XING LONG TANG - CHAN YUAN GONG 《禅圜功》

CHAN YUAN GONG 《禪圓功》 vagy 《禅圜功》

A Yuan Gong 《圓功》 megértése a Rou Gong Quan -ban

A "Chan Yuan" egy több értelmű szóösszetétel. Elsődelegesen "körköröst", vagy "tekeredőt" jelent. Olyan alapgyakorlatról van szó, amely a körök mentén történő alapmozgást tanítja és mélyíti el. Megnevezésében a "Chan" 《缠》 írásjegye a Chan (mint Zen) írásjeggyel is helyettesíthető 《禅》 - az iratokban és feljegyzésekben is így ezzel a megnevezéssel találkozol. A Chan Yuan Gong 《禪圓功》 jelenti a Rou Gong Quan 《柔功拳》 "körelméletét", az első, belső gyakorlatsort, melyen minden védés és támadás (Quan) végighalad. A Chan Yuan 《缠圆》 mint kifejezés az egymásból születő technikákra és a Qi spirális mozgására utal (melyet a "tekeredő" jelző is mutat). E kifejezésből és gyakorlatból jött létre a Chan Si Gong 《缠絲功》 is. A Yuan Gong emelt szintű adaptációja a Fa Jin 《發勁》 kiművelését teszi lehetővé. A körelmélet írja le a test körökön keresztül történő elmozdulását, melyen minden technikának haladnia kell. Ezt három kör alkotja. A nagykör, kiskör és vezérkör együttes alkalmazása a Yuan Gong 《圓功》 lényege, ezért fontos alapgyakorlat. A lábakból indított mozgás, a laza (térdek által irányított) csípő és a helyes erőátvitel formákban történő alkalmazását készíti elő. Helyben végzendő gyakorlatsor: kapcsolódj, tartsd a közepet, használd ezt az energia továbbítására. Nei Gong gyakorlat lévén, a test izmainak lazításával, az izületek mozgásának - így a test részeinek - összehangolásával jelentősen fokozza a Qi keringését, teret engedve a megfelelő áramlásának.

前人之事 后人之师

Rendszeres gyakorlása két szempontból lényeges. Elsősorban a Rou Gong Quan alaptanításai ezen keresztül érthetőek meg, ahol a körkörös védések (lágy) és egyenes ütések (kemény) egyidejűsége és horizontális / vertikális kapcsolódása megtörténik. Másodsorban megmutatja, hogy az alsó dantian passzív körkörös mozgása / forgása (ld: csípő / derék szerepe) irányítja a karokat melyek sosem mozognak külön és önállóan. Így alul a Yin alul, felül pedig megszületik a Yang. 《柔到盡時便是剛, 剛到盡時便是柔》 A Yuan Gong -ra épül a Chan Si 《纏絲》, melyet leginkább a Chen és Wu taiji gyakorlók ismernek. A Chan Si Jing 《纏絲精》 a kialakult energiára vonatkozik, míg a Chan Si Gong 《纏絲功》 ennek az energiának kigyakorlását jelenti.

A gyakorlatban

A Gong 《功》.

理就是法、而法也是理.

A Chan Yuan Gong gyakorlása az alapformáinak megértésével kezdődik. Ekkor még nem szükséges mélyebb értelmet keresned a gyakorlatokban. Törekedj a laza és "akadás-menetes"-, gondolkodás nélküli végrehajtásra. Bizonyos idő elteltével a mozgás egységesebbé és hullámzóvá válik. Figyelned kell a súlypontod, sarkaid, az izületek összhangját. A mozgásod dinamikája lesz fontos, az emelt szintű gyakorlás innen kezdődik. A Yuan Gong alkalmazása a körök harcművészeti alkalmazásáról szól, amelyek koncentrikusan képesek elvezetni a támadásokat. A gyakorlatsor ekkor válik a harcművészeti képességek kialakításának alapjává. A Mesterek a Yuan Gong gyakorlatainak meghivatkozásuk okán nevet adtak. Ezek a nevek olyan jelzőkből állnak, amelyek jelentése az adott gyakorlat fő tanítására-, jellemzőire utalnak.

  

Chan Yuan Gong I. és V. gyakorlata (Yao Jue Barnóczki János, Honecz Anna Lujza)

    Példa. 《请风摆柳》 amely a vezérkör műveléséről: a csípőről / derék használatáról szól. A Qing Feng 请风 a (természetes) tiszta szelet jelenti, amely nem erős és nem gyenge. Nem egy oldalról (azonos irányból) fúj: kavarog. Határása a Fűzfa 柳 vékony ágai "táncot járnak", "kavarognak" e szélben. A Qing Feng 请风 kifejezés a Qi-re utal. E mozgás a Bai 摆, amely az egyik belső fogalom a Rou Gong Quan-ban (ld: forgás!). A Fűz 柳 jelentős ebben az elnevezésben, mert erős a gyökere és a törzse (értsd: belső, v. lent), viszont vékony ágai nagyon rugalmasak (értsd: külső, v. fent). A Fűz törzse a "kemény" és "stabil"-, a Fűz ágai pedig a "rugalmas" és "kitérő" mozgás megtestesítői. A szél ereje önmagában nem érződik (látszik), hatását a fűz ágain figyelheted meg. A szél - különösen a Qing Fong - maga a Qi, amely a gyakorlatban a formát tölti meg. A lépés/láb a Fűz törzse, a csípő és a karok a vékony ágai, mely megfelelő technika mentén ostorszerű támadásra képesek (ld: Baofali és FaJin!).

差之毫厘.缪之千里

1. 《避日遮云》 - BiRiZheYun

6. 《逆水行舟》 - NiShuiXingZhou

3. 《请风摆柳》 - QingFengBaiLiu

4. 《力劈华山》 - LiPiHuaShan

5. 《秋风扫荷》 - QiuFengSaoHe

2. 《迎风(掸dan)尘》 - YingFengHuiChen

7. 《双手莲花》 - ShuangShouLianHua

8. 《力拉九牛》 - LiLaJiuNiu

9. 《饿虎...神》 - E'HuShuShen

A Gong célja a test összhangjának megteremtése, a képességfejlesztés, a Qi gyarapítása-, minőségének javítása és írányítása. Ezért a fejlődésed nélkülözhetetlen eleme. A Chan Yuan Gong a test ellazítása és lesüllyedése, izületi lazaság, körkörösség és alkalmazok valamint a magasfokú koordináció kialakítását teszi lehetővé. a Gong gyakorlása mindíg lassú mozdulatok mentén történik, a figyelem nem a küslő technikán, hanem a belső mozgáson / érzeteken van, amelyek helyes irányba viszik a gyakorlásodat.

Légy szorgalmas!

A Quan 《拳》.

Chan Yuan Quan 《禪圓拳》 - alkalmazások

A Chan Yuan Gong gyakorlatai rejtett alkalmazásokat tartalmaznak (Quan), melyek különböző iratokban (Yuan, Ming, Qing) is fellelhetők (ld.: harcművészeti tanulmányok > Qi Gong története). Formái a lassú-, páros gyakorlatokban válnak a pusztakezes harc gyakorlásává. Lényeges, hogy nem a másik legyőzése, hanem mozdulatainak elvezetése a cél. A körökből egyenes vonalú ütések jönnek létre. A Chan Yuan Gong alkalmazásait Chan Yuan Quan -nak 《禪圓拳》 nevezzük. Gyakorlása az autentikus harcművészet mélyebb megértést segíti. A Rou Gong Quan gyakorlási tematikájában 《正规训练的十二级》 korán, a második/harmadik szakasztól kezdődik ennek alkalmazása.

《风摆荷叶》
Rou Gong Quan alkalmazások a Chan Yuan mentén
(Yao Jue Barnóczki János)

《淹手》
Rou Gong Quan alkalmazások a Chan Yuan mentén
(Yao Jue Barnóczki János)

Javasolt irodalom

feltöltés alatt...
...
...
...

vissza | ❀ index0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings