vizet nem növeled, akkor kimerülhetsz.

Ezek a módszerek (a következők): „Őrizni a mennyei kaput „ és „Stabilizálni a föld tenge-lyét „, ennyi és nem több. Ami az „Őrizni a mennyei kaput” módszerét illeti, az nem más, mint gyakorlás napnyugtakor; ez a tűz visszatérítésének módszere. Ami a „Stabilizálni a föld tengelyét” módszerét illeti, az nem más, mint gyakorlás napkeltekor; ez a víz növelésének módszere. Ez a kettő egymást kiegyenlíti. Ha a módszert igen hosszú ideig gyakorlod, eközben ezerszer megváltozik, tízezerszer átalakul, de nincs más eredete ezeken kívüli.

Ezenkívül használd az ólom eszközöket, ezáltal (tested) fokozatosan megtisztul az elakadá-soktól . A bal oldali harmonizálja jobb oldalit, a jobboldali harmonizálja bal oldalit. Ha a bal és a jobb találkozik eredetével, akkor a qi és a vér, bőséges és elegendő lesz., hogy is lehetne, hogy a hideg és a korai halál csapása érjen (minket). Keresd a Dao útját, őrizd meg ezeket a titkos módszereket, végül olvasztd eggyé, és ha a (lehető) legőszintébben pihenés nélkül (gyakorolsz), akkor ami a nagy Dao-t illeti, beléphetsz a kapuján, és beteljesítheted az ég rendelését. Törekedj erre! Törekedj erre!

Az eredeti Yijin gyakorlat fő elmélete

A fordítás szerint Sákjamuni Buddha tanításának értelmezése azt mondja:

  „Ami a fejlődés különböző állapotainak elérésének jutalmát illeti, alapvetően kétfélék lehetnek: az egyik a tisztaság és üresség, a másik az elhagyás és változás.”

Ha képes vagy (elérni) a tisztaságot és az ürességet, akkor nincsenek gátak. Ha képes vagy az elhagyásra és a változásra, akkor nincsenek akadályok. Ha nincsenek gátak és nincsenek akadályok, akkor elkezdődhet belépésed egy magasabb szintű állandó állapotba, amiből ki is léphetsz. Ha képes vagy erre, akkor előbbre léphetsz a Dao útján, mert már megvan az alapod. Ahogy (az írás) mondja: ami a tisztaságot és ürességet illeti, az a velő átmosását jelenti, ami az elhagyást és a változást illeti, az az inak és izmok átalakítását jelenti.

A velőmosó (gyakorlat) tanítása azt állítja, hogy az ember (újra)születésére az érzelmek és a vágyak vannak hatással, (melyektől) visszatér és alakot nyer a teste. Ráadásul zsigerei, belei, végtagjai és csontjai teljesen zavarossá és tisztátalanná váltak, amelyek megfertőződtek, és amelyeket mosással, tisztítással mindenképp tökéletesen meg kell tisztítani, amíg nem marad egyetlen hiba vagy akadály sem. Akkor és csakis akkor léphetsz tovább, hogy beléphess a szentség kapuján. Ha nem efelől (közelítesz), akkor nem léphetsz előre a Dao útján, mert nincs meg az alapod.

Így mondják: ami a velő átmosását illeti, az megtisztítja a belsőt. Ami az inak és izmok átalakítását illeti, az megerősíti a külsőt. Ha igazán képes vagy belsődet megtisztítani és lenyugtatni, akkor külsőd (is) megerősödik és szilárddá válik. (Ezután) felemelkedni a szent városba csak annyi, mint ahogy megfordítod a tenyered. Miért szenvednél, hogy nincsenek inak és izmok?

Sőt, még azt is mondják: ami az inak és izmok átalakítását illeti, az azt állítja, hogy az emberi test inait, izmait és csontjait az anyaméhben a természet hozza létre, és így kapja meg azt. Az inak és izmok között van, amelyik laza, van, amelyik ráncos, van, amelyik sorvadt, van, amelyik gyenge, van, amelyik görcsös, van, amelyik erős, van, amelyik ellazult, van, amely izmos, mindenfélék, nem egyformák, (ennek) fő oka a magzat vize. Ha az izmok és inak lazák, akkor betegek, ha ráncosak, akkor soványak, ha sorvadtak, akkor bénultak, ha gyengék, akkor tehetetlenek, ha görcsösek akkor elsorvadnak, ha erősek, akkor erőteljesek, ha ellazultak akkor hosszúak, ha izmosak, akkor kemények. Ha az inak és izmok harmonikusak, akkor egészségesek. Ha az ember bensőjében nincs meg a tiszta üresség hanem korlátjai vannak, valamint külső (testének) nincs szilárdsága és ereje, hanem akadályai vannak, akkor vajon, hogyan léphetne a Dao útjára. Ezért a Dao útjára lépéséhez nem szabad semmit, az inak és izmok átalakítása elé helyezni, ezáltal lesz erős a test. Az erős belső segíti a külsőt. (Ha nem így teszel), akkor a Dao is nehezen lesz elérhető. Ami az inak és az izmok átalakítását illeti, a változásról azt mondják nagyszerű!

Ami a változást illeti, az a yin és a yang útja, a változás nem más, mint az átalakulások váltakozása. Az átalakulások a yin és a yang között változnak. Ugyanakkor ami a yin és a yang átalakulását illeti, az igazság az, hogy ez az emberben megy végbe. Játssz az üstben a nappal és a holddal, ütögesd tenyereddel, hogy felemelkedjen a yin és a yang. Ezért amikor e kettő összekapcsolódik, nincs semmi, amit ne lehetne megváltoztatni az emberben.

Ezért aztán, ami üres vagy ami teli, változtasd meg. Ami meleg vagy ami hideg, változtasd meg. Ami kemény vagy ami lágy, változtasd meg. Ami nyugodt vagy ami nyüzsög, változtasd meg. Ami magas vagy ami mély, megváltoztathatod az emelkedését és a süllyedését. Ami előbb jön, és ami utána következik, annak megváltoztatható a sebessége. Ami az árral halad vagy ami szembeszegül, annak megváltoztathatod a h aladási irányát. Ami veszélyes, azt békéssé teheted. Ami zűrzavaros, azt rendbe szedheted. Ami balszerencsés, azt szerencséssé teheted. Ami elveszik, azt megőrizheted. Ami végzetszerű, azt megváltoztathatod, visszafordíthatod. Ami az Eget és a Földet illeti, azt meg lehet változtatni, vissza lehet fordítani. Mi az amit ne lehetne megváltoztatni gyakorlással? Ami az ember inaira és csontjaira vonatkozik, vajon (pont) azt ne lehetne megváltoztatni?!

Így az inak az ember energiavezetékeivel vannak kapcsolatban, a csontokon és ízületeken kívül, az izmokon és a húson belül, a négy végtagban és a száz csonton kívül, nincs hely ahol ne lennének inak, és nincsenek vezetékek, amelyek ne lennének kapcsolatban. Össze vannak kapcsolódva, körben az egész testben, keresztülhaladnak rajtuk a vérerek, és segítik a jing-et és a shen-t. Az ember vállának van teherbíró képessége, a kezét fel tudja emelni, lábával tud járni. Ami az egész test életét és ügyességét, valamint az összes ín és izom jó minőségét illeti, vajon, hogy engedhetnénk nekik, hogy lazák, ráncosak, sorvadtak, gyengék legyenek? Akik betegek, sorvadtak, bénultak, tehetetlenek, hogyan is léphetnének a Dao útjára?

Sákjamuni Buddha a visszafordítás és keringetés módszerét használta, így aztán az izmok ráncosságát megváltoztatva ellazította, az izmok gyengeségét megváltoztatva megerősítette, az izmok lazaságát megváltoztatva harmonizálta, az izmok görcsösségét megváltoztatva meghosszabbította, az izmok sorvadtságát megváltoztatva megerősítette. Még egy selyemszál gyengeségű test is vas és kő keménységűvé tehető. Mi az, amit ne lehetne megváltoztatni gyakorlással? A test hasznossága a szent állapot megalapozásában áll. Ez a (fejlődés) egyik feltétele.

Ezért a yin-t és a yang-ot az ember kézben tarthatja. Ha a yin-t és a yang-ot nem (akarja) mesterségesen irányítani, akkor a yin és a yang (valódi önmaga marad), és akkor az ember (is igazi) önmaga leget. De ami az embert illeti ne az alakítsa amit a yin és a yang létrehozott, (hanem) a vér és qi testet használva, alakítsa f ém és kő testté. Ha nincs belső gát és nincs külső akadály (sem), csakis akkor, belépve elérhető a szilárdság állapota, és el lehet hagyni azt, (tehát,) ki lehet lépni a szilárdság állapotából és vissza is lehet jönni (oda). Ezt a művészetet nem szabad elhanyagolni. A gyakorlásnak (előírt) sorrendje van. Ami a módszert illeti, van belső és külső. Ami a qi (fajtáit) illeti, vannak, amelyek keringenek és vannak, amelyeket használunk. Ami a mozgást illeti, van megindulás és megállás. Gyógynövények, edzőeszközök, a tűz ereje, az életkor, a táplálkozás, kezdet és vég, mindegyik az ellenőrzést (szolgálja), ami az ezen a kapun való belépését illeti, elengedhetetlen, hogy először kialakítsunk egy meggyőződést, másodszor az őszinteséget kell kifejleszteni, majd erőfeszítéssel, bátorsággal, keménységgel és ügyességgel kell haladnod a fejlődés (útján). Ha kitartóan követed a módszert és nem lustálkodsz, akkor nem lehet, hogy ne emelkedj fel a szentek földjére.

  „E könyv Damo nagymester eredeti gondolatait mondja el. A Yijin nagyobb részét lefordítottam, és elkészítettem ezt az iratot, de egy hajszálnyit sem mertem hozzátenni a (saját) nézeteimből, sőt még egy kitalált szót sem.”

  Bāncìmìdì (般刺蜜帝)


A Yijin Jing (易筋经) értelmezésének könyve

Az Ég és Föld között csak az Ember értékes. Belül van öt belső szerv, kívül van öt érzékszerv. Ha az öt érzékszerv nincs irányítva, akkor az öt belső szerv sérülhet. Ha sokáig nézel károsodhat a májad, ha sokáig hallgatsz károsodhat a veséd, ha sokat ízlelsz károsodhat a léped, ha sokat aggódsz károsodhat a szíved. (Ezt) a világon csak néhány ember ismeri, én hozzájutottam ehhez a szent irathoz, az „öt qi visszatérítése az eredetéhez” valódi edzés(módszeréhez)

Az edzés kezdetén először feküdj hanyatt, hogy megszilárdítsd a shen-t. Fogd vissza szemed fényét és ne nézz semmit, hogy a májad qi-jéből semmit se pazarolj el. Tartsd vissza a füled figyelmét és (ne figyelj) semmilyen hangra, hogy a veséd qi-jéből semmit se pazarolj el. Egyenletesen lélegezz az orrodon és ne zihálj, hogy a tüdőd qi-jéből semmit se pazarolj el. Kezedet használva körkörösen masszírozd a gyomrod szélesen, hogy a léped qi-jéből semmit se pazarolj el. A legfontosabb, hogy megtartsd a közepet. Ez a módszer: masszázs (célja, hogy a qi finoman keringjen és összegyöljön) és utána mozsártörőzés, mozsártörőzés (mozsártörővel végzett masszázs mélyebbre, az izmokba viszi a qi-t), és utána (használj) fakalapácsot (fakalapács a belső szervek felé vezeti a qi-t) és utána ütögetés (ütögetés már erőteljesebb, mélyebbre ható erőt jelent. Az ütögetést csak akkor szabad alkalmazni ha már a bőr megerősödött és megszűnt a fájdalomérzet). Ha így gyakorolsz száz napig, az öt qi mind elegendő lesz, a shen sűrűsödik, a jing telítődik, (ezzel) visszaszorítod a betegségeket, meghosszabbítod életedet, nem éhezel, nem fázol. Edzés után gyakorold elől a ren (mei-t), hátul a du (mei-t). Ha mindkét meridián bőségesen csordultig tele van, gyakorolhatod a halhatatlanságot, (ez lesz) a buddháváválás alapja. Ha nem így gyakorolsz, akkor a Dao tanulásában nem lesz gyökered.

Damo keletre jött, és tanította ezt a két könyvet: az inak és izmok átalakítását, és a velő átmosását. Ez igazán nagy szerencse nekünk. A madarak között a daru képes sokáig élni, az állatok között a róka szintén (lehet) halhatatlan. Aki nem tudta megszerezni ezt a könyvet, az még a madarakkal és az állatokkal sem fog felérni. Ha megszerzed ezt, de nem gyakorolod, (az azt jelenti, hogy) talán kételkedsz a (leírt) dolgokban és üres kitalációnak tartod, vagy talán félsz, hogy a gyakorlás nagyon hosszú ideig tart. Ha képes vagy bízni és gyakorolni azt, három év után, meg fogod látni, hogy bátorságod hasonlatos lesz Xiang királyéhoz (Xiang Yu (项羽 i.e.232-202) hadvezér riválisával, Liu Bang-gal (劉邦) versengett, a későbbi Han birodalom trónjáért. I.e. 202-ben Liu Bang legyőzte és felvette a császári címet), erőd túltesz Wu Huo-n (Wu Huo egy Tibet közelében élő törzs vezetője volt, amely a Három Királyság időszakában gyakran betört Kínába). Végül a tested szilárd és erős lesz, nem kell félned az éhségtől és a hidegtől, (háló)szobai csatában megszerezheted a győzelmet, sárban gyöngyöt lelhetsz, az ehhez hasonlók csak a (gyakorlás) kisebb előnyei! (A cél) elérni a halhatatlanságot és buddhává válni. Ennek nem külsőségekben kell megnyilvánulnia. Vannak olyanok, akiknek sorsa a gyakorlás, és saját maguk rendelkeznek majd bizonyossággal, és akkor kezdik majd belátni, hogy amit mondtam az nem túlzás.

A belső erő kimunkálása - 内壮论

内与外对,壮与衰对。壮与衰较,壮可歆也;内与外较,外可略也。盖内壮言道,外壮言勇。道植圣基,勇仅俗务,隔霄壤矣。 凡炼内壮,其则有三。

A belső és a külső ellentétes, az erő és a gyengeség (is) ellentétes. Ha az erőset és a gyengét összehasonlítod, akkor (láthatod, hogy) az erős lehet tartósabb. Ha a belsőt és a külsőt összehasonlítod, akkor a külsőt ne becsüld le. A belső erőt szilárdságnak mondják, a külső erőt bátorságnak nevezik. Ha szilárd vagy és képes vagy bátornak lenni, akkor ez az igazi bátorság. Ha bátor vagy és képes vagy szilárdnak lenni, akkor ezt nevezik igazi szilárdságnak. Szilárdság és bátorság! Bátorság és szilárdság! Ezzel létrehozhatsz egy számtalan korszakon át nem változó testet, és így ez már egy acél keménységű test. Valahányszor gyakorlod a belső erőt, van három szabálya:

一曰:守中。

Az első azt mondja: „A tartsd a közép módszerét.”

此道炼法,专于积气,其下手之要,妙在于揉。凡揉之时,宜解襟仰卧,手掌着处,掌下胸腹之间,即名曰“中”。惟此之中,乃存气之地,应须守之,须含其眼光,凝其耳韵,匀其鼻息,缄其舌气,四肢不动,一念冥心,存想中处,先存后忘,渐渐至于如如不动,是名曰“守”,是云合式。盖揉在于是,守在于是,则一身精气俱注于是。久久积之,自成无量无边功德。设有杂念纷纭,弛情世务,神气随之而不凝注,虚所揉矣,无有是处。

Ami a közép megtartását illeti, az összpontosítás a qi felhalmozására. Ami a qi felhalmozását illeti, az összpontosítás a szemeidre, a füleidre, az orrodra, a nyelvedre, a testedre, és a tudatodra. Amikor nekilátsz (a gyakorlatnak) legfontosabb a „csodálatos masszázs” használata, amelynek a módszerét később részletezem. Valahányszor masszírozol, ki kell oldanod a ruhád elejét, és hanyatt kell feküdnöd. Helyezd a tenyered, egy tenyérnyire a mellkasod alatti, és a gyomrod közti részre. Ezt nevezik „középnek”. Csak ezen a területen tudod a qi-t megtartani. Szilárdan kell tartani ezt. A közép megtartásának módszere: fogd vissza a szemed fényét, sűrítsd a füled figyelmét, tedd egyenletessé orrod légzését, zárd le a szád qi-jét, könnyíts tested fáradtságán, kösd le elméd csapongását, négy végtagod ne mozduljon, teljesen mélyítsd el a tudatállapotodat. Először (használd) a központ megtartásának és figyelésének módszerét, később fékezz meg minden zavaros gondolatot, (így) fokozatosan eljutsz egy kimozdíthatatlan állapotba. Ezt nevezik „megtartásnak”. Ez az egyesítés módja. Ha masszírozd ezen a helyen, és (tudatod) megtartod ezen a helyen, akkor az egész tested jing-je qi-je és shen-je, mind erre a helyre folyik, idővel felhalmozódik, (és már) önmagától is erre a helyre irányul. Ha mindenféle gondolatok zavart okoznak, a rohanó gondolatok a világ dolgaira (irányulnak), és a shen és a qi követi ezeket és nem gyűlik össze, akkor a masszázs üres lesz, (azaz haszontalan). Mi haszna így a gyakorlásnak?

二曰:万勿及他。

A második (szabály) azt mondja: „Ne csapongjanak a gondolataid.”

人身之中,精神气血不能自主,悉从于意,意行则行,意止则止。守中之时,一意掌下,是为合式。设若驰念一掌之外,又或持念于各肢体,其所积精神,随即走散至于肢体,即成外壮,而非内壮矣。揉而不积,虚所揉矣,无有是处。

Az emberi testben a jing, a shen, a qi és a vér nem képes önmagát irányítani, viszont hallgat a tudatra. Ha a tudat megy, akkor ők is mennek, ha tudat megáll akkor ők is megállnak. Amikor tartod a közepet, (akkor) a tudatnak ott kell lennie a tenyér alatt. Ez az összegyűjtés módja. De ha a tudatod a végtagok felé indul, a jing, a qi és a shen amit felhalmoztál, követni fogja és szétszóródik a végtagokban, ez (csak) külső erőt fog eredményezni és nem belső erőt. (Ha csak) masszírozol, és nem halmozol föl, akkor a masszázs ugyancsak üres lesz. Mi haszna így a gyakorlásnak?

三曰:待其充周。

A harmadik (szabály) azt mondja: „Irányítani és kiteljesíteni.”

凡揉与守,所以积气。气既积矣,故精神、血脉悉附之。守而不驰,揉而且久,气惟中蕴,而不旁溢,真积日久,自然充满周遍,即孟子所云“至大至刚,塞乎天地之间” 者,是为浩然之气也。设未充周,驰意于外,走散于四肢,则外勇亦不全,内壮亦不坚亦。

Amikor masszírozol és tartod (a közepet), ezzel gyűjtöd a qi-t. Ha a qi-t felhalmoztad, a jing a shen a vér és az erek, mind függnek tőle. Ha megtartod nem fog szétszóródni, ha hosszú ideig masszírozod, akkor a qi csak középen gyűlik össze, és nem fog oldalt szétfolyni. Ha a qi-t felhalmozod akkor (izom)erőd magától fog gyarapodni. Ha bőségesen van qi-d, akkor az izomerőd is kiteljesedik. Ez az a qi, amiről Mengzi azt mondta, hogy „a legnagyobb és a legszilárdabb, ami mindent kitölt az ég és a föld között, ez az én nagyságom qi-je”. Ha (a qi) nem éri el a teljességet, a vágtató tudat kifelé indul és szétszóródik a négy végtag felé, akkor nem csak a külső erő nem lesz teljes, de a belső erő sem összpontosul, és nem éri el a szilárdságot. Így a kettő közül egyik sincs a maga helyén.

  "Az ember az élete kezdetén eredendően jó. Ha az érzelmi vágyak, a zavaros gondolatok szétszórtságot okoznak, akkor ezek az eredeti tulajdonságokat teljesen kitörlik. A szem, a fül, az orr, a nyel, a test és az elme is károsodásokat okozhat, a lingtai, a szellemi központ elrejti bölcs természetét, így odáig jut, hogy nem képes ráébredni a Dao-ra. Ezért Damo nagymester, aki kilenc évig a fallal szemben ült a shaolin kolostorban, és nem engedett füle és szeme vágyainak, fülei és szemei nem váltak vágyaknak engedővé, a majom és a ló magától bezárult és megkötődött. Ezért amikor Damo megszerezte ezt az igaz módszert, először fél pár saruban hazatért nyugatra, és felemelkedett az igazság állapotába. Ez az írásmű Damo és a Sákjamuni Buddha szívének lenyomata, és legfőbb alapja, az igaz módszer amelyben az első kifejezés a „tartsd meg a közepet”, és amely használatában a hetedik kifejezés a „fogd vissza a szemed fényét”. Ha képes vagy a módszerekhez hasonlóan gyakorolni azt, akkor mégha ostoba is vagy biztosan fényes elméjű leszel, mégha puhány is vagy mindenképp erős leszel. Túláradó örömöd betölti a világot, felállhatsz és felemelkedhetsz."

  Bāncìmìdì (般刺蜜帝)


Munka a pólyákkal - 膜论

  „Ez a fejezet azt állítja: ami az inak és izmok átalakítását illeti, a pólyák edzése az első, ami a pólyák edzését illeti, a qi edzése a legfontosabb, de ezeket a pólyákat a legtöbb ember nem ismeri. Ne gondolhatjuk, hogy ezek a zsírszövetek pólyái, hanem az ín- és izomszöveteket (körülvevő) polyák. Ami a zsírszöveteket illeti, az a testüregek üres részeiben lévő anyag. Ami az ín- és izomszöveteket illeti, az a csontok külső részén (található) anyag. Az inak összekötik a végtagok csontjait, a pólyák beburkolják az (egész) csontrendszert. Az inakat és pólyákat összehasonlítva (láthatjuk, hogy) a pólyák erősebbek mint a hús. A pólyák a húson belül és a csonton kívül helyezkednek el. Ez a csontokat beburkoló és a húst kibélelő anyaga. Az alakja hasonló ehhez, ami ennek a gyakorlatnak a végzését illeti, mindenképp kapcsolatot kell létrehozni a qi és a pólyák között, hogy megvédje a csontot, erősítse az inakat, és egységessé tegye az egész testet. Erre mondják, hogy teljes gyakorlás."

  Bāncìmìdì (般刺蜜帝)

夫人之一身,内而五脏六腑,外而四肢百骸;内而精气与神,外而筋骨与肉,共成一身也。如脏腑之外,筋骨主之,筋骨之外,肌肉主之;肌肉之内,血脉主之,周身上下,动摇活泼者,此又主之于气也。是故修养之功,全在培养血气者,为大要也。即如天之生物,亦各随阴阳之所至而百物生焉,况于人生乎?况于修炼乎?且夫精气神为无形之物也,筋骨肉乃有形之身也,此法必先炼有形者为无形之佐,培无形者为有形之辅,是一而二,二而一者也

Az emberi testen belül van öt zsiger és hat belső szerv, kívül négy végtag és csontok százai. Belül van jing, qi és shen, és kívül vannak inak, csontok és hús, ezek együtt alkotnak egy egész testet. A zsigerek és belső szervek külsejét az inak és csontok uralják, az inak és csontok külsejét az izmok és a hús uralja, az izmok és hús belsejét a vér és erek uralják. Ami az egész testet, fenti és lenti mozgását, rezgését, életrevalóságát, és kisugárzását illeti, mindezt a qi uralja. Ezért (önmagad) fejlesztésének gyakorlata teljes egészében abban áll, hogy ami qi és a vért gondozását és táplálását illet, ez nagyon fontos. Ha az ég szülte dolgokat (nézzük) akkor nincs semmi ami ne követné a yin-t és a yang-ot amerre halad. Száz dolog születik belőle, sőt még az ember is! Így a gyakorlásra is ugyanez vonatkozik! Azonban a jing, a qi és a shen forma nélküli dolgok. Az inak, az izmok, a csontok és a hús, formával rendelkeznek a testünkben.

若专培无形而弃有形,则不可。专炼有形而弃无形,更不可。所以有形之身必得无形之气相倚,而不相违,乃成不坏之体。设相违而不相倚,则有形者亦化而无形矣。是故炼筋必须炼膜,炼膜必须炼气。然而炼筋易而炼膜难,炼膜难而炼气更难也。先从极难极乱处立定脚跟,后向不动不摇处认斯真法。

Ami a módszert illeti, először mindenképp azt kell edzeni, aminek van formája, hogy a forma nélküli segítségére lehessen. Erősíteni kell a forma nélkülit, hogy a formával bíró segítségére lehessen. Ez egy, de (mégis) kettő, és kettő, de (mégis) egy. Ha csak a forma nélkülit erősíted, és elveted a formával bírót, akkor nem lehet (haszna). Ha csak a formával bírót edzed, és elveted a forma nélkülit, akkor még inkább nem lehet (haszna). Ezért a formával rendelkező testnek kapnia kell a forma nélküli qi-jéből. Ha egymást támogatják, és nem egymást akadályozzák, akkor nem romlik a tested. Ha egymást akadályozzák, és nem egymást támogatják, akkor, ami a formával bírót illeti, szintén megváltozik és forma nélküli lesz belőle.

务培其元气,守其中气,保其正气、获其肾气,养其肝气,调其肺气,理其脾气,升其清气,降其浊气,闲其邪恶不正之气,勿伤于气,勿逆于气,勿忧思悲怒以损其气。使气清而平,平而和,和而畅达,能行于筋,串于膜,以至通身灵动,无处不行,无处不到。气至则膜起,气行则膜张。能起能张,则膜与筋齐坚固矣。如炼筋不炼膜,而膜无所主,炼膜不炼筋,而膜无所根据。炼筋炼膜而不炼气,而筋膜泥而不起,炼气而不炼筋膜,而气而不能宣达流串于筋络。气不能流串,则筋不能坚固,此所谓参互其用,错综其道也。俟炼至筋起之后,必宜倍加功力,务使周身之膜皆能腾起,与筋齐坚着于皮,固于内,始为子母各当,否则筋坚无助,比如植物无土培养,岂曰全功也哉?!般刺密谛曰∶此篇言易筋以炼膜为先,炼膜以炼气为主。然此膜人多不识,不可为脂膜之膜,乃筋膜之膜也。脂膜腔中物也!筋膜骨外物也。筋则联系肢骸,膜则包贴骸骨。筋与膜较,膜软于筋,肉与膜较,膜劲于肉,膜居肉之内,骨之外,包骨衬肉之物也。其状若此,行此功者,必使气串于膜间,护其骨,壮其筋,合为一体,乃曰全功。

Ezért az inak és izmok átalakításánál mindenképp edzeni kell a pólyákat, a pólyák edzésénél mindenképp edzeni kell a qi-t. Ha így (teszel láthatod, hogy) az inak és izmok edzése könnyű, de a pólyák edzése nehéz. A pólyák edzése nehéz, de a qi edzése még inkább nehéz. Kezdetben kövesd a végletesen nehezet és a szélsőségesen zűrzavarosat. Helyezkedj el álló helyzetben és stabilizáld a sarkad hátrafelé. Irányod ne mozduljon, és ne inogj a helyeden. Ismerd fel ezt az igaz módszer. Erősítsd az eredendő qi-t, tartsd a középpont qi-jét, védelmezd az igaz qi-t, óvd a vese qi-jét, tápláld a máj qi-jét, harmonizáld a tüdő qi-jét, törődj a lép qi-jével, emeld fel a tiszta qi-t, süllyeszd a zavaros qi-t, álld útját a gonosz és igazságtalan qi-nek. A qi-ben ne tégy kárt, ne szegülj szembe a qi-vel, ne aggódj, ne fontolgass, ne szomorkodj, ne légy dühös, mert ezzel rombolod a qi-t. Ha a qi tiszta és nyugodt, nyugodt és harmonikus, harmonikus és tündöklő, akkor képes leszel az inakba és izmokba vinni, és hozzá kapcsolni a pólyákhoz. Ezzel a testen keresztül elérhetsz egy magasabb szellemi képességet. Nincs olyan hely, ahol ne mozogna, nincs olyan hely, ahova ne jutna el. Ha a qi eljut a (pólyákig), akkor a pólyák felemelkednek, ha a qi eljut (pólyákig), akkor a pólyák felduzzadnak. Ha képesek felemelkedni, és képesek felduzzadni, akkor a pólyák és az inak teljesen erősek és teljesen szilárdak lesznek.

Ha edzed az inakat és izmokat, de nem edzed a pólyákat, akkor, ami a pólyákat illeti, nincs amiben (az inak és izmok) fejlődjenek. Ha edzed a pólyákat, de nem edzed az inakat és izmokat, akkor, ami a pólyákat illet, nincs, mire támaszkodjanak. Ha edzed az inakat és izmokat, és edzed a pólyákat, de nem edzed a qi-t, akkor az inak és izmok olyanok lesznek akár az iszap, és nem emelkednek fel. Ha edzed a qi-t, és nem edzed az inakat, az izmokat és a pólyákat, akkor a qi tehetetlen lesz, és nem leszel képes vezetni, kiteljesíteni és áramoltatni azt a csatornákon (jing) és ágak hálózatán (luo). Ha a qi nem képes áramlani, akkor az inak és izmok nem lesznek erősek és szilárdak. Ezt nevezik kölcsönös együttműködésnek, ez egyesíti a módszereket. Amikor gyakorolásban elérkeztél odáig, hogy az inak felemelkedtek, erősítéssel feltétlenül fokozni kell a gyakorlást és az erőt. A lényeg az, hogy az egész test pólyái mind el tudjanak emelkedni, és az inak teljesen szilárdak legyenek, így válik kielégítővé. Ha nem (így teszel) akkor az inak és izmok ereje nem nyújt segítséget, például ha egy palántának nincs földje, hogy erősítse és táplálja, vajon mondhatjuk-e, hogy teljes lesz az eredmény.

A masszázs gyakorlata - 揉法

谚语有云:"筋骨磨厉,而后能壮"。唯此揉法,磨厉之义也。其则有三。

A masszázs alkalmazásakor, a gondolatoknak az inak és csontok „csiszolásán és fenésén” kell lennie. Ami a „csiszolást és fenést” illeti, az nem más, mint amit masszázsnak neveznek. A módszernek három része van, mindegyik rész száz napig tart.

一曰春月起功。盖此炼法大约三段,每段百日。初行功时,必解襟;次段功,必须现身宜取二月中旬;下功为始,向后渐暖,乃为通变。

Az első (rész) azt mondja: „a masszázsnak van egy (megfelelő) időszaka” Ha (korai) tavaszi hónapban kezded a gyakorlást, akkor a gyakorlás idejében félsz a tavaszi hidegtől, és nehéz csupasz testtel végezni a gyakorlatot. (Ilyenkor) elég, ha csak a ruhád elejét oldod meg. Gyakorlást a második holdhónap középső harmadában kell elkezdeni, (mert ilyenkor már) az időjárás fokozatosan enyhül, ekkor képes leszel testedet kitenni a gyakorlásnak, (ha az időjárás) fokozatosan melegszik, a keringés könnyűvé válik, és magától beindul.

一曰揉有定式。人之一身,右气左血。凡揉之法,宜向右边推向于左,是谓推气入于血,分令其通融。又取胃居右,揉令胃宽,能多纳气,而又取揉者右掌有力,便用不劳。

A második (rész) azt mondja: „a masszázsnak van egy biztos formája” Az ember egész testében jobbra van a vér, balra van a qi. Valahányszor (alkalmazod) a masszázs módszerét, követni kell a testet jobbról balra nyomva, ez megfogja a qi-t és belenyomja a vérbe, és a keringést harmonikussá teszi. Sőt megfogva a gyomor jobboldalát, a masszázs a gyomrot (is) kitágítja, (így) képes sok qi-t befogadni. Ezenkívül ami a fogást és a masszázst illeti, a jobb kéz erősebb, és ezt használva nem (olyan) fáradtságos a munka.

一曰揉宜轻浅。凡揉之法,虽曰人功,宜法天义。天地生物,渐次不骤,气至自生,候至物成。揉者法之。但取推荡,徐徐往来,勿重勿轻,久久自得,是为合式。设令太重,必伤皮肤,恐生癍痱;太深,则伤于肌肉,筋膜必生肿热,两无是出。

A harmadik (rész) azt mondja: „a masszázs könnyű és mély legyen” Valahányszor (alkalmazod) a masszázs módszerét, habár azt mondják, hogy emberi e rővel végzed, (mégis) a módszerben az Ég igazságát kell (követned). Az Ég és a Föld szülte a dolgokat, fokozatosan, sorban és nem hírtelen. Ha a qi megérkezik, önmagától keletkezik, ha az idő eljön, a dolgok is létrejönnek. A masszázsnak a módszer szerint kell haladnia, de a fogások és nyomások enyhén, lassan jöjjenek, menjenek, ne súlyosan, ne mélyen. Hosszú idő múlva beteljesedik, és ez harmonikussá teszi a formát. Ha a (masszázst) túl súlyosan végzed, a bőr mindenkép megsérülhet, félő, hogy seb vagy fekély keletkezhet. Ha (túl) mélyen (masszírozol) akkor sérülhetnek az izmok, a csontok, az inak és a pólyák, félő, hogy gyulladás keletkezhet. Nem lehet, hogy ne légy óvatos!

采精華法

太陽之精,太陰之華,一氣交融,是生萬物。古人知之而善咽之,久皆仙去。其法秘密,世人莫知也,況無堅志,且無恒心,是爲虛負居諸也。行内練者,自初功始,至于成功以至終身,勿論閑忙,勿及時候,而凡采咽精華之功,不可間斷。蓋取陰陽精英,益我神智,愚昧漸消,清靈日長,萬病不生,良有大益!

采咽之法,日取于朔,謂與月初交,其氣新也;月取于望,謂金水滿盈,其氣旺也。設朔望日值有陰雨,或值不暇,則初二三、十六七,過此六日,虛而不取也。取于日朔,宜初出時登高默對,調勻鼻息,細吸光華,令滿口,閉息凝神,細細咽下,以意送之,至于中宮,是爲一咽。如此七咽,靜守片時,然後起行,任從酬應。望取月華,亦如前法,于戌亥時采吞七咽,此乃天地自然之利,惟有恒者,能享用之,亦惟有信心,乃能取之。

A gyakorlás könnyű és nehéz módszere - 行功輕重法

初行功時,以輕爲主,必宜童子,其力平也。一月之後,其氣漸堅,須有力者漸漸加重,乃爲合宜,切勿太重,或緻動火;切勿遊移,或緻傷皮。慎之!

Az edzés kezdetekor, a könnyűség a fontos. Mindenképp szükséges egy szűz gyermek, (mert) az ő ereje nyugodt (tiszta). Az első hónap után a qi fokozatosan telítődik, és egy erősebb (emberre) van szükség, aki lépésről lépésre növeli az erőt, hogy megfelelően harmonikussá váljon. Ami a megfelelő (gyakorlást) illeti ne nagy erővel (masszírozz), mert ez felszítja a tüzet, és ne (végezz túl nagy) mozgást, (mert) a bőr megsérülhet. Légy óvatos, légy óvatos!

A gyakorlás felületi és mély módszerei - 用功淺深法

初功用揉,取其淺也。漸次加力,是因氣堅而增,仍其淺也。次功用搗,取其深也。以次三用打,打外屬淺,震内屬深。内外皆堅,方爲有得。

Kezdetben a gyakorláshoz használj masszázst, felületi fogásokat (alkalmazz). Azután fokozatosan növeld az erőt, ez növeli a qi erősségét (is). Apránként növeld a terhelést, (de a masszázs) továbbra is felületi maradjon. Később a gyakorlás során használj ütögetést, irányuljanak a fogások (egyre) mélyebbre. Ismételten használd az ütögetést. Habár az ütögetés az külsődleges, és továbbra is a felszínhez tartozik, de ha a rezgés behatol a (test) belsejébe, akkor mély (módszerhez) tartozik. Ezért a belsőt és külsőt egyaránt erősíted. Ha így teszel, meglesz az (eredménye).

Yin és Yang egyesítés módszerének gyakorlása

Az Ég és a Föld egy „nagy yin-yang”. A yin és a yang egymásba olvadt és ezután megszületet a tízezer dolog. Az emberi test egy „kis yin-yang”. (Amikor) a yin és a yang egymásba olvad akkor száz betegség visszavonul. Ha a yin és a yang egymást használják, akkor a qi és a vér keveredik. A természetnek nincs betegsége. Ha nincs betegsége, akkor erős. Ez olyan igazság, ami nyilvánvaló. Így, (amikor) ezt a gyakorlatot (végzed), e (gyakorlat) is kölcsönveszi a yin és a yang kölcsönhatásának jelentését, és ezzel ellopja az Ég és Föld tízezer dolgának fő hajtóerejét, és ez visszaveri a betegségeket. Ami az emberek testében a pusztuló yang-ot illeti, az sok szenvedéssel, bénultsággal, gyengeséggel, ürességgel és kimerültséggel járó betegségeket (okoz). A megfelelően módon alkalmazott gyermek (vagy) fiatal nő, a módszerekre hagyatkozva masszírozzon, mert nő kívül yin, belül yang. Kölcsön veheted az ő yang-ját, és ezzel segíthetsz a gyengeségeden. (Ez) a természet rendje. Ami a bőséges yang-ot és a fogyatkozó yin-t illeti, sok „tüzes” betegséget okozhat. A megfelelő módon alkalmazz fiúgyermeket (vagy) fiatal férfit, mert a férfi kívül yang, belül yin. Kölcsönveheted az ő yin-jét, ezzel szabályozhatod a yang-od mennyiségét. Ez a fő mozgatóerő.

兩肋分内外功夫

功逾百日,氣已盈滿天地之間,充塞周遍。譬之澗水拍岸,浮堤稍加決導,則奔放他之。無處不到,不複在澗矣。當此之時,切弗用意引入四肢;所揉之處,切勿輕用槌、杵搗打。略有引導,則入四肢,即成外勇,不複歸來行于骨裏,不成内壯矣。

入内之法,乃用石袋。自從心口至于肋梢、骨肉之間密密搗之,兼用揉法,并用打法。如是久久,則其所積盈滿之處循循入骨。入骨有路,則不外溢,始成内壯矣。内、外兩歧于此分界,極宜審辨。不令中間稍有夾雜。若輕用引弓弩拳敲打等勢,則開其路,導令旁溢,縱加多功,亦不入内,慎之!慎之!

Magyarázat(ok)

 • Tűzkör folyamata a dumo egy különleges mellékágán kezdődik, amely az alhasban a gát (huiyin) és az alsó dantian közötti részen található. Itt a szexuális energiát, a jing-et és a beléleg-zett qi-t keringetés során összekeverjük, és hozzáadjuk szellemünk finom energiáját, a shen-t. Az így létrejött tiszta qi-t a shen teszi irányíthatóvá a tudatunk (yi) számára. Miután kellő mennyiségű tiszta qi keletkezett, egy vezetéken hátraáramlik az „élet kapujához” (mingmen) és feltölti az „energia tengerének” (qihai) nevezett területet. Ekkor itt melegedést érezhetünk. Az energia fel-felé folytatja az útját a gerinc mentén, közben sorra megnyitja az energiakapukat és egyre fino-mabbá válik. A kapuk megnyílását melegség-érzet jelzi. A fejtetőre (baihui) érve az energia szétválik, az egyik fele a tobozmirigyet (niwan) táplálja, majd folytatja útját a felső dantian-hez ahol újra egyesül a két ág. Ezen a ponton találkozik a belélegzett qi-vel is, majd a renmo-n lejut-nak az alsó dantian-be, és a folyamat újra kezdődik.
 • Vízkör az alsó dantian-ból indul az oda összpontosított qi segítségével. Ha sikerült, a dantian felmelegedik, majd erőteljesen remegni kezd. Ezt követően az energiát lefelé kell irányí-tani a következő ponthoz, a gáthoz, ott szellemi összpontosítással (shen) összekeverjük a jing-gel, majd a gát felhúzásával a farkcsonthoz irányítjuk. Ez nehéz feladat és teljes összpontosítást igé-nyel. A csatorna megnyílását nyilalló fájdalomérzet jelzi. A farkcsonton keresztül az energiát a gerinccsatornába kell irányítani. Lépésről lépésre kell tovább tolni a forró energiát a farkcsonttól a vesék közötti pontra, majd a lapockák közötti pontra, a tarkó közepére, a fejbe, és a felső ajaknál lévő végződéshez. A nyelvet a szájpadlásához nyomva össze kell kötni a hátsó csatornát az elsővel, és ezzel zárni a kört, megnyitva a vezeték hátralévő szakaszát elöl egész a köldökig. A körben áramló energia állandó hőérzetet és bizsergést okoz, örvénylések érezhetők a kapcsolódási pontoknál és ritmikus lüktetés a gerincben
 • ...

Javasolt irodalom és források

1. Jiaqing chongxiu yitongzhi 嘉慶重修一統志. The Ricci Institute Library Online Catalog.
2. Yijin Jing
3. Xishui Jing
4. Bāncìmìdì (般刺蜜帝)...
5. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2017 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk
autentic Gong Fu and Chan Teachings