XING LONG TANG - Wu Gong 《五工》, az Öt Készség

Wu Gong 《五工》

Az Öt Készség megértése a Rou Gong Quan -ban

Nagyra becsült Zhang ErYu Nagymester tiszteletére

❀ ❀ ❀

A harcművészet a Qi elméletén alapszik, valójában a Qi Gong részének tekinthető. Készség és képesség kialakítását célozza, amelyet Gong-nak nevezünk (belső). Erre épül a Quan, a technika (külső). A Rou Gong Quan -ban a Gong-ok (helyes gyakorlás) a technikák hatását többszörösére növeli. Míg alkalmazásai lágyak, a végpontok kemények. Chanbuddhista stílus lévén a hangsúly az elvezetésen van: egyenesen előre haladva, elfordulásokkal. Az alkalmazott ❀ Rou Gong Quan 《柔功拳》 (ld. még: ❀ Chan Gong Rou Quan 《禅功柔拳》) hatékonyságát a helyes gyakorlás "Öt Készsége" 《五工》 jelenti (mint külső), amely az Öt Legfontosabb Lényeg 《五大要素》 által érhető el (belső). Szemelvényekből, fennmaradt írásos töredékekből rekonstruálhatók azon iránymutatások, a helyes gyakorlás alapkövei: a koncentráció-, egyensúly és a belső összhang fejlesztését teszi(k) lehetővé.

五工就是: 棉、涟、圆、观、全。

Az Öt Készség: Mian 《棉》, Lian 《涟》, Yuan 《圆》, Guan 《观》 és Quan 《全》.


 • Mian 《棉》 jelentése „pamut”.

  棉:意思是看起来像棉花,很软、很放松、很平静。这并不意味着完全像丝,而是像丝一样承受能量,我们是指这八种特质:共同负荷能量,稳定,集中,柔软,轻盈,放松,同时有力量和绝对安静

  Ez a készség a nyugodtság készsége. A kifejezés nem fedi teljesen e jelentést, mert jelenthet „selymet” is. A gyakorlás során az áramló, hullámzó energia szimbóluma, melynek Nyolc Minőségét ismerjük a gyakorlásban, a kínai autentikus harcművészetben: stabilitás, hangsúly, lágyság, könnyedség, relaxáció, egyidejűleg erő és tökéletes csend. A Rou Gong Quan túlnyomó részt nem fizikai erővel dolgozik, helyette a mentális erőre fókuszál, a ❀ Fa Jin 《發勁》 elérését és alkalmazását szorgalmazza.

 • A Lian 《涟》 jelentése „áramlás”.

  涟:意思是绵延、流动,这意味着持续的能量,应该是从头到脚、从脑到心以及在我们每次呼气吸气的时候,都需要不断地流动。所有的动作都连续不间断。我们的师傅,张师傅说,上一总体上动作是为下一个动作做准备,这就是为什么每一个动作都必须与下一个动作完全连接。你不应该中断流动的动作,因为这样会中断流动的能量,流动能量的中断意味着错误的能量。这就是为什么柔功拳的基本原则即便在今天仍被称为“浮云和流水”。通过连续不断的能量和动作,我们可以修复身体的平衡。

  A belső energia folyamatos keringésére utal, amely a stílus minden mozdulatában jelen van és a tudat-, szív- és az egységes légzés irányítja. Minden kombináció (és mozdulat) törés nélkül egymásból születik. A kínai mesterek úgy tanítják, hogy az „utolsó mozdulatod a következő felkészülése”. A kapcsolat a technikák közt így lesz tökéletes. Nem kell megszakítani, megállni - az áramlás folyamatos lesz. A Rou Gong Quan alapelve a „úszó felhők és a csobogó víz technikája" (Fu Yun Hé Yun Xíng Shui 浮云和运行水). A folytonosság, a folyamatos energia és mozgás lényeges, mely a testben kialakuló egyensúly helyreállításához és megerősítéséhez nélkülözhetetlen.

 • A Yuan 《圆》 jelentése „kör” az ebből származtatott képesség a „körkörösség”.

  圆:意味着圆形或循环。当我们练习功夫的时候,必须循环稳步移动。所有的动作都需要这样,没有例外。能量从丹田传递到我们内心或身体的能量中心,然后到我们的手和腿。

  Gyakorlás közben körök mentén születik minden mozdulat és kombináció, a megfelelő alapgyakorlat a ❀ Chan Yuan Gong 《禅圆功》. A belső energia áramlása így biztosítható a Dantian (丹田)-ből a test közepén felfelé a karokba és lábakba.

 • A Guan 《观》 „szemlélődést” az ebből fakadó mély megértést jelenti.

  观:意思是全神贯注。我们所说的全神贯注是指,当我们练习功夫的时候,我们必须专心致志、全神贯注。我们不应该受到任何外部因素的影响,唯一应该引起我们关注的是我们能看得到动作,感受得到动作,与动作合二为一。只有我们在练柔功拳时能绝对地专心,我们才能够感受得到气功。

  Gyakorlás közben koncentrációra és megértésre van szükség. Kezdetben minden forma külső dolog, de helyes gyakorlással e figyelem befelé fordul miközben a tudat tiszta lesz. Minden mozdulat érzékelése belülről történik, az intuíció hatása egyre jelentősebbé válik. A Rou Gong Quan technikáiban ekkor jelenik meg a Jin.

 • Quan 《全》 jelentése „teljesség”.

  全:意味着完整。柔功拳的每一个动作都牵动了整个身心。当身体的一部分动了,整个身体就动了。当身体的一部分静止了,整个身体也静止了。人的精神也是如此。每一个动作都使用能量,通过手传递给手指反映出这一点。这就是为什么手指感觉气、能量至关重要。只有当你的感受到手指的能量,这意味着你做得很好,这样做是正确的。

  A Rou Gong Quan minden mozdulatában a test teljessége van benn. Ha az egyik rész mozog, az egész test mozog. Amikor egy rész megáll egy pillanatra, a test mozgása is megáll. Ugyanez történik a tudattal is. Minden mozdulat a Qi-t használja, mely érződik a karokban és az ujjak végén. Ez csak helyes gyakorlás során érezhető, amely azt jelenti, hogy amit teszel helyes és eredményes. Ez a Rou Gong Quan.

在练习柔功拳的时候了解这些是绝对有必要的,柔功拳开发内功,集合了5种技能,通过调节放松使身心协调。从而我们的感觉会变得敏锐、清晰,我们的意识是清醒的,没有人为和外部的打扰,只有我们自己的身体、能量和精神,我们充满了幸福感。

Öt Legfontosabb Lényeg 《五大要素》

Míg a fentiek a látható-, külsőhöz tartoznak (Quan), addíg az Öt legfontosabb Lényeg művelése nélkül ezek nem jelennek meg a gyakorlásodban. Így a fentiek gyökere az Öt Legfontosabb Lényeg 《五大要素》, melyet művelned kell. Ezek a Tudat (心, Xin / 意, Yi), valamint a harcművészetben nevezett Három Drágaság (精, Jing / 氣, Qi / 神, Shen).

A Vers: 此學技五大要素也。

  心愈專 - Xin yu zhuan
  Koncentrált Tudat

  意昧三 - Yi mei san
  Háromszoros rejtő szándék

  精愈堅 - Jing yu jian
  A Lényeg erősítése

  氣愈安 - Qi yu an
  Az Energia stabil.

  神愈鮮 - Shén yu xian
  A Lélek kitisztul


Javasolt irodalom

 • Tudat és tudatosság a harcművészetben 《心/意》 - A Xin és Yi megértése a Rou Gong Quan -ban
 • Neigong Világa - ALAPELMÉLETEK (基本理论), II. fejezet: A Három Kincs - 三宝
 • Három Tájék Megértése 《明三节》
 • Három Üresség 《三空》

  Xiao Feng Cserkész Gábor Mester @ Xing Long Tang
  Rou Gong Quan tanítások és gyakorlati alkalmazások I 2016 v2, második kiadás.
  Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk:
  master KUKAC rgm PONT hu I web: www.kinainfo.hu és www.rgm.hu

  vissza | ❀ index | ❀ harcművészeti jegyzetek és publikációk  0

  XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
  Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
  Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
  How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings