XING LONG TANG - Amit az "Amituofo" köszöntésről tudni kell   Amit az "Amituofo" köszöntésről tudni kell

❀ ❀ ❀Magyarországon legtöbben a kungfusok körében hallják ezt a kifejezést, mint köszöntést. Sokan félreértelmezik-, vagy nincsenek tisztában a jelentésével, ezért ebben a jegyzetben igyekszem tisztázni ezt, mint fogalmat-, s mint annak használatát a kínai hagyományban.

Az Amituofo (阿弥陀佛) egy Buddha neve-, Amituo (阿弥陀, Amitābha) Buddháé (佛), aki a Nyugati Tiszta Föld Buddhája. Neve azt jelenti, hogy "végtelen fényesség (无量光)", "végtelen élet (无量寿)", "végtelen bölcsesség (无量智慧)". Egy közös kifejezés a (shaolin) kungfu iskolákban és a kínai buddhista tradícióban - utóbbival kapcsolatban a Tiszta Föld (净土宗) és a Chan (禅宗) irányzatokra gondolok.

Üdvözlés (致敬)

Az Amituofo -t (阿弥陀佛) leggyakrabban mint üdvözlést (致敬) hallod, mert így köszöntik egymást a kínai buddhista szerzetesek és buddhista gyakorlók, hívők. A kínai harcművészet forrása egy buddhista kolostor, az itt élő buddhista szerzetesekből kiváló "harcos szerzetesek (少林僧兵)" is így köszöntötték egymást. Ez a tradíció maradt fenn, így ezt a köszöntést használják a shaolin kungfu-t-, valamint minden-, buddhista harcművészeti stílust gyakorlók is. Ilyenkor a felek a tenyerüket a mellkas előtt összeérintve enyhén meghajolnak egymás előtt és “Amituofo" nevének kimondásával köszöntik egymást. Gyakran láthatsz egykezes üdvözlési formát is, ahol a gyakorló csak a jobb tenyerét használja a mellkasa előtt. Ez a forma a Második Pátriárka, Huike (487-593, 二组慧可) emlékének szól, akinek nem volt meg a bal keze. A buddhizmusban az "Amituofo" kifejezést szinte mindre használjuk: jelezzük vele, hogy valami "nagyszerű", hogy elnézést kérünk, de jelenti azt is, hogy "szia", "viszlát", "köszönöm", stb... Számos mindennapos élethelyzetben használjuk, nem csak a kungfu gyakorlásban.

A nianfo (念佛) gyakorlat

"Nianfo (念佛)" buddhista kifejezés jelentése: "tudatban felidézni Buddhát", gyakorlata a "ki az, aki éber a buddhára?" (念佛是誰, nianfo shi shei), ami buddha nevének ismétléséből (持名念佛, chi ming nianfo) áll: Amituofo (阿彌佗佛). Az első szútra, amely a nianfo gyakorlatát említi a Banzhou Sanmei Jing (般舟三昧經, T13n0417) mely cca. úgy fordítható: "A Jelen Buddhiáival szemtől-szembe való találkozás szamádhijának Szútrája.

A nianfo írásjegyeiben a nian (念) két karakterből áll. A csúcs "jin" (今) jelentése most-, épp ebben a pillanatban-, jelenleg. Az alsó része a "xin" (心), mely szivet jelent, de a buddhista terminológiában (szútrákban, tanításokban) - a Chan -ban az eredendő tudatot jelenti. E kettő együtt alkotja a nian szót, ami azt jelenti, hogy ébernek kell lenned arra, hogy épp most, épp ebben a pillanatban meglátod a tudatod valódi természetét. Az éberség (vagy emlékezés, 念, nian) különböző fajtái közül a legegyszerűbb a név ismétlése, ezért választják sokan elsődleges buddhista gyakorlatukként. Ennek segítségével fejlesztik tudatukat az összeszedettség elérésében, ezért az elme lecsendesítésének is kiváló eszköze. A tudat koncentrálódik, így nem ad helyt a csapongó gondolatok felmerülésének. Az ilyen gyakorlással annak koncentrációs ereje (ezt dingli -nek nevezzük 定力) növekszik, így képes lesz majd a felszabadulásra. A gyakorlatban ez a "tudat védelme (扞心)".

A kérdésben - „Ki az, aki éber a buddhára?" - a figyelem magára a cselekvőre irányul. Ezt pedig a név ismételgetése közben kell feltenned, így elkerülheted, hogy a gondolataid elragadjanak. A feladatod tulajdonképpen a figyelem megfordítása a cselekvőre: van-e ott valaki? A Chan tanítás rámutat arra, hogy nincs senki aki mondja, sem pedig aki hallja. S mégis jelen van a beszéd és a hallás egyaránt. Ha észreveszed, hogy nem létezik egy végső „én", hanem csak megjelenik a hang majd eltűnik, e pillanatban megszűnik a ragaszkodás. Ez a megértése annak, hogy cselekvő és tapasztaló nélkül létezik cselekvés és tapasztalás. Ha nincs "én" (=cselekvő és tapasztaló), vagyis az "én" üres (?, kong), akkor nincs kötődés semmihez sem. Kötődés nélkül nincs szenvedés. Az "Amituofo" (阿彌佗佛) ismétlése és a „Ki cselekszik? / Ki az, aki éber a buddhára?" kérdése (a Chanban ezt nevezzük 話頭, huatou –nak) olyan gyakorlat, melyeket együtt-, de külön is használhatod. A huatou az irracionális vagy nem válaszolható kérdések alkalmazását jelenti, hogy a kérdezőt maga a kérdés eredetéhez vezesse vissza, - mely a gondolkodás előtt álló pont. Tehát a Chan gyakorlatban a nianfo-t samadhi-hoz használják (ding 定, azaz mély koncentráció), majd a huatou "aki az Amituofo-t recitálja" az introspektív betekintés módszereként.

Mesterek úgy tartják, Amituofo nevének egyetlen kimondásával számtalan eon (劫數, vagy kalpa) negatív karmája (孽缘, nie yuan) semmisül meg. Mivel e tevékenység nem az impulzív reakcióval, hanem a világos és könyörületes tudattal jár együtt, a szerencsétlennek tűnő helyzetek is könyen elfogadhatóvá válnak, míg a gyakorló nem ragadja meg ezt, továbbhalad anélkül, hogy további okokat hozna létre a reprodukálásukhoz. Azáltal, hogy ily módon cselekszik, nem ad lehetőséget a negatív illúziók felmerülésének, aminek pedig nem lesz további ereje kibontakozni. Majd eljön a pillanat, amikor már fel sem merül. Ezzel a karmikus ok-okozati lánc megszakad.

Namo Amituofo (南无阿弥陀佛)

Namo Amituofo (南无阿弥陀佛) a nianfo (念佛) gyakorlat hosszabb változata. Namo (南无) szanszkrit nyelvben azt jelenti, hogy "menedéket venni" a kínai Amituofo pedig Amitabha Buddha átírata. Amitabha Buddha teljes megvilágosodása előtt 48 nagy fogadalmat tett, arra törekedve, hogy egy olyan földet / országot hozzon létre ezek által, ahol minden érző lény újjászülethet és elérje a teljes, felülmúlhatatlan megvilágosodást. (lásd: Amitabha Buddha 48 fogadalma 《四十八願》). A szútrák nagy részletességgel írják le a Nyugati Tiszta Földet, ahol minden érző lénynek lehetősége van közvetlenül Amithaba Buddhától tanulni. (lásd: Buddha előadása Amita Buddha Szútrájáról 《佛说阿弥陀经》)

Számodra, mint nyugati ember számára ez mind ismerősen hangzik, akár a tiszta hit a Menyország létezésében, amely a földi lét elmúlása után következik bizonos szabályok betratásával. A Chan tanítás azonban a Tiszta Földet az egyetlen pillanatban előbukkanó Tiszta Tudtara vonatkozóan érti, hiszen a Tiszta Föld valójában az, ahol most is létezünk.

  "Amikor a tudat tiszta, a föld is tiszta"
  - Vimalakirti Nirdesa Sutra 《維摩詰所說經》

Mint mondjuk "mindent a tudat teremt" azaz "Yi Qie Wei Xin Zao" (一切 唯心造). Ezt az eredendő buddhista nézetet pedig még a modern kvantumfizikai is elismeri, így a Chan alapítója, az Első Pátriárka, Boddhidharma (菩提達摩) is azt tanította, hogy: "ezen a tudaton (心) kívül nincs Buddha".

A 18.-ik fogadalom

Amituofo 18.-ik fogadalma a legfontosabb fogaldalom a Chanbuddhizmusban. Ez arról szól, hogy bárki, aki meghallja Amitabha nevét, és felébreszti legmagasabb hitét-, valamint a Tiszta Földön való újjászületés törekvését, és ezt legalább tíz alkalommal megteszi, a Tiszta Földön fog újjászületni. A Chan gyakorlatában ez azt jelenti, hogy a Tiszta Tudat felébresztés ennak minden pillanatában, s ahogyan a Chan tanítás is szól:

  唯心净土,本性弥陀
  "Csak a Tudat Tiszta Föld, Amithaba eredeti természete"

Emiatt láthatsz 18 fagyöngyből készült csiklómalát, vagy a 108-as nyakba való malának 18. fagyöngye nagyobb.

Nianfo a Chan buddhizmusban

A Negyedik Pátriárka Daoxin Mester (道信, 580-651) az "egység szamádhi"-ját (一行三昧) tanította, melben Buddha nevének recitálását használta a tudat megbékítésére. Meg kell jegyezni, hogy mivel ez a gyakorlat magában foglalta Buddha nevének - a buddhizmus eredetéből fakadó - gyakorlatát, nem kifejezetten arra irányult, hogy újjászületés eredményezzen a Tiszta Földön, mint azt a Tiszta Föld buddhista irányzat tanította; de hídként működött, amely összeköti a Chan és a Nianfo gyakorlatokat. Daoxin azt tanította, hogy a Tiszta Tudat a Tiszta Föld.

Később az Ötödik Pátriárka, Hongren (弘忍, 601-674) szintén támogatta a recitációs gyakorlatot a kezdő számára, hogy elcsendesítsék tudatukat. Később a XIV. században élt kiemelkedő szerzetes Zhuhong (祩宏, 1535-1615) a Chan és a Tiszta Föld iskolák egyesítésének gyakorlója a következőket idézi:

  "Ez a (Tiszta Föld) a leglapvetőbb és a legfinomabb, legcsodálatosabb. A legegyszerűbb. Mivel egyszerű, a nagy intelligenciák figyelmen kívül hagyják. A születés és a halál nem különbözik a tudatosság egyetlen pillanatától sem. Következésképpen, az összes világi-, és transzcendens tanítás és módszereik nem különböznek a tudatosság egyetlen pillanatától sem. Éppen itt és most, vedd a tudatosság e pillanatát, lég yBuddha tudatában, emlékezz Buddhára, recitáld Buddha nevét. Mily közeli, milny nagyszerű vágás! Milyen tiszta alapvető energia, mily szilárd és valós! Ha látod, honnan jön ez a tudatosság, meglátod, hogy Amitabha a mi inherens természetünk. Ez a nyugati származású pátriárka jelentése (Chan jelentése). "

Visszatekintve a Chan alapítójára, az Első Pátriárka, Boddhidharma (菩提達摩), láthatod a megfelelő nianfo gyakorlatról szóló tanítását - kivonat az áttörésről szóló beszédből (lásd: Breakthrough Sermon - Értekezés a Gondolatok Megszüntetéséről 《破相論》達磨大師破相論終 (第二門, 2. Kapu)):

  [0011b10] 問。經說言至心念佛。必得往生西方淨土。以此一門。即應成佛。何假觀心。求於解脫。

  Student: The sutras say that someone who wholeheartedly invokes the Buddha is sure to be reborn in the Western Paradise. Since is door leads to Buddhahood, why seek liberation in beholding the mind?

  [0011b11] 答。夫念佛者。當須正念。了義為正。不了義為邪。正念必得往生。邪念云何達彼。

  Bodhidharma: If you're going to invoke the Buddha, you have to do it right. Unless you understand what invoking means, you'll do it wrong. And if you do it wrong, you'll never go anywhere. ...

  [0011b11] 佛者覺也。所謂覺察身心。勿令起惡。念者憶也。所謂憶持。戒行不忘。精進勤了。如是義名為念。故知念在於心。不在於言。因筌求魚。得魚忘筌。因言求意。得意忘言。既稱念佛之名。須知念佛之道。若心無實。口誦空名。三毒內臻。人我填臆。將無明心不見佛。徒爾費功。且如誦之與念。義理懸殊。在口曰誦。在心曰念。故知念從心起。名為覺行之門。誦在口中。即是音聲之相。執相求理。終無是處。故知過去諸聖所脩。皆非外說。唯只推心。即心是眾善之源。即心為萬德之主。涅槃常樂。由息心生。三界輪迴。亦從心起。心是一世之門戶。心是解脫之關津。知門戶心。豈慮難成。知關津者何憂不達。

  Buddha means awareness, the awareness of body and mind that prevents evil from arising in either. And to invoke means to call to mind, to call constantly to mind the rules of discipline and to follow them with all your might. This is what's meant by invoking. Invoking has to do with thought and not with language. If you use a trap to catch fish, once you succeed you can forget the trap. And if you use language to find meaning, once you find it you can forget language. To invoke the Buddha's name you have to understand the Dharma of invoking. If it's not present in your mind, your mouth chants an empty name. As long as you're troubled by the three poisons or by thoughts of yourself, your deluded mind will keep you from seeing the Buddha and you'll only waste your effort. Chanting and invoking are worlds apart, Chanting is done with the mouth. Invoking is done with the mind. And because invoking comes from the mind, it's called the door to awareness. Chanting is centered in the mouth and appears as sound. If you cling to appearances while searching for meaning, you won't find a thing. Thus, sages of the past cultivated introspection and not speech. This mind is the source of all virtues. And this mind is the chief of all powers, The eternal bliss of nirvana comes from the mind at rest. Rebirth in the three realms also comes from the mind. The mind is the door to every world and the mind is the ford to the other shore. Those who know where the door is don't worry about reaching it. Those who know where the ford is don't worry about crossing it.

  részlet - a teljes szútra fordítása: Értekezés a Gondolatok Megszüntetéséről 《破相論》達磨大師破相論終 (第二門, 2. Kapu)

Ezért, ha az Amitābha Buddha (Amituofo) nevét mondod, tudnod kell, hogy jelentése Végtelen Fény Buddhája, ami a "világos tudatosságot" jelenti. A Namo Amituofo egy felszólítás, hogy végy menedéket, térj vissza s támaszkodj rá, azaz támaszkodj tudatod határtalan fényére, az eredeti természeted bölcsességére.

Amituofo a buddhista harcművészetben

Az Amituofo kimondása fontos része a buddista ideológiájú kínai harcművészetnek. Ezt használjuk a mesterek, testvérek és nővérek üdvözlésére. Használjuk akkor is, ha kérünk, megköszönünk, sajnálunk valamit, vagy méltatunk egy remek munkát vagy teljesítményt. Közös gyakorlás előtt és után is mondjuk, de ezzel nyitjuk meg a formagyakorlatokat, mintagyakorlatokat is (套路). Az Amituofo emlékeztet arra, hogy van valami, ami túlmutat az élet napi szamaritikus nézeteken. Az Amituofo az ébredés felhívása. Az Amituofo a tudat recitálása. A testgyakorlatok a testté. A Namo Amituofo azt jelenti, hogy "visszatérünk a tudat határtalan fényébe".

Minden érző lény javára!

Javasolt irodalom és források

1. Buddha előadása Amita Buddha Szútrájáról 《佛说阿弥陀经》
2. Amitabha Buddha 48 fogadalma 《四十八願》
3. ...

❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

XiaoFeng Cserkész Gábor @ Xing Long Tang | 2019.01 v1; első kiadás
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licenc alkalmazásával | 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际
Ha hibákat, megjelenési vagy egyéb problémákat találsz, írj nekünk: master [at] rgm [pont] hu

武林一家 |

vissza | ❀ index | ❀ jegyzetek és publikációk | ❀ Pu Ji Chan Templom 普济寺 facebook oldala - Kövess minket itt is!
0

XING LONG TANG 醒龙堂 中国武术研究会 | Honorary President: ZHANG ERYU Grandmaster | Master: XIAO FENG | Contact us: master [at] rgm.hu
Member of Hungarian Traditional Gong-Fu and Wushu Federation | HQ & Cultural Xchange: CHINESE ART CENTER 匈中文化交流中心.
Your use of this website is subject to, and constitutes acknowledgement and acceptance of, our Terms & Conditions @ 1995-2017
How you may Enhance your Health, Combat Efficiency, Mental Freshness and Spiritual Joy through autentic Gong Fu and Chan Teachings