Xing Long Tang - HÁZIREND

HÁZIREND - gyakorlati útmutatások

Kötelező érvényű 2010. január 1.-től, minden gyakorló részére
A Xing Long Tang [Ébredő Sárkány Autentikus Kungfu Iskola] Mesterei, Tanárai
és haladó tanítványai mind elhivatottak az autentikus kínai harcművészet
hagyományos értékeinek gyakorlása és átadása iránt.
Xing Long Tang - 2017

Nagyra becsült Zhang ErYu Nagymester tiszteletére

❀ ❀ ❀

Általános részek

 1. Igyekszem és példát mutatok, betartom a Tanrendet és Iskolám közmegegyezéseit.
 2. Egyenességet gyakorolva őszinte vagyok, segítem az Iskolámat. Nem lopok, nem hazudok, nem csalok. Távol tartom magam az élőlények bántalmazásától.
 3. Minden lehetőség fontos, mely a Közösségem fejlődését jelenti. Minden gond nehéz, ha külön nehezedik rám, de utat mutat, ha közösen – összefogással megyünk előre. Az Iskola tagjaként a lehetőségek kiszélesítése múlik rajtam. Megteszek mindent azért, hogy e hely – ahol ismereteket, tapasztalatokat és bölcsességet kapok – fennmaradjon, fejlődhessen:

  1. szorgalmasan gyakorlok;
  2. kimaradás nélkül, időben fizetem meg a közös terheink rám eső részét, mely apró figyelmesség az Iskola fenntartásához;
  3. aktívan veszek részt minden közösségi és egyéb programban azért, hogy minél többen ismerjék meg e tanítások bölcsességét;

 4. Nem kések, mert zaklatottságom és a zaj, amit magammal hozok, megzavarja a gyakorlás menetét és a gyakorlótársaimat. Ha mégis előfordul, gyakorláshoz való csatlakzozásra a Mester szólít!
 5. Testem és ruhám mindig tiszta, ápolt. Környezetem tisztaságára a rendet fenntartva vigyázok.
 6. A Mester döntése, hogy engem tanítani fog, vagy sem. Tanításait megfogadva szüntelen törekszem a helyes gyakolrásra.
 7. Hallgatom és megértem a tanításokat, mellyel a Mester engem tanít. Gondolataimat elcsendesítve szorgalmasan gyakorlok, ismereteim szélesítéséért minden tőlem telhetőt megteszek. Segítem a Mestert, segítem gyakorlótársaimat – mert tudom: közösen fejlődünk.
 8. Tapasztalataimat a Mester segítségével az újonnan érkezőkkel megosztom, tudatában annak, hogy egyre többet kell gyakorolnom. Ezért fokozottan figyelek magamra, tetteimmel mindig helyes példát mutatok.
 9. Minden, amit eddig tanultam: kezdet. Mindent, amit most tanulok: fejlődés, mely csak a tapasztalatok megértésével valósul meg. Ezekre rendszeres gyakorlásaimban tehetek szert, melyhez kellő alázat, megértés szükséges. Szüntelen gyakorlom ezen erényeket.
 10. A gyakorlásaim során kifogásolható magatartásom-, megkárosítás, valamint hanyag, felelőtlen munkavégzésem-, a gyakorlói rend-, illetve illetve az oktatók, Mesterek utasításainak be nem tartása miatt a felelősségre vonható vagyok. Fokozott figyelmet fordítok a berendezések, felszerelések, eszközök megóvására, rendben tartására, valamint eszközzel és energiával való takarékosságra, a saját és közösségi tulajdon megóvására. Az általam okozott anyagi károkat azonnal megtérítem.

Xing Long Tang gyakorlói útmutatásai

A hely, ahol gyakorolok nem tornaterem, hanem az a hely, ahol a Tanító tanítását hallgatják. A gyakorlásnak nincsenek fizikai korlátai.

 1. Az autentikus kínai harcművészet nem sport: igaz Tan a tudatom megtisztítására, a testem és a szellemem egyesítésére, a belső nyugalom és harmónia megteremtésére.
 2. Előbb érkezem. Kezet és arcot mosok, majd csendben és cselekvőn készülök a gyakolrásra. [lehetőség szerint] Füstölőt égetek a régiek és minden élőlény tiszteletére.
 3. A Chanbuddhista hagyomány szerint érkezéskor és távozáskor meghajlással köszöntöm a gyakorlásom helyét. Meghajlással üdvözlök minden tanítást, amelyet kapok.
 4. Gyakorlásom megkezdésekor az első meghajlás Buddhát-, a második minden buddhista Mestert-, s Rou Gong Quan Mestereket illeti, akik lehetővé tették a gyakorlásom. A harmadik gyakorlótársaim, a közösségem tiszteletére történik.
 5. Mellkasom előtt összetett kéz és meghajlás: egyértelmű-, a tisztelet cselekvő gesztusa a tudás elismerésére:

  • Buddhának, minden buddháknak és buddhista Mestereknek, mert a Dharmát megosztva életben tartják azt;
  • Minden Tanítónak és Mesternek, akik a hagyományokat ápolva példaként állnak minden harcművész előtt;
  • Vendégnek és látogatóknak, akik meghívottként jelen vannak a gyakorláson;
  • Minden tanítványnak és gyakorlótársaimnak, mert fejlődésemet segítik;
  • Minden formagyakorlat elején és végén, mert tapasztalataim forrásai;
  • Ha rövidebb ideje gyakorló vagyok, elsőként én hajlok meg a tapasztaltabb tudással bíró gyakorlótársam előtt;
  • MINDEN MESTERNEK, SZERZETESNEK, ISKOLAVEZETŐNEK és TANÍTÓNAK akivel életem bármely napján bárhol, bármikor, bármely helyzetben találkozom, mert példát mutatva életben tartják a Tanításokat;

 6. Nem hangoskodom, távol maradok a harsány viselkedéstől. Példamutatón tartom fenn a tisztaságot.
 7. Gondoskodó vagyok gyakorlótársaimmal szemben.
 8. Eszközökhöz engedély nélkül nem nyúlok.
 9. Hallgatom és értem a tanításokat. Minden forma egy mozzanattal kezdődik, minden mozzanat: tapasztalás, egy lépés az Úton. Előre, vagy hátra: rajtam áll: gyakorlásaim nem csak fizikai gyakorlásokból állnak: valódi kiteljesedés belső fejlődésem következményeként jön el.
 10. Az üresség elsődleges - a tanítások maguktól értetődők. A Mester feltétel nélküli, a gyakorlótársaim minden tapasztalat forrásai.
 11. Tanulom, megértem az elméleti ismereteket, folyamatosan törekszem azok gyakorlati alkalmazására, melyek a helyes gyakorlás és készségeim fejlesztésének alapjai.
 12. A gyakorlásaim során megismert technikák Chan szemlélete saját magam megismerésére irányulnak. Önvédelemre csak akkor használom, ha végképp semmi más nem lehetséges. Szüntelen törekszem az ilyen helyzetek elkerülésére.

Xing Long Tang iskola haladó-, és baishi gyakorlóinak közmegegyezései

A fentiek vonatkozásában példát mutatok Iskolámon belül és kívül egyaránt, valamint:

 1. Amit tanulok és gyakorlok, a kínai Chanbuddhista harcművészet egyik legszebb stílusa. Lehetőséget megbecsülve aktívan törekszem a következetes gyakorlásra és képességeim elmélyítésére.
 2. Harcművész módjára, az embereket [minden érző lényt] segítve állok helyt minden helyzetben.
 3. Átérzem, hogy [Chan] hagyományt őrzök és ápolok, melyet mindig alázattal és kiemelkedő szorgalommal teszek.
 4. Aktívan veszek részt a stílus és a tanítások fenntartásában-, életben tartásában. A tanításokat tisztán - önmagam véleménye és ítélkezéstől mentesen - adom tovább.
 5. Baishi –ként kötelességem a gyakorló közösségről való gondoskodás. A Mester kérésére oktatok. Mindig, minden helyen-, helyzetben a stílust-, Chanbuddhista hagyományokat és a Xing Long Tang-ot képviselem.
 6. Törekszem arra, hogy életemben mindent megtegyek a kínai autentikus harcművészet fennmaradásáért, melyért én magam is felelős vagyok.

Vissza

0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings