XING LONG TANG - Harcművészettel a Chan átérzése felé 以拳悟举禅宗思想Harcművészettel a Chan átérzése felé (以拳悟举禅宗思想)

❀ ❀ ❀

生活本身就是种圈:无休止的追求,成功的喜悦,随之而来的痛苦,之后又回到起点,无休止的追求。但是通过悟,我们可以辨识这个圈吗?

Az élet maga akár egy körforgás: végnélküli törekvés-, a sikerek örömei és azok követése majd a szenvedésektől való távolodás. Aztán ismét visszatérés mindennek az elejére, a végnélküli törekvésekhez. A felébredéssel vajon megláthatjuk és megérthetjük ezt a körforgást?

禅宗与传统功夫(武术)有经过历史形来自少林禅寺。佛教功夫注重内外兼修的传统修养方式,主张通过 “悟” 来达到最高功夫境界,“定” 是禅修与练传佛教统功夫炼的共同手段,是走上更高层次的共同途径,禅与传统功夫 - 要么禅门功夫 - 在共同的练的最初的过程中可以相辅相成。作为传统佛教功夫练习者,我可以说这个独特文化现象是禅拳一体,禅拳并传,以拳悟佛教学以禅导拳。所以说名 ”禅门功夫”也。

A Chan Iskola az autentikus harcművészettel együtt a Shaolin Kolostorból indulva alakult ki. A buddhista harcművészet gyakorlása különös figyelmet fordít a külső és belső módszerek együttes művelésére, a tudat felszabadítása révén pedig a legmagasabb szint elérését támogatja. A "koncentráció" a Chan művelésének-, valamint az autentikus harcművészet gyakorlásának általános eszköze. Az együttes gyakorlatuk - megértésük kezdeti időszakában - kiegészíthetik egymást. A Chan és a harcművészet egysége-, a Chan és harcművészet egymás kölcsönös alakítása egyedülálló kulturális jelenség. A harcművészet gyakorlásával megvilágítható a buddhista tanítás, a Chan művelésével pedig a harcművészet igaz gyakorlása. Ezért is nevezik ezt "Chan Gong Fu" -nak is.

透由禅教学与传统佛教功夫认识自我、超越自我,从来都是佛弟子和佛教功夫练习者追求真理的方法之一,这不仅是"少林功夫"文化的魅力所在,也是统佛教传统功夫与其他武术不同之处。禅门功夫的灵魂引导我们找到禅法智慧,直要求行者在现实生活中体悟、参研,最终实现透视现象了达缘起的目的 (此以后练习者,可以向前迈进明确的修行)。因此我的日常生活即是在修行。演炼传统佛教功夫的主体是禅心。禅心蕴武,洞彻人生,是佛教学了解赋予了传统功夫更高的境界。

这是我的经验。

A Chan tanítások-, valamint az autentikus buddhista harcművészet gyakorlásának együttes követésével felismerheted önmagad-, meghaladod önmagad, mely a buddhizmus gyakorlói számára mindig a Valóság megtapasztalásának eszköze volt. Ez jóval több, mint a "shaolin kungfu" kultúrájának divatja. A buddhista harcművészet rendszere különbözik más wushu stílusoktól. Lényege a Chan Bölcsessége felé vezet, közvetlen módon ösztönözve a gyakorlót az létezés valóságának megtapasztalására-, a pillanat valódi megélésére. Így a jelenségek (dharmák) függő keletkezésének megértése-, gyökereinek felismerése-, ezzel pedig azok tiszta következményei tárulnak fel. Ezzel a gyakorló tovább léphet a tiszta Chan gyakorlatok földjére. Ezért, hétköznapi életem minden pillanata is gyakorlás. A hagyomány követésével a buddhista harcművészet húsa és vére a Chan Szív-, az Igaz Tudat művelése. Ennek következménye minden harcművészeti forma-, az emberi létezés teljes megértése. A buddhista tanítás átérzése ezért nyújt magas szintet a hagyományos harcművészet számára.

Ez az én tapasztalatom.

gyakorlás a Taimu Shan (太姥山) völgyében / séta a Taimu Shan-on (Amituofo szikla)

A Chan meditáció és a Chan Iskola - 禅修与禅宗

“禅” 是对梵语 “禅那” 的音译简称,其为了我意思是 “思 维修、静虑、摄念”,即冥想的意思。”练习传统功夫是一种集中精神和平衡心理的方式方法”,从宗教的角度来看,禅的修持主要通过 “禅思”、“禅念” 和 “禅观” 等活动获得。(练功夫时我总是会引起注意《五工》的重要性) ”禅思” 即修禅沉思,即修禅-, 要么练习慢动, 哪里排除其他思想、理论、概念,以使精神凝聚的一种冥想。“禅念” 是厌弃世俗种种烦恼、欲望的念虑; “禅观” 是坐禅以修行要么慢动以练习种种观法,如观照真理,否定一切分别的相对性。因此,惟真正练习具有使注意力集中的功能,可以为宗教修持提供稳定、良好的心理状态。同时,佛教学和修禅还具有调节心理平衡的作用,带来宁静与快适的感受在练功夫中。

A Chan (禅) a szanszkrit dhyana kínai átiratának (Chan Na 禅那) rövidítése, mely számomra azt jelenti, hogy "a csak művelés-, meditatív koncentráció-, felidézés kiterjesztésének gondolata". Ez a Chan művelésének szándékát fejezi ki, hiszen az "autentikus harcművészet gyakorlása a koncentráció erényének egyik fajtája, a kiegyensúlyozott metalitás megvalósítás módszere". Vallási szempontból a Chan buddhista önművelés elsősorban olyan eszközökkel érhető el, mint a "Chan irányvétele (禅思 ~cetana)"-, "felidézés és megtartás (禅念)"-, és a "szemlélődés (禅观) Chan gyakorlata". A "Chan irányvétel (禅思)" a meditáció-, vagy akár a lassú mozgás során történő művelés. Ekkor minden más gondolat-, elmélet és fogalom kizárható, létrehozva az összpontosított tudat kiművelhetőségének egyfajta mentalitását (v. meditációját). A "felidézéssel és megtartással (禅念)" a tudatosságra törekedve feladunk-, elengedünk mindenfajta világi szenvedést; a "szemlélődés (禅观) Chan gyakorlatával az "ülő Chan" vagy a lassú mozgás gyakorlása során (ld: Wu Gong 《五工》 - "guan 观") a jelenségek (dharmák) mindenféle megfigyelése és szemlélése történhet meg. Majd e szemlélődésben a Valóság átérzése: minden valóságosnak vélt megkülönböztetés meghaladása. Ezért csak a valódi gyakorlás képes a figyelem koncentrációjának hasznos-, alkalmazható funkcióját nyújtani, mely a buddhista gyakorlásban kialakuló stabilitást és jó mentális állapot elérését biztosítja. A buddhista tanítások-, a meditáció gyakorlása hatással van a mentális egyensúly szabályozására is: a nyugalom és a gyorsaság érzetét nyújtja a harcművészeti gyakorlásban.

我觉得你也知道,禅宗始于菩提达摩,盛于六祖慧能,中晚唐之后成为汉传佛教的主流,是最为典型的中国化佛教宗派,因重于禅,主参禅,故名。中国禅宗的禅和印度佛教的禅那在意义上存在差异,中国禅宗的禅具有否定逐渐向慧学倾科,强调由思维静虑转向明心见性,返本归元,顿悟成佛。

Köztudott, hogy a Chan Iskola Bodhidharma által jött létre, a Hatodik Pátriárka, Hui Neng Mester idején virágzott. A közép- és késői Tang-dinasztia után a Han kínai buddhizmus fő iránya lett, így vált a legjellemzőbb kínai buddhista iskolává. Mivel a Chan-ban az önálló meditáció gyakorlása hangsúlyos, ezért az irányzat neve ezt jelöli. A kínai Chan Iskola "Chan"-ja és az indiai buddhizmus "Chan"-ja (itt: dhyāna) jelentésükben különböznek. A kínai Chan Iskola Chan -ja negálja a Bölcsesség kiművelésének fokozati szintjeit, előtérbe helyezve gondolatokkal történő meditatív koncentráció érdemi művelését az igaz belső természet irányába. Az eredethez való visszatérést-, a hirtelen megvilágosodással történő Buddhává válást.

禅宗的根本宗旨是

A Chan Iskola alapvetése

  不立文字
  教外别传
  直指人心
  见性成佛

  Ne kötődve a szavakhoz;
  Tanítást meghaladó az átadás;
  Egyenesen mutass rá a tudatra;
  Természetét látva válj Buddhává!


而以拳悟佛教学正是佛教传统功夫的最高境界。从这里你也能介入真正修行。

... és a harcművészet gyakorlásával a buddhista alaptanítások megvilágíthatók, s éppen ez a buddhista autentikus harcművészet legmagasabb szintje. E pillanattól kedve pedig Te magad is ráléphetsz a valódi Chan gyakorlás talajára.

gyakorlás a Taimu Shan (太姥山) völgyében / séta a Taimu Shan-on (Amituofo szikla)

Buddhista szemlélet és az autentikus harcművészet - 佛教学与传统功夫

佛陀也曾经跟你和我一样:一个普通人,经历着各种生活的挣扎。他也跟你我一样,也想要增进他与他周遭的人的生活。透过他的修行,他逐渐了解到不管他周遭发生什么事,他总是有能力维持平静、觉察,并控制情绪。佛陀照见了如何存在的实相,克服了所有的缺点,实现了全部的潜能。在佛教中这是”证悟”。他对开示了一条可以遵循的道路,让我们可以从人生困扰中解脱和培养我们心中的良好质量—慈爱、悲悯、慷慨、智慧。每个人都可以去修学这些如何培养良善质量的教法,不管你是什么文化背景或什么宗教信仰。当然你可以练功夫也如果你不求争强好胜,而是为完善和超越自我,实现对佛教学的领悟达到无胜败心的境界。因为佛教却只要求你和我自己检视这些教法,如同我们买珍贵物品之前会好好检查一样。如此,我们能真正珍惜佛陀教法的精要:品德、悲悯与智慧,然后我们自然会放弃伤害他人的行为,并积极投入利益自他的正面行为。

A Buddha épp olyan volt, mint Te vagy én, hétköznapi ember, aki szintén megélte az élet küzdelmeit. S mint mindannyian, Ő is javítani akarta a saját-, és a körülötte lévők életét. Szemlélődésén keresztül rájött arra, hogy függetlenül attól, ami körülötte zajlik, mindig képes fenntartani a nyugalmat, a tudatosságot és az érzelmei ellenőrzését. Buddha átlátta a valóságot - ami valójában létezik, meghaladta minden hiányosságát kiművelve minden lehetőségéte. A buddhizmusban ezt nevezzük "teljes megvilágosodásnak". Megmutatta azt a követhető utat, mely mentén megszabadulhatunk az élet nehézségeitől, hogy fejlesszük tudatunk jó tulajdonságait, mint a szeretet, együttérzés, nagylelkűség, bölcsesség. E tanításai mindenki számára elérhetőek, kulturális háttértől vagy vallástól függetlenül. Természetesen gyakorolhatod a harcművészeteket e szellemben akkor, ha nem a másokon való győzelem elérése a vágyott cél, hanem önmagad tökéletesítése és meghaladása, a buddhizmus megértése, a gőzelem és vereség-nélküli tudatállapot elérése és megszilárdítása. Így a buddhizmus arra szólít fel Téged és engem, hogy vizsgáljuk meg e tanításokat úgy, mintha egy tényleg értékes dolgot vásárolnánk. Ilyen módon ápolható igazán Buddha tanításainak lényege: az etika, az együttérzés és a bölcsesség, ahol az ember természetes módon tartózkodik a káros cselekedetektől, aktívan részt vállalva olyan pozitív cselekedetekben, melyek mindenki számára előnyösek.

因此,通过佛教修行克服自己的缺点 (缺乏清明的心, 情绪不平衡这些导致了生活的眩) 与实现自己的正面潜能 (了清晰沟通的能力,了解真实的能力,同理他人,增进自我的能力...)。因此佛教修行的起点是让心平静下来,并保持觉察。我修习知的目的,是要找出我们的困扰的原因。在日常生活中外在的因素跟人当然提供了我们困难生起的环境,但我的佛教修习是试着去找出更深层的原因,此所以我必须要观照自己的心。通过佛教修行,我了解我的心理惯性,以及正面负面的各种情绪,都影响着我如何体验生活, 因此我的动作也在练功夫中。练传统功夫者我都关心身体的卫生,但关心心理状态同样重要。所以我现在学与练禅, 我尝到练习觉察的好处,这样好让我能增进自己生活的质量,同时能更好地帮助别人。

Tehát, a buddhizmus gyakorlásával meghaladhatók a hiányosságokk (mint a mindentől-mentes tudat hiánya-, az érzelmi egyensúlyhiány és az ezekből következő illúziók) a bennünk rejlő pozitív lehetőségek felismerésével (különböző képességek, mint világos kommunikáció-, a valóság átérzése-, együttérzés-, önmagunk fejlesztése, ...). Ezért a buddhista gyakorlat kiindulópontja a tudat megnyugtatása és tudatosság művelése. Én azért gyakorlok, hogy belső problémák okait feltárjam. A hétköznapok során a külső tényezők és az emberek teremtik meg azokat a körülményeket, melyek a nehézségek kialakulásának okai, de a buddhista gyakorlással a mélyebb okok feltárására törekszem, ehhez csak a saját tudatomat kell vizsgálnom. A buddhizmus gyakorlása során megértettem, hogy mentális szokásaim-, valamint pozitív és negatív érzelmeim befolyásolják az élet megtapasztalását, akárcsak a mozgásomat a kung-fu gyakorlása során. Bár az autentikus harcművészet gyakorlásával látszólag a testi egészséggel törődöm, de ugyanennyire fontos a mentális állapot gondozása is. Ezért is tanulom és gyakorlom a Chan-t. Megtapasztalva az éberség gyakorlásának előnyeit, javítani tudok az életem minőségén és hatékonyabban segíthetek másoknak is.

佛法是系统、庞大。传统功夫也很大和不仅有刚劲的外功拳,而且有柔和的内功拳,注重内外兼修的修养方式,禅内拳外,禅拳一体,禅拳并传,以拳悟佛教学以禅导拳。传统功夫练法的高境界是 “天人合一”,这要通过习武者 “拳打万遍,其理自现” 的多年习练、体验、领悟才能实现,需要的佛法感觉,佛法的真实。

A Buddhadharma rendszerezett és hatalmas. Az autentikus harcművészetet szintén nagy, és nemcsak erős-, külső formákkal rendelkezik, hanem lágy belsőkkel is. A gyakorlás ezért különös figyelmet szentel a külső és belső módszerek együttes művelésére, a Chan belül, míg a Quan kívül, a Chan és a harcművészet egysége-, a Chan és harcművészet egymás kölcsönös alakítása, a harcművészet gyakorlásával megvilágítható a buddhista tanítás, a Chan művelésével pedig harcművészet gyakorlása. A harcművészet gyakorlásának magas szintje a "természet és az ember összhangját" jelenti, melynek eléréséhez

  拳打万遍, 其理自现
  "ütni tízezerszer, igazsága természetes módon megjelenik"


módszerrel eltöltött sok év tapasztalat megértése-, a buddhista tanítás szükségének átérzése-, majd pedig a Dharma Igazságának belátása kell.

因此,如果你习传统功夫过程中不仅反复练习技术动作,它无处可去。更要在所习练的动作中感悟出功夫学的真谛和精髓,所以进而上升到学佛教学和修禅的土地,再通过修禅得出的禅理来指导传统功夫练习,使功夫在非技术层面上更上一层。说名非技术的传统练法。

Ezért, amikor autentikus harcművészetet gyakorolsz, ne csak a kung-fu technikák többszöri végrehajtását végezd! Ez valójában sehova sem vezet. Ennél fontosabb a kung-fu tanulás abszolút igazságának és lényegének megértése-, s éppen ezért kell a buddhizmus tanulásának-, s a meditáció gyakorlásának földjére lépned. A Chan gyakorlás során kiművelt eredményekkel leszel képes megvalósítani a formák felett álló harcművészetet. Ezt nevezzük technikai szinteket felülmúló autentikus gyakorlásnak.

A lótuszt a tisztasághoz, a megvilágosodáshoz társítjuk. Tiszta, mivel minden reggel képes
a homályos vízből kilépni és tökéletes tisztaságban kibontakozni. A felszínre emelkedés a
megvilágosodáshoz kapcsolódik. Növekedésének stádiumai a megvilágosodás fázisai. A zárt
virág azt az időpontot szimbolizálja, amikor megtaláljuk a megvilágosodáshoz vezető utat,
a teljesen nyitott virág pedig a megvilágosodást jelképezi

佛教传统功夫最大的特点是将功夫作为佛道,从习功夫的方式实现对佛教理念的修行,以在演功夫训练中贯穿禅教学为基本原则,在佛教功夫训练时强调要用 “心”,把佛教功夫训练理解为是对 “净心” 的修炼,而不是纯粹的拳脚。通过佛教功夫训练中提升自己的心理素质,开发自己的运动智慧,从而实现用禅宗的思想理论来指导传统佛教功夫训练的实施。如前所述,禅修是把佛教功夫训练作为习禅的一个桥梁,在实现提高心智的基础上再超越功夫、消融功夫,以实现自己给你看佛法的真实。

A buddhista autentikus harcművészet gyakorlásának legfontosabb funkciója annak buddhista útként való alkalmazása, mely a harcművészeti gyakorlásban lévő buddhista tanítás művelését jelenti, a kung-fu gyakorlás Chan tanítása mely a tudat mindent átható funkcióját hangsúlyozza. A harcművészet megértése a tiszta tudat művelése által érhető el, tisztán formai gyakorlással egyáltalán nem. E gyakorlással javul a mentális állapot, megnyílik a saját külső és belső mozgások tudatossága, megvalósíthatóvá válik a Chan Iskola tanításainak belátása. Mint korábban említettem, a meditáció művelése egyfajta híd a harcművészet gyakorlás és a Chan közt, ez a bölcsesség alapjaiban haladja meg a “technikai” harcművészetet, mert egybeolvad azzal, az önvaló felismerése által a Dharma igazsága feltárhatóvá válik.

一个有传统底子的人才能尽其所能地贡献社会,慈念众生,更有广阔的胸怀与眼光来鉴赏他人的文化,学习他人的文化。 我觉得提倡和发扬禅武菩提是恢复佛教传统功夫文化活力的光辉之路。

E hagyományos alapokkal rendelkező gyakorló képes hozzájárulni a társadalomhoz. Igaz, tiszta lelkiismerettel kedves-, megértő minden érző lény iránt. Képes mások kultúráknak értékelésére, mások kultúrájának gyakorlására Úgy gondolom, védelmezni és (önmagában) fejleszteni tudja a Chan és Harcművészet bodhi-ját, mely az autentikus buddhista harcművészet élő kultúrájának ösvénye.

Pár gondolat az autentikus gyakorlásról - 传统练法特点

传统练法有注重意气操练,了解这些,强调呼吸吐呐,刚柔并蕃,一类的内功,生动活泼的等。如果我练习,动作招式讲究动静结合,快慢相依,阴阳平衡,刚柔相济,朴实大方,神形备。所以把佛教功夫训练理解为是对 “净心” 的修炼,而不是纯粹的拳脚。如果你只看练拳,练法也可以概括为圆,硬,灵,实四个字。

 • “圆” 指无刚动作快速,在内外相合中 “拳的有形, 打的无形” (你可以看: 《禪圓功》), 所有的动作都连续不间断;

 • “硬” 指在终点中”劲”、饱满,刚中寓柔,刚柔合一,柔中之刚为真刚,刚中之柔为真柔。上一总体上动作是为下一个动作做准备,这就是为什么每一个动作都必须与下一个动作完全连接。

 • “灵” 指动作灵活优美,富于变化,来形容其变化多端的战术

 • “实” 指非打即防,佛陀真谛,真正实践的基础。

Az autentikus gyakorlás a szándékra fókuszál és megérti ezt. Hangsúlyozza a kilégzés mentén irányítható erőt, a kemény és lágy összhangját, belső gyakorlatok élénkségét, folyamatosságát. Amikor gyakorlok, a mozgás egyidőben dinamikus és statikus, összhangba hozva a lassút és gyorsat, a yin yang egyensúlyát, a keménységet és lágyat, az egyszerűt és kombináltat, mindkét véglet természetességét valamint a lényeg megjelenését. Ezért a buddhista harcművészet gyakorlásának megértése a tiszta tudat művelése által érhető el és nem a csak tisztán formai gyakorlással. Ha “csak” a formai gyakorlást nézed, annak jellemzője négy szó mentén kifejezhető: legye körkörös-, határozott-, élénk és valódi.

 • a „körkörösség” a nem-merev mozgás gyorsasága, belső és külső forma eggyé válása, ahol “a stílus formája az ütés formanélkülisége” (lásd: Chan Yuan Gong 《禪圓功》), minden mozgás folyamatos és akadálytalan;

 • a „határozottság” a minden végpontban rejlő “jin” -t jelenti-, a telit, azt, hogy a szilárd keményben a lágyság lakik, a kemény és a lágy egységét, azaz a lágyban rejlő kemény a valódi keménység, a keményben rejlő lágy az igazi lágyság. Az utolsó mozdulat a következőt alakítja, ezért minden egyes tevékenységet teljes mértékben össze kell kapcsolni a következő művelettel

 • az "élénkség” a mozgás rugalmasságára és eleganciájára utal, természetes változékonysággal tele, melyből a harci alkalmazások változékonysága és alkalmazkodó jellege származik;

 • Az “igaziság/lényegiség” az ütés-nélküli védelemre mutat rá, Buddhadharma felülmúlhatatlan igazságára, mely alapja minden helyes gyakorlásnak.传统功夫的最高境界是要通过体验、领悟才能达到。你通过经常练习拳法动作,通过练习悟出传统功夫的真谛和上升到修禅境界,再通过所悟到的禅理反过来对传统功夫进行指导,使功夫达到更高境界。禅之修持不是单一的打坐入定,打坐只是其中的一种形态,站柱 (你可以看: 《站桩》)、做功架、演功夫等运动状态下也可依心法实现行气、入定。真正练法到一定境界,身心完全融于自然,即达到三空: 心空、身空、目空。三是修淡泊心。如果练功夫必须存慈悲之念。其间静敛于内,祛病健身。

Az autentikus harcművészet legmagasabb szintjét tapasztalat és megértés útján kell megvalósítani. A harcművészet rendszeres gyakorlása révén megismerheted az autentikus harcművészet abszolút igazságát, felemelkedve a meditáció gyakorlásának világába, az itt megvalósított képességekkel pedig tovább vezetheted a harcművészeted az igazán magas szint elérése felé. A Chan gyakorlása nem csak önálló (ülő) meditáció-, vagy az ürességbe belépő leülés. Az ülés a meditáció formáinak csupán egy megjelenése. A meditáció megvalósítható álló helyzetben (ld.: Zhan Zhuang 《站桩》 gyakorlása során)-, munka közben vagy kungfu gyakorlásban is stb..., így mozgásban is képes a tudat ebben az állapotban időzni-, beléphet a meditációba. A valódi gyakorlás egy bizonyos szintet elérve a test és tudat teljes eggyéválása a természetességben, vagyis ekkor a gyakorlás elér a Három Üresség állapotába: a tudat ürességének-, a test ürességének valamint a szemek ürességének állapotába. E három együtt a mindentől mentes-, eredendő tudat művelése. Ha gyakorolsz, együttérzőnek kell lenned. Ilyenkor csendesség gyűlik belül, s minden betegség elillan a mozgásból.

  意到气到,
  气到劲到,
  打拳不见拳,
  浑身都是拳。

  Amikor a szándék jelen van, az energia is jelen van.
  Ha az energia jelen van, ott a valódi erő van.
  A rejtett forma nem látható forma,
  így a teljes test egésze válik formává.居士和佛教功夫学生生活在佛教戒律的约束中,因此功夫练习只为防守、自卫,不为攻击,在技术动作风格方面,佛教功夫时时表现出节制谦和。佛教学对传统功夫心意方面的修养是让学生行道人在修炼禅门功夫时不求争强好胜,而是为完善和超越自我,实现对佛教学的领悟达到无胜败心的境界。

Mivel a buddhista hívők és a buddhista harcművészet gyakorlói a buddhista fogadalmak szerint élnek, ezért a harcművészet technikai alkalmazások szempontjából csak védelem-, önvédelem, valamint a nem-ártás és nem-támadás szerint gyakorolható. E stílusok ezért mindig szelídek és moderáltak. A buddhista tanítások a hagyományos kung-fu megértését úgy formálja, hogy a gyakorlót nem (mások feletti) győzelemre sarkallja, hanem önmaga tökéletesítésére és meghaladására, ezzel pedig a buddhista tanítások megértésére, a győzelem vagy vereség-nélküli tudat birodalmának elérésére.

Ha szeretnél, gyakorolhatunk együtt. Engem errefelé megtalálsz. :-)

为了所有众生的利益!Minden érző lény javára!❀ ❀ ❀

Köszönetet mondunk minden barátunknak, mindazon szerzőknek, tanítóknak, buddhistáknak és harcművészeknek, akik hozzájárultak a harcművészet-történeti-, buddhista-, bölcseleti és egyéb tanításokkal, írásokkal, tanulmányokkal, jegyzetekkel minden érző lény tanításához és tanulásához. Buddhák és Mesterek tanításait megosztani érdem, mindezen érdemeket felajánljuk az összes Buddháknak. A Xing Long Tang elfogulatlan, pártatlan, szektarianizmustól mentes elv alapján törekszik a Dharmát, a Chan hagyományvonal tanítását, a harcművészeti stílusok történeteit megosztani. 武林一家! 阿弥陀佛!

各位朋友, 作者, 老师, 佛教徒和功夫爱好者, 请允许我向你们表示感谢, 感谢你们一直以来用功夫, 历史, 佛教, 哲学和各类教学, 文章, 研究和教义, 对教学和学习的支持。分享佛教和大师的教义非常有价值, 我们以此恭敬诸佛。《醒龙堂》 将依据不偏依, 不分宗派的原则努力分享佛法, 传承佛教思想和传统功夫。

武林一家 |

előző oldal | kezdőlap | jegyzetek és publikációk | gyere el hozzánk: Xuan Zang TANterem 玄奘讲堂
Pu Ji Templom 普济寺 facebook oldala