BaiShi   BaiShi (拜师)

❀ ❀ ❀

A rengeteg gyakorláson túl a személyiség a legfontosabb ahhoz, hogy valaki baishi tanítvány legyen. Ismerni kell az egész harcművészeti rendszert, a technikákat, a stílust, de a lojalitás, a megfelelő hozzáállás ugyanilyen fontos. Követni kell a Mesteredet és nem cserélhetsz, válthatsz stílust (hagyományosan ez árulásnak számít). Ezek a leglényegesebb dolgok. Ahhoz, hogy valakiből Sifu váljék, nagyon hosszú ideig kell edzenie, gyakorolnia, dolgoznia a stíluson. Kevesen bírják ilyen sokáig. A Baishi azt jelenti: zárt ajtó. Ezzel befogadjuk a tanítványt a kung fu-családunkba.

A régi kínai közösségekben a tapasztalat a tudás forrásának számít. Az autentikus harcművészet a hagyományok láncolatával-, Mesterek számtalan nemzedéke során öröklődött tanítások jelentik e (harcművész)tapasztalatok valódi értékeit. A Mesterek úgy tekintenek ezekre, mint felbecsülhetetlen kincsre, amelyet pénzért nem lehet megvásárolni. Gongfu-t bárki tanulhat, de harcművészetet tanulni már kiváltság, amely a Belső Tanítvánnyá válással lesz teljes. Ez egy napjainkban is élő hagyomány, melynek súlya és értéke napjainkban meghatározó a harcművészetek világában. Különös tekintettel az autentikus harcművészetekre, ahol a stílusok forrása régi Mesterek munkássága folyamán keletkezett.

Harcművészetben az alapok elsajátítása nem nehéz feladat. Kihívás, de szorgalmas gyakorlással minden technika és forma elsajátítható. A tisztelet erénye, a szorgalom jelleme ekkor alakul ki. Haladó szinten a tanult formák kombinációi fontosak, a stílus jellegzetességei ekkor mutatkoznak meg. Azonban a gyakorlás során nem csak a technikák-, hanem maga a tanítvány is fejlődik: érési folyamaton megy keresztül. Amikor kialakul a megfelelő jellem, a tudat kész a magasabb ismeretek befogadására és megértésére, amikor a Tanítvány kész ezeket a gyakorlásában is készséggel alkalmazni, a Mester elérkezettnek látja az időt a Belső Tanítvánnyá (fiává) fogadáshoz. A Tanítvány (ekkor már „Baishi”) közösséget, iskolát (kínai szemléletben: családot), stílust és Mestert választ. Olyan kötelék alakul ki, amely életen át tartó termékeny kapcsolatot tesz lehetővé, melynek célja a Stílus és a Tanítások örökül hagyása. Ezt a láncolatot figyelhetjük meg minden irányzatban.

A hagyományos Baishi ceremónia az új tag érkezésének ünnepi külsőségét adja, mely a valódi gyakorlás kapuját jelenti a Tanítvány számára. E szertartásos esemény a Mesternek egy új, „belső tanítvány”-t jelentet, a Tanítvány számára pedig egy új apát Mestere személyében. A Baishi több mint a belső módszerek átadhatósága. A „gongfu-család” kötelékének erősítését is jelenti. Baishi számára a stílus gyakorlása életforma, tanításai pedig útmutatások e gyakorlásban. A nagy naptól kezdve e kötelék életre szól. A kínai közösség szigorúan veszi az apa - fiú kapcsolatot, ahol a tisztelet és megbecsülés a legmagasabb szintre emelkedik. Amikor elérkezik az idő, a Mester felajánlja a Bashi-t Tanítványának. Ha a Tanítvány elfogadja, Belső Tanítvánnyá válik (kínai harcművész közösségben „menren” –nek (??) is mondják). Egy Baishi tanítványnak tisztában kell lennie, hogy a Baishi életre szóló fogadalom. E kapcsolatban a gyakorlások nem rejtenek titkokat, a szent iratok, régi gyakorlatok és formák, kombinációk, módok megnyílnak a Tanítvány előtt, akit fogadalma köt. A Mester teljes diszkréciót vár el Bai Shi Tanítványaitól. Számos olyan dolgot tanul, amelyekről addigi gyakorlása során nem volt tudomása, amelyek egységessé és nagy, működő rendszerré emelik az adott stílust. A Baishi Tanítvány mindent megkap Mesterétől, a Mesterré váláshoz. Az autentikus harcművészet világában e nélkül senki sem válhat az adott stílus mesterévé. Magas szintű kombinációkat Mestere jóváhagyása nélkül nem alkalmazhat. Akkor sem, ha ez által a küzdelem során alul marad. A Mester nem „csak” a közös gyakorlásokon tanít, az igazi próbatétel most kezdődik. A Mester határozza meg a fejlődés és kiteljesedés irányait, Tanítványonként eltérő. A Tanítványnak éreznie kell a kitüntető lehetőséget, így még szorgalmasabbnak és tisztelettudónak kell lennie. A Mester már sohasem kérleli a Baishi Tanítványt. Olyan tanításokat ad számára, amelyek megértéséhez, magára történő vonatkoztatásához és alkalmazásához nagyfokú fegyelemre van szükség. Minden Baishi Tanítványnak keményen, az eddigieknél még keményebben kell dolgoznia. Lehetőséget kapnak a kisebbek, vagy a kezdők oktatásában is, Baishi Tanítványok felelőssége is megnő: nyithatnak-, vagy bezárhatnak iskolákat.

Bai Shi Tanítvánnyá válni csupán két lehetőség van:

A hagyományos út

A Tanítványnak egy idősebb Baishi Tanítványt kell segítenie és támogatnia, kifejezve szándékát a Mester felé, hogy Ő is Baishi Tanítvány szeretne lenni. Próbatételek sora követi egymást mindaddig, míg a Mester nem érzi, hogy eljött az idő, a Tanítvány érdemes gyakorlóvá válhat. Később, a Mester kijelöl egy Baishi Tanítványt a gyakorló támogatására. Ha mindannyian elérkezettnek látják az időt, hivatalos ceremónia keretei közt családtaggá válik.

A Mester döntését senki sem kérdőjelezi meg. Egy új Tanítvány érkezett, amely nagy öröm – akire vigyázni kell, segíteni Őt a gyakorlásában, s akivel meg kell osztani mindent. Erre a kezdeti időszakra minden Baishi Tanítvány örömmel gondol vissza.

A modern út

A Baishi másik útja a „modern” út, amely napjainkban terjedt el. A Tanítványnak ki kell fejezni e szándékát a Mesternek – bár ez a kötelezettség vállalás ugyanaz. Ekkor a Mester vagy elfogadja a Tanítványát, vagy megkéri egyik Bai Shi Tanítványát, figyelje a gyakorlót. Ha méltónak bizonyul a tanítvány, Baishi lehet. A Baishi –vé válást meg is lehet venni a Mestertől, amely egyben a belső tanítások, és a Men Ren „megvásárlását” is jelenti – melyet a Mester elég ritkán utasít el. Ezzel azonban még nem érett gyakorlók is Baishi Tanítvánnyá válhatnak.

A Bai Shi Ceremónia

A „kérdés-felelet”

Hagyományos módon a Baishi Ceremónia általános kérdés-feletettel indul: a Tanítvány beszámol eddigi gyakorlásairól, elmondja, miért jött az iskolába, miért választotta ezt a stílust, miért választotta a Mestert.

Kétségtelen, hogy a legfontosabb a Mester maga, a Mester személye. A gyakorlatban a Mester és a Stílus más jelentőséggel bírnak, de a Mester mindig fontosabb az adott Stílusnál. A Tanítvány számára e Ceremónia kettős döntéssel jár: el kell fogadnia a Mestert és ki kell tartania Mestere és a Stílus mellett. A Mesternek is be kell fogadnia a Tanítványt. Az autentikus harcművészetek világában a Baishi Tanítványnak csupán egy Mestere lehet, míg tanítókból számtalan (a Baishi tanítványok egymás számára is tanítókká vállnak). A Ceremónia egyfajta beteljesülés is, az egymásra találás pillanata. A Mester tanítani fogja a Tanítványt, vigyáz rá, neveli és védi őt, megfelelő módon oktatja, formálja, vendégül látja. A Tanítvány szemében a Mester maga a Stílus megtestesülése, a Mester az egyetlen, akire a Tanítvány minden pillanatban számíthat.

A hangos bemutatkozás, a kérelem

A szertartáson minden Baishi Tanítvány részt vesz. A legidősebb Baishi Tanítvány, mint a Mester segítője vesz részt aktívan a ceremóniában. A Mester helyet foglal egy széken, míg a Tanítvány elé térdel, hangosan bemutatkozik:

Elmondja a nevét, hol és mikor született, apja nevét, az eddigi gyakorlásaira vonatkozó legfontosabb információkat (különös tekintettel a stílus nevére, a mestere nevére, és a legidősebb Baishi Tanítványok nevére, akiket arra kér, fogadják Őt testvérré)

A teáscsésze és a Három Leborulás

A legidősebb Baishi Tanítvány egy üres teáscsészét ad át a tanítványnak, melybe a Mester teát tölt. A forrázatot azonban még nem szabad meginni, a megtöltött teáscsészét a Tanítvány homlokához emeli, majd a Mester elé helyezi. Buddhista szokásokat követve, a Tanítvány háromszor leborul a Mester előtt, így kérve Őt arra, fogadja Baishi Tanítványnak. A három leborulás (Kou Tuo) a Mesternek, a Stílusnak és az Iskolának szól. (Buddhizmusban az első leborulás a Buddhának, a Második a Dharmának, a harmadik a Shangha –nak szól, a Három Menedékben).

A felajánlás

A tanítványnak természetesen a fogadalom során felajánlást kell tennie, amely a gyakorlásra, tanulásra vonatkozó legfontosabb ígéretekből, fogadalmakból áll. Napjainkban egy kis piros borítékban elhelyezett pénzt is átadhat, melyet a Mesternek, az Iskolának ajánl fel.

A Mester és Tanítvány – a Két Teáscsésze

A fogadalomtétel és felajánlás után az idősebb Baishi Tanítvány a Mesternek is ad egy csészét, amelybe teát tölt. A Mester a teáscsészét homlokához emelve köszönti a Tanítványt, aki viszonozza ezt ugyanezzel a gesztussal. A Mester és Tanítványa együtt, egymás felé fordulva isszák meg. A Tanítványnak addig nem áll fel, míg a Mester erre nem kéri. A hagyományok szerint a Mesternek fel kell segítenie a földről Tanítványát, így fejezi ki azt, hogy elfogadja, befogadta a Baishi Tanítványok körébe. Miután a Mester két kézzel felsegíti a földről térdelő tanítványát, hangosan bemutatja az új Baishi Tanítványt a többieknek.

Ekkor hangzik el először a Tanítvány új neve is, ahogyan ezek után hívni fogják Őt.

Baishi után, mester szinten nincs vizsga. Egyszerűen teszed a dolgodat, edzel, tanítasz, fejlődsz, és a mester egyszer csak úgy látja: megértél a következő szintre is. A versenyzést azért szinte mindenki abbahagyja harminc-harmincöt éves korában, de tanulásod sohasem zárul le. Sohasem mondhatod, hogy kész, befejeztem. Mindig tanulok, tanulunk. Például a tanítványainktól.

Javasolt irodalom és források

1. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang | 2016 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings