XING LONG TANG - Xu Yun: Sangha degenerációja a Dharma-vég korában 《末法僧徒之衰相》   Xu Yun: Sangha degenerációja a Dharma-vég korában 《末法僧徒之衰相》

Xu Yun Mester (虚云老和尚, 1840-1959), 1953-ban I fordította: Yao Dong jushi 翻译: 耀东居士

❀ ❀ ❀

1953年,虚云老和尚在北京广济寺启建世界和平息灾法会上
1953/54-ben, Xu Yun Mester a Guang Ji Templomban Pekingben vett részt a Megnyugtató Dharma Világkonferenciáján.

Előszó

Xu Yun Mester önéletrajzának (虚云和尚年谱) eredeti, kínai nyelvű fejezetének megfelelő szakasza, magyar fordításban, 1953-ból: a "末法僧徒之衰相" "Sangha degenerációja a Dharma-vég korában".

1953-ban Xu Yun mester 114. életévében járt. Ezen év 4. hónapjában a Kínai Buddhista Szövetség alakuló közgyűlését a pekingi Guang Ji Templomban tartották. Xu Yun Mester részt vett ezen a találkozón, amelyre sok buddhista érkezett egész Kínából. A buddhista közösség és az új kommunista kormány vitája is itt zajlott egy olyan konferencián keresztül, amely a buddhizmus és a buddhista gyakorlat jogi helyzetének megválasztására irányult. Minden buddhistának lehetősége volt arra, hogy kifejtse véleményét és javaslatokat terjesszen elő a jogi keretre. Xu Yun Mester (életrajzában) azt jegyzi fel, hogy egy "renegát" szerzetescsoport arra kérte a kormányt, hogy hagyjon fel a Vinaya Fegyelméből (Vinaya Piṭaka – A Fegyelem Gyűjteménye). Ez a javasolt "felhagyás" egy szélesebb körű napirend része volt, amely el akarta utasítani a hagyományos kínai buddhista naptár fenntartását (eltérve a Theravada - országokban követettektől). Xu Yun Mester határozottan elutasította ezt a javaslatot, ellentétes javaslatot terjesztett elő, amely arra késztette a kormányt, hogy jogi értelemben ismerje el a Vinaya Fegyelmet-, következésképp az összes kínai buddhista hagyomány és gyakorlat fontosságát. A kormány egyetértett a Xu Yun Mesterrel abban, hogy a kínai buddhizmus a kínai világi törvény védelme alatt áll. Ezt követően Xu Yun Mester megírta a "Sangha degenerációja a Dharma-vég korában" című feljegyzését. Ez a szerepel Xu Yun Mester Xu Lu Xu Lu önéletrajzának eredeti kínai nyelvű változatában, s az 1953. évi események "függeléke" lett. Érdekes megjegyezni, hogy ebben a szövegben Xu Yun Mester elmagyarázza, hogy nemcsak a buddhizmus megakadályozását jelentő káros reformokat követelte az 1950-es években, hanem a nacionalista kormány 1912-ben tett hasonló kísérletétől is.

    时至今日,佛教业已经历了一些变革,然无论外界如何变化,只要遵循佛陀遗教,以戒为师,如来正法就会久住世间。
    Ma, a buddhizmus változásokon megy keresztül. Nem számít, hogy a külvilág hogyan változik, amíg követed Buddha tanítását (佛陀遗教), a tanításokat tanítóként kezelve a Tathagata Igaz Dharmája (如来正法) sokáig él a világban.


Sangha degenerációja a Dharma-vég korában 《末法僧徒之衰相》

問。現今更改佛曆年月。不用四月初八日為浴佛節。當否。

KÉRDÉS: E modern napon miért nem hagyja el a buddhista naptárat, és nem ünnepli meg a Buddha születésnapját a 4. holdhónap 8. napján (浴佛節)

答曰。釋迦佛的法運。有正像末三期。正法像法各一千年。末法一萬年。正像時期已過了。末法到現在已經過了九百八十二年了。末者沒也。法怎會沒得了呢。擁護佛法的人多。佛法就萬古長存。事相雖有正像末。但人正則末法時期。也是正法。若自生退屈。則正法時期也成末法。末法經上所說種種衰相。現在都出現了。僧娶尼嫁。袈裟變白。白衣上座。比丘下座。這些末法衰相都出現了。 釋迦佛的法。到人壽三十歲時。大乘法就滅了。人壽二十歲。連小乘法也滅了。人壽十歲時。只剩南無阿彌陀佛六字。法末之時。佛所說的法。都要滅的。先從《楞嚴經》滅起。其次就是《般舟三昧經》。如歐陽竟無居士。以他的見解。作《楞嚴百偽說》。來反對《楞嚴》。還有香港某法師說《華嚴》。《圓覺》。《法華》等經和《起信論》。都是假的。這就是法末的現象。

XU YUN: Shakyamuni Buddha az igazi Dharma-t adta át, megkülönböztetve három időszakot (三期). Az Igaz Dharma (正法, saddharma) és a Látszat (Hamis) Dharma (像法, saddharmapratirūpaka) kora ezer-ezer éves (一千年) Dharma átvitelt jelent, a Dharma-vég (末法) korszaka tízezer éves időszak (一万年). Minden ezer év elmúltával a Dharma tisztasága csökken, veszít transzformációs erejéből. Most, (1953) a Dharma-vég korában már kilencszáznyolcvankét év telt el. A közönséges lények elvesztik útjukat. Nem tudják, hogyan szerezzék meg a valódi Dharmát, viszont még mindig egyre többen fordulnak a Buddhadharmához útmutatás és támogatás miatt. Az ókori Buddhadharma hosszú ideig állt, s még ebben a Dharma-vég korban is léteznek pozitív szempontok, de ezeket a buddhista gyakorlat általános degenerációja fenyegeti. Az emberek félreértik az igazi Dharma-t, helytelenül alkalmazzák a Buddha tanítását. A születés és a halál (és az újjászületés) folytatódik a Dharma degenerációjának és a szútrák (经) valódi megértésének hiánya következtében. Ebben az időszakban néhány felszentelt buddhista szerzetes és apáca házasodik, ruhájukat a laikusok fehér ruhájára cseréli. Ez még azokra a szerzetesekre is érvényes, akik magas hatalommal rendelkeznek (fehér ruhájuk okán megkülönböztethetetlenek a laikusoktól), míg a Dharma-t követő szerzetesek (比丘) alacsony tekintélyűre csorbulnak. Ez a viselkedés ma létezik a világban, mert beléptünk a Dharma-vég korába. Az elmúlt harminc évben a Mahayana tanítások (大乘法) eltűnnek (灭). Az elmúlt húsz évben a Hinayana tanítások eltűnnek - míg az elmúlt tíz évben az egyetlen gyakorlat az Amitabha Buddha mantrájának hat szótagjának kántálása (‘Na Mo E Mi Tuo Fo’ (南无阿弥陀佛) lesz. A Dharma-vég korban a Buddha igaz tanítását megvetik. Az első Dharma-szöveg, amely eltűnik, a Surangama Sutra (楞严经- Leng Yan Jing), majd a Pratyutpanna Samadhi Sutra (般舟三昧经- Ban Zhou San Mei Jing). Ouyang Jing Wu (欧阳竟无) nevű laikus tudós (居士) tévesen tanította, hogy a Surangama Sutra hamis (楞严百伪说, Leng Yan Száz Álmondata). Egy hongkongi Dharma-mester azt mondta, hogy a Hua Yan (华严 Hua Yan) Iskola-, Megvilágosodás (圆觉 Yuen Jue) , Fa Hua (法华 Fa Hua) és egyéb szútrák (经)-, a Megvilágásádás hite a Mahayanában (起信论 Qi Xin Lun) mind hamis. Ezek a példák a Dharma-vég kor téveszméjének a termékei.

過去迦葉佛入滅後。諸天把他的三藏聖教。收集歸藏。建塔供養。唐時天人與宣律師說。於渭南高四台。暨終南庫藏聖蹟。均是迦葉佛末法時經像所藏之處。今現有十三圓覺菩薩在谷內守護。至今每逢年臘月。空中有天鼓響。 前年中國佛教協會開成立大會。大家議論佛法之滅。是佛弟子自己滅的。政府不管你滅不滅。開會時候。政府派員出席。會中許多教徒紛紛討論。所謂教徒者。竟提出教中《梵網經》。《四分律》。《百丈清規》。這些典章。害死了許多青年男女。應該取消。又說大領衣服。是漢人俗服。不是僧服。現在僧人應當要改革。不准穿。如其再穿。就是保守封建制度。又說信教自由。僧娶尼嫁。飲酒食肉。都應自由。誰也不能管。 我聽說這番話。大不以為然。與他們反對。他們對浴佛節。也有不同說法。不承認四月初八日為浴佛節。我憑《法本內傳》。及摩騰法師對明帝曰。佛以甲寅之歲。四月八日生。此當周昭王二十四年。

A múltban, mielőtt Kasyapa Buddha (迦叶佛 - Jia Ye Fo) belépett Nirvana-ba, soha nem hagyta abba a tanítást és a Tripitaka (三藏) magasztalását. Shakyamuni tanítójaként, felelős volt a Dharma megfogalmazásáért, s hogy a tanításokat összegyűjtsék és tárolják egy pagodában. A Tang-dinasztia idején (唐时) a jogászok (律师- Lu Shi) megállapították, hogy az isteni lények (天人 - Tian Ren) igaznak tarthatók. Weinan -ban (渭南) négy magas oltár van (fő oltár), míg Zhongnan –ban (终南) könyvtár áll (a Tripitakának), s a szent ereklyéknek. Ez az a hely, ahol a Kasyapa Buddha Szútrája el van rejtve, megóvva azt a Dharma-vég korától, továbbá tizenhárom teljesen megvilágosodott Bodhiszattva, amelynek feladata a Dharma védelme. Eddig mindig a 12. holdhónapban dob hallható (鼓响) az üres ég alatt. Két évvel ezelőtt részt vettem a Kínai Buddhista Egyesület (中国佛教协会) alakuló ülésén (开成立大会), ahol mindenki jelen volt, s megvitattuk a Dharma-t. Az érintett fő kérdések közé tartozott bizonyos buddhisták Dharma-gyakorlata, amelyek belülről tették tönkre Buddha tanításait, és a kormányzat hozzáállása a buddhizmus felé e torzított gyakorlat fényében. Ez az, amiért a kormány küldötteket küldött. Ezen a konferencián Buddha sok elkötelezett követője vett részt előadva véleményüket. Javasolták, hogy a Bodhisattva-tanítások a Brahmajala szútrában (梵网经- Fan Wang Jing) tanították, a Vinaya szekció négy részében (四分律 - Si Fen Lu) foglalt fogadalmak, a Baizhang Tiszta Szabályzata (百丈清规 - Bai Zhang Qing Gui) és minden ilyen kialakult buddhista törvényt el kell törölni, mert ártanak a fiataloknak, és hátrányosak a férfiak és a nők jóléte szempontjából. Továbbá azt is javasolta, hogy az elrendelt Sangha-t meg kell reformálni és már nem viselik a szerzetesekkel és apácákkal kapcsolatos hagyományos ruhákat. Ezeknek a javaslatoknak az indoklása azon a meggyőződésen alapult, hogy a hagyományos buddhista gyakorlat csupán visszafordított feudális konzervativizmus, de a kérdés valójában a vallásszabadságról szólt. Azt javasolták, hogy a szerzetesek és apácák házasodhassanak, ihassanak alkoholt és ehessenek húst, mentesülve a fegyelmi követelmények alól. Amint hallottam e szavakat, azonnal reagáltam rájuk, nem értettem egyet tartalmukkal. A javaslatokat megvetéssel kezeltem. Az a gondolat, hogy elhagyják a Buddha születésnapi ünneplését, arra a megfigyelésre vezethető vissza, hogy különböző buddhista hagyományok különböző időpontokban ünneplik ezt az eseményt. Ami engem illet, ez a hagyomány egy törvényes Dharma gyakorlat Kínában, amely az indiai Dharma-tanár Kasyapa-Matanga (摩腾法师- Mo Teng Fa Shi) tanításain alapul, aki az 1. században Kínába utazott, találkozott-, s instruálta Ming Császárát (明帝– Ming Di) a késői Han korban. Matanga azt tanította, hogy a Buddha a Tigris [évének] 51. évben született, amelyet a "Jin (甲)” Égi Gyök és a "Yin (寅)” Földi Ág reprezentál. Matanga később kijelentette, hogy a Buddha születése korrelál a 4. holdhónap 8. napjával. A pontos dátum a Zhao király (昭王) uralkodásának 24. éve (i.e 1052-1002, Matanga szerint: i.e 1028/29).

魏書沙門曇謨最曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅。這樣年月。多少朝代都遵奉不改。周昭王甲寅到現今已二九八二年了。現在他們要改為二五零二年。本來孔子老子生在佛後。今他把孔老擺在佛先。我當時在大會上。和他們爭論戒律。年號。漢服不准毀。 把佛法傳入中國的印度摩騰竺法蘭二尊者。去佛滅的年代還不遠。當時白馬寺東。夜有異光。摩騰指出為阿育王藏佛舍利之處。明帝建塔其上。佛道角試優劣。摩騰踊身虛空。廣現神變。法蘭出大法音。宣明佛法。二尊者的智慧神通。難道說不清年月。後來的高僧。如羅什。法顯。玄奘。道宣。雖有幾種傳說。也沒有確定改變。及至民國二年。章太炎等居士。在北京法源寺召開無遮大會。討論佛的紀念日。議決四月初八日為浴佛節。 現在世界多用耶曆。而政府亦沒有叫佛教改用耶曆。我主張應用自己的佛曆。是與不是。還以遵古為宜。改了不好。而他們硬要把二月八日。四月八日。二月十五日。臘月八日古有的紀念日都不要了。他們不用四月八日作浴佛節。改四月十五纔是浴佛節。

A Śramaṇa (沙門 - Sha Men) buddhista szerzetes, Tan Mo Zui (曇謨最) történeti könyve (魏书- Wei Shu) rögzíti, hogy a Buddha Zhao király (昭王) uralkodásának 24. évének 4. holdhónap 8. napján született, Mu Wang (穆王) 52. évének 2. holdhónap 15. napján Nirvánába lépett. [azt jelenti, hogy a Buddha i.e 948 / 49 körül halt meg] Az ezt követő kínai dinasztiák során ez a hagyomány helytállónak bizonyult és fennmaradt. A Zhou-dinasztia Wang király idejéből (1952/53) azóta megállapodott abban, hogy 2981/82 év telt el a Buddha születésének időpontjától. Most vannak, akik e dátumot szeretnék megváltoztatni mindössze 2502 évre. (Buddha születése óta - a hagyományos évek mintegy 480 évvel történő csökkentése). Amint ez áll, a Buddha Konfuciusz (孔子 - Kong Zi) és Laozi (老子) előtt született, de ha ezt a változást elfogadják, akkor a Buddha Konfuciusz és Laozi után születik. Ezt a Han-dinasztia hagyományát nem szabad megengedni megsemmisíteni, mert Kínából érkezett Indiába a tiszteletre méltó Kasyapa Matanga (摩騰, Mo Teng) és a tiszteletre méltó Dharmaratna (竺法蘭- Zhu Fa Lan) álltal. Ma a Dharma-végső korszak hat reánk, de mikor Matanga a Fehér Ló Templomot (白馬寺- Bai Ma Si) építette Kínában ezer évvel ezelőtt, az idő fényesebb és közelebb állt a Buddha tanításainak eredeti fényéhez. Matanga Buddha egy relikviáját hozta el Ashoka Király (阿育王) uralkodásának idején, Ming Császára (明帝) pedig elrendelte, hogy Kínába építsék a pagodát ennek. Matanga szintén világosan kifejtette a Buddha útját (佛道 - Fo Dao); mi megengedett, s mi nem [az a valódi buddhista gyakorlatban]. Matanga megvilágosodása felugrott a forma és nem-forma kettőssége fölött, behatolva a mély ürességbe (虛空 - Xu Kong), a dharma megértése hatalmas és nagy volt. Valójában mindkét tiszteletreméltó indiai szerzetes rendelkezett a helyes Buddha-dharma módszerrel, s később az eminens kínai szerzetesek, mint Luo Shen (羅什), Fa Xian (法顯), Xuan Zang (玄奘) és Dao Xuan (道宣), valamint sok jól ismert szerzetes, nem merte megváltoztatni a Buddha tanításait vagy a buddhista naptárat. Valójában csak a Kínai Köztársaság (民國 Ming Guo) 2. évében volt [1912 körül], hogy ezt a hagyományt megkérdőjelezte Zhang Taiyan (章太炎) és más laikus gyakorlók (居士), amikor Pekingben, a Dharma Forrás Templomban (法源寺 Fa Yuan Si) egy általános gyűlést hívtak össze. Ezt az ügyet azzal a meggyőződéssel oldották meg, hogy Buddha születésnapja a 4. holdhónap 8. napjára esett vissza annak ellenére, hogy a keresztény naptárat a kormány (egész világon elterjedtségének köszönhetően) elfogadta. A kormány azt akarta, hogy a buddhista naptárat váltsa fel a keresztény naptár – de Buddha-dharma támogatójaként elleneztem ezt, elutasítottam a javasolt alternatív dátumokat Buddha születésnapjára (浴佛節), mint például a február 8., április 8., február 15., tizenkettedik holdhónap 8. Mi április 8.-án nem tartunk Buddha Születésnapot (浴佛節). Április 15.-én van Buddha Születésnapja.

《梵網律》屬華嚴時。《四分律》屬阿含時。都要被他們毀了。《百丈清規》。由唐至今。天下奉行。他們要改。漢朝到今。穿的大領衣也要改。你看是不是末法。因此和他們爭論。說你們要改。你改你的。佛是印度人。印度一年分三季。一季四個月。我國一年分四季。一季三個月。我國有甲子分年號。印度沒有。所以改朝換代。未免不錯亂。故弄不清楚。玄奘在印度十八年。也未曾確定了年代。前人行了一兩千年的四八浴佛。臘八粥。一旦改了不方便。我們何苦自己要改呢。 我和李任潮商量。說這些壞教徒。要改佛制。政府如不作主。任縱這些教徒亂為。便能使到國際間的佛徒。發生懷疑。政府叫我入京。招待國際佛教友人。豈由他們亂改佛制規律。李任潮等叫我忍辱。政府見鬧得不開交。就問改制的原故。有人說僧尼要穿壞色衣。政府問何為壞色。能法師說。袈裟纔是壞色。其他不是。大家聽了齊聲說。只留袈裟。取消其他。我說能法師說不錯。梵語袈裟。華言壞色。

Fan Wang Lu (梵網律) a Hua Yan (华严) idejéből. Si Fen Lu (四分律) A Han (阿含) idejéből. Tönkretették ezeket. Mint Baizhang Chan Master Tang-dinasztiában kidolgozott szabályait és előírásait. Tang kortól napjainkig. Ezeket mind követtük. Ők pedig szeretnék megváltoztatni. Így szerették volna a szerzetesek öltözni és úgy viselkednek, mint a közönséges társadalomban élo laikusok, és így, befejezni a kínai Han-dinasztia alatt kezdődő buddhista hagyományt. Megállapítottam, hogy ez rossz és a Dharma-vég korának terméke. Miután ezt mondtam, a jelenlévők tovább vitatták ezt a dolgot velem, de határozottan álltam a helyemen. Azt mondtam, hogy a buddhizmus reformálásával ebben a destruktív módon a kínai buddhizmus elveszíti eredeti "indiai" természetét. India (印度) egyetlen évben 3 szezont különböztet meg - mindegyik szezonban 4 hónap áll. Országomban [Kínában] egy év négy szezonból áll, ahol egy szezon három hónap. Országomban olyan naptárral működünk együtt, amely egy 60 éves ciklus ismétlése, míg Indiában nincs ilyen. Nem különböztette meg a birodalmi uralmat, így néha nem mindig könnyű felismerni az eseményeket. Xuan Zang 18 évet töltött Indiában, de nem tudta megkülönböztetni a korszakot az indiai történelemben. Azt mondják, hogy az elmúlt 12 ezer évben Indiában 48 Buddha született a világban. Shakyamuni Buddha elérte a megvilágosodást a 12. holdhónap 8. napján, és az első vacsorát, amelyet az esemény után evett, az úgynevezett La Ba Zhou '(臘八粥). Véleményem, hogy a Buddha (és a buddhista történelemnek) indiai tények megváltoztatása felesleges, elfogadhatatlan, miért kell ezeket a hagyományokat megváltoztatni? E kérdéseket Li Renchao-val (李任潮) tárgyaltam, elmondva, a keresztények a kínai kultúrát és a kínai buddhizmust "gonosznak" látják, ezért nem szabad elfogadnunk a nyugati naptárat, mint saját buddhista naptárunk helyett (mely Indiából ered). A kormány nem akart teljes felelősséget vállalni egy ilyen változásért, ilyen változást a nemzetközi buddhista közösségben lehet vizsgálni, ezért hívtak engem Pekingbe tárgyalni. Mit gondolnának más országok buddhistái, ha Kína eltörölné a hagyományos buddhista naptárat és a fegyelmezett gyakorlatokat. Azt mondtam Li Renchao-nak, hogy ha ilyen változás következne be, nem tudnám viselni a szégyenemet (忍辱). Megkérdezte, mi olyan rossz a szerzeteseknél, akik nem viselik a megfelelő színű, de azt mondtam, hogy az ősi indiai helyes, mert a Buddha idejéből származott, míg a kínai ruha nem. A kijelentés hallatán mindenki egyetért velem, így a kormány képviselői ejtették a buddhista ruhák megváltoztatásának témáját.

有五衣七衣大衣三種。並一裏衣和下裙。印度用三衣裙就是我們此土的衣褲。此衣裙隨身。睡以為被。死亦不離。佛說法在印度。氣候煖。中國氣候冷。所以內穿俗服。不准彩色。將俗衣染成壞色。如做佛事外搭袈裟。袈裟便不常著。看為尊敬了。

Megmagyaráztam, hogy a kínai szerzetesek 5 vagy 7 alsóneművel rendelkeznek, 3 külső köpennyel, valamint nadrágot és alsóneműt is hordanak. Indiában a buddhista szerzetesek csak 3 ruhában voltak, nem használtak különleges alsó nemüket, amikor a csupasz földön ültek. Éltek és haltak ezekben az egyszerű ruhákban, nem hagyták el ezt a stílust. Kínában, megőrizzük az indiai ruhák stílusát és színét. India éghajlata (氣候) forró (煖). Kína hideg (冷), a kínai szerzetesek megengedik, hogy több ruhát hordjanak - de ennek ellenére a mennyiségkülönbség – nem megengedhető különbség sem színben, formatervezésben. Hivatalos buddhista rítus vagy ünnepség kérdésében a külső ruhát viselni kell tisztelet és dicsőség ügyében.

宋金元朝代把漢衣改了。僧人至今未改。漢衣成了僧衣。故說這個大領衣。就是壞色衣。若說劃清界限。就不要改。若將大領衣改了。則僧俗不分了。就是僧俗界線分不開。政府聽我此說。贊成同意我說。並說佛律祖規。不能改動。加以保留。暫告結局。你看這是不是僧人自毀佛法。雲老矣。無力匡扶。惟望具正知見的僧伽。共挽狂瀾。佛法不會滅的。

A Song (宋), a Jin (金) és a Yin (元) korban a világi kínai ruha stílusa megváltozott - de a kínai buddhista szerzetesek ruháinak stílusa egyáltalán nem változott. Ez indokolja, hogy a buddhista szerzetesek elhagyják a hagyományos ruhákat és kezdenek Dharma életmódra nem megfelelő ruhát viselni. Azt javaslom, hogy ez kell elhagyni, nem pedig a buddhista szerzetesek és apácák hagyományos szerzetesruházatát. Ha a szerzetesek és apácák nem viselnek megkülönböztető ruhát, akkor nem lehet mondani egy laikusnak a szerzetesektől, aki követi a fogadalmat. A kormány hallgatta a szavaimat és egyetértett e kérdések értékelésével. Továbbá egyetértettek abban, hogy a buddhista Dharma tanítások megtartandók, minden buddhista szerzetesnek követnie kell. Ez a megállapodás magam és a kormány között megakadályozta, hogy a buddhizmus és a szangha az önpusztítás állapotába essen. Bár én - Xu Yun - egy régi szerzetes, kevés képességgel, az igazságról beszéltem, hogy fenntartsam a Buddha-dharmát megakadályozva megsemmisülését (szükségtelen politikai reformok révén).

Javasolt irodalom és források

Xu Yun Mester által említett szútrák a nemzetközi adatbázisban:

1. T22n1428 四分律 (Si Fen Lu) Szabálygyűjtemény a Buddhista szerzetes közösségek számára. A szöveggyűjtemény a Vinaja-pitakában található. Buddha tanításai, avagy a Buddhadharma két nagy csoportra osztható: 'Dharma' - tan és 'Vinaja' - magaviselet. 第 22 冊 No. 1428 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯 共 60 卷,點選底下卷數可進入該卷
2. T24n1484 梵網經 (Fa Wang Jing) Brahmajala Sutra – 第 24 冊 No. 1484梵網經 後秦 鳩摩羅什譯 共 2 卷,點選底下卷數可進入該卷
3. T48n2025 勅修百丈清規 (Chi xiu baizhang qinggui, Baizhang Tiszta Szabályai) -第 48 冊 No. 2025勅修百丈清規 元 德煇重編 共 8 卷,點選底下卷數可進入該卷
4. T19n0945 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (Leng Yan Jing, Surangama Szútra) – 第 19 冊 No. 0945 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 唐 般剌蜜帝譯 共 10 卷,點選底下卷數可進入該卷
5. T13n0417 般舟三昧經 (Ban zhou sanmei jing, Pratyutpanna Samadhi Sutra) –第 13 冊 No. 0417 般舟三昧經 後漢 支婁迦讖譯 共 1 卷,點選底下卷數可進入該卷
6. T32n1667 大乘起信論 (Dachéng qi xin lun) – 第 32 冊 No. 1667 大乘起信論 馬鳴菩薩造 唐 實叉難陀譯 共 2 卷,點選底下卷數可進入該卷
7. T09n0262 妙法蓮華經 (Miaofa liánhuá jing, Lótusz szútra) - 第 9 冊 No. 0262 妙法蓮華經 姚秦 鳩摩羅什譯 共 7 卷,點選底下卷數可進入該卷
8. T10n0279 大方廣佛華嚴經 (Dafang guang fú huá yán jing, Avatamszaka-szútra) - 第 10 冊 No. 0279 大方廣佛華嚴經 唐 實叉難陀譯 共 80 卷,點選底下卷數可進入該卷
9. T17n0842 大方廣圓覺修多羅了義經 (Dafang guang yuán jué xiuduoluóle yi jing, Sutra of Perfect Enlightenment) - 第 17 冊 No. 0842 大方廣圓覺修多羅了義經 唐 佛陀多羅譯 共 1 卷,點選底下卷數可進入該卷
10. ...
11. ...


❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

magyar nyelvre fordította Yao Dong jushi 翻译: 耀东居士 @ Xing Long Tang | 2017.08 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings