"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.

Mesterek és Tanítók (XING LONG TANG)

kezdőlap > Iskolánk és gyakorlások > Mesterek (师父和老师)


Kövess minket a Facebookon!

如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂 []


"A legnagyobb kincsünk az a tudás, mely a tapasztalás nyomán keletkezik, s észrevesszük, hogy van; bennünk van. Mondta Zhang Mester, majd folytatta. A tapasztalás pedig a cselekvéssel, gyakorlással jön létre akkor, ha a tudat már felfogja a változást. A gyakorlás és a tapasztalatok akár egy erős ház erős gerendái. Egy gerenda azonban nem tartja meg a házat. A nyitott és érdeklődő tanítvány jó tanítvány, hiszen ha valamit igazán megértett, az a technika már képességeit erősíti. Viszont ebben a pillanatban milliárd nyílik újra, amely hol közelebb, hol távolabb van jelenlegi helyzetétől. Nyitottsága révén megérti és elfogadja ezt, mely útmutatás a végtelen-, azaz a Legvégső Tanítás felé. Olyan ez, amikor kezeddel eléred akár a csillagokat is és észreveszed, hogy nem lettél ettől nagyobb..."

Bao Jiang Qiang és Xiao Feng (1990')

MingHai Apát (明海法师) és Xiao Feng (2016) Bailin Kolostor, 河北柏林禅寺方丈

MingZeng Mester és Xiao Feng (2016) XuYun Chan Templom

Shi Deyang (释德杨) Nagymester és Xiao Feng (2012)

Xiao Feng Cserkész Gábor


Zhao Linzi buddhista Tantó


...


Könyvtár 武术与文化文库

我们进行研究和翻译,因此我们的实践社区不仅仅是一所功夫学校。是一个开放的武术研究地方和佛教社区, 提供基础武术、佛教和科学的许多方面的场所。 我们在探索中国武术和内功的领域,实践的文化背景、承传和方法。我们与许多机构合作我们研究和翻译古代手稿、培训书籍和大师们的早期作品。期望以最高质量的工作保持真正的传统禅门功夫世界与佛基础教学。

Kutatási anyagok-, szakcikkek és tanulmányok széles választéka-, buddhista szútrák szakfordításai itt érhetőek el.

MESTEREK (师父和老师)
tapasztalat, tudás és valódi bölcsesség


Egész életünk során tanulni kell. Az érett tapasztalatokra támaszkodva segíteni kell más embereken. A kínai világban minden embernek van egy Mestere, mint ahogyan egy Apja. Ő az, aki utat mutat és segít. A siker azon múlik, hogyan gondolkodunk, milyen erkölcsi, etikai alapokon állunk. A buddhista harcművészet egyszerű autentikus technikákat öleli fel, s mint ahogyan a buddhista átadás vonala nem lineáris, úgy a harcművészet alakulása kiemelkedő Mestereknek köszönhető. A Xing Long Tang a Zhang Család harcművészetének tanításait őrzi.

Kezdetek

A déli Shaolin Kolostort (福建省泉州, 南少林) Yongzheng 雍正 idején a Qing Sereg-, Guangxi és Guangdong kormányzó Gao JinZhong (高进忠) vezetésével felgyújtotta. Zhishan szerzetes (至善禪師) tanítványaival kijutott, Ő volt az egyetlen a "legendás Öt Öreg" közül aki nem alapított saját stílust. Chan szerzetes volt, gyakorlóformáit a "Shaolin Esszenciája" -ként (少林拳术精华) nevezett, így adott tovább.

...minden mozdulat az ürességből formálódik. A forma, mi látható.
A Csönd és Üresség: A Lélek – a láthatatlan mozgató.
Láthatatlan nélkül nincs látható. Látni az Ürességet: a Mester legfőbb tudása…。

Zhishan szerzetes (至善禪師) több buddhista hívőt - köztük Hong Xiguan (洪熙官 1745—1825), Fang Shiyu (方世玉), és Yu Yacai (陆亚采) - tanított. Hozzá legközelebb Xing Yin (杏隐禅师) és San De (三德和尚, született: 刘裕德 Liu Yude) szerzetesek álltak, ők voltak közvetlen tanítványai. Velük együtt Jiang Nan (江南和尚) szerzetesnek is sikerült elmenekülnie. A fujian-i Kilenc Lótusz Hegyen (福建省九蓮山) alapított buddhista kolostort amely a Déli Shaolin Templom második kolostora volt. A köznép ezt a templomot akkoriban nem ismerte. Zhishan akkori-, tíz tanítványa közül az egyik, Ma LingYi (马龄兒) árulásával a Qing-ek a Nagycsarnok gigantikus olajlámpával ezt a kolostort is leégetették, Zhisan Mester tanítványaival elmenekült. A szerzetes rangidős tanítványa Ke v. Xing Yin (可/杏隐禅师) szerzetes volt, aki a "Shaolin Esszenciájáról" (少林拳术精华) írt példázata ma is megkapó:

《妙法法中生妙法奇功功上见奇功》

csodálatos technikák közepette csodálatos technikák születnek,
csoládatos képesség csodálatos képességek megmutatására képes. 。 Xing Yin szerzetes (可/杏隐禅师)

Xing Yin szerzetes rangidős tanítványa Chen Fu (陈福) volt, Wu YaoLong (吴耀龍) Mestere. San De (三德和尚) szerzetes később a Xi Chan Kolostorban (西禅寺) folytatta a harcművészet oktatását, mely a térség legjelentősebb buddhista kolostora. Apja (a Liu Család) teakereskedő volt, mely kapcsolatot jelentett a Zhang Családdal, meghatározva a harcművészettel való aktív gyakorlásokat is. Zhang Yulin (張玉林 a.k.a Xingzhou ?? mint szerzetesi név) XingYin szerzetestől tanult, de a tea révén San De kolostorában vele is gyakorolhatott mint az ellenállást segítő hívő gyakorló.

Zhang Család. A Xing Long Tang átadási vonala


Zhang Yulin (張玉林 a.k.a Xingzhou ??) a Zhang család felmenője Xing Yin (杏隐和尚) és tanítványainak útmutatásai mentén vált harcművésszé. Jelen ismereteink szerint iskolát nem nyitottak, nyilvánosan nem tanítottak. Értelmiségi, a művészetek iránt nyitott család nagyapai ágon a Rou Gong Quan magas szintű és ismert gyakorlói voltak. A család az 1800-as évek második felében Fujian Tartományban teakereskedelemmel foglalkozott, mely gyakran jelentett "álcát" is a kungfu gyakorlásokhoz.

gyakorló szerzetesek 1890 körül (Qing, Hua Shou Tai, Dél-Kína)

Sokat utaztak. A századfordulón a Luo Fo Shan (羅浮山) és a környék kolostorait-, kisebb buddhista közösségeit látogatva (ld: Hua Shou Tai 华首台) szerzetesekkel évtizedekig gyakorolt együtt. Bodhisattva fogadalmat tett buddhista gyakorlóként a polgárháború időszakában a buddhista kolostorokat - Dafo Kolostor 大佛寺 Guangxiao Kolostor, 光孝寺, Xichan Kolostor, Ziguo Kolostor 资国寺 -, és a hívő közösségeket több évtizeden keresztül segítették.

A stílus földjén. Fenn, a Lianfeng Hegyen a Ziguo Kolostor (福鼎莲峰山资国寺) belső kapujában)

Értelmiségiek lévén a teakereskedés érdekében a kínai vezetőkkel is megfelelő viszonyt ápoltak. A harcművészetekben kiemelkedőn járatos Nagyapa az 1920' első éveiben barátságot kötött Lin Yaogui Mesterrel (林耀桂 1874-1965), akinek Zhang ErYu –t is bemutatta (Guangdong Xinhui 葵乡 ~ 1928-1935 időszaka). Zhang Eryu (张尔雨) a 1940' években a japán megszállás idején rendszeresen találkozott harcművészekkel, Xingyin Mester „wuwo changong” (毋我禅功) tanítását vitte tovább, bodhisattva fogadalmat (菩萨戒) tett Dharma tanítóként a Rou Gong Quan művészetében a teljességet valósította meg. A kulturális forradalom időszakában, Guangxiao Templom (光孝寺) tönkremenetele után a család emigrált Kínából. A 70-80'as években Zhang Mester Magyarországon telepedett le családjával. A kínai közösségben gyógyítóként vált ismertté, nyíltan kungfu-t azonban nem tanított. Első magyar tanítványa XiaoFeng Cserkész Gábor (晓峰 1978–) lett, akit baishi (拜师) hagyományok szerint fiává fogadott. Autentikus stílusként adta át a Chan és harcművészeti ismereteit a Rou Gong Quan –al (柔功拳) 1995-ben létrehozott Kínai Művészeti Központ (匈中文化交流中心) vezetőjeként, tiszteletbeli elnökeként. Tanításait és a stílust jelenleg a Xing Long Tang (醒龙堂) őrzi. Az ezredfordulón visszatért Fo Shan -ba, visszavonultan dolgozik a megszabadulásán. X

Xing Yin (杏隐和尚) (és Zhi Shan (至善禪師) szerzetes által képviselt eredeti iskola alapjain kiteljesedő Rou Gong Quan (柔功拳) az 1980-as években Chan Gong Rou Quan (禅功柔拳) néven ismét kolostori stílus lett, megnevezésében is a Chan hagyományt és tanítást hangsúlyozva a stílus gyakorlásában.

A Rou Gong Quan a Chan vonal harcművészeti stílusa.

A "hongkong-i ág" és az 1950-es évek

Hongkongban a Baimei Quan stílus mentén a Shaolin Rou Gong gyakorlatok és a Rou Quan formák kiegészítésével sajátos Bai Mei változat alakult ki az 1950-es években. Dao Sheng (道生法师) szerzetest a Kilenc Lótusz Hegyen (福建省九蓮山) álló Gunangdong Xinhui Bai Miao Kilenc Forrás Kolostorban Hui Ri (慧日大師) követte. Két tanítványa volt: Jie Lai Mester (傑來大師) és Cheng Lai Mester (乘來大師). Cheng Lai Mester Jie Bing Szerzetest (戒冰) tanította. Jie Lai szerzetes tanítványa Tie Yin szerzetes (铁隱禅师) volt. Tie Yin egyetlen tanítványa 1915-1924 közt Xia HanXiong (夏漢雄 1892–1962 c. Ha Hon Hung) volt. Xia Mester a buddhista Rou Gong három belső gyakorlatát (Liu He Gong 六合功, Chan Yuan Gong 禅圆功, Luo Han Shi Ba Shi 羅漢十八式) tanulta a szerzetestől, melyet a vastenyér (Tie Zhang Gong, 铁掌功) gyakorlatával-, meditációval-, gyógynövénytannal egészített ki. Lam Yiu Gwai Mester (林耀桂, 1877-1966) iránymutatásával járatos volt a Sárkány stílusban is. Xia Hanxiong Zhang Li Quan Bai Mei Nagymester (張禮泉 1882-1964) tanítványaként a Baimei Quan stílust oktatta, 1938-ban viszont eltérő nézetei miatt Zhang Li Quan Nagymester kizárta a Bai Mei klánból, a stílus örökségéből. Ezért Xia Hanxiong Hong-kong-ba költözött családjával, ahol tovább tanította Bai Mei stílust 佛山白眉拳, Foshan Baimei Quan és a 云浮白眉拳, Yunfu Baimei Quan néven. 1950-es években jegyezte le a Baimei Quan technikák Rou Gong módszerekkel kombinált egyedi rendszerét melyet Yau Kung Mun -nak nevezett el, ezzel is megkülönböztetve a Baimei Quan -i technikákat a Zhang Liquan Nagymester örökségétől (melyben a szakértők a Sárkány stílus adottásait is felfedezik). A Xia Család Xia Hanxiong munkásságától számítja a hong-kong-i székhelyű "Yau Kung Mun" sajátos stílusvilágát. Mivel határozottan kívánt elkülönülni a Baimei klántól, ezért mozgásrendszere megnevezését az akkor még nem publikált Yao Kung Mun-kéntnevezte, ahol a belső gyakorlatok a shaolin Rou Gong, a külső (kemény) technikákat a Sárkány-, és Baimei technikák ötvözete adja. Iskolája a Xia Hanxiong Atlétikai Társaság (夏漢雄體育會). Xia Mester a katonai akadémián kiképzéseket tartott, ahol egyik kiemelkedő tanítványa a befolyásos Ge Zhaohunag főparancsnok 葛肇惶 volt, a Dél-Kínai területekért felelős szolgálat vezetője.

Mesterek

Xing Yin Mester, Chan szerzetes

Zhishan szerzetes (至善禪師) rangidős tanítványa Ke v. Xing Yin (可/杏隐禅师) szerzetes.

南少林杏隐大师 《习武诀》

学得全图势 青虹斩石痕 力随身上发 志向胆边生
转动飞星斗 勿乱射纵横 手开云抱月 脚实似泰山
腰生马活动 斗法胜我难 需要时常练 真修莫放闲
若得成功艺 其勿与人談 休教无义汉 传授最为难
恐生多端事 跟随漁上滩 须防多变化 波浪佈青山
莫贪危墙近 平安远好行 师言俱妙法 切勿作为闲
杏隐者 乃南少林三十六房总教习 洪熙官之师也

Zhang Yulin Mester 張玉林 a.k.a Xingzhou ? v.??

Zhang Eryu Nagymester (张尔雨, ~1915- )

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester 晓峰

Zhang ErYu Nagymester csendes útmutatásai révén korán megismeri a Chan buddhista tanokat és az autentikus harcművészet filozófiáját a Rou Gong Quan gyakorlásával. Bai Shi tanítvány. A Nagymester jóvoltából több kínai tanítóval és szerzetessel gyakorolhat együtt. 1999-ban felügyelet mellett engedélyt kapott a Rou Gong Quan tanítására; mára több mint 30+ éve gyakorol, 20+ éve tanít. tovább>

早年师从张尔雨大师,学习传统武术哲学及生活理念。正式拜师后,蒙师恩赐,结实诸多良师益友,有幸与各方同仁切磋。十七岁时,大师正式收为义子,赐名晓峰,华人皆以此名识。一九九八年获取柔功拳教学及监管资格。学习三十年余,教学是二十年之久。秉承传统,将师傅的教诲代代相传。

Shi Yan Zhuang (释延庄) szerzetes, Nagymester

a Kolostor Chan Gong Rou Quan (禅功柔拳) Tanítója, Nagymestere (a.k.a Rou Gong Quan) 1982-től foglalkozik autentikus harcművészettel, Chan szerzetes, a kalligráfia mestere. A Jin Gang Zhang (金刚掌) és a Chan Gong formákra (ld: (Chan Gong) Rou Quan, 禅功柔拳 a.k.a Rou Gong Quan) specializálódott Tanító, Nagymester.

1982年进入少林寺习武至今,潜心精研少林传统功夫及少林武术理论,对禅学、功夫、书法有较深造诣;擅长少林金刚掌、铁布衫、少林禅功柔拳等功法和内功心法;作为少林功夫传承代表曾随方丈出访欧美几十个国家进行文化交流和表演。 Shaolin Si WuSeng Yuan

Zhu Tianxi (朱天喜) Nagymester

Shi Degen 释德根 (1914-1968) Nagymester tanítványa, a Rou Quan egyik legkiválóbb szakértője. A Taizu 太祖 Shaolin mestere He Ru (何如) és He Futong (何福同) voltak. Számunkra azért meghatározó, mert Zhu Nagymester a XinYiBa és a spirális energiagyakorlatok kiemelkedő szakértője.

朱天喜出身武术世家,祖先朱星为世袭明朝指挥官,为国家立下不朽功勋。 自幼好武,除家传外,又拜嵩山少林寺武僧总教头释德根为师,学练少林拳,成为释德根大师的闭门弟子,嵩山少林寺第32代皈依弟子。高尚的品德,精湛的技艺,使朱天喜被中国武术管理中心确认为中国当代唯一少林拳流派代表人,少林整体文化的继承人和传播者。 他是少林寺近代最后一位武僧总教头释德根的关门弟子,是少林禅学、武学、医学秘笈正宗、全面的传承人。

Shi Xing Zhen (???, 1914-1987) Nagymester (少林禅武医传人)

feltöltés alatt...

Köszönjük az információkat Jie Kon Sieuw Tong Hok Wui, Yaukungmoon Shea Bing Cheong Sport Association I TC Media Inc (KFM 2004) I WuYiTang I Shaolin Wahnam Institute I shaolin.org I Shi Deqian 少林寺武術百科全書 (Encyclopedia of Shaolin martial arts) I Wu Bin, Li Xingdong, Yu Gongbao (1995). Essentials of Chinese Wushu I Salvatore Canzonieri BGT ENT I Zhang Kongzhao 張孔昭 (c. 1784). Boxing Classic: Essential Boxing Methods 拳經拳法備要 Quánjing Quánfa Beiyao I Shahar, Meir (2000). "Epigraphy, Buddhist Historiography, and Fighting Monks: The Case of The Shaolin Monastery". Asia Major Third Series 13 I ...

vissza | Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.

XING LONG TANG Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yaodong jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品