XING LONG TANG - Amit az "Amituofo" köszöntésről tudni kell   Amit az "Amituofo" köszöntésről tudni kell

❀ ❀ ❀Magyarországon legtöbben a kungfusok körében hallják ezt a kifejezést, mint köszöntést. Sokan félreértelmezik-, vagy nincsenek tisztában a jelentésével, ezért ebben a jegyzetben igyekszem tisztázni ezt, mint fogalmat-, s mint annak használatát a kínai hagyományban.

Az Amituofo (阿弥陀佛) egy Buddha neve-, Amituo (阿弥陀, Amitābha) Buddháé (佛), aki a Nyugati Tiszta Föld Buddhája. Neve azt jelenti, hogy "végtelen fényesség (无量光)", "végtelen élet (无量寿)", "végtelen bölcsesség (无量智慧)". Egy közös kifejezés a (shaolin) kungfu iskolákban és a kínai buddhista tradícióban - utóbbival kapcsolatban a Tiszta Föld (净土宗) és a Chan (禅宗) irányzatokra gondolok.

Üdvözlés (致敬)

Az Amituofo -t (阿弥陀佛) leggyakrabban mint üdvözlést (致敬) hallod, mert így köszöntik egymást a kínai buddhista szerzetesek és buddhista gyakorlók, hívők. A kínai harcművészet forrása egy buddhista kolostor, az itt élő buddhista szerzetesekből kiváló "harcos szerzetesek (少林僧兵)" is így köszöntötték egymást. Ez a mai napig fennmaradt, ezt a köszöntést használják a shaolin kungfu-t-, valamint minden-, buddhista harcművészeti stílust gyakorlók is. Ilyenkor a felek a tenyerüket a mellkas előtt összeérintve hajolnak meg egymás előtt és "Amituofo" nevének kimondásával köszöntik egymást. Gyakran láthatsz egykezes üdvözlési formát is, ahol a gyakorló csak a jobb tenyerét használja a mellkasa előtt. Ez a forma a Második Pátriárka, Huike (487-593, 二组慧可) emlékének szól, akinek nem volt bal keze. A buddhizmusban az "Amituofo" kifejezést szinte mindre használjuk: jelezzük vele, hogy valami "nagyszerű", hogy elnézést kérünk, de jelenti azt is, hogy "szia", "viszlát", "köszönöm", stb... Számos mindennapos élethelyzetben használjuk, nem csak a kungfu gyakorlásban.

A nianfo (念佛) gyakorlat

"Nianfo (念佛)" buddhista kifejezés jelentése: "tudatban felidézni Buddhát", gyakorlata a "ki az, aki éber a buddhára?" (念佛是誰, nianfo shi shei), ami Amithaba Buddha (阿彌佗佛) nevének ismétléséből (持名念佛, chi ming nianfo) áll. Az első szútra, amely a nianfo gyakorlatát említi a Banzhou Sanmei Jing (般舟三昧經, T13n0417) mely cca. úgy fordítható: "A Jelen Buddhiáival szemtől-szembe való találkozás szamádhijának Szútrája.

A nianfo írásjegyeiben a nian (念) két karakterből áll. A csúcs "jin" (今) jelentése "most"-, "épp ebben a pillanatban"-, "jelenleg". Az alsó része a "xin" (心), mely "szivet" jelent, de a buddhista terminológiában (szútrákban, tanításokban) - a Chan -ban az eredendő tudatot jelenti. E kettő együtt alkotja a nian szót, ami azt jelenti, hogy ébernek kell lenned arra, hogy épp most, épp ebben a pillanatban meglátod a tudatod valódi természetét. Az éberség (vagy emlékezés, 念, nian) különböző fajtái közül a legegyszerűbb a név ismétlése, ezért választják sokan elsődleges buddhista gyakorlatukként. Ennek segítségével fejlesztik tudatukat az összeszedettség elérésében, ezért a tudat lecsendesítésének is eszköze. A tudat fokozatosan egyhegyűvé válik, így nem ad helyt a csapongó gondolatok felmerülésének. Az ilyen gyakorlással annak koncentrációs ereje (ezt "dingli" -nek nevezzük 定力) növekszik, így képes lesz majd a felszabadulásra. A gyakorlatban ez a "tudat védelme (扞心)".

A kérdésben - "Ki az, aki éber a buddhára?" - a figyelem magára a cselekvőre irányul. Ezt pedig a név ismételgetése közben kell feltenned, így elkerülheted, hogy a gondolataid elragadjanak. A feladatod tulajdonképpen a figyelem megfordítása a cselekvőre: van-e ott valaki? A Chan tanítás rámutat arra, hogy nincs senki aki mondja, sem pedig aki hallja. S mégis jelen van a beszéd és a hallás egyaránt. Ha észreveszed, hogy nem létezik egy végső "én", hanem csak megjelenik a hang majd eltűnik, e pillanatban megszűnik a ragaszkodás. Ez a megértése annak, hogy cselekvő és tapasztaló nélkül létezik cselekvés és tapasztalás. Ha nincs "én" (=cselekvő és tapasztaló), vagyis az "én" üres (, kong), akkor nincs kötődés semmihez sem. Kötődés nélkül nincs szenvedés. Az "Amituofo" (阿彌佗佛) ismétlése és a „Ki cselekszik? / Ki az, aki éber a buddhára?" kérdése (a Chanban ezt nevezzük 話頭, huatou –nak) olyan gyakorlat, melyeket együtt-, de külön is használhatod. A huatou az irracionális vagy nem válaszolható kérdések alkalmazását jelenti, hogy a kérdezőt maga a kérdés eredetéhez vezesse vissza, - mely a gondolkodás előtt álló pont. Tehát a Chan gyakorlatban a nianfo-t samadhi-hoz használják (ding 定, azaz mély koncentráció), majd a huatou "aki az Amituofo-t recitálja" az introspektív betekintés módszereként.

Mesterek úgy tartják, Amituofo nevének egyetlen kimondásával számtalan eon (劫數, vagy kalpa) negatív karmája (孽缘, nie yuan) semmisül meg. Mivel e tevékenység nem az impulzív reakcióval, hanem a világos és könyörületes tudattal jár együtt, a szerencsétlennek tűnő helyzetek is könyen elfogadhatóvá válnak, míg a gyakorló nem ragadja meg ezt, továbbhalad anélkül, hogy további okokat hozna létre a reprodukálásukhoz. Azáltal, hogy ily módon cselekszik, nem ad lehetőséget a negatív illúziók felmerülésének, aminek pedig nem lesz további ereje kibontakozni. Majd eljön a pillanat, amikor már fel sem merül. Ezzel a karmikus ok-okozati lánc megszakad.

Namo Amituofo (南无阿弥陀佛)

Namo Amituofo (南无阿弥陀佛) a nianfo (念佛) gyakorlat hosszabb változata. Namo (南无) szanszkrit nyelvben azt jelenti, hogy "menedéket venni" a kínai Amituofo pedig Amitabha Buddha átírata. Amitabha Buddha teljes megvilágosodása előtt 48 nagy fogadalmat tett, arra törekedve, hogy egy olyan földet / országot hozzon létre ezek által, ahol minden érző lény újjászülethet és elérje a teljes, felülmúlhatatlan megvilágosodást. (lásd: Amitabha Buddha 48 fogadalma 《四十八願》). A szútrák nagy részletességgel írják le a Nyugati Tiszta Földet, ahol minden érző lénynek lehetősége van közvetlenül Amithaba Buddhától tanulni. (lásd: Buddha előadása Amita Buddha Szútrájáról 《佛说阿弥陀经》)

Számodra, mint nyugati ember számára ez mind ismerősen hangzik, akár a tiszta hit a Menyország létezésében, amely a földi lét elmúlása után következik bizonos szabályok betratásával. A Chan tanítás azonban a Tiszta Földet az egyetlen pillanatban előbukkanó Tiszta Tudtara vonatkozóan érti, hiszen a Tiszta Föld valójában az, ahol most is létezünk.

  "Amikor a tudat tiszta, a föld is tiszta"
  - Vimalakirti Nirdesa Sutra 《維摩詰所說經》

Mint mondjuk, "mindent a tudat teremt" azaz "Yi Qie Wei Xin Zao" (一切 唯心造). Ezt az eredendő buddhista nézetet pedig még a modern kvantumfizikai is elismeri. A Chan alapítója, az Első Pátriárka, Boddhidharma (菩提達摩) is azt tanította, hogy: "ezen a tudaton (心) kívül nincs Buddha".

A 18.-ik fogadalom

Amituofo 18.-ik fogadalma a legfontosabb fogaldalom a Chanbuddhizmusban. Ez arról szól, hogy bárki, aki meghallja Amitabha nevét és felébreszti legmagasabb hitét-, valamint a Tiszta Földön való újjászületés törekvését - és ezt legalább tíz alkalommal megteszi - a Tiszta Földön fog újjászületni. A Chan tanítás így szól:

  唯心净土,本性弥陀
  "Csak a Tudat Tiszta Föld, Amithaba eredeti természete"

Emiatt láthatsz 18 fagyöngyből készült malát. A 108 fagyöngyből álló malának 18. gyöngye nagyobb.

Nianfo a Chan buddhizmusban

A Negyedik Pátriárka Daoxin Mester (道信, 580-651) az "egység szamádhi"-ját (一行三昧) tanította, melyben Buddha nevének recitálását használta a tudat megbékítésére. Mivel ez a gyakorlat magában foglalta Buddha nevének - a buddhizmus eredetéből fakadó - gyakorlatát, nem kifejezetten arra irányult, hogy újjászületés eredményezzen a Tiszta Földön, mint azt a Tiszta Föld buddhista irányzat tanította; de hídként működik, amely összeköti a Chant és e gyakorlatokat. Daoxin azt tanította, hogy a Tiszta Tudat a Tiszta Föld.

Később az Ötödik Pátriárka, Hongren (弘忍, 601-674) szintén támogatta a recitációs gyakorlatot a kezdők számára, hogy elcsendesítsék tudatukat. Később a XIV. században élt kiemelkedő szerzetes Zhuhong (祩宏, 1535-1615) a Chan és a Tiszta Föld iskolák egyesítésének gyakorlója a következőket idézi:

  "Ez a (Tiszta Föld) a leglapvetőbb és a legfinomabb, legcsodálatosabb. A legegyszerűbb. Mivel egyszerű, a nagy intelligenciák figyelmen kívül hagyják. A születés és a halál nem különbözik a tudatosság egyetlen pillanatától sem. Következésképpen, az összes világi-, és transzcendens tanítás és módszereik nem különböznek a tudatosság egyetlen pillanatától sem. Éppen itt és most, vedd a tudatosság e pillanatát, lég yBuddha tudatában, emlékezz Buddhára, recitáld Buddha nevét. Mily közeli, milny nagyszerű vágás! Milyen tiszta alapvető energia, mily szilárd és valós! Ha látod, honnan jön ez a tudatosság, meglátod, hogy Amitabha a mi inherens természetünk. Ez a nyugati származású pátriárka jelentése (Chan jelentése). "

Visszatekintve a Chan alapítójára, az Első Pátriárka, Boddhidharma (菩提達摩), láthatod a megfelelő nianfo gyakorlatról szóló tanítását - kivonat az áttörésről szóló beszédből (lásd: Breakthrough Sermon - Értekezés a Gondolatok Megszüntetéséről 《破相論》達磨大師破相論終 (第二門, 2. Kapu)):

  [0011b10] 問。經說言至心念佛。必得往生西方淨土。以此一門。即應成佛。何假觀心。求於解脫。

  Tanítvány: A szútrák azt mondják, hogy aki teljes szívből hívja (amithaba) Buddhát, az biztosan újjászületik a nyugati tiszta földön. Mivel az ajtó a buddhasághoz vezet, miért keressük a felszabadulást a tudat szemlélésében?

  [0011b11] 答。夫念佛者。當須正念。了義為正。不了義為邪。正念必得往生。邪念云何達彼。

  Bodhidharma: Ha Buddhát akarod megidézni, (azt) jól kell tenned. Hacsak nem érted, mit jelent az idézés, akkor rosszul fogod csinálni. És ha rosszul csinálod, soha nem mész sehova. ...

  [0011b11] 佛者覺也。所謂覺察身心。勿令起惡。念者憶也。所謂憶持。戒行不忘。精進勤了。如是義名為念。故知念在於心。不在於言。因筌求魚。得魚忘筌。因言求意。得意忘言。既稱念佛之名。須知念佛之道。若心無實。口誦空名。三毒內臻。人我填臆。將無明心不見佛。徒爾費功。且如誦之與念。義理懸殊。在口曰誦。在心曰念。故知念從心起。名為覺行之門。誦在口中。即是音聲之相。執相求理。終無是處。故知過去諸聖所脩。皆非外說。唯只推心。即心是眾善之源。即心為萬德之主。涅槃常樂。由息心生。三界輪迴。亦從心起。心是一世之門戶。心是解脫之關津。知門戶心。豈慮難成。知關津者何憂不達。

  A Buddha tudatosságot jelent, a test és a tudat tudatosságát, amely megakadályozza, hogy a rossz bármelyikben is felbukkanjon. Hivatkozni pedig azt jelenti, hogy felidézzük, állandóan felidézzük a fegyelem szabályait és teljes figyelemmel betartjuk azokat. Ez az, amit "idézés" alatt értünk. Az idézésnek a gondolathoz-, s nem a nyelvhez van köze. Ha csapdával fogsz halat - ha sikerül is elfelejtheted a csapdát. És ha a nyelvet használod a jelentés megtalálására, amint megtalálod, elfelejtheted a nyelvet. A Buddha nevének megidézéséhez meg kell értened az idézés jelenségét (dharmáját). Ha nincs jelen az tudatodban, a szád egy üres nevet énekel. Mindaddig, amíg nyugtalanít a Három Méreg, vagy a saját gondolataid, a megtévesztett elméd visszatart attól, hogy meglásd Buddhát. Ilyenkor csak az erőfeszítéseidet pazarolod. A recitálás és az idézés (vagy a tudatban felidézés és megtartás) egymástól különböző világok, a recitálás szájjal történik. A felidézés a tudattal történik. És mivel a felidézés a tudatból származik, ezt a tudatosság kapujának hívják. A recitálás a szájjal történik, és hangként jelenik meg. Ha ragaszkodsz a látszatokhoz, miközben jelentést keresel, nem fogsz találni semmit. Így a múlt bölcsei az önvizsgálatot művelték és nem a beszédet. Ez a tudat minden erény forrása. És ez a tudat minden hatalom főnöke. A nirvána örök boldogsága a nyugalomban lévő tudatból fakad. Az újjászületés a Három Birodalomban is a tudatból fakad. A tudat az ajtó minden világba, a tudat a gázló a túlsó partra. Azok, akik tudják, hol van az ajtó, ne aggódjanak. Elérik. Aki tudja, hol van a gázló, ne aggódjon. Keljen át rajta.

  részlet - a teljes szútra fordítása: Értekezés a Gondolatok Megszüntetéséről 《破相論》達磨大師破相論終 (第二門, 2. Kapu)

Amitābha Buddha (Amituofo) nevének jelentése Végtelen Fény Buddhája, ami a "világos tudatosságot" jelenti. A Namo Amituofo egy felszólítás, hogy végy menedéket, térj vissza s támaszkodj rá, azaz támaszkodj tudatod határtalan fényére, az eredeti természeted bölcsességére.

Amituofo a buddhista harcművészetben

Az Amituofo kimondása fontos része a buddista kínai harcművészetnek. Ezt használjuk a mesterek, testvérek üdvözlésére. Használjuk akkor is, ha kérünk, megköszönünk, sajnálunk valamit, vagy méltatunk egy remek teljesítményt. Közös gyakorlás előtt és után is mondjuk, de ezzel nyitjuk meg a formagyakorlatokat, mintagyakorlatokat is (套路). Az Amituofo emlékeztet arra, hogy van valami, ami túlmutat az élet napi szamaritikus nézeteken. Az Amituofo az ébredés felhívása. Az Amituofo a tudat recitálása. A testgyakorlatok a testté. A Namo Amituofo azt jelenti, hogy "visszatérünk a tudat határtalan fényébe".

Minden érző lény javára!

Javasolt irodalom és források

1. Buddha előadása Amita Buddha Szútrájáról 《佛说阿弥陀经》
2. Amitabha Buddha 48 fogadalma 《四十八願》
3. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

XiaoFeng Cserkész Gábor @ Xing Long Tang | 2019.01 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings