"自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品
Self-cultivation of the nature is merit, Self-cultivation of the body is virtue.
Platform Sutra of the Sixth Patriarch, Ch.3.

XING LONG TANG - Öt Készség 《五工》

Kövess minket a Facebookon!

如何增强自己的身心健康和效能与学习佛法和练柔功拳 - 这是醒龙堂 []


AZ ÖT KÉSZSÉG 《五工》
...


A buddhista harcművészet gyakorlása a természetes reakcióikat és a test mozgását a tudat által vezérelve átalakítja. Ezt nevezzük "belső mozgásnak", bár e fogalomnak számos összetevője van. A belső mozgás feltárása-, szemlélése és fejlesztése indirekt módon-, a qi-vel (气) való munka (气功, 内功) mentén válik lehetségessé. Közvetlenül-, akarat érvényesítésével e gyakorlás nem hoz eredményt, épp ellenkezőleg: a tudati akadályok felhalmozódásához vezet. A helyes gyakorlással lehetőség van a tudat mozgásainak-, késztetéseinek feltárására a technikai gyakorlásban, ha ennek során a mozgás pillanatában az Öt Készség 《五工》 mindegyike jelen van. E külső jellemzők létrejöttének okaként az művelése említhető.

Úgy is mondhatjuk, hogy minél tisztább állapotban van jelen az Öt Lényeg v. Készség (五工) a pillanatban, annál jelentősebb hatása van ugyanabban a pillanatban a technikának. Helyesen gyakorolj. Legyen fókuszáltabb a tudat (心愈專), az alkalmazásokban háromszorosan fedd el a szándékod (意昧三), meghaladva minden ragaszkodásod az energia is csendes lesz (氣愈安), így erősebbé válik a hatás/esszencia (精愈堅), frisebbé válik az érzékelés/lélek (神愈鮮). Ezeket nevezzük az Öt Legnagyobb Lényegnek 《五大要素》.

Mian 《棉》 jelentése "pamut"

棉: 意思是看起来像棉花,很软、很放松、很平静。这并不意味着完全像丝,而是像丝一样承受能量,我们是指这八种特质:共同负荷能量,稳定,集中,柔软,轻盈,放松,同时有力量和绝对安静

Ez a készség a nyugodtság készsége, a gyakorlás során áramló-, hullámzó energia, mely lágy-, laza és békés. A "mian" állapotak nyolc minőségét külöböztetjük meg a mozgásban. Lehet stabil, hangsúlyos, lágy, könnyed, relaxáló, átható, erőteljes és tökéletes csend.

A Lian 《涟》 jelentése "áramlás"

涟:意思是绵延、流动,这意味着持续的能量,应该是从头到脚、从脑到心以及在我们每次呼气吸气的时候,都需要不断地流动。所有的动作都连续不间断。我们的师傅,张师傅说,上一总体上动作是为下一个动作做准备,这就是为什么每一个动作都必须与下一个动作完全连接。你不应该中断流动的动作,因为这样会中断流动的能量,流动能量的中断意味着错误的能量。这就是为什么柔功拳的基本原则即便在今天仍被称为“浮云和流水”。通过连续不断的能量和动作,我们可以修复身体的平衡。

A belső energia akadálytalan-, folyamatos, a mozgás így áramlóvá válik. A kínai mesterek úgy tanítják, hogy az "utolsó mozdulat a következő felkészülése". A kapcsolat a technikák közt így lesz tökéletes. Az egyik alapelv az "úszó felhők és a csobogó víz technikája" (浮云和运行水): a folytonosság, a folyamatos energia és mozgás, mely csak úgy jöhet létre, ha a tudat mentes a gondolatainak megragadásától.

A Yuan 《圆》 jelentése "kör"

圆:意味着圆形或循环。当我们练习功夫的时候,必须循环稳步移动。所有的动作都需要这样,没有例外。能量从丹田传递到我们内心或身体的能量中心,然后到我们的手和腿。

Körök mentén születik minden mozdulat. E képesség művelésére a Chan Yuan Gong 《禅圆功》 a legjobb gyakorlat. A belső energia elcsendesítése (氣愈安) a Yuan Gong művelésével is biztosítható. A körkörösség kiművelése alapfeltétel.

A Guan 《观》 a "szemlélődés", az ebből fakadó átérzés.

观:意思是全神贯注。我们所说的全神贯注是指,当我们练习功夫的时候,我们必须专心致志、全神贯注。我们不应该受到任何外部因素的影响,唯一应该引起我们关注的是我们能看得到动作,感受得到动作,与动作合二为一。只有我们在练柔功拳时能绝对地专心,我们才能够感受得到气功。

A helyes gyakorlás során egyre fókuszáltabbá válik a tudat (心愈專). Ennek fenntartása nehéz, mert amint észreveszed ezt, a koncentrációd ereje (定力) csökkenni fog: a felmerült gondolatok, érzések megragadásával tudatod kibillen. Viszont van egy fontos különbség. A felismerés a tudat rögzült értelmezéseiből származik, míg a szemlélődés akadálytalan, érzelmi bevonódástól mentes. Ebben az állapotban egyre inkább áttetszőbb lesz a szándék, amelyre a háromszorosan elfedett szándék (意昧三) fogalmat használjuk. A "szemlélődés" magasszintű buddhista gyakorlat, mely állapotban nem a szemlélt jelenséget figyeli a gyakorló, hanem azt, aki szemlél. Megfelelő gyakorlással megtapasztalható a tudat valódi természete.

Quan 《全》 jelentése "teljesség".

全:意味着完整。柔功拳的每一个动作都牵动了整个身心。当身体的一部分动了,整个身体就动了。当身体的一部分静止了,整个身体也静止了。人的精神也是如此。每一个动作都使用能量,通过手传递给手指反映出这一点。这就是为什么手指感觉气、能量至关重要。只有当你的感受到手指的能量,这意味着你做得很好,这样做是正确的。

Nem megfelelő gyakorlás a létrehozott formákra és technikákra fókuszál, a gyakorlóban vélemények sokasága jelenik meg, melyek megszámlálhatatlan késztetést okoznak. Így nem beszélhetünk teljességről. A helyes gyakorlás azonban laza, áramló, tökéletes kapcsolatban áll a környezettel, a jelenségekkel. Mozgásban: ha az egyik rész mozog, az egész test mozog. Amikor egy rész megáll, a test mozgása is megáll. Amikor a tudat gondol, a gondolat megragad, ami szakaszossá teszi a test mozgását. Teljesen nyilvánvaló, hog így az nem esz teljes. A tudat késztetései - melyek a nem-tudásból (无明) fakadnak - elfednek.

在练习柔功拳的时候了解这些是绝对有必要的,柔功拳开发内功,集合了5种技能,通过调节放松使身心协调。从而我们的感觉会变得敏锐、清晰,我们的意识是清醒的,没有人为和外部的打扰,只有我们自己的身体、能量和精神,我们充满了幸福感。Ha többet szeretnél megtudni e tanításról, akkor tanulmányozd Buddha tanításait.
Ha megpróbálnád azt gyakorlás közben megtapasztalni, gyere el a Xing Long Tang -ba és gyakorolj velünk.


Kapcsolódó jegyzetek, publikációk

  • ...
  • ...
  • ...

vissza | Köszönjük, ha megosztod ezt a lapot.XING LONG TANG Autentic Gongfu School | CLASSROOM: XUAN ZANG DHARMA HALL (玄奘讲堂) ⚐ 1076 Budapest, Garay utca 13-15.
HONORARY PRESIDENT: Zhang Eryu Grandmaster | MASTER: Xiao Feng [Yao Dong Jushi] ✉ master [at] rgm [dot] hu
CULTURAL EXCHANGE & HQ: CHINESE ART CENTER | Member of Traditional Gongfu and Wushu Federation
© All Rights Reserved 1995-2020 | Your use of this Website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions

武林一家 | | "自修性是功,自修身是德" - 六祖坛经, 第三品