"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.

Házirend (XING LONG TANG)

Kövess minket a Facebookon!

如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂A Xing Long Tang házirendje 醒龙堂众议院规则尊师尊教学 - Tiszteld a Mestereket és tiszteld a tanításukat.

学仁学义学武德 - Tanulj tisztességet, emberséget, harci erényeket.

苦练功夫 - Kitartóan gyakorold a kungfu-t.

Általános részek 一般部分

先静尔后有定, 定尔后能安, 安尔后能, 虑尔反能得.

 1. Figyelek magamra, tetteimmel mindig helyes példát mutatok, betartom a Tanrendet és gyakorló közösségem közmegegyezéseit.
 2. Egyenességet gyakorolva őszinte vagyok, segítem a gyakorló közösséget. Tartózkodom a lopástól (不偷盜), hazugságtól (不妄語), erkölcstelen cselekedetektől és csalástól (不殺生). Távol tartom magam az élőlények bántalmazásától (不殺生).
 3. Gyakorló közösségem fejlődése fontos számomra. Megteszek mindent azért, hogy a hely – ahol ismereteket kapok és tapasztalataim alapján a bölcsességet művelem – fennmaradjon, fejlődhessen.

  1. hallgatom és tanulom a tanításokat, szorgalmasan gyakorlok. Segítem a Mestert, segítem gyakorlótársaimat, mert tudom: közösen fejlődünk.
  2. időben és kimaradás nélkül járulok hozzá közös terheink rám eső részével, mellyel a körülmények fenntartását és fejlődését közösen biztosítjuk;
  3. aktívan veszek részt programjainkban, hogy minél többen ismerjék meg a Dharma igazságát és a tanítások bölcsességét;

 4. Testem és ruhám mindig tiszta, ápolt. Környezetem tisztaságára a rendet fenntartva vigyázok.
 5. Az autentikus buddhista harcművészet nem sport. Igaz Tan a testem és a szellemem egyesítésére, a belső nyugalom és harmónia megteremtésére, a a bölcsesség művelésével a tudatom megtisztítására annak felszabadítása felé.
 6. Előbb érkezem. Kezet és arcot mosok, majd csendben és cselekvőn készülök a gyakolrásra. [lehetőség szerint] Füstölőt égetek a régiek és minden élőlény tiszteletére.
 7. Gyakorlásról azért nem kések, mert a zaj, mit magammal hozok, megzavarhatja a gyakorlás menetét és a gyakorlótársaimat. Ha mégis előfordul, gyakorláshoz való csatlakzozásra a Mester szólít!
 8. Szüntelen gyakorlom a nagylelkűség, önzetlenség (布施)-, az erényesség, helyes viselkedés (持戒)-, béketűrés, türelem, tolerancia, kitartás, elfogadás (忍辱)-, szorgalom, erőfeszítés (精進)-, elmélyedés (禪定) és bölcsesség (慧, 般若) erényeit.
 9. Nem hangoskodom, távol maradok a harsány viselkedéstől.
 10. Eszközökhöz engedély nélkül nem nyúlok.
 11. Hagyomány szerint érkezéskor és távozáskor meghajlással köszöntöm a gyakorlásom helyét. A meghajlás cselekvő gesztusa a kiművelt bölcsesség elismerésének:

  1. Buddhának, mert feltárta-, elsőként megosztotta a Dharma igazságát
  2. Minden Tanítónak és Mestereknek, mert a Dharmát tisztán átadva életben tartják azt;
  3. Minden igaz gyakorlónak, mert a hagyományokat ápolva példaként állnak minden harcművész előtt;
  4. Vendégnek és látogatóknak akik meghívottként jelen vannak a gyakorláson;
  5. Minden gyakorlótársnak, mert fejlődésemet segítik;
  6. Minden formagyakorlat elején és végén, mert azok tapasztalataim forrásai;

 12. Gyakorlásom megkezdésekor az első meghajlás Buddhát-, a második minden buddhista Tanítót és Mestert illet, akik őrizték és őrzik a Tanítások tisztaságát. A harmadik meghajlással gyakorlótársaimat köszöntöm.
 13. Meghajlással üdvözlök minden tanítást amelyet gyakorlásaim során kapok.
 14. Hallgatom és értem a tanításokat, mert a gyakorlás nem csak fizikai gyakorlatokból állnak: valódi kiteljesedés belső fejlődésem következményeként jön el és a Dharma átérzésén alapul.
 15. Folyamatosan törekszem az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, melyek a helyes gyakorlás-, készségeim fejlesztésének alapjai.
 16. A gyakorlásaim során megismert technikák önmagam megismerésére irányulnak. Önvédelemre csak akkor használom, ha végképp semmi más nem lehetséges. Szüntelen törekszem az ilyen helyzetek elkerülésére.
 17. A gyakorlásaim során kifogásolható magatartásom-, megkárosítás, valamint hanyag, felelőtlen munkavégzésem-, a gyakorlói rend-, illetve illetve az oktatók, Mesterek utasításainak be nem tartása miatt a felelősségre vonható vagyok. Fokozott figyelmet fordítok a berendezések, felszerelések, eszközök megóvására, rendben tartására, valamint eszközzel és energiával való takarékosságra, a saját és közösségi tulajdon megóvására. Az általam okozott anyagi károkat azonnal megtérítem.

Haladó-, és baishi gyakorlók 高水平的弟子与拜师从业者

文武双修, 武林一家

A fentieken túl az alábiak megtartásával példaként állok minden ember előtt:

 1. Amit tanulok és gyakorlok, a kínai Chanbuddhista harcművészet egyik legszebb stílusa. E lehetőséget megbecsülve aktívan törekszem a következetes gyakorlásra, képességeim elmélyítésére és a Buddhadharma átérzésére.
 2. Az embereket [minden érző lényt] segítve állok helyt minden helyzetben.
 3. Átérzem, hogy Chan hagyományt őrzök és ápolok, melyet alázattal és kiemelkedő szorgalommal teszek.
 4. Aktívan veszek részt a stílus és a tanítások valamint a Dharma életben tartásában. A tanításokat tisztán - önmagam véleménye nélkül-, ítélkezéstől mentesen - adom tovább.
 5. Baishiként kötelességem a gyakorló közösségről-, a Xuan Zang TANteremről való gondoskodás. A Mester kérésére oktatok. Mindig, minden helyen-, helyzetben a stílust-, Chanbuddhista hagyományokat és a Xing Long Tang közösségét képviselem.
 6. Törekszem arra, hogy életemben mindent megtegyek az autentikus buddhista harcművészet fennmaradásáért, melyért én magam is felelős vagyok.

vissza | Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.


XING LONG TANG Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yaodong jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品