Érvelés Hatvan Versben 《六十正理論》   Érvelés Hatvan Versben 《六十正理論》

Nagarjuna Mester (Lóngshu púsa, 龍樹菩薩 150-250): Juktisastiká

❀ ❀ ❀

Az elválaszthatatlansága a két igazságnak: egyikből következik a másik. A függő keletkezésről való megértésünk tökéletesítése elvezet az üresség megvalósításához. Meghajlok a Buddha előtt, aki hirdette: "A függő keletkezés az alapelv, amivel keletkezést és pusztulást megszüntetnek".

顶礼佛陀,宣说了缘起,真实,透过了解一切现象缘生如幻,非本来存在,从而遣除了因缘法的生与灭的幻相。

Hódolat (nama? ) a Buddhának (munindra) ki hirdette a Függő Keletkezést, (pratityasamutpada), az elvet (naya), mellyel a létesülés (utpada) és pusztulás (vinaśa ) megszűnik.


第一颂 - 1 Vers

那些智者,已经超越了存在与非存在的两种极端,证得无所依赖,从而发现了因缘法并非像其客观显现那样而存在的深妙的真实义理。

Akiknek értelme túlhaladta a létezést és nem-létezést és támasz nélküli, azok felfedezték a mélységes és elfogulatlan jelentését a "feltétel"-nek

(A buddhák, akik meghaladták a létezés és nem-létezés kettősségét, akik maradandóak anélkül, hogy maradnának, megvalósították a függő-keletkezés jelentésének tökéletességét, a Két Igazság egyesítését - a függő-keletkezés (緣起) és üresség egységét, a megjelenés és üresség elválaszthatatlanságát - amely minden felfogást, minden nézetet meghalad, a Középutat (中道)).

Hogy ide eljussunk, szükségünk van a Középút fokozatos ösvényére, amely összeegyeztetett ezzel a két igazsággal.


第二颂 - 2 Vers

首先,你必须遣除非存在(认为一切现象根本不存在)的观点,这是一切错误的根源。但是且谛听下面的论证,透过如理的论证,存在(认为一切现象真实存在)的观点将同样被遣除

Először is el kell utasítanod a nem-létet, minden hiba forrását. De most halld az érvet, amely a létet is elutasítja!

(A fokozatos ösvény: Először eltávolítjuk a nem-létet a karma működésének megfigyelésével, amely a függő-keletkezés (緣起) törvénye; azután eltávolítjuk a létet az összes dharma ürességére ráébredéssel. Azután egyesítjük ezt a kettőt azáltal, hogy meghaladjuk a függő-keletkezés (緣起) és az üresség különállóságának látszatát. Minden nem létező, nem nem-létező, nem mindkettő és nem semelyik. A függő-keletkezés (緣起) és az üresség, a Két Igazság kölcsönösen egymástól függenek, az egyik nem létezhet a másik nélkül. Ezek nem különböznek, ezek nem ugyanazok. Ezek elválaszthatatlanok, nem-különállóak: nem kettő, nem egy.)

A kettősség valódi természete Samsara és nirvána. A kettősség létezés és nem-létezés.


第三颂 - 3 Vers

如果事物像愚人认为那样真实存在的话,那么是什么理由他们不赞同不存在就是解脱呢?

Ha a dolgok "létezők" lennének, ahogy a bolondok képzelik, akkor a megszabadulás a nem-lét lenne?

(A Samsara nem valós: ha a Samsara valódi/eredendően létező lenne, akkor a Megszabadulás a tökéletes nem-létezés lenne.)

A megszabadulás eme kettősség meghaladásában rejlik.


第四颂 - 4 Vers

一个人不可能由认为一切现象真实存在而达解脱,也不可能由认为一切现象根本不存在而超越当下的存在,然而透过对一切现象的存在与非存在的如实了知,那些心智广大的人就因此而得到解脱。

Senki nem szabadulhat meg a létezéssel; senki nem haladhatja meg a létezést nem-létezéssel. De a létezés és nem-létezés tökéletes ismeretével a nemes gondolkodású ember megszabadulhat.

(A Középút: a Megszabadulás nem érhető el azáltal, hogy elfogadjuk a dolgokat eredendően létezőnek vagy abszolútnak, ezáltal folytatva ezt a szamszárikus létezést; és úgy sem érhető el, hogy minden létezését visszautasítjuk vagy minden nem-létezését hisszük el. A megszabaduláshoz saját magunk és/vagy minden más dolog nem-kettős természetének felismerése vezet.)

A megszabadulás az, amikor keresztüllátunk ezen a kettősségen.


第五颂 - 5 Vers

那些不见真实的人相信轮回与涅槃的真实存在,但那些已见真实的人不认为轮回与涅槃是有实体的真实存在。

Azok, akik nem látják a valóságot, Samsaraban és Nirvánában hisznek, de azok, akik látják az valóságot, nem hisznek egyikben sem.

(A Samsara és Nirvána kettőségének meghaladása. Azok, akik nem értik, azt gondolják, hogy a Samsara és a Nirvána különbözik, vagy ellentétesek, vagy különállóak. De ezek nem különbözőek, nem is ugyanolyanok. Ez nem olyan kérdés, hogy elfogadjuk az egyiket, és elvetjük a másikat.)


第六颂 - 6 Vers

存在与涅槃,--------- 这两者并非真实能被分别找到,因为涅槃被定义为对存在的真实彻底的了知。

Létezés és nirvána: ezeket valójában nem kell megtalálni. A nirvánát inkább úgy lehetne meghatározni, mint a létezés teljes ismerete.

(A természetük valódi nem-kettősségének látása: nincs valódi ellentét a Samsara és a Nirvána közt. Amikor valaki közvetlenül megpillantja a Samsara valódi természetét, akkor az Nirvána.)

A megszabadulást úgy látni, mint valaminek a megszűnését, ez puszta illúzió.


第七颂 - 7 Vers

愚人认为寂灭必定是指存在事物的坏散,然而智者却确信已生起的事物的寂灭只不过是一个幻相罢了。

A tudatlanok azt képzelik, hogy a megsemmisülés valamilyen létrejött dolog megszűnése, a bölcsek úgy gondolják, hogy a létrejövés és a megsemmisülés is illúzió.

(A Nirvána nem arról szól, hogy valami megsemmisül. Semmi sem létezik igazából, tehát semmit sem lehet megsemmisíteni. A szenvedésünk okai nem igazából létező dolgok, akkor hogyan lehetne őket valóban megszüntetni? A feladatunk ezek valódi természetének közvetlen megpillantása.)

Nincs valódi megszűnés (Megszabadulás), mert semmi sem létező valójában.


第八颂 - 8 Vers

尽管有些事物表面上是经由坏散而消灭,但当一个人彻底地了解那只是合和的现象,他就了解并不实有那些事物坏散这回事。(因为)对他而言,这件事不是非常地明显吗?又如何实有坏散这回事可言呢?

Habár úgy tűnik, mintha egy megsemmisített dolog nem-létező lenne, valójában nem semmisül meg, ha megértjük, hogy összetett. Kinek tűnik úgy? Hogyan mondhatja rá bárki, hogy megszűnt?

(Nincs igazi keletkezés, nincs igazi megszűnés. Mikor valaki megérti, hogy nincs igazi keletkezés, ezzel azt is megérti, hogy nem lehet igazi megszűnése sem semminek.)

Nincs valódi megszűnése az Öt Halmaznak.


第九颂 - 9 Vers

反方说:如果五蕴没有坏散而消灭,(那么即使阿罗汉)诸欲已经灭尽,他也不在涅槃之中,但当五蕴已经坏散而消失,那时,他就得到了解脱。

Vitázó: Ha a halmazok nem semmisülnek meg, az Arhat nem tud belépni a nirvánába, akkor sem, ha a klésái kimerültek. Csak akkor szabadulhat meg, ha a halmazok megsemmisülnek.

(A vitázó azt gondolja, hogy van valaki, aki megtisztul és megszabadul. Azt gondolja, hogy a Nirvána a halmazokon kívül van. Azt gondolja, van valaki, aki belép a Nirvánába; egy "nem-én", ami valójában "én"?)


第十颂 - 10 Vers

回答说:当一个人以正确的知见了解因缘合和而生起的现象是因无明而生起,他就照见本来没有生起,灭尽这回事。

Nágárdzsuna válasza: Ha valaki tökéletes tudással látja azt, ami a nem-tudásból következően megjelenik, sem keletkezést, sem megsemmisülést nem észlel.

(A Nirvána nem a halmazok megszűnése. Nincs valódi keletkezés; tehát nem lehet semmilyen valódi megszűnés sem. Ha valaki tökéletesen megérti a függő-keletkezés (緣起) t, akkor felismeri, hogy nincs keletkezés és nincs megszűnés.)


第十一颂 - 11 Vers

如此, 这个人就是所作已办,当下一生灭尽入涅槃。但是,如果在这法智现前之前,有丝毫分别现起,那么,

Ez a nirvána - az ember feladata elvégeztetett. (De) ha különbséget tesz, éppen miután megismerte a Dharmát,

(A Nirvána nem különböző vagy különálló a Szamszárától. Nem valahol máshol van, vagy a halmazokon kívül. Sem belül, sem kívül. A feladatunk a Samsara, az öt halmaz valódi természetének megpillantása.)

Nincsenek valódi újraszületések.


第十二颂 - 12 Vers

即使他还认为有最微细的事物生起,这个无明的人就不会明白缘起的真实意义!

Aki azt képzeli, hogy akár a legkisebb dolog is létrejön: az ilyen tudatlan ember nem érti a a függő-keletkezés (緣起) t!

(Semmi sem születik újra vagy szabadul meg: látnunk kell, milyen a függő-születések, az újraszületések valódi természete. Nincs folytonosság, sem szakadás az életek között, vagy a szamszárából a Nirvánába való átmenetben. Azt gondolni, hogy a dolgok valóban létrejönnek vagy megsemmisülnek a függő-keletkezés (緣起) ben, ez a tanítás lényegének félreértése.)

A Samsaranak nincs igazi kezdete vagy vége.


第十三颂 - 13 Vers

反方说:如果一个诸欲已经灭尽的比丘的生死轮回已经停止,那么,为何正觉诸佛否认有一个开始呢?

Vitázó: Ha a Samsara megszűnik annak a szerzetesnek, akinek a klésái kimerültek, akkor miért tagadnák a Tökéletes Buddhák, hogy a Samsaranak van kezdete?

(A vitázó azt hiszi, hogy a Samsaranak van kezdete és vége.)


第十四颂 - 14 Vers

回答说:如果有一个开始,那么就必定已经在坚持一个先入为主的见解了。因缘合和且互相依赖而生起的现象如何会有一个开始和终结呢?

Nágárdzsuna válasza: Azt mondani, hogy kezdete volt, ez egyértelműen egy nézethez való ragaszkodás lenne. Hogyan lehetne valaminek, amely függően-keletkezett, kezdete és vége? (vagy volt "előtte" és "utána"?)

(A Samsara határtalan. Nincs kezdet, nincs vég: mivel minden függően-keletkezett, nincs valódi keletkezés, nincs valódi kezdet és nincs valódi vég. A megszabadulás nem valaminek a vége, ami valamikor elkezdődött, és most valódi létezése van.)

A Samsara olyan, mint egy illúzió, egy álom - ez a lényeg.


第十五颂 - 15 Vers

先前已经生起,存在的事物,现象,如何能够后来又被否认而取消呢?不是如此,事实上,本来没有先前和最终界限的世界,如同一个幻相而显现。

Hogyan lehetne egy korábban létrehozott dolgot nem-létezővé tenni újra? Nem, igazából a világ mentes a kezdettől és végtől, olyan, mint egy káprázat.

(A Samsara olyan, mint egy káprázat. Egy eredendően létező dolognak (vagy egy életnek a Samsaraban) nem lehetne véget vetni.)


第十六颂 - 16 Vers

当一个人思维幻相的生起与幻相的消灭,就会了知本来并不真实存在幻相生起,消灭这回事,一个清楚地了知幻相的人不会被幻相迷惑。然而一个不了知幻相的人却对幻相生起执着以为幻相实有,对幻相抱有某种渴望。

Mikor valamilyen káprázat felmerül vagy eltűnik, azt, aki felismeri a káprázatot, nem zavarja össze, de aki nem ismeri fel, az vágyakozni kezd.

(Keresztüllátni az illúzión: a Samsara egyszerűen annyit tesz, hogy nem látjuk a világ káprázat-mivoltát és becsapva lenni; szellemeket üldözni. A Megszabadulás egyszerűen annyit tesz, hogy látjuk a Samsara dolgainak káprázat-mivoltát és nem zavartatni magunkat általuk.)


第十七颂 - 17 Vers

当一个人用他的智慧观察,明白了现象的存在就如同海市蜃楼,阳焰,如同幻影,就不会被建立于先前和最后界限基础上的种种独断的见解所染污。

Amikor valaki értelmével megérti, hogy a létezés káprázat, többé nem szennyezik tudatát kezdetekre és végekre utaló nézetek.

(Túllátni azon az elképzelésen, hogy a Samsara megszűnik: tudván, hogy minden káprázat, hogy a Samsara káprázat, nem gondoljuk többé, hogy a Samsaranak van kezdete vagy vége.)

A Függő Keletkezés Kerekének valódi jelentése: Nincs valódi keletkezés vagy megszűnés.


第十八颂 - 18 Vers

那些认为一个合和现象具有真实的生起与寂灭的人不能了解因缘合和且互相依赖而显现现象的法轮是如何运转的,所以将被因缘所转而轮回于生死大海,不能转轮回为涅槃。

Azok, akik azt képzelik, hogy bármely összetett dolog keletkezéssel vagy pusztulással bír, azok nem értik a függő-keletkezés (緣起) kerekének mozgását.

(Nincs valódi keletkezés vagy megszűnés a függő-keletkezés (緣起) ben/Élet Kerekében: minden függőn-keletkezik; ezért semmi sem létezhet eredendően. Nincs valódi keletkezés, megszűnés, ok, okozat, okság. Az Élet Kerekét, a függő-keletkezés (緣起) törvényét úgy kell felfogni, hogy nincs benne semmi eredendően létező.)


第十九颂 - 19 Vers

已经依赖种种因缘而显现的现象并没有实质上的生起,没有实质上生起的现象,怎能真正称其“已经生起”。

Bármi, ami mástól függően jön létre, az nem önmagától fogva létezik. Ami nem önmagától létezik, azt hogyan lehetne "létező"-nek nevezni?

(Az okságnak, vagy a függő-keletkezés (緣起) nek nincs valódi létezése. Minden üres a független léttől, mert minden függőn-keletkezik. Ha viszont minden üres, hogyan beszélhetünk bármiről úgy, mintha valami okozta volna?)

Az Élet Kerekének nincs valódi megszűnése.


第二十颂 - 20 Vers

由于息灭了因而有一个合和事物的寂灭,被理解为灭尽。然而本质上并没有寂灭这回事,又如何实有灭尽这回事可言呢?

Egy összetett dolog felbomlik, ha fennállásának oka megszűnik. De hogyan lehet valamiről, amely természete szerint nem szűnik meg, úgy beszélni, mintha megszűnt volna?

(Nincs valódi megszűnés a Kerék forgásában: Nem létezik ok következmény nélkül vagy következménnyel, és fordítva. Ha nincs valódi okság a függő-keletkezés (緣起) ben, akkor a Keréknek nincs valódi forgása, nincs valódi megszűnése a következményeknek az okok megszűnése miatt.)

De a Kerék nem teljesen nem-létező vagy haszontalan.


第二十一颂 - 21 Vers

如是推断:本来没有现象的生起,本来也没有现象的灭尽。-------- 然而事实上佛陀已经说明了生灭之道的真实义理。

Tehát összefoglalva: Nincs keletkezés; nincs megszűnés. A keletkezés és megszűnés ösvényét viszont gyakorlatias céllal fejtették ki a Buddhák:

(Nincs önálló függő-keletkezés (緣起) , de ettől még nem nem-létező, vagy haszontalan: nincs önálló keletkezés vagy megszűnés, de ezek ügyes eszközökként alkalmazhatók bizonyos helyzetekben. A függő-keletkezés (緣起) és a karma tanítása elengedhetetlen a kezdők számára.)

Fokozatos ösvényre van szükségünk, amely a Függő-keletkezés (緣起) Kerekén alapszik.


第二十二颂 - 22 Vers

透过了知现象是如何地生起,就了知现象是如何地寂灭,透过了知现象是如何地寂灭,就了知为何现象无常;了知现象无常的本质,也就了知了真实的法义。

A keletkezés megértésével megértetik a megszűnés; a megszűnés megértésével megértetik a múlandóság; a múlandóság megértésével megértetik a Szent Dharma.

(Az ösvény ügyes eszközök fokozatos alkalmazásából áll. Az Élet Kerekének, a Függő-keletkezés (緣起) nek tanítása a múlandóság felismeréséhez vezet, amely elvezet minden dolog ürességének felismeréséig, és a nem-kettősséghez.)

De a függő-keletkezés (緣起) megértésének tökéletesítésével az ürességgel való elválaszthatatlanságához jutunk.


第二十三颂 - 23 Vers

那些已经了知因缘合和而生起的现象并不存在本质上的生起与寂灭的人,已经超越了由种种颠倒的知见所形成的存在的大海。

Azok, akik megértették, hogy a függő-keletkezés (緣起) mentes a keletkezéstől és a megszűnéstől, átjutottak a létezés óceánján, amely nézetekből áll.

(A függő-keletkezés (緣起) tökéletesítése: szükségünk van egy ösvényre, amely fokozatosan alkalmazott ügyes eszközökből, erkölcsös módszerekből és tanításokból áll, de végül meg kell haladnunk minden ügyes eszközt és kettősséget. A függő-keletkezés (緣起) tanítását úgy kell felfognunk, hogy nem tartalmaz valódi okokat, következményeket vagy okságot. A függő-keletkezés (緣起) felfogását egyesítenünk kell minden dolgok ürességének belátásával. Ez a kettő nem ellentmondásos; igazából egymást támogatják, kiegészítik. Nincs függő-keletkezés (緣起) üresség nélkül; és fordítva. Elszakíthatatlanok, nem-kettősek: nem kettő, nem egy.)

A bölcs és a bolond közötti különbség: a Samsara dolgai ürességének felismerése, beleértve a Függő-keletkezés (緣起) Kerekét is.


第二十四颂 - 24 Vers

持现象是实有的凡夫,由于颠倒存在与非存在的错误见解,而被诸欲所占据控制;他们被自心所欺骗!

A közönséges embereknek, akiknek létezésen alapuló hozzáállásuk van, tudatukat klésák birtokolják, mert tévedésben vannak a létet és nem-létet illetően. Saját tudatuk téveszti meg őket!

(A bolondot saját elméje bolondítja: a közönséges embereket saját elméjük csapja be, mert azt gondolják, hogy a dolgok vagy teljesen léteznek, vagy teljesen nem-léteznek; eközött a két véglet között csaponganak folyamatosan.)


第二十五颂 - 25 Vers

那些了知存在的人,明白事物是无常的,是有欺骗性的,是虚幻的,是空无的,是无我的,其存在的方式是远离现象的表现方式的。

Azok, akik megértik a dolgokat, látják, hogy a dolgok múlandóak, hamisak, hiábavalóak, üresek, éntelenek, lényeg nélküliek.


第二十六颂 - 26 Vers

并非真实存在的现象是没有住处的(无住),也是非客观存在的(无所缘,离所缘),没有一个真正的源出(无根),也不固定就是那样(不立),完全是由于无明的结果而显现生起,没有一个开始,中间,也没有一个终结。

Otthontalanok, elfogulatlanok, gyökértelenek, rögzítetlenek, teljesen a nem-tudásból emelkednek fel, kezdet, közép és vég nélkül;


第二十七颂 - 27 Vers

一切现象,就像芭蕉坚一样是空心的,就像是天上的音乐之神的城市一样是随心念而现起的,也像地狱的可怕世界,又像迷幻城,都是像幻影一般显现。

Mag nélkül (mint az útilapu), vagy mint a gandharvák városa: tehát a félelmetes világ, a zűrzavar városa úgy tűnik fel, mint egy káprázat!

(De a bölcset nem csapják be saját tudata teremtményei)


第二十八颂 - 28 Vers

佛陀也已经说过,即使是对这个世界显得非常真实的梵天(梵天,大梵)等,对于圣者而言,它们也是虚假的。更不用说其它的那些又如何了!

Azt mondják, hogy Brahma és a többiek, akik ebben a világban legvalóságosabbnak tűnnek, a nemes gondolkodású embernek hamisak. Akkor milyennek tűnhet a többi dolog?

(Minden ilyen a három birodalomban. Nincs semmilyen kivétel.)


第二十九颂 - 29 Vers

被无明障蔽的世界追逐着欲望之流,然而另一方面,那些远离贪欲的智者,他们的善见怎么能和世俗的见解相类比呢?

A világ, a nem-tudás miatt vakon, követve a vágyak áramlatát, és a bölcs, aki szabad a vágyaktól: Hogyan lehetne a "jó"-ról való nézetük ugyanolyan?

(A bölcs és a bolond közötti különbség: az egyik ismeri minden dolog valódi természetét és nem csapja be a saját tudata, a másik nem tudja minden dolog valódi természetét, becsapja a tudata, szellemektől fél és üldözi őket.)

Fokozatos ösvényre van szükség mind több és több bölcsességgel.


第三十颂 - 30 Vers

开始时,导师应该告诉他的学生,对那些真理的追寻者,一切都是存在的。后来,当学生已经理解了存在的真实本义后,他就无有执着地获得远离现象的表现形式的幻相,而心住于现象并非本来存在的实相。

Kezdetben a tanítónak azt érdemes mondania igazságkereső tanítványának, hogy minden létezik.

Később, amikor a tanítvány megértette a szándékát, és mentessé vált a ragaszkodástól, azt érdemes mondania: "Minden dolog üres."

(Az ürességgel kezdeni nem helyes: Az ösvény fokozatosan alkalmazott ügyes eszközökből áll. Az üresség tanítását nem szabad a kezdő tanítványok elé tárni.)


第三十一颂 - 31 Vers

那些不了知要远离现象的表现形式而心住于实相的真实本义的人,仅仅只是持续学习而没有发起功德,这样的下劣的人就变得迷失了。

Azok, akik nem értik a megkülönböztetés lényegét, csak tanulnak érdemek halmozása nélkül: az ilyen emberek elveszettek!

(A bölcsesség önmagában nem elegendő az ösvényen, hanem érdemeket is halmoznunk kell: annak ellenére, hogy csak a minden dolgok ürességét felismerő bölcsesség eredményezhet Megszabadulást, érdemeket is gyűjtetnünk kell az ösvényen haladáshoz. A Megszabadulás nem érhető el a bölcsességgel egymagában, ez nem működik. A bölcsesség nem egy fogalmi igazság.)


第三十二颂 - 32 Vers

诸佛也已经完全地解说了各种不同的业及业果,和再生的处所。诸佛也已经教导了有关业及业果的本质,和其本来无生的道理。

A karmát (minden megjelenési formájában), a következményekkel és az újraszületések helyeivel együtt a Buddhák teljesen elmagyarázták. Megtanították a természetének és nem-keletkezésének teljes ismeretét is.

(Az Élet Kerekének fokozatos tanítása: először a karmát és az újraszületéseket érdemes megtanítani, később további bölcsességeket adni hozzá.)


第三十三颂 - 33 Vers

正如诸佛因为一些实际的原因宣说了“我”与“我的(我所)”,同样,诸佛因为具体的原因也宣说了诸聚集(五蕴),感官范畴(五根,五尘,五识)和诸大元素(地,水,火,风,空)。

Ahogy a Buddhák beszéltek "enyém"-ről és "én"-ről gyakorlati okokból, úgy beszéltek a halmazokról, az érzékterületekről, és az alapokról szintén gyakorlati okokból.

(A fokozatos tanítás az alapvető dharmákról: minden más tanítást is érdemes idővel megvilágosítani a bölcsesség fokozatos fejlesztése által.)


第三十四颂 - 34 Vers

所宣说的诸如诸大元素(地,水,火,风,空)是被识所含摄的这类事。透过真实了知诸大元素以及识的本质,它们自然就解体了。毫无疑问,诸大元素及识都是被虚幻的想象而产生的!

Amikről beszéltek, mint például az elemek (地, de = föld, 水, shui = víz, 火, huo = tűz, 风, feng = szél, 空, kong = üresség), arra szolgálnak, hogy összefüggjenek a tudatban; szétbomlanak azonnal, ahogy megérted őket. Minden bizonnyal tévesen alkotsz róluk elképzelést!

(Az észlelés és a tudatosság fokozatos tanítása: ugyanez áll az észlelés és a tudatosság okaira is.)


第三十五颂 - 35 Vers

因为诸佛已经宣说涅槃是真实的,那么哪个聪明的人还会认为其余的不是虚假的呢?

Ha a Dzsinák azt állították, hogy csak a nirvána igazi, ebből milyen értelmes ember jutna olyan következtetésre, hogy a többi nem hamis?

(De semmi sem eredendően létező a Függő-keletkezés (緣起) Kerekében: a bevezető tanítások alapjainak nem-kettős természetét is fel kell ismerni. Minden dharma üres az önálló létezéstől.)

A megkötözöttség és a megszabadultság valódi értelme: nem-tudással vagy nem-tudás nélkül? nincs semmiféle megszűnés.


第三十六颂 - 36 Vers

只要心还是善变不确定的,它就依然受幻想的支配。但当心不再变幻不得决定,假使那样的话,在对无生本义的全然了知中就不存在过失,这有什么不合理的呢?

Amíg a tudat bizonytalan, addig Mára uralma alatt áll. Ha viszont szilárd, akkor nincs tévedésben.

(Minden probléma és megoldás a saját tudatunkból ered: egy felkavart tudat Mára irgalmára van bízva; több és több karmát csinál. De egy ellenőrzött tudat nem követ el ilyen hibát. Az üresség tanítása biztosan segít ezen a ponton.)


第三十七颂 - 37 Vers

由于诸佛已经宣说世界是以无明为存在的条件的,所以说世界是分别的结果,这又有什么不合理的呢?

Mivel a Buddhák kijelentették, hogy a világ a nem-tudástól függ, talán nem helyes-e azt mondani, hogy ez a világ a megkülönböztetés eredénye?

(Az egész világunk a múltbéli, nem-tudásból fakadó megkülönböztetésünk eredménye. A Függő-keletkezés (緣起) Kereke a "Nem-tudás"-sal kezdődik, ami az összes szenvedés gyökere. Minden dolog nem-kettősségének eme nem-tudásából fakad minden megkülönböztetés, minden karma-jelenség, és mind az öt halmaz. Minden érzékünk, szokásunk, viselkedésünk, érzékelésünk a felhalmozódott karmától függ, amely a múltban hozott döntéseinkből, múltbeli megkülönböztetésekből fakad. Az egész világ, ahogyan érzékeljük, ezen a karmán keresztül szűrődik el hozzánk. Nem valós, hanem az összegyűjtött karmától függően elképzelt.)


第三十八颂 - 38 Vers

当无明终止时,那被终止的就是由无明而被想象出来的,这又有什么不清楚的呢?

Mikor a nem-tudás megszűnik, mi is lehetne világosabb, mint hogy ami megszűnt, az a nem-tudásból fakadt?

(A megszabadulás egyszerűen a nem-tudástól függő káprázat eltűnése. Semmi valós nem semmisül meg, semmi valós nem áll meg. A dolgok egyszerűen úgy tűnnek föl, ahogyan ténylegesen vannak; és ez elég a Megszabaduláshoz a szenvedéstől, félelmektől, nézetektől.)

Nincs valódi ok, következmény, okság, valódi dolgok a Függő-keletkezés (緣起) Kerekében.


第三十九颂 - 39 Vers

由于有了因,便有了现象的生起,如果没有一定的条件,生起的现象就不会持续下去,但是当缘不存在时,生起的现象就会消失,又如何能相信其真实“存在”呢?

Az a dolog, amely valamilyen okból ered, és nem marad fenn bizonyos feltételek nélkül, de eltűnik, amikor a feltételek hiányoznak: hogyan lehet ezt "létezőként" értelmezni?

(A Függő-keletkezés (緣起) Kerekének 12 tagja mind üres: Minden üres az eredendő létezéstől, mert minden okoktól és feltételektől függ. Tehát nem lehet semmilyen valódi megszűnés.)


第四十颂 - 40 Vers

即便那些存在的拥护者坚持现象的存在是实有的,并以同样的方式继续下去,那也没有什么可奇怪的;

Ha a létezés hívei, akik továbbra is ragaszkodnak a léthez, továbbhaladnak útjukon, ebben semmi különös nincs;


第四十一颂 - 41 Vers

但是那些依赖于佛法,认为一切事物都是无常的代表者,却继续努力执着于存在的事物,那就有点奇怪了。

De az már igazán különös, ha a minden dolog múlandóságát hirdetők, akik Buddha módszerére támaszkodnak, továbbra is ragaszkodnak dolgokhoz.

(A Buddha sosem tanította a Kerék tagjainak önálló létezését: a közönséges emberektől érthető, ha önálló létezésben hisznek, és némely dologhoz ragaszkodnak, másoktól pedig félnek. De buddhistákat látni, akik a Függő-keletkezés (緣起) Kereke tagjainak független létezésében hisznek, valamint erre a tévedésre alapozott módszereket alkalmaznak, nem elfogadható.)


第四十二颂 - 42 Vers

当世俗的人没有通过分析去透视了解而说某些事物“这样”和“那样”时,那些智者会竭力主张提出:“这样”或“那样”是真实的吗?

Amikor valamiről "ezt" vagy "azt" mondanak, és ezt nem elemzés útján fedezték fel, vajon mely bölcs fog velük egyetérteni?

(Ezen elemek egyike sem található, amikor keressük. Akkor miért higgyünk tovább az eredendő létezésében?)

Túl kell haladnunk a függő-keletkezés (緣起) ről alkotott nézeteinket. Azt hinni, hogy saját magunk és a világ eredendően létezik, szélsőséges rögeszmékhez vezet.


第四十三颂 - 43 Vers

那些坚持认为无需前提条件就有我或世界存在的人,可惜他们被有关于恒常,断常等独断的见解所蒙蔽!

Vannak, akik független énben vagy független világban hisznek, sajnálatos! Állandóságon, múlandóságon és egyebeken alapuló nézetek fogságában vannak.

(A független létezésen alapuló nézetek: a közönséges emberek tévedései..)

Valósnak hinni a függő-keletkezés (緣起) tagjait szélsőséges tévedésekhez vezet.


第四十四颂 - 44 Vers

那些以为缘起的事物在真实中也成立的人,他们如何不堕入恒常,断常等的错误呢?

Azok, akik azt állítják, hogy a feltételesen létező dolgok a valóságban megalapozottak, állandóságra alapozott nézetek hibáiba estek.

(Állandóságra alapozott nézetek: némely hínajána-iskolák hibái.)

De a feltételes dolgok ürességét megértve nem eshetünk a szélsőséges nézetek hibáiba.


第四十五颂 - 45 Vers

然而那些确信缘起的事物就像水中的月亮一样,既非真实也非虚幻,他们不会被独断的见解所蒙蔽。

De azok, akik meggyőződtek róla, hogy a feltételes dolgok olyanok, mint a Hold a vízen, nem igaz és nem hamis, nem eshetnek szélsőséges nézetek csapdáiba.

(Ők azok, akik nem maradnak meg egyik nézetben sem: akik megértik minden dolgok káprázat mivoltát, minden dolgok nem-kettősségét, nem téveszthetőek meg, és a tudatuk nyugodt.)

Minden nézet valami független létező feltételezésén alapul, és szükségszerűen szenvedéshez vezet, mert nem tükrözi a valóságot.


第四十六颂 - 46 Vers

当一个人断定现象的“存在”是真实的,执取一个从贪欲和嗔恨而生起的可怕且邪恶的独断见解,争论便由此而产生了。

Mikor "létezést" feltételezünk, akkor vágyból és haragból támadó borzasztó és helytelen nézetek kerítenek bennünket fogságukba. Ebből viták, háborúságok keletkeznek.

(A független létezésben való hit minden nézet, ragaszkodás, félelem és szenvedés forrása.)


第四十七颂 - 47 Vers

那就是所有独断见解的起因,没有它,烦恼就不会生起。因此,当这个道理被彻底地了知,独断的见解以及烦恼就自然消失了。

Ez a "létezés" minden nézet oka. Az üresség ismerete minden nézettől és szenvedéstől megszabadít.

Enélkül* a klésák nem kelnek fel. Mikor ez teljesen megértődik, a nézetek és a klésák eltűnnek.

(A nézetektől és a hozzájuk tartozó szenvedéstől való megszabadulás az alkotórészeik ürességének meglátásából adódik.)

És az üresség a Függő-keletkezés (緣起) megértésének tökéletesítésével ismerszik meg.

* megjegyzés: itt az "enélkül" a "létezés"-re utal, az első sorban.


第四十八颂 - 48 Vers

但是如何才能彻底地了知呢?-------- 透过理解缘起(一切现象都是因缘合和且互相依赖而显现的)!了知真实的无上的佛陀也说过,因缘合和且互相依赖而显现的现象并非真实生起,所以是无生。

De hogyan ismerszik meg? A függő-keletkezés (緣起) ismeretével! A Buddha, a valóságot ismerők közt a legnagyobb, azt is mondta, hogy ami függően-keletkezett, az nem keletkezett.

(És az ürességnek ez a felismerése azáltal lehetséges, hogy először közvetlenül belátjuk a függő-keletkezés (緣起) t: Minden dolog valódi természetének látása annak felismerése, hogy minden dolog függőn-keletkezik. Minden üres a független létezéstől, mert függőn-keletkezik.)

A Középút: nem elfogadni bármely nézetet, nem elutasítani az összes nézetet.


第四十九颂 - 49 Vers

由于那些被错误的见解所蒙蔽的人把不真实的当成是真实的,因此一系列的执著与争论等等就产生了。

Azoknak, akik a nem-tudás következtében a hamisat igaznak veszik, a megragadás, versengés és más dolgok sorrendje játszódik le.

(Bármely nézet, vélemény elfogadása abszolútnak csak további ragaszkodáshoz, tanakodáshoz, szenvedéshez vezet.)


第五十颂 - 50 Vers

心智广大的人既没有事先建立论题也没有争论。对于那些没有事先建立论题的人,又如何会有反对的论题呢?

A nemes gondolkodású ember nem állít és nem vitatkozik. Hogyan lehetne olyasvalakivel ellenkező nézeten lenni, akinek nincs nézete?

(A Középút azt jelenti, hogy nem fogadunk el egyetlen nézetet sem abszolútnak, és nem utasítjuk el az összes nézetet, mint használhatatlant. Tehát a Függő-keletkezés (緣起) Kerekét és annak tagjait nem szabad abszolút igazságnak elfogadni, mintha valódi tagok lennének valódi oksággal; és elvetni sem szabad, mint teljesen használhatatlant. Hasznos, mert egy ügyes eszköz az ösvényen haladáshoz, de mind több és több bölcsességgel kell vegyíteni, hogy fokozatosan ráébredjünk minden tagjának üres mivoltára.)


第五十一颂 - 51 Vers

只要持有任何的观点立场,任何人都会被盘旋缠绕的烦恼的毒蛇所攻击。但是那些心中不执持任何立场的人就不会被烦恼的毒蛇抓住。

Bármely álláspontot felvéve az embert azonnal megtámadják a klésák tekergő kígyói. De akiknek tudata nincs semmilyen állásponton, azt nem kapják el.

(A Középút minden szélsőségektől tartózkodás. Minden nézet hibás, mert valamilyen dolog független létezését feltételezi. De semmi sem létezik függetlenül, sem nem teljesen nem-létező. Ezért a bölcs nem ragaszkodik egyetlen nézethez sem, és nem is utasítja el őket. Megérti a nem-kettős természetüket, a viszonylagosságukat: nem abszolútak, de némelyik hasznos lehet, ha a helyzet úgy hozza.)

A bolondok saját káprázataik és nem-tudásuk csapdájában vannak.


第五十二颂 - 52 Vers

那些心持有立场的人如何能够躲避烦恼的剧毒呢?即使他们过着普通人的生活,也会被烦恼的毒蛇所吞噬。

Azok, akiknek tudata valamilyen állásponton van, hogyan kerülhetnék el a klésák erős mérgét? Még ha közönséges életet élnek is, a klésák kígyóinak áldozatai lesznek.

(Minden nézetet visszautasítani és közönségesen élni nem elég. Azok, akik elfogadnak valamilyen nézetet abszolútnak, valamilyen dolog független létezésében hisznek, és vagy harcolni fognak érte, vagy vágyni fognak rá, vagy félni fognak tőle. Ez a függés sok szenvedést okoz.)


第五十三颂 - 53 Vers

正如一个愚人执著於一个影像,因此他以为那是真实的,如是,世界由于它的无知而陷在客体的牢笼中。

Ahogy a bolond ragaszkodik a káprázatához, azt hívén, hogy a valóságot látja, úgy a világ is a nem-tudásból fakadó dolgok börtönében van.

(A szenvedésünket a saját tudatunk teremtményeibe vetett hit okozza.)

A bölcsek szabadok azáltal, hogy keresztüllátnak a saját tudatuk teremtményein.


第五十四颂 - 54 Vers

当心智广大的人用他们的智眼观察明白了事物就像影像一样,他们不会陷在所谓的“客体”的泥泞里。

Mikor a nemes gondolkodású ember a bölcsesség szemével látja, hogy a dolgok olyanok, mint egy tükröződés, akkor nem ejti csapdába az úgynevezett "dolgok" mocsara.

(A káprázatok valódi természetének felismerése: De a bölcseket nem zavarja össze a saját tudatuktól függésben-keletkező dolgok illúziója. És ezt felismerve megszabadulnak a megragadott dolgoktól.)

Következtetés: a Középút ösvényén, amely összeegyeztethető a nem-kettősséggel, az erény önmagában nem elegendő.


第五十五颂 - 55 Vers

愚人执著于物质的形式与外相,中等的人达成远离贪欲,然而那些具有无上智慧的人却透过了知物质形式与外相的本质而达成解脱。

Az egyszerű-tudatúak az anyagi formákban hisznek, a közepes szintűek elérik a klésák eltűnését, de a tökéletes megértéssel rendelkezők megszabadulnak a formák természetének ismerete által.

(Az elmélyülés szintjei nem elegendőek a teljes Megszabaduláshoz; csak a minden dolog természetének közvetlen meglátása a Megszabadulás.)


第五十六颂 - 56 Vers

一个人由于想到一些令人愉快的事物而产生欲望;避开不去想它,一个人就能解脱欲望,然而,透过了知贪欲就像幻影一样是空的,一个人就可以获得涅槃。

Kellemes dologra gondolva felkél a vágy; elfordulva tőle elül; de a nirvána eléréséhez úgy kell látni, mintha üres volna, mint egy árny.

(A lemondás nem elég a teljes Megszabaduláshoz; csak a minden dolog természetének közvetlen meglátása a Megszabadulás.)


第五十七颂 - 57 Vers

对于那些了知判决存在与非存在的意义的人,不会生起由于错误的知见而造成痛苦的烦恼过失。

A klésák nem-tudásból fakadó gyötrő hibái nem jelentkeznek azoknak, akik megértették a létezéshez és nem-létezéshez kapcsolódó nézetek lényegét.

(Az erkölcs, a különbségtétel üdvös és káros között nem elég a teljes Megszabaduláshoz. Meg kell látnunk minden különbségtétel viszonylagosságát és meghaladnunk minden kettősséget, beleértve a létezés és nem-létezés kettősségét is.)


第五十八颂 - 58 Vers

只要有立场,就会有贪欲和厌恶,然而那些不持立场心智广大的人既没有贪着,也没有厌离。

Ha lenne (abszolút) álláspont, lenne vágy és vágytalanság. De a nemes gondolkodású emberek álláspont nélkül sem nem vágyakozók, sem nem vágytalanok.

(A vágytalanság nem elég a Megszabaduláshoz: a Megszabadulás nem azt jelenti, hogy csinálunk valamit, vagy nem csinálunk valamit. A Középút a vágy és vágytalanság szélsőségeitől való tartózkodást jelenti; elkerülése az abszolút nézetek és a nézetnélküliség szélsőségeinek.)

Az üresség önmagában nem elegendő.


第五十九颂 - 59 Vers

那些善变的心不再动摇 -------- 甚至不为空的念头所动 -------- 就已经度过了可怕的由烦恼魔搅动的存在的大海。

Akiknek a hullámzó tudat nem hullámzik, még az üresség gondolatára sem, átkeltek a "létezés" szörnyű óceánján, amit a klésák kavarnak fel.

(Az üresség nem elég a Megszabaduláshoz. Nincs abszolút nézet. A Buddha sosem tanított semmilyen abszolút nézetet, vagy abszolút igazságot. A Megszabadulás nem érhető el azáltal, ha ragaszkodunk valamilyen nézethez, még akkor sem, ha az a nézet az üresség.)

Az erkölcsre és a bölcsességre együtt van szükség.


第六十颂 - 60 Vers

愿所有的人以此功德集聚福德与智慧,且获得从福德与智慧而生起的两种善行功德!

Az itt bemutatott erény ereje által Minden lény halmozzon érdemeket és bölcsességet, És ebből az érdemből és bölcsességből Nyerje el mind a Felülmúlhatatlan Megvilágosodást.

(Az érdemek és a bölcsesség halmozására is szükségünk van mindvégig. Gyakorolnunk kell az erkölcsöt és meg kell látnunk a valódi természetét. Mindkét igazságra szükség van: a függő-keletkezésre (緣起) és az ürességre együtt, hogy elérjük a Megszabadulást. A függő-keletkezés (緣起) önmagában nem elég. Az üresség önmagában nem elég. Mindkettő tökéletesítésére

Javasolt irodalom és források

1. 三藏, Sanzang, azaz Tripitaka
2. 梵網經, Fanwang jing azaz Brahma Hálója (Brahmajala Sutra (Mahayana))
3. T24n1488, 優婆塞戒經受戒品 You pó sai jie jing shoujie pin, azaz Upászaka Szabályok Szútra
4. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2017 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings