KEZDŐLAP | ROU GONG QUAN | QI GONG | MESTEREK | ISKOLÁNK | GYAKORLÁSOK | ÉLETMÓD | LETÖLTÉSEK
XING LONG TANG - MESTEREK, évezredes tudás és bölcsesség 《师父们》
Aki ösvényen van, nem magáért él, hanem másokért. Elfeledve magát, hogy másoknak szolgálhasson, hogy tanítson – saját példáján keresztül. A Mesterek különleges emberek: értik a világot, értik benne Magukat, így képesek arra, hogy segítsenekSzeretem nézni, ahogy a Mester gyakorol. Karjai lazák, ahogy a teste is amely szinte ráhajlik, együtt mozog a lágy szellővel. A körkörös mozgás, az elvezetések és az erőderék csodálatos összhangja szinte láthatatlanná teszi; megfoghatatlan és védhetetlen. A nem-erőszakos-, inkább engedő formák és technikák egymásból születnek: nincs szem, sem tudat, mely egyszerre lenne képes felfogni ezek valódi lényegét. Azt hiszem, ez volt az, amely magával ragadott.

Zhang Eryu Nagymester

- A legnagyobb kincsünk az a tudás, mely a tapasztalás nyomán keletkezik, s észrevesszük, hogy van; bennünk van. – mondta Zhang Mester, majd folytatta - A tapasztalás pedig a cselekvéssel, gyakorlással jön létre akkor, ha a tudat már felfogja a változást. A gyakorlás és a tapasztalatok akár egy erős ház erős gerendái. Egy gerenda azonban nem tartja meg a házat. A nyitott és érdeklődő tanítvány jó tanítvány, hiszen ha valamit igazán megértett, az a technika már képességeit erősíti. Viszont ebben a pillanatban milliárd nyílik újra, amely hol közelebb, hol távolabb van jelenlegi helyzetétől. Nyitottsága révén megérti és elfogadja ezt, mely útmutatás a végtelen-, azaz a Legvégső Tanítás felé. Olyan ez, amikor kezeddel eléred akár a csillagokat is és észreveszed, hogy nem lettél ettől nagyobb.

Így gyakorolj tovább, Fong! ..."

(Xiaofeng: ❀ Öles Fák Alatt - Zhang Mester c. könyv, "Gerenda" fejezet - részlet)

Bao Jiang Qiang és Xiao Feng (~90')

MingHai Apát (明海法师) és ❀ Xiao Feng Mester (2016)
Bailin Kolostor, 河北柏林禅寺方丈

MingZeng Mester és ❀ Xiao Feng Mester (2016)
XuYun Chan Templom

Shi Deyang (释德杨) Nagymester és Xiao Feng Mester (2012)


A stílusról és a hozzá kapcsolódó tanításokról számos érdekes tanulmányt érhetsz el a logóra klikkelve.

A harcművészet "csecsemőkora" a Qin-, és Tang-dinasztia idejére tehető, melyet a "próbák időszaka" követett a Song-dinasztiában. Az "érett időszak" a Yuan-, és korai Ming-dinasztiákra-, míg a "fejlődés időszaka" a Ming-dinasztia idéjén következett be. A kínai harcművészetek "integrációs időszaka"-, amikor az alapokra számos kiváló Mester saját kombinációkat és stílust fejlesztett - a korai Qing-dinasztia idejére vezethető vissza. Az "átmeneti időszak" pedig a közép-Qing-, míg a modern kor e fejélődés végét jelentette. Amivel ma találkozunk, számos koron haladt keresztül. E kutatások során (f. 2016) világosan látható, hogy stílus modern-kori történetének pontos feltárását a XX. századi Kína igen mozgalmas időszaka nehezíti. A kolostori feljegyzések pusztítása az 1911. -es wuzhang-i felkelés-, az 1915-1928 időszak (dél-kínai) hadúri háborúk-, 1937-1945 közt a japán megszállás, 1927-1949 között polgárháború, majd pedig az 1966 - 1976 közt zajló kulturális forradalom mai szemmel felbecsülhetetlen feljegyzéseket, levéltári anyagokat pusztított el. ❀ Rou Gong Quan kutatásáról készült jegyzetünk itt elérhető.

Öles Fák Alatt - Zhang Mester

Rövid történetek Zhang Mesterről, amely hangoskönyvként hamarosan elérhető lesz. Klikkelj az alábbi rajzra:

Zhang Nagymester (F. Tamarsky rajza, 2010.11)

MESTEREK – évezredes tudás és bölcsesség 《师父们》

Egész életünk során tanulni kell. A harcművészetben a megérett tapasztalatok adják meg egy ember értékét, melyekre támaszkodva segíteni lehet más embereken. Értékes életet élni nem külső javak megszerzésével lehet, hanem azáltal, hogy segíteni tudsz. Erre pedig önmagában erős, kiegyensúlyozott ember (tanítvány) képes. A kínai világban minden embernek van egy Mestere, mint ahogyan egy Apja. Ő az, aki utat mutat, segít. Sikereid azon múlnak, hogyan gondolkodsz, milyen erkölcsi, etikai alapokon állsz. A Rou Gong Quan a tiszta, egyszerű autentikus technikákat öleli fel, melyek nem specializáltak, így nem tekinthető zárt rendszernek. Az Átadás vonala nem lineáris, azonban a szerteágazó harcművészeti kutatások során kirajzolódnak a kiemelkedő munkásságú Mesterei. A Xing Long Tang a Zhang Család harcművészetének tanításait őrzi.


Történelem

A déli Shaolin Kolostort (福建省泉州, 南少林) Yongzheng 雍正 idején a Qing Sereg-, Guangxi és Guangdong kormányzó Gao JinZhong (高进忠) vezetésével felgyújtotta. Zhi Shan szerzetes (至善禪師) tanítványaival kijutott, Ő volt az egyetlen a "legendás Öt Öreg" közül aki saját stílust nem alapított: chan szerzetes volt, gyakorlója a Chan harcművészetnek melyet a "Shaolin Esszenciája" -ként (少林拳术精华) nevezett s így adott tovább.

  ...minden mozdulat az ürességből formálódik. A forma, mi látható. A Csönd és Üresség: A Lélek – a láthatatlan mozgató. Láthatatlan nélkül nincs látható. Látni az Ürességet: a Mester legfőbb tudása…

Zhi Shan szerzetes (❀ 至善禪師) több Chan hívőt (köztük Hong Xiguan (洪熙官 1745—1825), Fang Shiyu (方世玉), és Yu Yacai (陆亚采) tanított, azonban hozzá legközelebb Xing Yin (杏隐禅师) és San De (三德和尚, született: ❀ 刘裕德, Liu Yude) szerzetesek álltak, ők voltak közvetlen, belső tanítványai. Velük együtt Jiang Nan (江南和尚) szerzetesnek is sikerült elmenekülnie. A fujian-i Kilenc Lótusz Hegyen (福建省九蓮山) alapított buddhista kolostort amely a Déli Shaolin Templom második kolostora volt. A köznép ezt a templomot akkoriban nem ismerte, azonban Zhi Shan akkori-, tíz tanítványa közül az egyik, Ma LingYi (马龄兒) árulásával a Qing-ek a Nagycsarnok gigantikus olajlámpával ezt a kolostort is leégetették. Zhi San tanítványaival elmenekült. A szerzetes rangidős tanítványa Ke v. Xing Yin (可/杏隐禅师) szerzetes volt, aki a "Shaolin Esszenciájáról" (少林拳术精华) írt példázata ma is megkapó: 《妙法法中生妙法奇功功上见奇功》 "csodálatos technikák közepette csodálatos technikák születnek, csoládatos képesség csodálatos képességek megmutatására képes". Xing Yin szerzetes rangidős tanítványa Chen Fu (陈福) volt, Wu YaoLong (吴耀龍) Mestere. San De (三德和尚) szerzetes később a ❀ Xi Chan Kolostorban (西禅寺) folytatta a harcművészet oktatását, mely a térség legjelentősebb buddhista kolostora. Apja (a Liu Család) teakereskedő volt, mely kapcsolatot jelentett a Zhang Családdal, meghatározva a harcművészettel való aktív gyakorlásokat is. Zhang Yulin (張玉林 a.k.a Xingzhou ?? mint szerzetesi név) Xing Yin szerzetestől tanult, de a tea révén San De kolostorában vele is gyakorolhatott mint az ellenállást segítő hívő gyakorló.

Zhang Család

A Xing Long Tang átadási vonala

Zhang Yulin (張玉林 a.k.a Xingzhou ??) a Zhang család felmenője Xing Yin és tanítványainak útmutatásai mentén vált harcművésszé. Jelen ismereteink szerint iskolát nem nyitottak, nyilvánosan nem tanítottak. Értelmiségi, a művészetek iránt nyitott család nagyapai ágon a Rou Gong Quan magas szintű, ismert gyakorlói voltak. A család az 1800-as évek második felében Fujian Tartományban teakereskedelemmel foglalkozott, mely gyakran jelentett "álcát" is a kungfu gyakorlásokhoz.

Sokat utaztak. A századfordulón a Luo Fo Shan (❀ 羅浮山) és a környék kolostorait-, kisebb buddhista közösségeit látogatva (ld: Hua Shou Tai ❀ 华首台) szerzetesekkel évtizedekig gyakorolt együtt. Erős buddhista hitviláguk okán a polgárháború időszakában a buddhista kolostorokat (Fuzhou, Putien-től Luofo Shan-ig) és a hívő közösségeket évtizedekig segítették (ld: Da Fo Si 大佛寺 Guang Xiao Si, 光孝寺, Xi Chan Si).

gyakorló szerzetesek 1890 körül (Qing, Hua Shou Tai, Dél-Kína),

Értelmiségiek lévén a teakereskedés érdekében a kínai vezetőkkel is megfelelő viszonyt ápoltak. A harcművészetekben kiemelkedőn járatos Nagyapa az 1920' első éveiben barátságot kötött Lin Yaogui Mesterrel (❀ 林耀桂, 1874-1965, sárkány stílus), akinek Zhang ErYu –t is bemutatta (Guangdong Xinhui 葵乡 ~ 1928-1935 időszaka). A sorozatos utazások során Zhang Eryu a 1940' években a japán megszállás idején rendszeresen találkozott harcművészekkel, kiemelt jártasságot a Rou Gong Quan -ban szerzett. Az egyre zavarosabb viszonyok miatt kulturális forradalom időszakában (miutáng a Guangxiao Templom tönkrement) a család emigrált Kínából. A 70-80'as években Zhang ErYu Mester Magyarországon telepedett le közvetlen családjával. A kínai közösségben gyógyítóként vált ismertté, nyíltan kungfu-t azonban nem tanított. Első magyar tanítványa XiaoFeng Cserkész Gábor (1978–) lett, akit BaiShi hagyományok szerint fiává fogadott. Autentikus stílusként adta át a Chan és harcművészeti ismereteit a Rou Gong Quan –al 《柔功拳》 1995-ben létrehozott ❀ Kínai Művészeti Központ 《匈中文化交流中心》 vezetője, tiszteletbeli elnöke lett. Tanításait jelenleg a Xing Long Tang 《醒龙堂》 őrzi. A teakultúrát érintő ismeretei, mély Chan tanítása a harcművészeti gyakorlásokat teszik teljessé. Az ezredfordulón tért vissza végleg Fo Shan -ba, visszavonultan dolgozik a megszabadulásán 南无阿弥陀佛 无量光、无量寿、无量智慧。妙音合十顶礼南无阿弥陀佛

  Sári László tolmácsolásában a hanganyag itt elérhető

  Csendes nap volt. Kora reggel kimentem a határba, fel a hegyre, egészen a fenyvesig. Álló nap kvandaóval gyakoroltam. Volt pár fordulat, amit nagyon szerettem. Szövetcipőm - lépéseim nyomán - tompán, köríveket rajzolva puffant a felkavart porban. Köveket is raktam közéjük, hogy ügyeljek arra, forma közben a kavicsok ne mozduljanak a helyükről. A Mester körvonala bágyadtan rajzolódott ki a látóhatár felől. Én, - hogy már távolról lássa, milyen gyors vagyok – még jobban akartam; mozdultam, lendületes körökön csillogva suhant a penge olykor meg-megmutatva magát a sűrű, kavargó porban…

  -… a vágyak kiüresítik a szívet, a vágytalanság újra megtölti
  – mondta már messziről egykedvűen, miközben a fejét ingatta. Hátrakulcsolt keze szűkre húzta mellkasát, ilyenkor a feje még nagyobbnak látszott. Szakállát játékosan kócolta a szél, de szigorú tekintetét még ez sem tudta feledtetni. - vágysz a gyorsaságra, de a technikák így nem tartalmasak. Tele vagy akarással, csordultig telt szívvel irányítasz és pont így nem adod át magad a mindenségnek…, hogy a formáid ne csak szépek legyenek, hanem igaziak. Hatniuk kell, nem pedig megmutatkozniuk!

  (Zhang Mester c. könyv, "Befogadás" fejezet - részlet)

A "hongkong-i ág" és az 1950-es évek

Hongkongban a Bai Mei Quan stílus mentén a Shaolin Rou Gong és Rou Quan-i alapok kiegészítésével sajátos Bai Mei változat alakult ki az 1950-es években. A Chan módszereket gyakorló Dao Sheng (道生法师) szerzetest a Kilenc Lótusz Hegyen (福建省九蓮山) álló Gunangdong Xinhui Bai Miao Kilenc Forrás Kolostorban Hui Ri (慧日大師) követte. Két tanítványa volt: Jie Lai Mester (傑來大師) és Cheng Lai Mester (乘來大師). Cheng Lai Jie Bing Szerzetest (戒冰) tanította. Jie Lai szerzetes tanítványa Tie Yin szerzetes (铁隱禅师) volt. Tie Yin egyetlen tanítványa 1915-1924 közt ❀ Xia HanXiong (夏漢雄 1892–1962 c. Ha Hon Hung) volt. Xia Mester a chanbuddhista Rou Gong három belső gyakorlatát (Liu He Gong 六合功, Chan Yuan Gong 禅圆功, Luo Han Shi Ba Shi 羅漢十八式) tanulta a szerzetestől, melyet a vastenyér (Tie Zhang Gong, 铁掌功) gyakorlatával-, meditációval-, gyógynövénytannal egészített ki. Lam Yiu Gwai Mester (林耀桂, 1877-1966) iránymutatásával járatos volt a Sárkány stílusban is. Xia Hanxiong ❀ Zhang Li Quan Bai Mei Nagymester (張禮泉 1882-1964) tanítványaként a Bai Mei Quan stílust oktatta, 1938-ban viszont eltérő nézetei miatt Zhang Li Quan Nagymester kiutasította a Bai Mei klánból. Ezért Hong-kong-ba költözött családjával, és tovább tanított Bai Mei stílusa ❀ 佛山白眉拳, Fo Shan Bai Mei Quan és a ❀ 云浮白眉拳, Yun Fu Bai Mei Quan néven ismert. 1950-es években jegyezte le a chanbuddhista Rou Gong módszerek Bai Mei Quan technikákkal kombinált stílusát (melyben a szakértők a Sárkány stílus adottásait is felfedezik). A Xia Család Xia Nagymester munkásságától számítja a hong-kong-i székhelyű Yau Kung Mun sajátos stílusvilágát. Mivel határozottan kívánt elkülönülni a Bai Mei klántól, ezért mozgásrendszere megnevezését az akkor még nem publikált Yao Kung Mun-ként nevezte el, ahol a belső gyakorlatok a shaolin Rou Gong, a külső (kemény) technikákat a Sárkány-, és Bai Mei technikák ötvözete adja. Iskolája a Xia Hanxiong Atlétikai Társaság (夏漢雄體育會). Elbeszélések szerint a japán megszállás idején (1940'-es évek) Zhang Mester és Xia Mester több alkalommal találkoztak, amikor Xia Mester a katonai akadémián kiképzéseket tartott (itt ld. Ge Zhaohunag főparancsnok 《葛肇惶》, c. Kwok Siu Wong, a Dél-Kínai területekért felelős szolgálat vezetője, /stílus: BaiMeiQuan/)

Mesterek

Zhang Yulin Mester 張玉林 a.k.a Xingzhou ? v.??

Zhang ErYu Nagymester 张尔雨

  Zhang Eryu Nagymester (张尔雨, ~1915)

XiaoFeng Cserkész Gábor Mester 晓峰

  Zhang ErYu Nagymester csendes útmutatásai révén korán megismeri a Chan buddhista tanokat és az autentikus harcművészet filozófiáját a Rou Gong Quan gyakorlásával. Bai Shi tanítvány. A Nagymester jóvoltából több kínai tanítóval és szerzetessel gyakorolhat együtt. 1999-ban felügyelet mellett engedélyt kapott a Rou Gong Quan tanítására; mára több mint 30+ éve gyakorol, 20+ éve tanít. ❀ tovább>>

  早年师从张尔雨大师,学习传统武术哲学及生活理念。正式拜师后,蒙师恩赐,结实诸多良师益友,有幸与各方同仁切磋。十七岁时,大师正式收为义子,赐名晓峰,华人皆以此名识。一九九八年获取柔功拳教学及监管资格。学习三十年余,教学是二十年之久。秉承传统,将师傅的教诲代代相传。

Shi Yan Zhuang (释延庄) szerzetes, Nagymester

  a Kolostor Chan Gong Rou Quan (禅功柔拳) Tanítója, Nagymestere (a.k.a Rou Gong Quan) 1982-től foglalkozik autentikus harcművészettel, Chan szerzetes, a kalligráfia mestere. A Jin Gang Zhang (金刚掌) és a Chan Gong formákra (ld: (Chan Gong) Rou Quan, 禅功柔拳 a.k.a Rou Gong Quan) specializálódott Tanító, Nagymester.

  1982年进入少林寺习武至今,潜心精研少林传统功夫及少林武术理论,对禅学、功夫、书法有较深造诣;擅长少林金刚掌、铁布衫、少林禅功柔拳等功法和内功心法;作为少林功夫传承代表曾随方丈出访欧美几十个国家进行文化交流和表演。 ❀ Shaolin Si WuSeng Yuan

Zhu Tianxi (朱天喜) Nagymester

  Shi Degen 释德根 (1914-1968) Nagymester tanítványa, a Rou Quan egyik legkiválóbb szakértője. A Taizu 太祖 Shaolin mestere He Ru (何如) és He Futong (何福同) voltak. Számunkra azért meghatározó, mert Zhu Nagymester a XinYiBa és a spirális energiagyakorlatok kiemelkedő szakértője.

  朱天喜出身武术世家,祖先朱星为世袭明朝指挥官,为国家立下不朽功勋。 自幼好武,除家传外,又拜嵩山少林寺武僧总教头释德根为师,学练少林拳,成为释德根大师的闭门弟子,嵩山少林寺第32代皈依弟子。高尚的品德,精湛的技艺,使朱天喜被中国武术管理中心确认为中国当代唯一少林拳流派代表人,少林整体文化的继承人和传播者。 他是少林寺近代最后一位武僧总教头释德根的关门弟子,是少林禅学、武学、医学秘笈正宗、全面的传承人。

Shi Xing Zhen (???, 1914-1987) Nagymester (少林禅武医传人)
...
feltöltés alatt...
...

Köszönjük az információkat Jie Kon Sieuw Tong Hok Wui, Yaukungmoon Shea Bing Cheong Sport Association I TC Media Inc (KFM 2004) I WuYiTang I Shaolin Wahnam Institute I shaolin.org I Shi Deqian 少林寺武術百科全書 (Encyclopedia of Shaolin martial arts) I Wu Bin, Li Xingdong, Yu Gongbao (1995). Essentials of Chinese Wushu I Salvatore Canzonieri BGT ENT I Zhang Kongzhao 張孔昭 (c. 1784). Boxing Classic: Essential Boxing Methods 拳經拳法備要 Quánjing Quánfa Beiyao I Shahar, Meir (2000). "Epigraphy, Buddhist Historiography, and Fighting Monks: The Case of The Shaolin Monastery". Asia Major Third Series 13 I ...

❀ ❀ ❀

Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.


❀ ❀ ❀
0

AWAKE DRAGON AUTENTIC GONGFU SCHOOL - Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
Honorary President: Zhang Eryu Grandmaster I Master: Xiao Feng I Contact us: master [at] rgm.hu
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions
All Rights Reserved 1995-2015 I Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER.